Lời mở đầu:
       Giáo Hội Hiện Thế là mục tin về Giáo Hội Trong Tuần hay trong Tháng giữa thế giới ngày nay, tức về sinh hoạt của Giáo Hội ở Tòa Thánh Rôma, nhất là về nhưng lời giáo huấn của ĐTC cung như chủ trương của Tòa Thánh được phát biểu qua những sinh hoạt nội bộ của Giáo Hội cũng như liên quan tới thế giới.

       Bởi đó, mục tin về Giáo Hội Hiện Thế Trong Tuần hay Trong Tháng này trích dịch  từ Màn Điện Toán Toàn Cầu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhiên, mục Giáo Hội Trong Tuần đây cung được tổng hợp từ nguồn tin Zenit chuyên về Tòa Thánh, nhờ đó vừa có thêm nhưng tin tức liên quan khác, vừa nhanh hơn một chút. Ngoài ra, để có thể so sánh quan điểm của dân sự với tôn giáo, đôi khi có một số tin tức được lấy từ Màn Điện Toán CNN.

       Báo chí hay tác giả nào muốn lấy nguồn tin về Giáo Hội được tuyển hợp, trích dịch và cung cấp ở đây, xin cứ tự tiện, miễn là cho biết xuất xứ từ ThờiĐiểmMaria.Net. Đa tạ quí vị.

 Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, người phụ trách và chuyển dịch.

Giáo Hội Hiện Thế 2005 GHHT 2004      GHHT 2003      GHHT 2002

Tháng 12:

 

31 Thứ Bảy

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Các Vị Giám Mục Mễ Tây Cơ vào 4 đợt Các Vị Viếng Thăm Tòa Thánh Ngũ Niên trong Năm 2005: Ba đợt còn lại

   Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Các Vị Tân Lãnh Sự Chư Quốc trong Năm 2005: với chung 11 vị tân lãnh sự ngày 1/12

  Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 1/1/2006: (6) Cái Nền Tảng Hòa Bình

30 Thứ Sáu

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Các Vị Giám Mục Mễ Tây Cơ vào 4 đợt Các Vị Viếng Thăm Tòa Thánh Ngũ Niên trong Năm 2005: Với Các Vị Giám Mục Đợt Thứ Nhất: Cuộc Thách Đố Đa Văn Hóa

   Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Các Vị Tân Lãnh Sự Chư Quốc trong Năm 2005 dịp Các Vị Trình Ủy Nhiệm Thư bắt đầu hành sự, và cả một số vị Thủ Tướng và Tổng Thống các nước nữa: với tân lãnh sự của Hiệp Vương Quốc

   Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 1/1/2006: (5) Một Hiện Tình Thế Giới

29 Thứ Năm

     ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 28/12/2005 về Thánh Vịnh 138 (139) hợp với tinh thần của Giáng Sinh

    ĐTC Biển Đức XVI với Các Vị Giám Mục Áo dịp Ngũ Niên Thăm Tòa Thánh ngày 5/11/2005 về tiến trình Tục Hóa ở Âu Châu và Nhu Cầu cần phải giảng dạy Giáo Lý

    Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 1/1/2006: (4) Hai Chủ Nghĩa Hủy Hoại

28 Thứ Tư

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Các Vị Giám Mục Balan về Gương Làm Giám Mục của Đức Cố Gioan Phaolô II và lời vị đại diện mời Ngài viếng thăm Balan

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại Đại Học Thánh Tâm ngày 25/11/2005: “Không thể làm suy giảm căn tính ‘Công Giáo’” (tiếp)

   Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 1/1/2006: (3) Luật Nhân Đạo Quốc Tế

27 Thứ Ba

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Ngày Giới Trẻ Công Giáo Hòa Lan Toàn Quốc lần đầu tiên ngày 27/11/2005: “Lý do sâu xa của việc các bạn cùng nhau qui tụ lại là để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô”

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại Đại Học Thánh Tâm ngày 25/11/2005: “Không thể làm suy giảm căn tính ‘Công Giáo’

    Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 1/1/2006: (2) “Dối Trá phá Hòa Bình

26 Thứ Hai

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 2005 tại Đền Thớ Thánh Phêrô

     ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Giáng Sinh Ngày 25/12/2005 về Mầu Nhiệm Giáng Sinh với Bình An Thế Giới

    Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 1/1/2006: Hòa Bình Trong Chân Lý

25 Chúa Nhật

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân XIV

     Tòa Thánh tại Hội Nghị Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế: “Hãy đặt con người ở tâm điểm của mọi cuộc phát triển và chính sách giao dịch

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Ủy Ban Thần Học Quốc Tế ngày 1/12/2005: “Thần Học bao giờ cũng cần phải được thực hiện trong Giáo Hội và cho Giáo Hội”.

 

24 Thứ Bảy

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gửi Sứ Điệp cho Hội Nghị Giám Mục Mỹ Châu Latinh về Hôn Nhân là “Gia Sản của Nhân Loại”

     Tòa Thánh tại Hội Nghị Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế: “Hãy đặt con người ở tâm điểm của mọi cuộc phát triển và chính sách giao dịch

     Trào Lưu Duy Nhân Bản: "phong trào nữ giới quá khích" trong chính lòng Giáo Hội

23 Thứ Sáu

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Chúc Mừng Giáng Sinh với Giáo Triều Rôma – Tòa Thánh và Giáo Hội Một Năm Qua

     Công Đồng Chung Vaticanô II: "những gì tích cực thì to lớn hơn và sống động hơn là những gì..."

     Trào Lưu Duy Nhân Bản: "phong trào nữ giới quá khích"

22 Thứ Năm

     ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 21/12/2005 về Biểu Hiệu Ánh Sáng của Mầu Nhiệm Giáng Sinh

     ĐTC Biển Đức XVI với Công Đồng Chung Vaticanô II – Giọt Độc Dược Nguyên Tội  

     Trào Lưu Duy Nhân Bản: Giáo Hội ngăn chặn việc gieo cỏ lùng trong ruộng lúa

21 Thứ Tư

    ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 14/12/2005 - Bài Giáo Lý về Thánh Vịnh 138 (139) “Một Bài Ca Tin Tưởng Cậy Trông: Thiên Chúa luôn ở với chúng ta

    ĐTC Biển Đức XVI với Công Đồng Chung Vaticanô II – Một Chiều Kích Thánh Mẫu với Hai Hình Ảnh Tương Phản  

   Trào Lưu Duy Nhân Bản: Bản Hiến Chương Vô Thần của John Dewey

20 Thứ Ba

     ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Vọng Ngày 18/12/2005 về Hình Ảnh Thánh Giuse

     ĐTC Biển Đức XVI với Hội Nghị Quốc Tế về Nhân Giống: “Nhân Phẩm không thể bị đồng hóa với Nhiễm Sắc Giống   

     Công Đồng Chung Vaticanô II – Một Công Đồng với Khủng Cảnh Thánh Mẫu và Chiều Hướng Thánh Mẫu

18 Chúa Nhật

     Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói những gì để bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II? - Một Công Đồng Nhân Bản nhưng Đối Thần

   Tòa Thánh Vatican tại Cuộc Họp của Tổ Chức Về An Ninh và Hợp Tác ở Âu Châu về vấn đề nhân quyền   

    CHÂN TRỜI ĐẠI KẾT: Những Diễn Tiến Lạc Quan Rực Rỡ (tiếp)

 

17 Thứ Bảy

     Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói những gì để bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II? - Một Công Đồng Phục Vụ Con Người

    ĐTC Biển Đức XVI: Tâm Nguyện Tôn Kính Mẹ Maria Dịp Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2005 Theo Truyền Thống ở Tháp Trụ Piazza di Spagna Rôma

    Vấn Đề Diệt Chủng Do Thái: Hồng Y Tòa Thánh phản đối Tổng Thống Iran

16 Thứ Sáu

     Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói những gì để bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II? - Một Công Đồng với Thế Giới Tân Tiến

    ĐTC Biển Đức XVI với Tiểu Ban Điều Hợp Chung về Việc Đối Thoại Thần Học giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo

     Tái Trưng Bày Cảnh Giáng Sinh tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Rôma

15 Thứ Năm

     Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói những gì để bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II? - Một Công Đồng Chú Trọng về Giáo Hội

    ĐTC Biển Đức XVI: Bài Giảng Giờ Kinh Phụng Vụ Tối Áp Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng 26/11/2005

     Cuộc Diệt Chủng Người Do Thái của Nazi: Những Mồ Chôn Tập Thể với Cả Triệu Mạng Sống

14 Thứ Tư

    Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói những gì để bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II? - Một Công Đồng với những giá trị về đạo giáo

    Đại Diện Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Xin Thống Đốc California Ân Xá Cho Tử Tội Stanley Williams

    Cuộc Bạo Loạn Chủng Tộc Ở Úc Đại Lợi giữa Da Trắng với Giới Trẻ Hồi Giáo Ả Rập người Labanon

13 Thứ Ba

    ĐTC Biển Đức XVI ngỏ lời cùng Hội Đồng Thế Giới Methodist về mối hiệp thông càng ngày càng tốt đẹp

   ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 23/11/2005 - Bài Giáo Lý về Thánh Vịnh 137 (138) “Thiên Chúa Chăm Sóc cho Kẻ Thấp Hèn”

    Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói những gì để bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II? - Một Công Đồng Đầy Sinh Động

12 Thứ Hai

     ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Vọng Ngày 11/12/2005 về tinh thần đích thực của Lễ Giáng Sinh

    ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin, Hành Hương Thánh Mẫu và Cảm Tưởng Công Đồng dịp Lễ Trọng Mẹ Vô Nhiễm Ngày 8/12/2005

   ‘Các Tiên Tri’ và ‘Những Cuộc Hiện Ra’

11 Chúa Nhật

    CHÂN TRỜI ĐẠI KẾT … MỘT ÂU CHÂU HIỆP NHẤT: Giáo Triều Biển Đức XVI là Giáo Triều Đại Kết Kitô Giáo

   CHÂN TRỜI ĐẠI KẾT … MỘT ÂU CHÂU HIỆP NHẤT: Vị Giáo Hoàng của Hiệp Nhất Kitô Giáo với “những cử chỉ cụ thể”     

    CHÂN TRỜI ĐẠI KẾT … MỘT ÂU CHÂU HIỆP NHẤT: Những Diễn Tiến Lạc Quan Rực Rỡ

 

10 Thứ Bảy

    Sứ Điệp của Tòa Thánh Vatican cho Ngày Thế Giới Chống Hội Chứng Liệt Kháng: "Giáo Hội Công Giáo tiếp tục thực hiện việc đóng góp của mình vào cả việc ngăn ngừa lẫn việc chăm sóc thành phần bị Vi Khuẩn Liệt Kháng và Hội Chứng Liệt Kháng..."

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Ủy Ban Thần Học Quốc Tế về Vấn Đề Nhân Quyền

9 Thứ Sáu

    BẢN HƯỚNG DẪN “Về các Tiêu Chuẩn để Nhận Thức Ơn Gọi liên quan tới Những Người có Khuynh Hướng Đồng Tính Luyến Ái đối với Việc Chấp Nhận Họ vào Chủng Viện và truyền Thánh Chức”

    ĐTC Biển Đức XVI với tham dự viên cuộc họp của các vị chủ tịch các Ủy Ban Gia Đình và Sự Sống của Hàng Giáo Phẩm Mỹ Châu Latinh

8 Thứ Năm

   CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II: 40 Năm Nhìn Lại - Giáo Hội và Thế Giới

   CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II: 40 Năm Nhìn Lại - Văn Kiện và Giáo Huấn

   CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II: 40 Năm Nhìn Lại - Thành Quả và Khủng Hoảng

   CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II: 40 Năm Nhìn Lại - Cảm Nhận và Kiểm Điểm

7 Thứ Tư

    ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 30/11/2005 - Bài Giáo Lý về Thánh Vịnh 136 (137) “Một Bài Quốc Ca Sầu Thương

    HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH: khoản 10-12 (hết)

   Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết (hết)

6 Thứ Ba

    ĐTC Biển Đức XVI gửi Sứ Điệp cho Thượng Phụ Toàn Cầu Bartholomew I dịp Lễ Thánh Anrê

    HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH: khoản 6-9

   Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết (tiếp)

5 Thứ Hai

    ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Vọng Ngày 4/12/2005 về Quyền Tự Do Tôn Giáo

    HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH: khoản 4-5

   Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết (tiếp)

4 Chúa Nhật

      HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH: khoản 1-3

    ĐỨC HỒNG Y CRESCENZIO SEPE, TỔNG TRƯỞNG BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC với 6000 NGƯỜI TRẺ, 1000 CẶP VỢ CHỒNG, NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC CÁC BỆNH NHÂN HIV-AIDS

     ĐỨC HỒNG Y CRESCENZIO SEPE, TỔNG TRƯỞNG BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC: BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II  MÙA VỌNG NĂM B

    Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết (tiếp)

 

3 Thứ Bảy

    HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH: Lời Mở Đầu

    Giáo Hoàng Biển Đức XVI với Công Đồng Chung Vaticanô II

    Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết

2 Thứ Sáu

    ĐTC Biển Đức XVI: Tái Nhận Thức Một Số Văn Kiện Công Đồng Chung Vaticanô II về Lời Chúa và Vai Trò Người Tín Hữu Giáo Dân

     ĐTC Gioan Phaolô II: Hy vọng có thực sự xuất phát từ Giới trẻ?

    Giáo Hội Hoàn Vũ – Giáo Hội Việt Nam: Một Ngày 3 Biến Cố… Tại Sao Tòa Thánh bang giao với Chính Phủ Cộng Sản Việt Nam?

1 Thứ Năm

    Ý Chỉ của Đức Thánh Cha cho Tháng 12/2005

    ĐTCGPII: THÁNH THỂ LÀ CỬ HÀNH VINH HIỂN THẦN LINH

   Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ hoan nghênh văn kiện của Thánh Bộ Giáo Dục Kitô Giáo về việc tuyển nhận và phong chức cho thành phần đồng tính

 

Tháng 11:

 

30 Thứ Tư

   THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC 57 TÂN LINH MỤC TẠI HÀ NỘI

   Tòa Thánh ban hành Văn Kiện về Việc Truyền Chức Linh Mục với Vấn Đề Đồng Tính Luyến Ái

   Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo nhận định về bản Hướng Dẫn mới nhất do ngài soạn thảo

29 Thứ Ba

    ĐGH Biển Đức XVI ban Ơn Đại Xá cho dịp Mng Lễ Trọng Kính Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 2005

    Các Vị Giám Mục Úc Đại Lợi muốn cấm việc phổ biến thứ thuốc RU-486

    Đức Hồng Y Cassidy về Việc Đối Thoại Đại Kết và Liên Tôn

28 Thứ Hai

    ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Vọng Ngày 27/11/2005 về việc bước vào Mùa Vọng

   Hội Nghị Công Giáo và Hồi Giáo lần đầu tiên ở Nga đánh dấu 40 năm Tuyên Ngôn về Đối Thoại Liên Tôn của Công Đồng Chung Vaticanô II

   Tuyên Ngôn Nostra Aetate của Công Đồng Chung Vaticanô II với Vấn Đề Đối Thoại Liên Tôn với Do Thái

27 Chúa Nhật

    VỀ HAI LẦN ĐẾN CỦA CHÚA KITÔ

   ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ ngỏ cùng các Hàn Lâm Viện Khoa Học và Xã Hội Học: “quan niệm về con người nơi các khoa xã hội học”

    Đức Hồng Y Cassidy về Việc Đối Thoại Đại Kết và Liên Tôn

 

26 Thứ Bảy

    ĐTC Biển Đức XVI: "Cuộc cung nghinh Thánh Thể đầu tiên trong lịch sử"

    Vấn Đề Đại Kết với Vị Lãnh Đạo Liên Hiệp Lutherô Thế Giới sau Buổi Triều Kiến ĐTC Biển Đức XVI

    Hai Vị Giáo Hoàng của và cho Công Đồng Chung Vaticanô II: Đức Gioan Phaolô II và Biển Đức XVI

25 Thứ Sáu

     ĐTC Biển Đức XVI với Tham Dự Viên Hội Nghị của Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc

     Vấn Đề Đại Kết với Vị Lãnh Đạo Liên Hiệp Lutherô Thế Giới sau Buổi Triều Kiến ĐTC Biển Đức XVI

     Nhớ về mái nhà giáo phận Longxuyên - ngày 45 năm thành lập cùng ngày lễ kính 2 vị tử đạo địa phương

24 Thứ Năm

     ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 23/11/2005 - Bài Giáo Lý về Ca Vịnh Ephêsô 1:3-10 “Những động từ chính của Bài ca Vịnh này lúc nào cũng đưa chúng ta tới với Người Con”

     Tân Đại Sứ Hoa Kỳ ở Quốc Đô Vatican ngỏ lời cùng ĐTC Biển Đức XVI dịp trình ủy nhiệm thư

     SỨC SỐNG CỦA HỘI THÁNH TẠI VIỆT NAM - MỪNG NGÀY 45 NĂM THÀNH LẬP HÀNG GIÁO PHẨM

23 Thứ Tư

     ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 16/11/2005 - Bài Giáo Lý về Thánh Vịnh 135 (136):10-26 “Những Việc Lạ Lùng của Thiên Chúa trong Lịch Sử Cứu Độ”.

