GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2010

2009   2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002  

 

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - CÁC BÀI GIẢNG LỄ

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - HUẤN TỪ TRUYỀN TIN / LẠY NỮ VƯƠNG

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - GIÁO HUẤN TRIỀU KIẾN CHUNG

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - CÁC SỨ ĐIỆP

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - CÁC DIỄN TỪ

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - VẤN ĐÁP

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - VĂN THƯ

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - TÔNG DU MỤC VỤ

CÁC PHÂN BỘ - DIỄN BIẾN

CÁC PHÂN BỘ - VĂN KIỆN

TÒA THÁNH VỚI ĐẠI KẾT

TÒA THÁNH VỚI LIÊN TÔN

TÒA THÁNH VỚI LIÊN HIỆP QUỐC

HÀNG GIÁO PHẨM THẾ GIỚI

CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

 

 

 

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - CÁC BÀI GIẢNG LỄ

 

“Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con” - Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12/2010 ở Đền Thờ Thánh Phêrô; 

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Chúa Nhật Hiện Xuống 23/5/2010 ở Đền Thờ Thánh Phêrô – “Xin hãy đến, Lạy Chúa Thánh Linh! Xin hãy đốt lửa tình yêu của Chúa trong chúng con!

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Ging Lễ Vọng Phc Sinh 3/4/2010 – “Không có vấn đề chữa lành sự chết. Chúa Kitô là cây sự sống, một lần nữa ở trong tầm tay của chúng ta.”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh 1/4/2010 ở Đền Thờ Gioan Laterano về Lời Nguyện Tư Tế kết Bữa Tiệc Ly

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Thứ Hai Tuần Thánh 29/3/2010 Tưởng Niệm trước 5 Năm Qua Đời (2/4/2005) của Vị Tiền Nhiệm Gioan Phaolô II: “Ngài làm lan tỏa trên thế giới mùi thơm của tình yêu Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá 28/3/2010 trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới thứ XXV - "Chúa Giêsu đi trước mọi người lên Giêrusalem"

Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI: Bài Ging Thứ Tư Lễ Tro 17/2/2010 ở Đền Thờ Thánh Sabina trên Đồi Aventine: “’Chay tnh’, ‘khóc lóc’, ‘than van’ (cf. Joel 2:12) và hết mi vic bày tỏ lòng thống hi chỉ có giá trị trước nhan Chúa nếu nó là du hiu ca nhng tâm hn ăn năn”.

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - HUẤN TỪ TRUYỀN TIN / LẠY NỮ VƯƠNG

"Với trái tim vô nhiễm của mình, Mẹ nói với chúng ta rằng: Hãy tin tưởng Chúa Giêsu, Người cứu độ các con”. Lễ Mẹ Vô Nhiễm trưa Thứ Tư 8/12/2010;

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Hiện Xuống 23/5/2010 - “Không có Giáo Hội nếu thiếu Hiện Xuống”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật VI Phục Sinh 9/5/2010 về Tháng Hoa, Mẹ Tuyệt Mỹ và Tông Du Fatima

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật II Phục Sinh 11/4/2010

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay 21/3/2010 về Công Lý cao cả là tình yêu thương

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay 14/3/2010 v Hai Người Con và Tình Trạng Liên Hệ Với Chúa

Đc Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Hun Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay 7/3/2010 v khổ đau Chúa để xẩy ra

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay 28/2/2010 về Biến Hình

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay 21/2/2010

ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Hiển Linh

ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Thiên Chúa về Sứ Điệp Hòa Bình;

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - CÁC DIỄN TỪ

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Bài Nhận Định Tất Niên Tình Hình Giáo Hội nhân dịp Chúc Mừng Giáng Sinh 2010 Giáo Triều Rôma Thứ Hai 20/12/2010

Sứ điệp của Mẹ không là gì khác ngoài Chúa Giêsu, Đấng là tất cả sự sống của Mẹ”. Huấn Từ ở Tượng Đài Mẹ Piazza di Spagna chiều Thứ Tư 8/12/2010

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Cảm Nhận về Tấm Khăn Liệm ở Turin Chúa Nhật 2/5/2010 “Tấm Khăn Liệm là ‘Mầu Nhiệm của Ngày Thứ Bảy Thánh’”

