Bông Hồng 37


Canh Tân Một Đan ViệnMột người sang trọng kia đă cho một trong mấy người con gái của ḿnh vào tu ở một đan viện lỏng lẻo đời sống tu tŕ, với những nữ tu kiêu sa, chỉ chuyên chú t́m kiếm những vui thú trần tục. Trái lại, vị giải tội của chị nữ tu này lại là một linh mục sốt sắng, hết sức sùng mộ phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi. V́ muốn hướng dẫn chị nữ tu này đi vào con đường nhân đức cao hơn, ngài truyền cho chị hằng ngày phải lần hạt Mân Côi để tôn kính Rất Thánh Trinh Nữ, cùng với việc suy gẫm về đời sống, cuộc thương khó và vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô.

Chị nữ tu sung sướng thực thi việc đọc kinh Mân Côi, rồi dần dần chị trở nên "chướng" đối vơí những thói buông tuồng của các chị nữ tu trong tu viện. Chị tăng tiến ḷng yêu thinh lặng và cầu nguyện, mặc kệ sự khinh khi, nhạo báng của các chị em và bị gọi là một kẻ cuồng loạn.

Vào lúc ấy có một vị linh mục thánh thiện ghé thăm tu viện, được một thị kiến lạ đang khi ngài suy ngắm: ngài thấy một nữ tu đang ở trong pḥng của chị, ngất ngây nguyện cầu, qùi trước một Bà đẹp được vây quanh bởi các thiên thần. Các thiên thần mang những ngọn giáo bằng lửa để đánh đuổi đám đông ma qủi đang muốn đột nhập vào pḥng chị. Những thần dữ này liền chuồn sang các pḥng của các chị nữ tu khác dưới h́nh thù thú vật rất hung dữ.

Qua thị kiến này, vị linh mục hiểu được t́nh trạng tệ hại đang xẩy ra nơi tu viện ấy, ngài buồn phiền tưởng chết đi được v́ thương đau. Lập tức ngài gọi chị nữ tu trẻ ấy đến, khuyến dụ chị hăy kiên tâm.

V́ qúi trọng giá trị của kinh Mân Côi, ngài quyết định dùng kinh Mân Côi để canh tân lại các chị ḍng này. Ngài mua các cỗ tràng hạt thật đẹp và trao cho mỗi chị một cỗ, van xin các chị hăy lần hạt Mân Côi hằng ngày, thêm vào đó c̣n hứa với các chị rằng, các chị chỉ cần chuyên chú đọc kinh Mân Côi thôi, ngài sẽ không buộc các chị phải thay đổi đời sống của các chị. Lạ lùng và kỳ diệu thay các chị ḍng lại đồng ư với chiến dịch này, hân hạnh nhận lấy cỗ tràng hạt và hứa sẽ đọc kinh Mân Côi.

Dấn dần, các chị đă từ bỏ những theo đuổi trần tục hư ảo của ḿnh, và sống một đời sống thầm lặng suy tư. Trong ṿng chưa đầy một năm, tất cả chị em trong ḍng đều yêu cầu đan viện phải được canh tân lại.

Kinh Mân Côi làm thay đổi con tim của các chị nữ tu này c̣n hơn một vị linh mục cố gắng thúc đẩy và bắt buộc các chị là như vậy.

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Bông hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc

Bông hồng 19: Một trao đổi phúc đức

Bông hồng 20: Kinh Kính Mừng diễn nghĩa

Bông hồng 21: 15 Mầu Nhiệm

Bông hồng 22: Nên giống Chúa Kitô

Bông hồng 23: Một việc tưởng niệm

Bông hồng 24: Phương thế nên trọn lành

Bông hồng 25: Sung măn thánh thiện

Bông hồng 26: Kinh nguyện tuyệt hảo

Bông hồng 27: Các lợi ích

Bông hồng 28: Những công dụng hữu hiệu

Bông hồng 29: Phương thế cứu rỗi

Bông hồng 30: Những đặc ân của Hiệp Hội

Bông hồng 31: Blancô Castillô - Alphongsô 8

Bông hồng 32: Don Perez

Bông hồng 33: Một cuộc quỉ ám

Bông hồng 34: Simon de Monfort, Alan de Lanvallay and Othère

Bông hồng 35: Đức Hồng Y Phêrô

Bông hồng 36: Được thoát khỏi Satan