     Việt Nam được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI lập thêm Giáo Phận Bà Rịa

     Thành Phần Quốc Hội Khối Hiệp Nhất Âu Châu Ra Hải Ngoại Để Đẩy Mạnh Vấn Đề Phá Thai

     “Tinh Thần” Luật Lệ Phá Thai đang bị vi phạm

22 Thứ Ba

   ĐTC Biển Đức XVI: Sứ Điệp về Việc Tiến Bộ nơi Mối Liên Hệ Với Chính Thống Giáo Hy Lạp

   Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt án tử hình

   Đức Giám Mục Bùi Tuần: KINH NGHIỆM VỀ SỐNG LỜI CHÚA

21 Thứ Hai

      ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Ngày 20/11/2005 về Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ

      ĐTC GPII: "Hỡi Đức Mẹ Giọt Châu ngọt ngào, chúng con dâng cho Mẹ Giáo Hội và toàn thế giới"  

      Đức Giám Mục Bùi Tuần: Suy Nghĩ về Một Chuyến Viếng Thăm Mục Vụ

20 Chúa Nhật

      ĐTC Biển Đức XVI với Phiên Họp Thứ 10 của Các Giáo Hoàng Hàn Lâm Viện về một Tân Nhân Bản

      Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc về Xã Hội Thông Tín

      1 Công Đồng, 4 Hiến Chế với 3 Giáo Hoàng

 

19 Thứ Bảy

      ĐTC Biển Đức XVI bày tỏ cảm nhận về cuốn phim “Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”

      Giáo Hội Công Nhận 2 Phép Lạ Thứ 66 và 67 ở Lộ Đức

      BÍ  MẬT  FATIMA THỨ  BA? - "Các con hãy coi chừng! Đừng bị ai lừa đảo các con!" (Mt 24:4)

18 Thứ Sáu

     Giáo Hoàng Biển Đức XVI Suy Niệm về Hiến Chế “Lời Chúa – Dei Verbum”

     “Vấn Đề Ngoại Giao của Tòa Thánh trong Thế Kỷ 20: Những Loại Hiệp Ước”

     Khủng Bố ở Ấn Độ: Tay Chủ Mưu Bị Bắt và Giáo Hội Lên Tiếng

17 Thứ Năm

    ĐTC Biển Đức XVI: Sứ Điệp gửi Hội Nghị về Hòa Bình và Khoan Dung

    Kitô Hữu Pakistan bàng hoàng trước cuộc bạo loạn của thành phần cuồng tín

   Cuộc Nổi Loạn ở Pháp: đã từ từ được vãn hồi, Quốc Hội phê chuẩn biện pháp dẹp loạn và ĐTGM Paris lên tiếng...

16 Thứ Tư

    ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 9/11/2005 - Bài Giáo Lý về Thánh Vịnh 135 (136):1-9 “Từ Những Kỳ Công Được Tạo Dựng Người Ta Vươn Tới Sự Cao Cả của Thiên Chúa”

    Quốc Hội Ý tưởng niệm Đức Gioan Phaolô II

    Diễn Từ của Đức Thánh Gioan Phaolô II ngỏ cùng Quốc Hội Ý ngày Thứ Năm 14/11/2002

    Tác Hiệu của những lời ĐTC Gioan Phaolô II nói với Quốc Hội Ý: Một tội phạm đã ra đầu thú

15 Thứ Ba

     Các Đức Giám Mục Ba Tây tấn công việc Lập Pháp Ly Dị tại quốc gia này

     ĐTC GPII - Hôn Nhân Gia Đình: Mầu Nhiệm Cao Cả (tiếp)  

     Nạn Dịch Cúm Gà bắt đầu Bùng Phát có thể đưa đến Tình Trạng rất Nguy Kịch ở Việt Nam

14 Thứ Hai

    ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 33 Ngày 13/11/2005 về Ơn Gọi của Người Tín Hữu Giáo dân

    Hôn Nhân Gia Đình: Mầu Nhiệm Cao Cả (tiếp)  

    Hậu Trường Cuộc Khủng Bố Jordan: Người vợ sống sót tự thú toàn bộ nội vụ

13 Chúa Nhật

    ĐTC GPII: Công Đồng Chung Vaticanô II là Mùa Vọng dọn đường cho Đại Năm Thánh 2000 nói riêng và Đệ Tam Tân Thiên Kỷ Kitô Giáo nói chung 

    Hôn Nhân Gia Đình: Mầu Nhiệm Cao Cả

   "Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” 

 

12 Thứ Bảy

    Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc về Việc Tưởng Niệm Diệt Chủng Do Thái

    Thế Giới đẩy mạnh việc phòng chống đại dịch cúm gia cầm

   “Hồi Giáo tại Âu Châu”: một cuộc cách mạng âm thầm … liên quan tới cuộc nổi dậy ở Pháp?

11 Thứ Sáu

    Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc về Việc Tưởng Niệm Diệt Chủng Do Thái

    Một Giám Mục Hiệp Vương Quốc Tấn Công Dự Luật “Trợ Tử”

    Cuộc Khủng Bố Tấn Công ở Thủ Đô Nước Jordan

    Cuộc Nổi Loạn ở Pháp đã được vãn hồi sau 2 tuần diễn tiến

10 Thứ Năm

       Vị Lãnh Đạo Liên Hiệp Luthêrô Thế Giới Chào Mừng Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Diễn Văn Ngỏ Cùng Những Vị Đại Diện Liên Hiệp Lutherô Thế Giới

      Việt Nam Động Đất -  Động Đất Việt Nam

9 Thứ Tư

      Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình: Bản Thập Điều về Đạo Lý và Môi Trường

      Một Nữ Tu bị Sát Hại trong Lễ Nghi Tế Thần Satan bắt đầu tiến trình án tôn phong

     Nổi Loạn tại Pháp Quốc và Nam Mỹ Châu (tiếp 7 Thứ Hai & 8 Thứ Ba): Pháp quyết liệt thẳng tay chống những cuộc nổi loạn đang tung hoành khắp chốn và quyết định thực hiện chương trình cải cách xã hội

8 Thứ Ba

      Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Tòa Án Phong Thánh cho Ngài được Thiết Lập ở Krakow

      Tiến Trình Phong Thánh của Đức Gioan Phaolô II với Vị Cáo Thỉnh Viên Slawomir Oder

      Nổi Loạn tại Pháp Quốc và Nam Mỹ Châu: tại Mỹ Châu (tiếp)

7 Thứ Hai

    ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 32 Ngày 6/11/2005 về Hiến Chế “Dei Verbum” và Việc Đọc Thánh Kinh

   Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc về Vấn Đề Phát Triển Khả Thủ

   Nổi Loạn tại Pháp Quốc và Nam Mỹ Châu: tại Pháp Quốc

6 Chúa Nhật

      ĐTC Gioan Phaolô II - Ngày Của Chúa -  Một ngày kết đoàn 

      ĐỨC TIN VÀ DẤU CHỈ THỜI ĐẠI (THÁNH MẪU) - Tiếp

     ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 2/11/2005 - Bài Giáo Lý về Thánh Vịnh 111 (112): “Con Người Trung Thành là Con Người Quảng Đại Bao Dung.

 

5 Thứ Bảy

    ĐTC Biển Đức XVI (và Đức GPII) Viếng Thăm Đền Thánh Mẫu ‘Mẹ Ân Sủng’ ở Mentorella      

   ĐỨC TIN VÀ DẤU CHỈ THỜI ĐẠI (THÁNH MẪU) 

   Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Kinh Cầu Cho Gia Đình

4 Thứ Sáu

    Cuộc Đối Thoại Do Thái Kitô Giáo Đang Tiến Tới Gần “Đất Hứa”     

    Tuyên Ngôn Nostra Aetate với Vấn Đề Đối Thoại Liên Tôn với Do Thái Giáo

    Âu Châu và Hoa Kỳ bắt đầu phản ứng trước Nạn Đại Dịch Cúm Gia Cầm cần phải phòng chống cấp thời

3 Thứ Năm

    ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Ngày 1/11/2005 về Lễ Các Thánh và Các Đẳng

    Hàng Giáo Phẩm và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI lên án hành động khủng bố tấn công Tân Đề Li Ấn Độ

    Hiện Tượng Thánh Mẫu Châu Lệ Việt Nam

2 Thứ Tư

      ĐTC Biển Đức XVI - Sứ Điệp cho Ngày Tị Nạn và Di Dân Thế Giới 2006: “Di Dân, Một Dấu Chỉ Thời Đại

     Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc về Vấn Đề “Nữ Giới 2000: Sự Bình Đẳng Giống Tính, Phát Triển và Hòa Bình trong Thế Kỷ 21

      Loài người nếu chỉ có một cha mẹ nguyên tổ duy nhất lại trở thành nhiều chủng tộc khác nhau?

1 Thứ Ba

     Tòa Thánh Lên Tiếng về Tình Hình Thánh Địa và Trung Đông, đặc biệt Phản Đối Lời Tuyên Bố của Tổng Thống Iran Muốn Loại Trừ Do Thái

     “Thánh Thể là Bánh Sự Sống cho Hòa Bình Thế Giới” (tiếp và hết)

     Tượng Đức Mẹ Khóc ở Công Trường Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn Việt Nam (tiếp): Những phủ nhận ban đầu

 

Tháng 10:

 

31 Thứ Hai

     ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 31 Thường Niên về Việc Mừng Kỷ Niệm 40 Năm CĐC Vaticanô II ban hành 5 Văn Kiện

     “Thánh Thể là Bánh Sự Sống cho Hòa Bình Thế Giới” (tiếp)

    Tượng Đức Mẹ Khóc ở Công Trường Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn Việt Nam (tiếp): TƯỢNG ĐỨC MẸ Ở SÀI GÒN KHÓC ĐANG DIỄN BIẾN RA SAO?

30 Chúa Nhật

    ĐTC Biển Đức XVI - Sứ Điệp Kỷ Niệm 40 Năm (28/10/1965-2005) Tuyên Ngôn “Nostra Aetate” của CĐ Vaticanô II: “Một Kỷ Nguyên Mới cho Mối Liên Hệ với Nhân Dân Do Thái

    “Thánh Thể là Bánh Sự Sống cho Hòa Bình Thế Giới” (tiếp)

    Tượng Đức Mẹ Khóc ở Công Trường Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn Việt Nam

 

29 Thứ Bảy

     CHUỖI HẠT TRONG TÚI

     “Thánh Thể là Bánh Sự Sống cho Hòa Bình Thế Giới” (tiếp)

     Tân Lãnh Tụ Iran: “Loại Trừ Do Thái khỏi bản đồ thế giới

28 Thứ Sáu

     Giáo Hội Làm Thế Nào Xây Dựng Nền Văn Minh Tây Phương?

     “Thánh Thể là Bánh Sự Sống cho Hòa Bình Thế Giới”

     Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc về “Những vấn đề liên quan tới việc thông tín”.

27 Thứ Năm

     ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 26/10/2005 - Bài Giáo Lý về Ca Vịnh Philiphê 2:6-11: “Dự án cứu độ trước hết được nên trọn nơi Người Con”.

     “Thánh Thể là Bánh Sự Sống cho Hòa Bình Thế Giới”

     Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc về “Tầm Quan Trọng của Việc Chăm Sóc Bản Thân, Môi Sinh và Đồng Bạn”

26 Thứ Tư

     Tòa Thánh Vatican gửi sứ điệp cho Tín Đồ Ấn Giáo dịp Lễ Ánh Sáng Diwali: “Ấn hữu và Kitô hữu trong Tình Đoàn Kết

     ĐTC Biển Đức XVI: Bài Giáo Lý về Thánh Vịnh 129 (130) Ngày Thứ Tư 19/10/2005 về “Bài Ca Vịnh Tình Thương Thiên Chúa” 

    Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc về việc Bênh Vực Người Tị Nạn

25 Thứ Ba

      Những Nghị Quyết của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI được ĐTC Biển Đức XVI cho phổ biến qua bản dịch không chính thức

      Cảm Nhận của một số nghị phụ tham dự Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI

      Thư gửi Các Vị Giám Mục Trung Hoa không thể tham dự Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI  

24 Thứ Hai

      ĐTC Biển Đức XVI: Bài Giảng Bế Mạc Năm Thánh Thể

     Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Truyền Giáo 23/10/2005 về Việc Bế Mạc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI, về Việc Tuyên Phong 5 Vị Thánh Mới và về Truyền Giáo với Thánh Thể

      ĐTC Biển Đức XVI: Thư về Đời Sống Tận Hiến gửi Đại Hội của Thánh Bộ Dòng Tu ngày 26-27/9/2005

23 Chúa Nhật

      ĐOÀN TÍNH GIÁO PHẨM QUA 40 NĂM: TCÔNG ĐỒNG VATICANÔ II TỚI THƯỢNG NGHỊ GIÁM MỤC THẾ GIỚI THƯỜNG LỆ XI

      ĐTC Biển Đức XVI với Thiếu Nhi Rước Lễ Lần Đầu về 7 câu vấn đáp

      ĐTC Biển Đức XVI Sứ Điệp gửi Ngày Lương Thực Thế Giới Chúa Nhật 16/10/2005

 

22 Thứ Bảy

     Sứ Điệp Đúc Kết Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI: “Thánh Thể là Bánh Sống cho Hòa Bình Thế Giới

     Cuộc Khủng Hoảng về Lẽ Phải nơi Chế Độ Dân Chủ ở Âu Châu

    THÁNH LONG MỘNG PHỐ (Louis Montfort): BÍ MẬT MARIA - Tính Cách Tuyệt Hảo của Việc Làm Nô Lệ Cho Tình Yêu

21 Thứ Sáu

      Tòa Thánh Tại Liên Hiệp Quốc về Năm Người Già

    Vấn đề những người sống như chết trong tình trạng thực vật: hai trường hợp xẩy ra ở Ý và Mỹ

     Nhóm Tín Hữu thuộc các Tôn Giáo khác nhau Liên kết Lực Lượng Chống Trợ Tử và Triệt Sinh An Tử

    Một Mạng Điện Toán Toàn Cầu Chuyên Về Văn Kiện Xã Hội của Giáo Hội

20 Thứ Năm

      Tiến trình của Thượng Nghị ở những ngày đầu tuần lễ cuối

      Phụng Vụ Thánh Thể - Phần Hiệp Lễ

      Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc về Vấn Đề Giải Giới

19 Thứ Tư

     Bản Thảo Liệt Kê 50 Đề Nghị  của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI

     ĐTC Biển Đức XVI: Bài Giáo Lý Thánh Vịnh 121 (122) Ngày Thứ Tư 12/10/2005 về “Tôn Giáo Thánh Kinh là Men Công Lý và Đoàn Kết”

     ĐTC Biển Đức XVI – Sứ Điệp Kỷ Niệm Trăm Năm Sinh Nhật của Thần Học Gia Thụy Sĩ Hans Urs von Balthasar

18 Thứ Ba

      ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 29 Thường Niên về Ngày Kỷ Niệm Được Bầu Làm Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II

      Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI: Một Ngày Suy Niệm và Tôn Thờ, và để sửa soạn đúc kết tiến trình nghị sự

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Cuộc Phỏng Vấn Truyền Hình Balan về Vị Tiền Nhiệm Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhân ngày kỷ niệm 16/10

17 Thứ Hai

      ĐTC Biển Đức XVI chia sẻ với Các Em Thiếu Nhi về Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầu

      Tòa Thánh Vatican gửi Sứ Điệp 2005 cho Mùa Chay Tịnh Ramadan của Tín Đồ Hồi Giáo: “Tiếp Tục Con Đường Đối Thoại”

      Chứng Cúm Gia Cầm: Đại Dịch Toàn Cầu?