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Đại Hội Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin Thứ Sáu 15/1 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại Hội Đường Do Thái ở Rôma Chúa Nhật 17/1/2010: “Các Kitô hữu và người Do Thái chia sẻ một gia sản thiêng liêng chung ở một mức độ dồi dào”

“Tôi chia sẻ mối quan tâm gia tăng gây ra bi vic phn kháng về kinh tế và chính trị trong việc chiến đấu chng li vic suy thoái ca môi trường” - Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI với Ngoại Giao Đoàn Các Nước Bang Giao với Tòa Thánh ngày Thứ Hai 11/1/2010

Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI chúc mng Giáng Sinh Giáo Triều Rôma ngày 21/12/2009 ở Sảnh Đường Clementine về nhng biến cố chính yếu tiêu biu cho Giáo Hi Hin Thế toàn Năm 2009

CÔNG GIÁO THẾ GIỚI

Giáo Hội Hiện Thế trong Năm 2010

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - GIÁO HUẤN TRIỀU KIẾN CHUNG

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Triều Kiến Chung Thứ Tư 30/6/2010 về Thánh Linh Mục Joseph Cafasso

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Triều Kiến Chung Thứ Tư 9/6/2010 về chuyến tông du Cyprus

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 26/5/2010 về Sứ Vụ Dẫn Dắt của Linh Mục: “Đường lối của Chúa Giêsu về việc quản trị không phải là đường lối của việc thống trị, thế nhưng nó là vấn đề phục vụ khiêm tốn và yêu thương của việc rửa chân, và vai trò vương đế của Chúa Kitô trên vũ trụ không phải là một thứ vinh thắng trần gian, mà đạt đến tột đỉnh của mình trên cây thập tự giá, một thập giá trở thành phán quyết đối với thế giới và là điểm qui chiếu cho việc thi hành quyền bính thực sự cho thấy đức bác ái mục vụ.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 5/5/2010 về Sứ Vụ Thánh Hóa của Linh Mục: "Hết mọi vị tư tế đều biết rõ rằng ngài là một khí cụ cần thiết cho tác động cứu độ của Thiên Chúa"

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 28/4/2010 về Hai Vị Linh Mục Thánh Trong Thế Kỷ 19: Thánh Leonard Murialdo và Thánh Joseph Benedict Cottolengo.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 14/4/2010 – Loạt Bài Giáo Lý về Năm Cho Linh Mục - Bài 1: Vai Trò Giảng Dạy của Linh Mục

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 7/4/2010 về Tin Mừng Phục Sinh

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Huấn Từ Triều Kiến Chung Thứ Tư 17/2/2010 về Hành Trình Mùa Chay theo ý nghĩa của hai công thức xức tro

Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI – Hun Từ cho Tuần Lễ Cầu Cho Hip Nht Kitô Giáo 18-25/1/2010 về Chủ Đề: “Các Con là nhân chứng về những điều ấy”

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI - CÁC SỨ ĐIỆP

“Lời đã hóa thành nhục thể” - Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Sứ Điệp Giáng Sinh 2010

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Sứ Điêp cho Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới: “Việc Kiến Tạo Mối Hiệp Thông Giáo Hội là Then Chốt cho Sứ Vụ Truyền Giáo”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Sứ Điệp thường niên cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới thứ XXV, Chúa Nhật Lễ Lá 28/3/2010: “Lạy Thày Nhân Lành, Tôi Phải Làm Gì Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?”

Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI - Sứ Điệp thường niên cho Ngày Thế Giới Cu Cho Ơn Gi Năm Th 47, 24/5//2010, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Chứng Từ Khơi Động Ơn Gọi

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Sứ Điệp Mùa Chay 2010: “Đức Công Chính của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi nim tin vào Chúa Giêsu Kitô” (cf Rm 3:21-22)

ĐTC Biển Đức XVI - Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 2010: "Linh Mục và Thừa Tác Mục Vụ trong Một Thế Giới về Con Số: Các Tân Phương Tiện Truyền Thông Phục Vụ Lời Chúa"

 

TOP