16 Chúa Nhật

      Cuộc Họp Báo sau cuộc tường trình bán kết của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI

      ĐTC Gioan Phaolô II: Tông Thư Ngày Của Chúa - Ngày nghỉ ngơi

      Iraq Trưng Cầu Dân Ý bản Hiến Pháp Dân Chủ

 

15 Thứ Bảy

     Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI: Phiên Họp Chung Thứ XVI về Bản Tường Trình Bán Kết sau Những Cuộc Bàn Luận

     Cảm Nhận về Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới XI của ĐTGM Ma Ní Tây Ban Nha

     Lễ Đức Bà Mân Côi: Lược Sử

14 Thứ Sáu

      Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI với vấn đề đời sống độc thân của linh mục

      Các Vị Giám Mục Nam Dương lên án cuộc khủng bố tấn công Bali lần thứ hai

     Các Vị Giám Mục Nigeria tấn công học trình giảng dạy về tình dục

13 Thứ Năm

     Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI với ĐTC Biển Đức XVI – Ngài gặp riêng từng vị Giám Mục

     Phụng Vụ Thánh Thể - Phần Dâng Lễ

    BÃO LỤT Ở VIỆT NAM 9/2005: TƯỜNG TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT SỐ 7 và PHƯƠNG HƯỚNG CỨU TRỢ NẠN NHÂN VÀ TÁI THIẾT CÁC VÙNG BÃO LỤT

12 Thứ Tư

      Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI: Vấn đề giải tội tập thể và Tầm Quan Trọng của Việc Tôn Thờ Thánh Thể

    Động Đất ở Pakistan - Sát hại gần 40 ngàn nhân mạng, gây thương tích cho 43 ngàn con người và 5 triệu người vô gia cư

    Cuốn Sách đầu tay với tư cách Giáo Hoàng của ĐTC Biển Đức XVI: “Cuộc Cách mạng Của Thiên Chúa”

11 Thứ Ba

      Buổi Tưởng Niệm 40 Năm thiết lập Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới

     Bão Lở ở Guatemala - Ngôi Làng Panabaj trở thành một ngôi mộ tập thể cho cả ngàn nhân mạng người da đỏ Maya

     ĐTC Biển Đức XVI bất ngờ phát biểu ở Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới XI trong buổi tự do bày tỏ

10 Thứ Hai

    Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 28 Thường Niên 9/10/2005 về vị Tân Chân Phước đối thủ của Nazi và về Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới XI

    Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI: Tuần Lễ Đầu Tiên với 7 Đề Tài Chính

    Một Nghị Phụ bày tỏ việc ngài có thể cấm hiệp lễ những nhà lập pháp Công giáo loại bỏ luật lệ Giáo Hội

9 Chúa Nhật

    Tôi đi dự TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

    ĐTC GPII: Tông Thư "Ngày Của Chúa" (tiếp)

    ĐTC Biển Đức XVI: Bài suy niệm tự phát ở Buổi Họp Đầu Tiên Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI

 

8 Thứ Bảy

    Thượng Họp Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI: Diễn tiến các cuộc Họp Chung và 1 vị Giám Mục VN lên tiếng

    Thượng Họp Giám Mục Thế Giới và  Thượng Nghị Giám Mục Các Châu / Các Nước

   Maria:  “Niềm vinh phúc duy nhất cho bản tính nhân loại sa ngã.”

7 Thứ Sáu

    ĐTC GPII: “Kinh Mân Côi là Kinh Nguyện tôi yêu thích”

    Chuỗi Kinh Mân Côi là triều thiên hoa hồng, là sợi xích cứu độ, là bộ phận viễn khiến, là khí giới tự vệ

   ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giáo Lý Thánh Vịnh 134 (135) cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 5/10/2005 về “Hai Quan Điểm Tôn Giáo Khác Nhau”.

6 Thứ Năm

    ĐTC Biển Đức XVI: Bài suy niệm tự phát ở Buổi Họp Đầu Tiên Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI

    Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI: Những Vấn Đề Sôi Động và Nóng Bỏng

   Thánh Thể là Bảo Chứng Cánh Chung nơi việc Cử Hành Thánh Lễ

5 Thứ Tư

    ĐTC Biển Đức XVI: Bài suy niệm tự phát ở Buổi Họp Đầu Tiên Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI

    ĐTC Gioan Phaolô II: Hy vọng có thực sự xuất phát từ Giới trẻ?

    Giáo Hội Làm Thế Nào Xây Dựng Nền Văn Minh Tây Phương?

4 Thứ Ba

    Tường Trình về Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI về Thánh Thể

    Lược Tóm Các Cuộc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới và Các Châu Lục

    Văn Kiện "Instrumentum laboris" về Thánh Thể cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI

3 Thứ Hai

     ĐTC Biển Đức XVI: Bài Giảng cho Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI.

    ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 27 Thường Niên 2/10/2005 liên quan tới Thượng Nghị Giám Mục về Thánh Thể

    Kinh Cầu cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI, về Thánh Thể (2-23/10/2005)

2 Chúa Nhật

    Ông Chủ Hiền Hậu

    ĐTC GPII: Tông Thư "Ngày Của Chúa" (tiếp)

    “Vai Trò của Giáo Hội Công Giáo trong Tiến Trình Âu Châu Hội Nhập” (tiếp)

 

1 Thứ Bảy

    THÁNH LONG MỘNG PHỐ (Louis Montfort): BÍ MẬT MARIA (tiếp)

    Hài Tích của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Tuần Du ở Tân Tây Lan

    ĐTC Biển Đức XVI viếng thăm một bệnh viện nhi đồng gần Vatican

 

Tháng 9:

 

30 Thứ Sáu

    XIN CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO Số 7 tại Việt Nam của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI

    Tòa Thánh Vatican tại Cuộc Tranh Luận Chung Phiên Họp Thứ 60 của Tổng Hội Đồng LHQ

    “Vai Trò của Giáo Hội Công Giáo trong Tiến Trình Âu Châu Hội Nhập” (tiếp)

29 Thứ Năm

      ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giáo Lý Thánh Vịnh 134 (135): 1-12 cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 28/9/2005 về "Tình Yêu Thần Linh được Cụ Thể hóa"

    Thánh Thể là Sự Sống Hiệp Thông nơi việc Cử Hành Thánh Lễ

    “Vai Trò của Giáo Hội Công Giáo trong Tiến Trình Âu Châu Hội Nhập” (tiếp)

28 Thứ Tư

    Cuộc gặp gỡ giữa ĐTC Biển Đức XVI và Giáo Sư Thần Học Gia Hans Kung

    Văn Kiện giữa Giáo Hội Công Giáo và Lutherô Thế Giới về Tính Cách Tông Truyền đã gần hoàn thành

    “Vai Trò của Giáo Hội Công Giáo trong Tiến Trình Âu Châu Hội Nhập” (tiếp)

27 Thứ Ba

    Tòa Thánh tại LHQ về Hiệp Ước Cấm Thử Nguyên Tử NTBT (Nuclear Test Ban Treaty)

    ĐTC Biển Đức XVI với Những Liên Hệ Giữa Công Giáo và Hồi Giáo

    “Vai Trò của Giáo Hội Công Giáo trong Tiến Trình Âu Châu Hội Nhập”

26 Thứ Hai

    ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 26 Thường Niên 25/9/2005 về Thánh Thể và Tình Yêu

    ĐTC Biển Đức XVI: Bức Thư gửi Dịp Kỷ Niệm 25 Năm Công Đoàn Balan

   ĐTC Biển Đức XVI với Các Tôn Sư Trưởng Do Thái Giêrusalem: “Tôn giáo và hòa bình là những gì đi đôi với nhau”   

25 Chúa Nhật

    TRONG NƯỚC TRỜI (suy niệm CN 26)

    ĐTC GPII: Tông Thư "Ngày Của Chúa" (tiếp)

    KINH NGHIỆM VỀ SỐNG LỜI CHÚA     

 

24 Thứ Bảy

   THÁNH LONG MỘNG PHỐ (Louis Montfort): BÍ MẬT MARIA

    Bản Hiến Pháp mới của Iraq: Mối quan tâm của Kitô hữu ở đất nước này

   Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ: Cuộc Khủng Hoảng ở Darfur cần phải được cấp thời giải quyết

   Những lời cuối cùng bằng tiếng Balan của Đức Gioan Phaolô II

23 Thứ Sáu

    CON ĐƯỜNG ĐI TỚI CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM HÔM NAY

    DI SẢN VĂN HÓA CỦA MỘT NGƯỜI CHA “TRỞ  NÊN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI VIỆT NAM

22 Thứ Năm

      ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giáo Lý Thánh Vịnh 131 (132): 11-18 cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 21/9/2005 về Việc Chuyển Hòm Bia Giao Ước Về Giêrusalem

      Thánh Thể là Hy Tế Thập Giá nơi việc Cử Hành Thánh Lễ

     Tòa Thánh Vatican làm sáng tỏ vấn đề bị cáo buộc che chở cho tội phạm chiến tranh   

21 Thứ Tư

       Cuộc Họp Thượng Đỉnh kỷ niệm 60 Năm Liên Hiệp Quốc kết thúc với một thành quả đáng tiếc

      Tòa Thánh tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc dịp Thượng Nghị 60 Năm Thành Lập: “Nhiều việc vẫn cần phải được thực hiện”.

     ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giáo Lý cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 14/9/2005 về Thánh Vịnh 131 (132): 1-10: “Thiên Chúa và Con Người cùng nhau Bước Đi trong Lịch Sử”

20 Thứ Ba

      Hãy Cầu Nguyện Cho THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 2005

     Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ thần Tòa Thánh tại Trung Phi và Tchad: “LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, TÔI NHỚ QUÊ HƯƠNG…”

     NHỮNG CUỘC HIỆN RA THẬT VÀ GIẢ (tiếp và hết)      

19 Thứ Hai

     ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXV 18/9/2005 về Thánh Thiện và Bí Tích Thánh Thể

     Một Linh Mục thừa sai Dòng Phanxicô bị đâm chết ở Congo vì bất ngờ cán chết một em gái nhỏ 3 tuổi

     NHỮNG CUỘC HIỆN RA THẬT VÀ GIẢ (tiếp)

18 Chúa Nhật

     NGƯỜI LÀM THUÊ;

     ĐTC GPII: Tông Thư "Ngày Của Chúa" (tiếp)

     NHỮNG CUỘC HIỆN RA THẬT VÀ GIẢ (tiếp)

 

17 Thứ Bảy

        NHỮNG CUỘC HIỆN RA THẬT VÀ GIẢ (tiếp)

       Tình Trạng Tự Do Tôn Giáo Trên Thế Giới

       Giải Quyết Vấn Đề Nguyên Tử Đại Hàn: Vẫn Bế Tắc

16 Thứ Sáu

        NHỮNG CUỘC HIỆN RA THẬT VÀ GIẢ (tiếp)

       Đại Kết Kitô Giáo: Hy Vọng Đã Vươn Lên

       Nguyên Tử Bắc Hàn – Lại Đàm Phán nhưng Vẫn Giằng Co

15 Thứ Năm

        NHỮNG CUỘC HIỆN RA THẬT VÀ GIẢ

       Thánh Thể là Hiện Diện Thực Sự nơi việc Cử Hành Thánh Lễ

       Thánh Địa – Do Thái: Cuộc Triệt Thoái Lịch Sử; Palestine: “Một Thời Điểm Trọng Đại”

14 Thứ Tư

        ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giáo Lý về Ca Vịnh Côlôsê 1 cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 7/9/2005: “Chúa Kitô là Nguyên Lý của Mối Hiệp Kết"

       HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: BẢN ĐÚC KẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 26

       THƯ MỤC VỤ NĂM 2005 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: SỐNG LỜI CHÚA

13 Thứ Ba

        Tòa Án Pakistan hủy bỏ Luật về vai trò Quản Giáo

       Về Nỗi Khốn Khổ của Kitô hữu Công giáo ở Pakistan

       Các Vị Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ với Hiến Pháp Hoa Kỳ và Lề Luật Tự Nhiên (tiếp và hết)

12 Thứ Hai

        ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 11/9/2005 về Thánh Thể và Thánh Giá

       Các Nhóm Phò Gia Đình ở Bỉ phản đối việc Nhận Con Nuôi của thành phần Đồng Tính

       Các Vị Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ với Hiến Pháp Hoa Kỳ và Lề Luật Tự Nhiên

11 Chúa Nhật

       11 THÁNG 9 NĂM 2001, NỖI KINH HOÀNG CỦA THẾ GIỚI

       ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 7/8/2005 về Mô Phạm của Ba Nhà Đạo Sĩ Đông Phương

       ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 14/8/2005 về Gương Mẫu của người đàn bà xứ Canaan

 

10 Thứ Bảy

        Theo gương Đức Gioan Phaolô II và các Thánh tôi cũng cố gắng mến yêu Mẹ tôi 

       Đặc Sứ của ĐTC Biển Đức XVI viếng thăm Baton Rouge

       Thống Đốc California cảnh báo là sẽ phủ quyết Dự Luật Hôn Nhân Đồng Tính

9 Thứ Sáu

        ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giáo Lý Thánh Vịnh 131 (130) cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 10/8/2005: “Tâm can tôi không huyênh hoang

       ĐTC Biển Đức, Học Thuyết Thánh Toma và Văn Hóa Tự Do Phóng Khoáng (hết)

       Chủ Nghĩa Minh Tri: Tâm Niệm “Như Thể Thiên Chúa Hiện Hữu” (hết)

8 Thứ Năm

        ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giảng đầu tiên về Mẹ Maria: “Chúng ta có thể nói rằng bài thánh ca này của Mẹ là chân dung của Đức Maria, là hình ảnh thực sự nhờ đó chúng ta có thể thấy Mẹ một cách xác đáng.

       Cảm Nghiệm Thánh Thể với Mẹ Giáo Hội, Người Nữ Thánh Thể

7 Thứ Tư

        ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giáo Lý Thánh Vịnh 125 (124) cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 3/8/2005: “Hòa Bình cho Yến Duyên

       ĐTC Biển Đức, Học Thuyết Thánh Toma và Văn Hóa Tự Do Phóng Khoáng

      Kitô Giáo: Một Tôn Giáo của “Lời”, của Lý Trí Sáng Tạo

6 Thứ Ba

        ĐTC Biển Đức XVI – Sứ Điệp gửi Cuộc Hội Luận “Thánh Thể theo Truyền Thống Đông và Tây Đặc Biệt Liên Quan đến Vấn Đề Đối Thoại Đại Kết”;

       ĐHY Hiệp Vương Quốc lên tiếng kêu gọi chính quyền của ngài can thiệp voà bản hiến pháp Iraq

      Chủ nghĩa Tương Đối: Một giáo điều

5 Thứ Hai

        Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXIII 4/9/2005 về Giai Đoạn Cuối Cùng của Năm Thánh Thể

     Bão Lụt Katrina: Diễn Tiến, Lịch Sử, Thảm Trạng và Cứu Trợ

      Một Iraq: đầy Biến Loạn và Chết Chóc

4 Chúa Nhật

      SỬA LỖI CHO NHAU

     Bức Thư của các Giám Mục Balan và Ukraine về Việc Hòa Giải: “Chúng ta cần phải Vượt Lên Trên Di Sản Lịch Sử, chúng Ta cần phải tha thứ cho nhau

      Một Iraq: đầy Biến Loạn và Chết Chóc

 

3 Thứ Bảy

     Làm sao để có thể dễ dàng yêu mến Mẹ Maria?

    Chương Trình Mục Vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức trong những ngày tháng tới: Tông du, Thượng Nghị Giám Mục, Mật Nghị Hồng Y, Viết Lách, Phong Thánh, Hiện Xuống 2006

    Bão Lụt Katrina: Diễn Tiến, Lịch Sử, Thảm Trạng và Cứu Trợ

2 Thứ Sáu

     ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giáo Lý về Thánh Vịnh 126 (127) cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 31/8/2005: “Không có Thiên Chúa, Tất Cả Mọi Nỗ Lực của Chúng Ta đều Thất Bại

    Khối Công Đoàn Balan mừng kỷ niệm thành lập 25 năm: Nhận định của một phóng viên ký giả

    Triết Lý Thực Chứng – Hiểu Biết Là Hành Động

1 Thứ Năm

    Ý chỉ của ĐTC trong Tháng 9/2005

    Không Có Thánh Thể cũng Chẳng Có Giáo Hội?

    Khối Công Đoàn Balan mừng kỷ niệm thành lập 25 năm: Lời kêu gọi của Vị Sáng Lập Walesa

    Đức Gioan Phaolô II là vị  đã phấn khích Khối Công Đoàn Balan chiến đấu bất bạo động

    Khối Công Đoàn Balan mừng kỷ niệm thành lập 25 năm: Sứ điệp của ĐTC Biển Đức

 

Tháng 8:

 

31 Thứ Tư (hôm nay hoàn toàn giống như hôm qua vì hoô qua link sai, giống như thứ hai)

      ĐTC Biển Đức XVI gặp Vị Thừa Kế TGM Lefebvre về Việc Tái Hiệp Thông

      ĐTC Biển Đức, Học Thuyết Thánh Toma và Văn Hóa Tự Do Phóng Khoáng

      Chủ Nghĩa Minh Tri: Triết Lý Thực Chứng

30 Thứ Ba

      ĐTC Biển Đức XVI gặp Vị Thừa Kế TGM Lefebvre về Việc Tái Hiệp Thông

      ĐTC Biển Đức, Học Thuyết Thánh Toma và Văn Hóa Tự Do Phóng Khoáng

      Chủ Nghĩa Minh Tri: Triết Lý Thực Chứng

29 Thứ Hai

      Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXII Quanh Năm 28/8/2005 về Việc Truyền Bá Phúc Hóa và cảm nghiệm với Thánh Âu Quốc Tinh

    ĐHY TGM Washington DC với Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX: “Họ có thể nếm được và thấy được tính chất hoàn vũ  của Giáo Hội

    Chủ Nghĩa Minh Tri: Văn Hóa Quyền Lợi và Văn Hóa Hoàn Cầu

28 Chúa Nhật

      ĐTC Biển Đức thẳng thắn về vấn đề Đại Kết Kitô Giáo với Tin Lành Đức Quốc: "Xin tha lỗi cho tôi nếu tôi đã bày tỏ ý nghĩ riêng tư; tôi cho rằng cần phải làm như thế”….".

      Đức Biển Đức XVI với Cuộc Khủng Hoảng Văn Hóa Âu Châu qua nhận định của Hồng Y Joseph Ratzinger ngay trước khi Cố Giáo Hoàng GPII qua đời

    Người Khách … Nửa Đêm Về Sáng

 

27 Thứ Bảy

      ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 15/8/2005: “Mẹ Maria muốn Thiên Chúa cao cả trên trế giới này, cao cả trong đời sống của Mẹ và hiện diện giữa tất cả chúng ta

      ĐTC Biển Đức XVI trong Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 24/8/2005: “Hôm nay đây, tôi cũng muốn cùng anh chị em ôn lại những ngày tôi ở Cologne vào dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới”.

   Giáo Hội Hoa Kỳ: Tòa Thánh Viếng Thăm Các Chủng Viện để thanh tra kiểm điểm

26 Thứ Sáu

      ĐTC Biển Đức XVI với Khối Hồi Giáo ngày 20/8/2005: “Chúng ta không được nhường bước cho những áp lực tiêu cực nơi chúng ta…

      ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giảng Thánh Lễ Bế Mạc Chúa Nhật 21/8/2005: “Chúng ta hãy tiến lên với Chúa Kitô và chúng ta hãy sống cuộc đời mình như là thành phần tôn thờ đích thực của Thiên Chúa!

     ĐTC Biển Đức XVI với Các Vị Giám Mục Đức chiều Bế Mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX Chúa Nhật 21/8/2005: “Chúng tôi đã đến bái thờ Người. Chúng tôi đã tìm thấy Người. Giờ đây xin hãy giúp chúng tôi trở thành môn đệ và chứng nhân của Người.

25 Thứ Năm

     ĐTC Biển Đức XVI tại Hội Đường Do Thái ngày 19/8/2005: “Ai gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô là gặp gỡ Do Thái giáo”

      ĐTC Biển Đức với Các Chủng Sinh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX hôm 19/8/2005: Người chủng sinh cảm nghiệm thấy vẻ đẹp của ơn gọi vào giây phút ân sủng là giây phút có thể được cho là ‘phải lòng’

      ĐTC Biển Đức XVI với Chư Vị Đại Diện Các Giáo Phái Tin Lành Đức Quốc 19/8/2005: “Không thể nào có vấn đề đối thoại bất chấp sự thật; đối thoại cần phải tiến triển trong bác ái và trong chân lý” 

24 Thứ Tư

       ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giáo Lý Thứ Tư 17/8/2005 về Thánh Vịnh 125(126): “Cầu Nguyện là một Bài Ca Hy Vọng

      Bài Giảng Khai Mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX 16/8/2005 của ĐHY Joachim Meisner, TGM Cologne: “Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 ở Cologne không phải thuần túy là biến cố Công giáo … Chúng ta sẽ tìm kiếm Chúa Kitô không phải cho lợi ích riêng mình, mà đặc biệt cho lợi ích của anh chị em khác

      ĐTC Biển Đức XVI với Tín Hữu Công Giáo Cologne trước Vương Cung Thánh Đường Cologne ngày 18/8/2005: “Thành phố Cologne sẽ không thực sự là mình nếu không có các Nhà Đạo SĩTuy nhiên, Cologne không phải chỉ là thành phố của các Nhà Đạo Sĩ…

23 Thứ Ba

     ĐTC Biển Đức XVI – Huấn Từ Truyền Tin Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX Chúa Nhật 21/8/2005: “Tôi hân hoan thông báo là Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới đây sẽ diễn ra tại Sydney, Úc Đại Lợi, vào năm 2008

      ĐTC Biển Đức XVI tạ từ Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX 21/8/2005: “Tôi hy vọng rằng biến cố này sẽ vẫn cón sâu đậm nơi đời sống của người Công Giáo Đức Quốc

      Diễn Văn Chào Mừng ĐTC Biển Đức XVI của Vị Chủ Tịch Khối Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ Thứ Bảy 20/8/2005: “Chúng tôi tin tưởng rằng việc đối thoại liên tôn và liên văn hóa có một tầm quan trọng ghê gớm cho một thế giới an bình

22 Thứ Hai

     Giới Trẻ Cảm Nghiệm về ĐTC Biển Đức XVI: “Ngài thực sự rất gần với chúng ta

      ĐTC Biển Đức XVI - Sứ Điệp đầu tiên ngỏ cùng giới trẻ ngày 18/8/2005: “Hãy mở rộng lòng mình cho Thiên Chúa! Hãy để mình ngỡ ngàng trước Chúa Kitô!

      ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Đêm Canh Thức Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX 20/8/2005: “Cách mạng thực sự chỉ xuất phát từ các thánh nhân, từ Thiên Chúa mà thôi”

21 Chúa Nhật

     Tổng Thống Đức: Diễn Văn nghênh đón ĐTC Biển Đức XVI tại Phi Trường Konrad Adenauer;

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Đáp Từ Nghênh Đón tại Phi Trường Cologne-Bonn;

     Người Khách … Nửa Đêm Về Sáng

 

20 Thứ Bảy

     Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX: Tại sao ở Đức Quốc? – Dấu Chỉ Thời Đại??

     ĐTC Biển Đức XVI với Cuộc Khủng Hoảng Văn Hóa Âu Châu qua nhận định của Hồng Y Joseph Ratzinger ngay trước khi Cố Giáo Hoàng GPII qua đời

      Người Khách … Nửa Đêm Về Sáng

1 Thứ Hai

     Hiện Tượng Giới Trẻ - Nẩy Nở... Hy Vọng

     ĐTC Biển Đức XVI với Cuộc Khủng Hoảng Văn Hóa Âu Châu qua nhận định của Hồng Y Joseph Ratzinger ngay trước khi Cố Giáo Hoàng GPII qua đời

      Năm Thánh Thể: Nguyên Do

 

Tháng 7:

 

31 Chúa Nhật

     Đạo Luật cho phép Hôn Nhân Đồng Tính ở Canada: Vấn Đề Tâm Bệnh (tiếp)

     ĐTC Biển Đức XVI với Cuộc Khủng Hoảng Văn Hóa Âu Châu qua nhận định của Hồng Y Joseph Ratzinger ngay trước khi Cố Giáo Hoàng GPII qua đời

      Một thế giới Công Giáo Mỹ Châu Latinh cần đến một Mẹ Têrêsa Calcutta để cứu vãn tình thế bỏ Giáo Hội nhập tân giáo hệ

30 Thứ Bảy

     Làm sao để có thể suy niệm với Mẹ Maria?

    Tòa Thánh Lại Đính Chính về Những Lời Do Thái Tố Cáo Vu Khống Cả ĐTCGPII về Những Lần Ngài Không Lên Án Khủng Bố Tấn Công Do Thái

    Balan thiết lập “Ngày Gioan Phaolô II”

   ĐTC BĐXVI với hàng giáo sĩ ở giáo phận Aosta: Chúa Kitô là Giải Đáp, Ánh Sáng Người sẽ tái hiện

    ĐTC về tông dinh nghỉ hè Catelgandolfo

    Ý Chỉ của ĐTC Tháng 8/2005

29 Thứ Sáu

     Đạo Luật cho phép Hôn Nhân Đồng Tính ở Canada: Vấn Đề Tâm Bệnh (tiếp)

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Công Đồng Chung Vaticanô II và Tính Chất Tân Tiến (tiếp)

    Tổ Chức Tiến Bộ Các Dân Tộc: Hội Nghị hằng năm, mục đích và dịch vụ

28 Thứ Năm

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: 100 Ngày Làm Giáo Hoàng

   Tòa Thánh với Những Loại Thuốc Chủng Ngừa được chế bằng những thai bào bị phá

    Việc Tôn Thờ Thánh Thể Ngoài Thánh Lễ: Cảm Nhận và Thực Hiện (tiêp)

27 Thứ Tư

    Đạo Luật cho phép Hôn Nhân Đồng Tính ở Canada: Vấn Đề Tâm Bệnh (tiếp)

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Công Đồng Chung Vaticanô II và Tính Chất Tân Tiến

    Nguyên do Do Thái Kịch Liệt Phản Đối Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC BĐXVI Chúa Nhật 24/7/2005: diễn tiến và hậu quả?

26 Thứ Ba

    Đạo Luật cho phép Hôn Nhân Đồng Tính ở Canada: Vấn Đề Phép Rửa và Vấn Đề Tâm Bệnh

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI là “Một Đối Phó của Thiên Chúa với Khuynh Hướng Tục Hóa” (tiếp và hết)

    Biện Pháp của Giáo Hội Công Giáo Trong Việc Giúp Đỡ Thành Phần Phụ Nữ Bụi Đời: Khuyến Dụ Tổng Kết (tiếp và hết)

25 Thứ Hai

    ĐTC BĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XVII Quanh Năm 24/7/2005 Về Căn Gốc Âu Châu

   Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI là “Một Đối Phó của Thiên Chúa với Khuynh Hướng Tục Hóa”

    Biện Pháp của Giáo Hội Công Giáo Trong Việc Giúp Đỡ Thành Phần Phụ Nữ Bụi Đời: Những Đúc Kết - Một Số Điểm Chính (tiếp)

24 Chúa Nhật

    Một Âu Châu tân tiến ngày nay: “kho tàng trong ruộng” và ”viên ngọc quí giá”  

    Về Tiến Trình Phong Chân Phước cho ĐTC GPII: đã tiến hành tới đâu?

    Biện Pháp của Giáo Hội Công Giáo Trong Việc Giúp Đỡ Thành Phần Phụ Nữ Bụi Đời: Những Đúc Kết - Một Số Điểm Chính (tiếp)

 

23 Thứ Bảy

    Làm sao để lần hạt Mân Côi sốt sắng?  

    Lễ Latinh cũ sẽ được cử hành trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX

   Một Nhà Thờ Công Giáo ở Sri Lanka bị cướp phá và thiêu rụi

    Biện Pháp của Giáo Hội Công Giáo Trong Việc Giúp Đỡ Thành Phần Phụ Nữ Bụi Đời: Những Đúc Kết - Một Số Điểm Chính (tiếp)

22 Thứ Sáu

    Đền Thờ Đức Bà Cả ở Rôma cử hành Phép Lạ Đức Mẹ Xuống Tuyết

    Hiện Tượng Giới Trẻ: Giới Trẻ: Nẩy Nở... Hy Vọng

    Biện Pháp của Giáo Hội Công Giáo Trong Việc Giúp Đỡ Thành Phần Phụ Nữ Bụi Đời: Những Đúc Kết - Một Số Điểm Chính (tiếp)

21 Thứ Năm

    Việc Tôn Thờ Thánh Thể Ngoài Thánh Lễ: Cảm Nhận và Thực Hiện (tiếp)

    Hướng Về Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX: tại sao ở Đức Quốc...  lịch trình cử hành

    Biện Pháp của Giáo Hội Công Giáo Trong Việc Giúp Đỡ Thành Phần Phụ Nữ Bụi Đời: Những Đúc Kết - Một Số Điểm Chính (tiếp)

20 Thứ Tư

    ĐTC GPII: 4 thách đố chính yếu của thế giới tân tiến ngày nay

    ĐTCGPII: Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Lý Do, Ý Nghĩa và Cấu Trúc

    Biện Pháp của Giáo Hội Công Giáo Trong Việc Giúp Đỡ Thành Phần Phụ Nữ Bụi Đời: Những Đúc Kết - Một Số Điểm Chính

19 Thứ Ba

    Tòa Thánh tại LHQ về Những Bài Học Từ Cuộc Biển Động Sóng Thần Tsunami (tiếp)

    ĐTCBĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 17/7/2005 về Giá Trị của Việc Nghỉ Hè

    Biện Pháp của Giáo Hội Công Giáo Trong Việc Giúp Đỡ Thành Phần Phụ Nữ Bụi Đời

17 Chúa Nhật

    Tòa Thánh tại LHQ về Những Bài Học Từ Cuộc Biển Động Sóng Thần Tsunami

    ĐTC GPII - “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô”: lý do và ý nghĩa (tiếp)

    Đừng tự ý nhổ cỏ lùng: "một cuộc diệt chủng về pháp lý"

 

16 Thứ Bảy

    ĐTC BĐXVI trong thời gian nghỉ hè đang viết một thông điệp hay một tác phẩm?

    ĐTC GPII - “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô”: lý do và ý nghĩa (tiếp)

   Tòa Thánh tại LHQ về Vấn Đề Các Loại Võ Trang Nhỏ và Các Thứ Vũ Khí Nhẹ

15 Thứ Sáu

    Bản Tuyên Ngôn Hội Nghị Do Thái và Công Giáo ở Giêrusalem về Quyền Tự Do Tôn Giáo

    ĐTC GPII - “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô”: lý do và ý nghĩa

    Từ Đảng Viên Cộng Sản đến Việc Làm Linh Mục Chui (tiếp)

14 Thứ Năm

    Văn Kiện Đúc Kết Luận Bàn “Instrumentum laboris” Về Thánh Thể cho Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI

    ĐTC BĐXVI với Bí Tích Thánh Thể

    Việc Tôn Thờ Thánh Thể Ngoài Thánh Lễ: Hình Thức và Cách Thức

13 Thứ Tư

    ĐTCBĐXVI Bài Giáo Lý Thứ Tư 6/7/2005: “Từ đời đời chúng ta đã ở trước mắt Thiên Chúa”

    Tình Trạng Giáo Hội ở Mỹ Châu La Tinh

    Từ Đảng Viên Cộng Sản đến Việc Làm Linh Mục Chui (tiếp)

12 Thứ Ba

    Tổng Kết Ngân Sách của Tòa Thánh Năm 2004

    Bản Tuyên Ngôn Chung giữa Công Giáo và Tin Lành ở Á Căn Đình về Việc Xin Tha Thứ Cho Nhau

    Các Vị Giám Mục Đẩy Mạnh Việc Chấm Dứt Đạo Luật Trừng Phạt Lộng Ngôn ở Pakistan

11 Thứ Hai

    Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XV 10/7/2005 về Thánh Biển Đức Norcia và về việc nghỉ hè của ngài

    ĐTC BĐXVI với Hội Đồng Giám Mục Zimbabwe về việc “Làm Chứng Cho Niềm Hy Vọng của Phúc Âm”

    ĐTC BĐXVI ngỏ lời cùng Tổng Thống Ý về vấn đế “Văn Hóa Ý Thấm Đẫm Các Giá Trị Kitô Giáo”

10 Chúa Nhật

    Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI về Thánh Thể: Ngắn Hơn, Cởi Mở và Đại Kết

    ĐTC GPII: Người Gieo Giống Tốt Tha Nợ Quốc Tế vào Mảnh Đất Thế Giới Tân Tiến

    Cử hành Thánh Thể: Phụng Vụ Thánh Thể - Phần Hiệp Lễ

 

Thứ Bảy 9

    Do Thái cho biết ĐTC BĐXVI muốn viếng thăm nước này

    Thành Quả của Thượng Nghị G8: 50 Tỉ Mỹ Kim được Hứa viện trợ cho Phi Châu

    Thư Phân Ưu của Vị Chủ Tịch Hội Đồng Chư Hội Giám Mục Âu Châu về Vụ Khủng Bố Luân Đôn

    Những Người Hồi Giáo ở Luân Đôn và Vị Lãnh Đạo Anh Giáo cũng Lên Án hành động khủng bố

    Gia Nã Đại sắp tiến đến chỗ Hôn Nhân Đồng Tính – Nhận Định của đại diện Giáo Hội Canada

Thứ Sáu 8

    Khủng Bố tấn công Luân Đôn: Phản Ứng của G8; ĐTCBĐXVI gửi Điện Tín Phân Ưu; Thành Phần Chủ Mưu Công Nhận Trách Nhiệm

    Thượng Nghị G8: Diễn Hành Yêu Cầu, Nội Dung Bàn Luận và Tòa Thánh Lên Tiếng

    ĐHY O’Brien: Diễn Từ ngỏ lời với cuộc diễn hành trước Thượng Nghị G8“ – “Hãy Thực Hiện một Cuộc Lịch Sử cho Tình Trạng Nghèo Khổ!”

    Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc về Vấn Đề Giảm Nợ Nần Quốc Tế

Thứ Năm 7

    Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX ở Cologne Đức Quốc: Chương Trình, Những Khó Khăn và ĐTC Thăm Hội Đường Do Thái

    Cảnh Sát ở Pakistan Ập Vào Lục Soát và Tịch Thu một Tiệm Sách Công Giáo của Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô

    ĐTC GPII: Bức Thư không gửi cho Kẻ Sát Hại Mình và bức tượng của ngài ở Cuba

    Cử hành Thánh Thể: Phụng Vụ Thánh Thể - Phần Hiến Tế

Thứ Tư 6

    Tòa Thánh: Đạo Luật Hôn Nhân Đồng Tính ở TBN là một “thảm bại đối với nhân loại”

    Các Vị Giám Mục ngoài TBN Đạo Luật Hôn Nhân Đồng Tính ở TBN là một “bước giật lùi”

    Từ Đảng Viên Cộng Sản đến Việc Làm Linh Mục Chui (tiếp)

    Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc (tiếp)

Thứ Ba 5

    Bình thường hóa liên hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam?

    Từ Đảng Viên Cộng Sản đến Việc Làm Linh Mục Chui

    Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc: Lời Ngỏ Mở Đầu

Thứ Hai 4

    ĐTC BĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XIV Quanh Năm 3/7/2005 về Cuốn Tổng Lược Giáo Lý Công Giáo

    Tại sao các nhóm Phò Sự Sống bị loài trừ khỏi Cuộc Họp Liên Hiệp Quốc

    Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Chúa Nhật 3

    ĐTC/BĐXVI: Bài Giảng Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Phaolô về Công Giáo Tính của Giáo Hội Chúa Kitô (tiếp)

    Khoa Giáo Hội Học Hiêp Thông của Hồng Y Joseph Ratzinger (tiếp)

    Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô 29/6/2005

   ĐTC BĐXVI tiếp phái đoàn Đại Biểu Giáo Hội Chính Thống hoàn vũ Constantinople

 

Thứ Bảy 2

    ĐTC/BĐXVI: Bài Giảng Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Phaolô về Công Giáo Tính của Giáo Hội Chúa Kitô (tiếp)

    Khoa Giáo Hội Học Hiêp Thông của Hồng Y Joseph Ratzinger

    Con Người: Tiến Trình Phá Sản Luân Lý với ĐTC GPII (tiếp)

Thứ Sáu 1

    ĐTC/BĐXVI: Bài Giảng Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Phaolô về Công Giáo Tính của Giáo Hội Chúa Kitô

   Theo Tiểu Sử Gia về HY Ratzinger thì ĐTC BĐXVI chỉ ước vọng một điều duy nhất đó là “thực hiện Thánh ý Chúa”

    Con Người: Tiến Trình Phá Sản Luân Lý với ĐTC GPII

 

Tháng 6:

 

Thứ Năm 30

    Cử Hành Thánh Thể: Phụng Vụ Thánh Thể - Phần Dâng Lễ

    33 vị tân Tổng Giám Mục lãnh nhận giây choàng tông phẩm

    Lần Hạt Mân Côi bằng Kỹ Thuật Tân Tiến

Thứ Tư 29

    Ban Hành Cuốn Tổng Lược Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo

    ĐTC BĐXVI: Tự Sắc Phê Chuẩn và Ban Hành Cuốn Tổng Lược Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo

    Cuốn Tổng Lược Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo: nội dung, cấu trúc, hình thức và 10 câu vấn đáp mẫu

  Chương Trình Nghỉ Hè 2005 của ĐTC BĐXVI

Thứ Ba 28

    Đề tài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2006: “Hòa Bình trong Chân Lý”

    Từ Đảng Viên Cộng Sản đến Việc Làm Linh Mục Chui

    Con Người: Tiến Trình Phá Sản Luân Lý với ĐTC GPII

Thứ Hai 27

    Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 26/6/2005 về Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, và về vấn đề nghỉ hè và về việc cẩn thận lái xe

    ĐTC BĐXVI với HĐGM Papua New Guinea và Solomon Islands về việc truyền bá phúc âm hóa và căn tính của linh mục

    Đức Gioan Phaolô II: Hiện Thân của Lòng Từ Ái Thứ Tha (tiếp)

Chúa Nhât 26

    Cử Hành Thánh Thể: Phần Phụng Vụ Lời Chúa - Làm sao để nắm bắt được Ý Nghĩa Lời Chúa theo Phụng Vụ

    Giáo Phận Rôma phổ biến Lời Nguyện Cầu Xin Đức Gioan Phaolô II Can Thiệp và hộp điện thư cho chứng từ về ngài

    Đức Gioan Phaolô II: Hiện Thân của Lòng Từ Ái Thứ Tha

 

Thứ Bảy 25

    Kinh Mân Côi và Thánh Thể với Việc Truyền Giáo

    ĐTC Biển Đức XVI với buổi triều kiến chung hằng tuần, Thứ Tư 22/6/2005, về Thánh Vịnh 123 (124): Chúa canh chừng và cứu người công chính

   ĐTC BĐXVI đến thăm Tổng Thống Ý để đáp lễ

Thứ Sáu 24

    Fatima là một biến cố và là một sứ điệp hướng về và dẫn đến Lòng Thương Xót Chúa là vì cốt lõi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima là Chúa Giêsu Thánh Thể

    ĐHY Kasper Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Hiệp Nhất Kitô Giáo về chuyến viếng thăm Tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga

    Văn Hóa Sự Sống Chống Văn Hóa Sự Chết: Phò Hôn Nhân Gia Đình chống Hôn Nhân Đồng Tính

   Lại Một Nữ Tu Viện Công Giáo Bị Tấn Công ở Ấn Độ

Thứ Năm 23

    Cử Hành Thánh Thể: Phần Phụng Vụ Lời Chúa - Tại Sao Phụng Vụ Lời Chúa trước Phụng Vụ Thánh Thể? Làm sao để nắm bắt được Ý Nghĩa Lời Chúa theo Phụng Vụ

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI "Vị Giáo Hoàng cho Một Tân Âu Châu" (tiếp)

    ĐTC Gioan Phaolô II: Vị Giáo Hoàng Đẩy Mạnh Chiến Dịch Hủy Bỏ Án Tử Hình (tiếp)

Thứ Tư 22

    Tác Phẩm mới nhất về Âu Châu của Hồng Y Ratzinger, Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI "Vị Giáo Hoàng cho Một Tân Âu Châu"

    ĐTC Gioan Phaolô II: Vị Giáo Hoàng Đẩy Mạnh Chiến Dịch Hủy Bỏ Án Tử Hình (tiếp)

Thứ Ba 21

    ĐTC Biển Đức XVI với 20 vị Giám Mục  Madagascar về việc xây dựng một xã hội biết tôn trọng phẩm giá con người

    Giáo Hội Công Giáo càng xích gần lại hơn với người “Anh Cả” Do Thái

    ĐTC Gioan Phaolô II: Vị Giáo Hoàng Đẩy Mạnh Chiến Dịch Hủy Bỏ Án Tử Hình

Thứ Hai 20

    ĐTC BĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 19/6/2005 về Ngày Tị Nạn Thế Giới

    ĐTC BĐXVI đón nhận 7 tân lãnh sự

    ĐTC GPII: Vị Giáo Hoàng Khởi Xướng Chiến Dịch Bãi Nợ hay Giảm Nợ Quốc Tế

Chúa Nhật 19

    THÁNH THỂ – BÌNH AN SAU BẠO LỰC

    Bí Tích Thánh Thể trong Giáo Triều ĐTC Biển Đức XVI

    NGUỒN GỐC NHÂN CHỦNG HỌC CỦA GIA ĐÌNH

 

Thứ Bảy 18

    ĐTC BĐXVI với Hội Đồng Chư Giáo Hội Thế Giới về “Việc Tìm Kiếm Hiệp Nhất Kitô Giáo là những gì bất khả vãn hồi”

    Phải chăng Giáo Hội Chúa Kitô là Một Giáo Hội Thiêng Liêng Duy Nhất?

    ĐHY Balan Jozef Glemp ở Warsaw chủ sự Lễ Phong Chân Phước cho 3 Linh Mục Balan

Thứ Sáu 17

    Fatima là một biến cố và là một sứ điệp hướng về và dẫn đến Lòng Thương Xót Chúa.

   Vấn Đề Tha Nợ và Giảm Nợ Quốc Tế: với Tòa Thánh Vatican và Thượng Nghị Đệ Nhất Bát Cường G8

   Tương Lai của Bản Hiến Pháp Âu Châu sẽ đi về đâu?

Thứ Năm 16

    ĐTC Biển Đức XVI với buổi triều kiến chung hằng tuần, Thứ Tư 15/6/2005, về Thánh Vịnh 122 (123): Hướng Mắt về Chúa với niềm hy vọng được ngài yêu thương đáp ứng

   Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX ở Đức có một chiều kích đại kết

   Cuốn Tổng Tắt Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo sẽ được ban hành ngày 28/6/2005

   Một Đền Thánh Công Giáo bị phạm thánh ở Ấn Độ

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ý Hướng Hiệp Nhất của ngài theo nhận định của một linh mục thân quen

Thứ Tư 15

    ĐTC Biển Đức XVI về “Gia Đình và Cộng Đồng Kitô Hữu: Việc Huấn Luyện Con Người và Việc Truyền Đạt Đức Tin”

   Những Dữ Kiện Đen Tối về Hôn Nhân Gia Đình ở Các Quốc Gia Văn Minh Âu Mỹ

    Nguyên Văn toàn Bài Nói của ĐTC BĐXVI về Cuốn Phim “Karol, Một Con Người đã Trở Thành Giáo Hoàng”

Thứ Ba 14

    ĐTC Biển Đức gởi Lời Chào Mừng 60 ngàn Tín Hữu Hành Hương Đền Thánh Mẫu Loretto

   Địa Điểm Nghỉ Hè của ĐTC BĐXVI

   345 ngàn người đã ghi danh Tham Dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới

   Hai Nữ Tu Viện Công Giáo bị Tấn Công ở Tiểu Bang Bihar Ấn Độ

    Đài Phát Thanh Mạc Tư Khoa Có Liên Hệ Tới Những Đồn Đại Phạm Đến Đức Piô XII

Thứ Hai 13

    ĐTC BĐXVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XI QN 12/5/2005 về Tầm Quan Trọng của Việc Tham Dự Thánh Lễ Chúa Nhật

   ĐTC BĐXVI sẽ gặp gỡ các viên chức của Hội Đồng Chư Giáo Hội Thế Giới

   Một Cuốn Sách Nhặc Lại Việc Thánh Nữ Edith Chống Lại Chủ Nghĩa Đức Quốc Nazi

    ĐTC BĐXVI với các Vị Giám Mục Phi Châu về việc chống Hội Chứng Liệt Kháng bằng Đức Thanh Tịnh

   Vị Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí kiêm Phát Ngôn Viên của Tòa Thánh Joaquín Navarro Valls được Tổng Thống Ý tặng Giải Ký Giả Vincent

Chúa Nhật 12

    ĐTC GPII: Tông Thư "Ngày Của Chúa" - Bàn tiệc Thánh Thể, và Bữa tiệc Phục Sinh và quây quần huynh đệ

   ĐTC Biển Đức XVI về “Gia Đình và Cộng Đồng Kitô Hữu: Việc Huấn Luyện Con Người và Việc Truyền Đạt Đức Tin”

   Đức Gioan Phaolô II: Vị Giáo Hoàng xuất thân từ Lòng Thương Xót Chúa

 

Thứ Bảy 11

    ĐTC Biển Đức XVI: Đời Sống Hôn Nhân Gia Đình theo Nhân Loại Học Kitô Giáo 

   Kitô Hữu không được công khai hay lén lút hành đạo Ở Saudi Arabia

   Nhà Cửa của Kitô Hữu ở Orissa Ấn Độ được lệnh Phá Hủy để làm đẹp thành phố

Thứ Sáu 10

    ĐTC Biển Đức XVI với Tiểu Ban Do Thái Quốc Tế Đặc Trách Việc Tham Vấn Liên Tôn

   Cuộc Đối Thoại giữa Công Giáo và Do Thái Giáo: Nhận định của một vị hồng y Công Giáo gốc Do Thái

   Tinh thần truyền giáo: “Tấm bánh bẻ ra” ở Rwanda, Burundi và Congo

Thứ Năm 9

    ĐTC Biển Đức XVI với buổi triều kiến chung hằng tuần, Thứ Tư 8/6/2005, về Thánh Vịnh 110 (111): “Hãy kính sợ chiêm ngưỡng Thánh Danh Thiên Chúa”

   Thành Lập Trung Tâm Mẹ Têrêsa Calcutta

   Nhà Thờ Thứ Hai được dâng kính Mẹ Têrêsa Calcutta ở Tamil Nadu

   Cảm Nghiệm Phụng Vụ Thánh Thể: Phần Thống Hối Đầu Lễ

Thứ Tư 8

   Những Tiến Triển về Mối Liên Hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Nga Sô: Vấn đề hoàn toàn bang giao với nhau đang được bàn tới

    Ghi danh tham dự ngày giới trẻ sẽ bị sát hạch về Giáo Lý

   ĐTC Biển Đức XVI: Vị Giáo Hoàng của Bữa Tiệc Ly với lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể

   ĐTC Biển Đức XVI với TRÁI TIM CHÚA GIÊSU BIỂU LỘ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Thứ Ba 7

   ĐTC Biển Đức XVI với Luật Thánh Biển Đức

   Các Vị Giám Mục Âu Châu và chính trị gia châu lục này phân tích về “Vấn Đề Phủ Nhận” bản dự thảo Hiến Pháp Âu Châu

   Thụy Sĩ trở về với quyền lợi theo pháp lý cho các cặp hôn nhân đồng phái tính

Thứ Hai 6

   Huấn Từ Truyền Tin 5/6/2005 Chúa Nhật X Quanh Năm về Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ

   Các Hội Đoàn Thánh Mẫu Ý quốc cùng nhau tôn vinh Mẹ Maria dịp Lễ Kính Trái Tim Mẹ 4/6/2005 tại Đền Thờ Thánh Phêrô

   ĐTC Biển Đức XVI: Sứ Điệp gửi cho UNESCO, Cơ Quan LHQ đặc trách về Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa

Chúa Nhật 5

   Thân Phận Bần Cùng của Chúa Kitô là Mô Phạm cho Kitô Hữu

   ĐTC Biển Đức XVI Tri Ân Việc Ủng Hộ của Người Ý

   ĐGH Biển Đức XVI phấn khích Tinh Thần Truyền Giáo ở Cuba

   ĐTGM Bí Thư của ĐTC GPII được bổ nhiệm làm TGM Krakow

 

Thứ Bảy 4

   Các Hội Đoàn Thánh Mẫu ở Ý Liên Hợp cử hành Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

   ĐTC Biển Đức XVI ví Việc Đức Mẹ Đi Thăm Viếng như là Một Cuộc Kiệu Thánh Thể

   Quĩ Thánh Phêrô Mang Chủ Đề Thánh Mẫu

   MẸ MARIA: Mt Mẫu Sống cho Chúng Ta Noi Gương Bắt Chước

   Tháng Sáu là Tháng tái nhận thức Tình Yêu Chúa Kitô

Thứ Sáu 3

   “Dường như thể sự dữ cùng với các chước cám dỗ chế ngự được các ân sủng của Chúa vậy.”

   Hy vọng bừng lên từ chân trời đại kết

   TỆ TRẠNG BẠO HÀNH TUỔI TRẺ

Thứ Năm 2

   XIN CHO CHÚNG NÊN MỘT

   ĐTC Biển Đức XVI: Bài Giáo Lý 136 Thứ Tư 1/6/2005 về Ca Vịnh Philiphê 2:6-11 – “’Việc Hủy Thân’ ngược đời của Lời Thần Linh”

   Văn Kiện Tòa Thánh cho Ngày Thế Giới Cầu Cho Việc Thánh Hóa Các Linh Mục cần chú tâm kết hợp với Chúa Kitô

Thứ Tư 1

   Ý Chỉ của Đức Thánh Cha cho Tháng Sáu 2005

   ĐTGM John Foley chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Truyền Thông Xã Hội: “Đức Gioan Phaolô II đã Ôm Lấy Cây Thánh Giá”

   Việc Bác Bỏ Bản Hiến Pháp Âu Châu của Pháp làm bàng hoàng Khối Hiệp Nhất Âu Châu: Nguyên nhân?

   ĐTC Biển Đức XVI Nhắc Lại Truyện Những Vị Tử Đạo Chết Vì Thánh Lễ Chúa Nhật đưới Thời Hoàng Đế Diocletian

 

Tháng 5:

 

Thứ Ba 31

   ĐTC Biển Đức XVI: bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu – Kiệu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh và Kiệu Thánh Thể Mình Máu Thánh Chúa

   Giáo Phái Luthêrô Phần Lan có xu hướng hiệp nhất với Giáo Hội Công Giáo

   Kitô hữu Ở Bêlem sống bằng nghề làm tràng hạt cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX

   Thành Phần Tình Nguyn Viên cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX: Sp Hết Hn nhn đơn tham gia phc v

Thứ Hai 30

   ĐTC Biển Đức XVI: Bài Giảng Thánh Lễ Bế Mạc Hội Nghị Thánh Thể Ý Quốc XXIV, ở Bari, Chúa Nhật 29/5/2005, trước 200 ngàn người, về “Bí Tích Hiệp Nhất”

   Các Nữ Tu Dòng Kín Thánh Clara ở Hòa Lan cầu cho ĐHY Ratzinger được làm Giáo Hoàng   

   Sắc chỉ về việc cần thu thập các Chứng Từ Thánh Đức của ĐTC GPII cần cho hồ sơ tôn phong

Chúa Nhật 29

   ĐTC Thực Hiện Chuyến Tông Du đầu tiên đến Bari để Bế Mạc Hội Nghị Thánh Thể Ý Quốc XXIV

   ĐTC Biển Đức XVI cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Thứ Năm 26/5/2005

   ĐTC Biển Đức XVI: Vị Giáo Hoàng của Bữa Tiệc Ly với ý nghĩa Lễ Mình Máu Thánh Chúa

   ĐTC Biển Đức XVI mừng Kỷ Niệm 28 Năm Làm Giám Mục

 

Thứ Bảy 28

   ĐTC Biển Đức XVI với vị tân lãnh sự Macedonia về Một Âu Châu đại kết.

   Hiện Tình Kitô Hữu tại Thánh Địa có Nguy Cơ Bị Triệt Tiêu

   Theo gương Đức Gioan Phaolô II và các Thánh tôi cũng cố gắng mến yêu Mẹ tôi

Thứ Sáu 27

   Đức Thánh Cha Đi Kiệu Thánh Thể Lễ Mình Máu Thánh Chúa 26/5/2006

   Thái Độ của Báo Chí Hiệp Vương Quốc về cuộc bầu ĐTC Biển Đức XVI nói riêng và về Giáo Hội nói chung

    GIÁO HỘI VỚI ĐỜI SỐNG TÂM LÝ CỦA CON NGƯỜI

Thứ Năm 26

   ĐTC Biển Đức XVI với hàng giáo sĩ Rôma: Bài Huấn Từ về Ơn Gọi và Tinh Thần Linh Mục

   ĐTC Biển Đức XVI Ứng Đáp những vấn nạn và quan tâm của hàng giáo sĩ giáo phận Rôma

    ĐTC Biển Đức XVI: Bài Giáo Lý 135 về Giờ Kinh Phụng Vụ - Thánh Vịnh 115 (116) Thiên Chúa luôn gần gũi chúng ta

Thứ Tư 25

   Do Thái phát hành tem thư để tưởng nhớ Đức Gioan Phaolô II

   Hội Đồng Chống Nạn Bạo Lực là nạn tấn công thành phần lãnh đạo và các cơ quan của Giáo Hội   Công Giáo ở Ấn Độ

    Tòa Thánh với vấn đề nạn khiêu dâm đối với giới trẻ

Thứ Ba 24

   Một Tiểu Bang Ấn Độ bị Áp Lực Tẩy Chay thành phần Kitô hữu

   Sắc Lệnh của Người Hồi Giáo chống lại Việc Tấn Công Tự Sát được Công Giáo hoan hô

   “Đức Maria: Ân Sủng và Hy Vọng trong Chúa Kitô” - Điểm Hẹn của Công Giáo và Anh Giáo

Thứ Hai 23   

    ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Ba Ngôi 22/5/2005 về Con Người Hình Ảnh Thiên Chúa Hiệp Thông; “Đức Maria: Ân Sủng và Hy Vọng trong Chúa Kitô” - Điểm Hẹn của Công Giáo và Anh Giáo; Cuộc Thăm Dò cho thấy Dân Chúng ở Hoa Kỳ tỏ ra chống việc tạo sinh sao bản về bất cứ mục đích nào

Chúa Nhật 22   Tòa Thánh Vatican tại Hội Đồng Âu Châu về một Tân Âu Châu “Tự Do và Bình Đẳng”; Một Vị TGM can thiệp vào vụ 40 Kitô hữu Pakistan bị bắt giữ trong 1 Thánh Lễ ở Saudi Arabia; Việt Nam ân xá cho những tù nhân Kitô giáo để Tưởng Niệm Kết Thúc Chiến Tranh với Hoa Kỳ.

 

Thứ Bảy 21   ĐTC Biển Đức XVI với buổi triều kiến chung 18/5/2005: Bài Giáo Lý về Thánh Vịnh 113 (112) – “Chúc Tụng Danh Chúa”; ĐTC Biển Đức XVI xem phim về cố GH GPII và lên án Chủ Nghĩa Nazi Đức Quốc Xã và Cộng Sản Vô Thần; Giáo Hội: 4 Dấu Chỉ Thời Đại Cánh Chung - Dấu Chỉ 4) Lời tiên báo của tiên tri Malachy: “Về Một Cuộc Nhật Thực

Thứ Sáu 20   Hy Vọng đã vươn lên ở chân trời đại kết Kitô giáo: Hội Nghị toàn bộ ba bên Tin Lành, Công Giáo và Chính Thống; Một Tân Chân Phước Gioan Phaolô II vào Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 2006? Giáo Hội: 4 Dấu Chỉ Thời Đại Cánh Chung - 3) Lời tiên báo của Bí Mật Fatima phần thứ ba: “Vị giám mục mặc áo trắng”

Thứ Năm 19   Tình Hình Thế Giới Công Giáo 25 Năm (1978-2003) theo Giáo Hội Niên Giám Thống Kê 2003: Phi Á lên, Âu Úc xuống, Mỹ vẫn vậy; Tính Cách Chân Thực của Phép Lạ Thánh Thể ở Lanciano; Phái Đoàn Hành Hương Nga Sô viếng thăm mộ Đức Gioan Phaolô II mở màn cho Năm Kính Ngài

Thứ Tư 18   ĐTC Biển Đức XVI sẽ xem cuốn phim truyền hình về Đức Karol Wojtyla;  Tòa Thánh Vatican gửi Sứ Điệp Mừng Ngày Phật Đản 2005 liên quan đến việc đoàn kết Cứu Trợ Biển Động Sóng Thần Nam Á; Giáo Hội: 4 Dấu Chỉ Thời Đại Cánh Chung: 2) Lời Tiên Báo của Thánh Long Mộng Phố: “Vương quốc của Tín Đồ Hồi Giáo

Thứ Ba 17   Các Giám Mục Pakistan tấn công Luật Lộng Ngôn của Hồi Giáo; TGM William Levada, Tân Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin: Lời Ngỏ Mở Đầu; Giáo Hội: 4 Dấu Chỉ Thời Đại Cánh Chung: 1) “Tất cả dân Do Thái sẽ được cứu

Thứ Hai 16   ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Chúa Nhật Hiện Xuống về Chúa Thánh Thần và Việc Truyền Chức Linh Mục; Những diễn tiến về cuộc mật nghị hồng y bầu tân giáo hoàng 265;  Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc về Vấn Đề Giải Giới Nguyên Tử

Chúa Nhật 15   ĐTC Biển Đức XVI gặp gỡ hàng giáo sĩ Rôma; ĐTC với lãnh sự đoàn về hòa bình và nhân quyền; Giáo Hoàng Biển Đức Nhậm Ngự Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô của ngài và giảng về Ý Nghĩa và Vai Trò của Ngai Tòa Phêrô (tiếp Thứ Bảy 14/5/2005)

 

Thứ Bảy 14   ĐTGM William Joseph Levada ở San Francisco, California: Tân tổng trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin; Tiến Trình Đại Kết giữa Công Giáo và Anh Giáo với việc Phổ Biến Văn Kiện Chung về Đức Maria; Giáo Hoàng Biển Đức Nhậm Ngự Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô của ngài và giảng về Ý Nghĩa và Vai Trò của Ngai Tòa Phêrô

Thứ Sáu 13   Hai Thông Báo hết sức quan trọng đầy bất ngờ của Tòa Thánh về...; Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc nhân dịp Kỷ Niệm 60 Năm Chấm Dứt Thế Chiến Thứ Hai; Tân Giáo Hoàng Biển Đức: Vị Giáo Hoàng của Hiệp Nhất Kitô Giáo: "Những cử chỉ cụ thể"

Thứ Năm 12    Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giáo Lý cho Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần 11/4/2005 về Ca Vịnh Khải Huyền (15:3-4): “Nhờ sợ Chúa mà không sợ sự dữ”; ĐTC Biển Đức XVI với các vị Giám Mục Sri Lanka về Thiên Tai Biển Động Sóng Thần Nam Á; CỬ HÀNH THÁNH LỄ: CẢM NGHIỆM PHỤNG VỤ THÁNH THỂ - Phần Thống Hối Đầu Lễ

Thứ Tư 11   Một Đài Phát Thanh Công Giáo ở Lebanon bị nổ bom ; ĐTC Biển Đức XVI về tình hình Giáo Hội trong Thế Giới Tân Tiến trước nhận định của Hồng Y Ratzinger năm 2002 (tiếp);  KHOA GIÁO HỘI HỌC HIỆP THÔNG CỦA CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II (tiếp)

Thứ Ba 10   ĐTC Biển Đức XVI gửi thiệp mừng sinh nhật nguyên Tôn Sư Trưởng Do Thái Hội Đường Rôma; ĐTC Biển Đức XVI về tình hình Giáo Hội trong Thế Giới Tân Tiến trước nhận định của Hồng Y Ratzinger năm 2002 (tiếp); KHOA GIÁO HỘI HỌC HIỆP THÔNG CỦA CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II (tiếp)

Thứ Hai 9   ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Thiên Đình Chúa Nhật 8/5/2005 về Ngày Thế Giới Truyền Thông; ĐTC Biển Đức XVI gửi Sứ Điệp cho Hội Nghị Thệ Phản; Tây Ban Nha với cuộc khủng hoảng hợp pháp hóa Hôn Nhân Đồng Phái Tính

Chúa Nhật 8    “Các Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng là để Giúp Cho Con Người Hiểu Biết Nhau”; Tòa Thánh Vatican với Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội 8/5/2005; “Phát Triển Nhanh”: Tông Thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi Thành Phần Hữu Trách Các Ngành Truyền Thông

 

Thứ Bảy 7    ĐTC Biển Đức XVI là Vị Thông Hiểu về ông tổ Thệ Phản Martin Lutherô; ĐTC Biển Đức XVI về tình hình Giáo Hội trong Thế Giới Tân Tiến trước nhận định của Hồng Y Ratzinger năm 2002 (tiếp); KHOA GIÁO HỘI HỌC HIỆP THÔNG CỦA CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II (tiếp)

Thứ Sáu 6    Tân Giáo Hoàng Biển Đức: Vị Giáo Hoàng của Bữa Tiệc Ly . ... của Hiệp Thông Giáo Hội;  ĐTC Biển Đức XVI về tình hình Giáo Hội trong Thế Giới Tân Tiến trước nhận định của Hồng Y Ratzinger năm 2002 (tiếp);  KHOA GIÁO HỘI HỌC HIỆP THÔNG CỦA CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II (tiếp)

Thứ Năm 5    ĐTC Biển Đức XVI cho Buổi Triều Kiến Chung lần thứ hai 4/5/2005: bài giáo lý về Kinh Nguyện Thánh Vịnh bài Thánh Vịnh 120 (121); ĐTC GPII về VINH QUANG BA NGÔI NƠI VIỆC CHÚA KITÔ THĂNG THIÊN;  600 Kitô hữu Ấn Độ cùng đinh bị bắt ép trở lại Ấn giáo

Thứ Tư 4     ĐTC Biển Đức XVI về Tình Hình Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay theo nhận định của ĐHY Ratzinger, Thánh Bộ Trưởng Tín Lý Đức Tin;  KHOA GIÁO HỘI HỌC HIỆP THÔNG CỦA CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II;  Đức Gioan PhaolôII, Vị Giáo Hoàng của “Vui Mừng và Hy Vọng”: KHỞI XƯỚNG CHIẾN DỊCH BÃI NỢ QUỐC TẾ

Thứ Ba 3    ĐTC Bin Đức XVI: Huấn Từ Nữ Vương Thiên Thần Chúa Nhật 1/5/2005 và nhân dân Togo; Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ngăn Ngừa Tội Ác và Xử Lý Tội Ác; Khoa Giáo Hội Học Hiệp Thông: Thao Thức Thần Học của HY Thần Học Gia Joseph Ratzinger

Thứ Hai 2    ĐỨC GPII GIỖ 30 NGÀY    Đức Gioan Phaolô II: Vị Giáo Hoàng của Mẹ Fatima và cho Lòng Thương Xót Chúa; Đức Gioan Phaolô II: NGười Hùng của Lịch Sử Đông Âu;  Đức Gioan Phaolô II: Kiến Trúc Sư xây dựng hòa bình thế giới, đặc biệt ở Trung Đông nhất là ở Iraq

Chúa Nhật 1    ĐTC GPII: Thần Linh Cư Ngụ Nơi Từng Người; ĐTC Biển Đức XVI về Mẫu Chủ Nghĩa Trần Thế ở Hoa Kỳ qua nhận định của ĐHY Joseph Ratzinger; ĐTC Biển Đức XVI về tình trạng xã hội tân tiến vô thần, nhất là vấn đề liên quan tới hiện tượng hôn nhân đồng tính qua nhận định của ĐHY Joseph Ratzinger

 

Tháng 4:

 

Thứ Bảy 30    LÊNH ĐÊNH HẢI NGOẠI: VƯỢT THOÁT HAY LÊN ĐƯỜNG; ĐTC Biển Đức XVI về Mẫu Chủ Nghĩa Trần Thế ở Hoa Kỳ qua ĐHY Joseph Ratzinger; ĐTC Biển Đức XVI về tình trạng xã hội tân tiến vô thần, nhất là vấn đề liên quan tới hiện tượng hôn nhân đồng tính với nhận định của ĐHY Joseph Ratzinger

Thứ Sáu 29     Giáo Hoàng Biển Đức XVI là một Đại Thần Học Gia Thời Hiện Đại; ĐHY Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý quan tâm đến tình hình văn hóa Âu Châu; ĐTC Biển Đức XVI về Việc Tạo Sinh Sao Bản Con Người và Trào Lưu Tục Hóa theo ĐHY Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin Ratzinger

Thứ Năm 28    Tôi muốn chia sẻ về danh hiệu tôi đã chọn khi trở thành vị giám mục Rôma và vị chủ chiên của Giáo Hội hoàn vũ” - ĐTC Biển Đức XVI với Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần lần đầu tiên (Thứ Tư 27/4/2005); Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Vị Giáo Hoàng của Một Tân Âu Châu; ĐTC Biển Đức XVI: Biến Cố 911 trước cái nhìn của Hồng Y Ratzinger

Thứ Tư 27    Một Nữ Đan Viện Biển Đức ở Tuscany vốn là Nhà Bêtania của Hồng Y Joseph Ratzinger; Một cặp vợ chồng trẻ mới được Hồng Y Ratzinger làm phép cưới cho cảm nhận về vị tân giáo hoàng; ĐTC Biển Đức XVI về Vấn Đề Hiệp Thông và Đoàn Tính của Hàng Giáo Phẩm HY Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin Joseph Ratzinger

Thứ Ba 26    Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI tiết lộ: Ngài đã cầu Chúa đừng để ngài làm giáo hoàng; ĐTC Biển Đức XVI: Bài Giảng tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành về tinh thần và sứ vụ truyền giáo; Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI là một con người yêu thích thiên nhiên và thể thao; Vị chủ tịch Liên Hiệp Thế Giới Lutherô hào hứng nơi tân giáo triều của Giáo Hoàng Biển Đức XVI;  Giáo Chủ Anh Giáo về vấn đề đại kết của ĐTC Biển Đức XVI

Chúa Nhật 24    Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Thánh Lễ Đăng Quang Chúa Nhật 24/4/2005; Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Chúc Mừng của Các Nhà Lãnh Đạo Chính Trị;  Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Cảm Nhận của Chư Vị Giáo Phẩm trong Giáo Hội;  Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Nhận Định của Chư Giới Kitô Giáo

 

Thứ Bảy 23     ĐTC Biển Đức XVI từ sau khi trở thành Tân  Giáo Hoàng: Chương Trình, Bổ Nhiệm và Cử Hành; ĐTC Biển Đức XVI gặp gỡ hồng y đoàn ngày 22/4: chia sẻ, cám ơn và kêu gọi hợp tác;  Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Những sinh hoạt trong các ngày đầu trước khi đăng quang; Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI:  Lễ Đăng Quang với sự tham dự của Vị Lãnh Đạo Anh Giáo, phái đoàn Hoa Kỳ, phái đoàn Đức Quốc; Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Quê Hương, Thiên Tài và Danh Nghiệp

Thứ Sáu 22    Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Vị Giáo Hoàng của Hiệp Nhất Kitô Giáo; ĐHY Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Joseph Ratzinger quan tâm đến tình hình văn hóa Âu Châu; Đức Gioan Phaolô II: Kiến Trúc Sư xây dựng hòa bình thế giới, đặc biệt ở Trung Đông nhất là ở Iraq

Thứ Năm 21   Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Tôi chỉ muốn phụng sự một mình Người khi tôi hoàn toàn dấn thân phục vụ Giáo Hội của Người;  Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: “Chúng ta hãy sống thừa tác vụ của chúng ta như tặng ân Chúa Kitô ban cho con người!”; Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Vấn Đề Hiệp Thông và Đoàn Tính của Hàng Giáo Phẩm

Thứ Tư 20   Hồng Y Joseph Ratzinger, Tân Giáo Hoàng 265 - Đức Bênêđích XVI; Vị Tân Giáo Hoàng Benedict XVI: Triết thuyết và  tâm thức thời đại trước con mắt của  nguyên HY Ratzinger    Đức Gioan Phaolô II: Người Hùng của Lịch Sử Đông Âu

Thứ Ba 19   Bài Giảng Thánh Lễ Khai Mạc Mật Nghị Hồng Y Bầu Tân Giáo Hoàng; Lai Lịch của Cái Lò Đốt ở Nguyện Đường Sistine cho Mật Nghị Hồng Y Bầu Giáo Hoàng; Vị Tân Giáo Hoàng 265 có thể là một hồng y người Pháp gốc Ba Lan Do Thái hay một hồng y thuộc dòng Phanxicô...;  Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Vị Tông Đồ của Lòng Thương Xót Chúa

Thứ Hai 18   Vị Tân Giáo Hoàng 265 theo Sấm Truyền của Tiên Tri Nostradamus;  ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II: “MỘT TIA SÁNG PHÁT HIỆN TỪ BALAN…”; Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Đừng Sợ, Hãy Mở Cửa Cho Chúa Kitô

Chúa Nhật 17   “Được kêu gọi để thả lưới ở chỗ nước sâu”- ĐTC GPII: Sứ Điệp Ngày Thế Giới Nguyện Cầu Ơn Gọi 42 (17/4/05);  Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Một Mẫu Gương Mục Tử chăn dắt đàn chiên;  Tổng Nghị Hồng Y lần thứ 12 cũng là lần cuối trước Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng: những vấn đề cuối;  Về Nghi Thức và Thủ Tục của Mật Nghị Bầu Tân Giáo Hoàng 

 

Thứ Bảy 16   Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2005: “Truyền Giáo: Tấm Bánh Được Bẻ Ra Cho Thế Gian Được Sự Sống”;  Tổng Nghị Hồng Y 11: Vấn đề của các phân bộ Tòa Thánh; Vị Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh: 20 năm phục vụ giáo triều ĐTC GPII

Thứ Sáu 15   Đức Gioan Phaolô II: Một Gương Mẫu Sống Giản Dị và Thoát Ly;  Tổng Nghị Hồng Y lần 10 để nghe bài suy niệm về tình trạng Giáo Hội; Người đã tiên đoán ĐHY Woijtyla làm giáo hoàng;  Giây Phút Ngỡ Ngàng Bừng Rộ trước vị tân giáo hoàng người Balan; Lời Nguyện Cầu Biến Đổi Thế Giới 21 Năm Trước của ĐTC GPII

Thứ Năm 14   Tòa Thánh: Ngỏ Lời Cám Ơn và Phổ Biến Con Số Thống Kê liên quan đến biến cố của cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II;   Hồng Y Đoàn tiếp nhận lời phân ưu của Ngoại Giao Đoàn với Tòa Thánh;   Tổng Nghị Hồng Y lần 9: tiếp tục trao đổi ý nghĩ của mình về tình hình Giáo Hội và thế giới;    Tại Sao Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bị ám sát?

Thứ Tư 13   Thánh Lễ Thứ Tư trong Tuần Chín Cầu cho ĐTC GPII: “Nơi đây, Đức Gioan Phaolô II cũng đã theo Chúa cho đến cùng”; Tổng Nghị Hồng Y lần 8: về tình hình Giáo Hội hiện nay và niêm phong tư phòng của vị cố giáo hoàng; Văn PhòngLễ Nghi Giáo Hoàng: về Phụng Vụ ngày khai mạc mật nghị hồng y bầu tân giáo hoàng; ĐTC GPII: “Người kế vị của Tôi chưa làm hồng y” và ước nguyện cuối cùng của ngài.

Thứ Ba 12   Thánh Lễ thứ 3 trong tuần cửu nhật cầu cho Cố Giáo Hoàng GPII: "Đó là thứ Giáo Hội ngài muốn và hôm nay đây ngài tiếp tục xin chúng ta hãy trở nên và hãy sống"; Thông Báo về cuộc Tổng Nghị Hồng Y lần 7 liên quan tới việc thăm mộ đức cố Giáo Hoàng GPII; NHỮNG LỜI TIÊN TRI VỀ ĐTC GPII

Thứ Hai 11   Bản Văn ‘Rogito’ về đời sống và hoạt động của ĐTC GPII được đặt trong quan tài của ngài;  Giới Nhân Bản và Tôn Giáo ca tụng vị Giáo Hoàng của Nhân Quyền và Đại Kết

Chúa Nhật 10   Tường Trình chính thức của Tòa Thánh về Thánh Lễ An Táng của ĐTC GPII ngày 8/4/2005; Lễ An Táng ĐTC GPII 8/4/2005: Bài Giảng của ĐHY chủ tế Joseph Ratzinger; Tòa Thánh bày tỏ lòng biết ơn về vấn đề hiệu năng trong việc tiếp đón khách hành hương;  Tổng Nghị Hồng Y lần VI: kiểm điểm về Lễ an táng và hướng về cuộc bầu giáo hoàng; Tổng Thống Bush bày tỏ cảm nghiệm sau lễ an táng Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II

 

Ngày 9 Thứ Bảy    Di Chúc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II; Lễ An Táng ĐTC GPII 8/4/2005: Bài Giảng của ĐHY chủ tế Joseph Ratzinger; Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Cuộc Đời và  Giáo Triều 26 Năm

Ngày 8 Thứ Sáu    Thánh Lễ An Táng Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sáng Thứ Sáu 8/4/2005; Nội dung về Tổng Nghị Hồng Y thứ 5; Chương Trình Tuần Chín cầu hồn cho cố giáo hoàng Gioan Phaolô II;   Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Những gì đã hoàn tất và những gì còn dang dở… cho vị tân giáo hoàng; Đức Gioan Phaolô II, một Vị Tông Đồ của Tình Thương

Ngày 7 Thứ Năm    Tổng Nghị Hồng Y lần 4 về việc tuyển bầu tân giáo hoàng, lễ an táng cho ĐTC GPII, lời trăn trối của ngài;   Các Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ cảm nhận về cố giáo hoàng Gioan Phaolô II; Tay Ám Sát ĐTC GPII xin được tham dự lễ an táng của ngài nhưng không được; Gorbachev cảm nhận về vị giáo hoàng đã biến đổi lịch sử cộng sản Đông Âu: "He told me he ... was very, very critical of communism”; Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush nhận định về vị giáo hoàng vừa quá cố như là 'A hero for the ages'”; Tổng Thống Cuba Fidel Castro nhận định về vị giáo hoàng quá cố: "Your departure pains us, dear friend. We wish with fervor that your example will endure."

Ngày 6 Thứ Tư    Tổng Hội Hồng Y lần 3 về giai đoạn trống ngôi giáo hoàng;  ĐTC GPII: Hằng trăm ngàn người đến kính viếng thi hài của ngài ở Đền Thờ Thánh Phêrô và hướng về từ khắp nơi trên thế giới;   ĐTC GPII: Sứ điệp của ngài vẫn còn in sâu trong lòng người;   ĐTC GPII: 26 năm dẫn dắt Giáo Hội

Ngày 5 Thứ Ba   ĐTC GPII: Những giây phút cuối cùng của một vị giáo hoàng chăn dắt Hội Thánh dài thứ ba;   ĐTC GPII: Chứng thư khai tử về việc ngài tạ thế;   ĐTC GPII: Tổng Hội Hồng Y quyết định về việc Chuyển Thi Hài và Thánh Lễ An Táng cho Ngài;   ĐGH GPII: Các Vị Lãnh Đạo Chư Quốc Hướng Về Vị Giáo Hoàng vừa Tạ Thế

Ngày 4 Thứ Hai   ĐTC GPII: Tòa Thánh Vatican chính thức loan báo qua đời; ĐTC GPII: Thông Báo của Tòa Thánh về Việc Chứng Nhận Cái Chết của Ngài;  ĐTC GPII: Lễ Nghi An Táng tại Sảnh Đường Clementine; ĐTC GPII: Thánh Lễ Cầu Hồn tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Lễ Kính Chúa Tình Thương; ĐTC GPII: Sứ Điệp cho Chúa Nhật Lễ Chúa Tình Thương 3/4/2005;  ĐTC GPII: Ai sẽ điều hành Giáo Hội sau khi ngài qua đời trước khi có tân giáo hoàng

Ngày 3 Chúa Nhật  “Phép lạ này… đã biến đổi định mệnh của nhân loại” (Bài Giảng của ĐTC Gioan Phaolô II cho Chúa Nhật Lễ Chúa Tình Thương, CN II Phục Sinh, 2001);  Thánh Mary Faustina Kowalska, Tông Đồ Lòng Thương Xót Chúa

 

Ngày 2 Thứ Bảy   Bệnh trạng của ĐTC GPII càng nguy kịch hơn nữa; Giáo Hội Công giáo cùng nhau cầu nguyện cho ĐTC

Ngày 1 Thứ Sáu    ĐTC GPII: Bệnh tình ‘rất trầm trọng’; Terri Schiavo: “Đây là một chiến thắng của thứ văn hóa sự chết đối với sự sống. Đó không phải là một cái chết tự nhiên mà là một cái chết bị áp đặt”; Luật Lệ Hồi giáo và Khả Năng Dân Chủ của Luật Lệ này (tiếp)

 

Tháng 3:

 

Ngày 31 Thứ Năm    ĐTC GPII: phục hồi chầm chậm…. ăn uống bằng ống; Terri Schiavo: “… Mạng sống của Terri Schiavo không thể bị lấy mất theo pháp lệnh căn cứ vào chứng từ bằng miệng trong vụ này”; CỬ HÀNH THÁNH LỄ: CẢM NGHIỆM PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Ngày 30 Thứ Tư   Terri Schiavo: “Xin làm ơn, làm ơn trả con tôi lại cho tôi”; Luật Lệ Hồi giáo và Khả Năng Dân Chủ của Luật Lệ này

Ngày 29 Thứ Ba   Terri Schiavo: “Chúng tôi đến đây để yêu cầu được đáp ứng”; Những tu sĩ dòng Phanxicô và Thánh Địa

Ngày 28 Thứ Hai    ĐTC GPII: Sứ Điệp Phục Sinh Chúa Nhật 27/3/2005; Terri Schiavo: “Tôi đã nhỏ vào lưỡi của cô một giọt máu châu báu… cô đã lãnh nhận Chúa Kitô”

Ngày 27 Chúa Nhật      Sứ Điệp của ĐTC GPII cho Đường Thánh Giá ở Hí Trường Colosseum; Một chức bậc của Tòa Thánh: Fatima không thể là một trung tâm đại kết và liên tôn; Terri Schiavo: “Tôi muốn sống” - “Thiên Chúa sẽ gọi Terri Schiavo về với Ngài khi đến giờ phút lìa đời của cô. Chúng ta không có quyền quyết định giờ giấc này”.

 

Ngày 26 Thứ Bảy     Sứ Điệp Phục Sinh của Thượng Phụ Giêrusalem về Nền Hòa Bình ở Thánh Địa; Tòa Thánh Hoan Hô Những Sự Án Cải Tổ Liên Hiệp Quốc;  “Tôi không thể lấy đi dưỡng chất bảo trì sự sống khỏi người phụ nữ xinh đẹp có gương mặt rạng ngời trước sự hiện diện của những người khác”.

Ngày 25 Thứ Sáu        Lời Nguyện Cầu Biến Đổi Thế Giới 21 Năm Trước của ĐTC GPII;  Đại diện Tòa Thánh tham dự việc khai trương tân Bảo Tàng Viện Lịch Sử Về Cuộc Thảm Sát Do Thái;  Terri Schiavo: “Một Chặng Đường Canvê Đau Thương Nữa”

Ngày 24 Thứ Năm      "Tôi muốn chia sẻ với anh em một số khía cạnh về linh đạo linh mục của chúng ta" - Thư của ĐTC GPII gửi CÁC LINH MỤC cho Ngày Thứ Năm Tuần Thánh 2005. Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể và Bản Hướng Dẫn “‘RedemptionisSacramentum’: Thánh Thể là Sự Sống Hiệp Thông nơi việc Cử Hành Thánh Lễ; Thánh Thể là Bảo Chứng Cánh Chung nơi việc Cử Hành Thánh Lễ

Ngày 23 Thứ Tu     Terri Schiavo: Cuộc chiến với ngành tư pháp Hoa Kỳ;  Terri/Theresa Schiavo: Phản ứng của Tòa Thánh trước việc triệt sinh an tử trong vụ này -  Trong Thông Điệp Sự Sống Con Người, ĐTC GPII đã lên án việc triệt sinh an tử bằng những lời mẽ mạnh mẽ nhất;  Đức Tin trước biến cố triệt sinh an tử của Terri Schiavo

Ngày 22 Thứ Ba     Hội Nghị về “Tiếng Gọi Công Lý. Di Sản của Hiến Chế ‘Vui Mừng và Hy Vọng’ 40 Năm Sau”; Terri Schiavo: lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cho tái xét nội vụ ở Tòa án Liên Bang; Terri Schiavo: Tòa Án Liên Bang tái xét vụ triệt sinh an tử nhưng vẫn chưa có phán quyết gì

Ngày 21 Thứ Hai     Tòa Thánh Rôma cử hành Lễ Lá tại Quảng Trường Thánh Phêrô và huấn từ truyền tin của ĐTC GPII về Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX; Giáo Hội Công giáo tại Hoa Kỳ có thêm hơn 150 ngàn tân tòng vào Lễ Vọng Phục Sinh 2005; Ngày Tôn Kính Các Vị Thừa Sai Bị Thảm Sát; ”Ngày Thai Nhi” đang trở thành một ngày theo truyền thống; Tòa Thánh Vatican cảnh giác Á Căn Đình vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Ngày 20 Chúa Nhật    Thánh Thể là Hy Tế Thập Giá nơi việc Cử Hành Thánh Lễ;   ĐTC GPII: Sứ Điệp gửi Giới Trẻ họp mặt để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ ở Rôma Chúa Nhật Lễ Lá hằng năm;  Ngày Kỷ Niệm Đệ Nhị Chu Niên Chiến Tranh Iraq

 

Ngày 19 Thứ Bảy    Terri Schiavo: vẫn bị triệt sinh an tử theo phán quyết của tư pháp nhưng vẫn được lập pháp và hành pháp cố gắng can thiệp; Tòa Thánh tại LHQ về Những Vấn Đề Phi Châu, nhất là  ở Darfur Sudan

Ngày 18 Thứ Sáu    Tại sao Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bị ám sát?   ĐTC GPII nhìn cuộc sống của mình bằng con mắt chiêm niệm;   Quốc Hội Florida đã chấp thuận đạo luật bảo vệ sự sống của bà Terri Schiavo

Ngày 17 Thứ Năm      ĐTC GPII ban phép lành thay buổi triều kiến chung hằng tuần, Bức Thư Gửi Linh Mục và sửa soạn Ngày Giới Trẻ; Các Vị Giám Mục Á Căn Đình: Phá thai là một hình thức của tân chế độ thực dân; CỬ HÀNH THÁNH LỄ: Ý THỨC MẦU NHIỆM THÁNH THỂ - 1) Thánh Thể là Hiện Diện Thực Sự nơi việc Cử Hành Thánh Lễ

Ngày 16 Thứ Tư    Hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh Vatican: Mục tiêu;  ĐTC GPII: sứ điệp gửi các vị giám mục nước Tanzania về việc chăm sóc cho các gia đình, hàng giáo sĩ và công ích.

Ngày 15 Thứ Ba     ĐTC GPII gửi sứ điệp cho các linh mục: những ai mắc tội trọng không được rước lễ; Tòa Thánh kêu gọi hành động để giải quyết tình trạng khủng hoảng tị nạn ở Darfur; Đạo Diễn kiêm Diễn Viên Phim “Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô” với vụ triệt sinh an tử Terri Schiavo

Ngày 14 Thứ Hai    ĐTC GPII đã trở về Vatican và huấn từ Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay 13/3/2004 về niềm tri ân việc truyền thông; Các đặc trách viên Thượng Hội Giám Mục Thế Giới 2005; Tòa Thánh Vatican kêu gọi Bảo vệ Sự Sống của bà Terri Schiavo và cảnh báo “những hậu quả trầm trọng”; Khóa Học về Công Giáo cho các vị mục sư Tin Lành; Khoa Học Gia có nhãn quan tôn giáo được tưởng thưởng Giải Templeton

Ngày 13 Chúa Nhật      Ý Thức Mầu Nhiệm Thánh Thể: Cử Hành Thánh Lễ: Một Cách Trọn Vẹn Ý Thức và Chủ Động;  Nhận Định của vị Đại Diện Tòa Thánh ngay trước khi tham dự Hội Nghị “Bắc Kinh 10 Năm Sau”

 

Ngày 12 Thứ Bảy      Lucia: Cho Mẹ Được Nhận Biết và Yêu Mến, một Sứ Vụ biến đổi thế giới; Tòa Thánh tại LHQ về Thân Vị Nữ Giới 10 năm sau Hội Nghị Nữ Giới Quốc Tế ở Bắc Kinh 1995

Ngày 11 Thứ Sáu      ĐTC GPII: Ở Lại Nhà Thương thêm vài ngày và tiếp tục sinh hoạt;  Kinh bản Đường Thánh Giá cho Thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm;  ĐHY chủ tịch Tiểu Ban Phò Sự Sống của hội đồng giám mục Hoa Kỳ với vụ một phụ nữ Hoa Kỳ sắp bị triệt sinh an tử ở Florida;  Về một người đàn bà Mỹ sắp bị Triệt Sinh An Tử

Ngày 10 Thứ Năm      Liên Hiệp Quốc quyết định cấm tất cả mọi thứ tạo sinh sao bản con người; Tòa Thánh Ngỏ Lời tại Liên Hiệp Quốc về Việc Loại Trừ Tất Cả Mọi Thứ Tạo Sinh Con Người Theo Kiểu Phi Tính Dục;  Quan Điểm của Tòa Thánh về Vấn Đề Cấm mọi hình thức Tạo Sinh Sao Bản Con Người theo Kỹ Thuật Phi Tính Dục Cloning; Bài Diễn Văn của Tổng Thống Bush về việc ban hành đạo luật cấm chỉ việc tạo sinh con người theo kỹ thuật phi tính dục.

Ngày 9 Thứ Tư     Lịch Trình Cử Hành Phụng Vụ Tuần Thánh 2005 ở Tòa Thánh;   Phản Ứng của Liên Hiệp Thế Giới Các Hiệp Hội Y Khoa Công Giáo về một Vụ Tranh Đấu Triệt Sinh An Tử ở Hoa Kỳ;   Liên Hiệp Thế Giới Các Hiệp Hội Y Khoa Công Giáo: “Một bệnh nhân ở trong trạng thái thực vật vẫn là một con người”

Ngày 8 Thứ Ba     ĐTC GPII: Bệnh Trạng khả quan và có thể sống Tuần Thánh ở Vatican; Sinh hoạt điện thư gửi đến Đức Thánh Cha nhân dịp ngài bị bệnh; Truyền thông với vấn đề sức khỏe của ĐTC

Ngày 7 Thứ Hai     Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay 6/3/2005 về việc sửa soạn cho Lễ Phục Sinh;  ĐTC GPII Thương Tiếc viên chức tình báo Ý bị Lực Lượng Hoa Kỳ bắn chết ; Các Thứ Vũ Khí Đại Công Phá ở Iran: Iran và Nga ký thỏa hiệp về cung cấp nhiên liệu nguyên tử; Dự án chế tạo vũ khí nguyên tử; Về những thứ vũ khí hóa chất; Về các thứ vũ khí sinh trùng.

Ngày 6 Chúa Nhật     ĐTC GPII: Sứ Điệp gửi Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích về Phụng Vụ Thánh Thể; Mầu Nhiệm Thánh Thể – Ơn Gọi Làm Người:  Tổng Quan về Thông Điệp Thánh Thể của ĐTC Gioan Phaolô II; “Vì sự dữ tràn lan mà lòng mến nơi hầu hết con người ta đã trở nên nguội lạnh”; Thánh Thể là Cốt Lõi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima; Mầu Nhiệm Thánh Thể là Mầu Nhiệm Chúa Kitô cũng là Mầu Nhiệm Ơn Gọi Làm Người

 

Ngày 5 Thứ Bảy      ĐTC GPII: sinh hoạt ngoại giao tại bệnh viện; Các Vị Bác Sĩ chữa trị cho ĐTC GPII; Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ: Mẹ Maria tham dự vào việc thánh hóa các linh hồn

Ngày 4 Thứ Sáu      ĐTC GPII: Thông báo từ văn phòng báo chí của tòa thánh về hiện tình sức khỏe tại bệnh viện và những sinh hoạt tới; “Bản Hướng Dẫn Cho Việc Đạo Đức Thông Dụng” của Tòa Thánh về Việc Đi Đàng Thánh Giá; Lý Thuyết về Pháp Lý của Công Giáo

Ngày 3 Thứ Năm      ĐTC GPII: với những cuộc thăm viếng thăm hỏi và vẫn hành sự trong thời bệnh;  LỜI CHÚA, THÁNH THỂ VÀ VIỆC KITÔ HỮU PHÂN RẼ;  Lý Thuyết về Pháp Lý của Công Giáo

Ngày 2 Thứ Tư     ĐTC GPII: bệnh tình diễn tiến khả quan và chịu đựng khổ đau như việc giảng dạy; Cuộc Hội Nghị Quốc Tế với nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas về tình hình Palestine; Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc về Vấn Đề Phát Triển

Ngày 1 Thứ Ba      ĐTC GPII: “Những Phán Quyết Bất Chính Không Bao Giờ là Việc Giải Quyết Mục Vụ Chân Thực”;  Cuộc Khủng Bố Tự Vẫn Sát Hại 125 Nhân Mạng ở Iraq;  Tổng Thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố: “Hòa Bình là điều khả dĩ”.

 

Tháng 2:

 

Ngày 28 Thứ Hai      ĐTC GPII: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay 20/2/2005 tại bệnh viện về giá trị khổ đau;  ĐTC: Tình Trạng Sức Khỏe diễn tiến tốt đẹp;  Viên Chức Tòa Thánh phê bình cuốn phim “Million Dollar Baby”; Liên Hiệp Quốc: Dân Số Thế Giới sẽ tăng lên từ 6.5 tỉ đến 9 tỉ vào năm 2050

Ngày 27 Chúa Nhật      ĐTC GPII: Tông Thư về Ngày Của Chúa - Chương III: Ngày của Giáo Hội – Dies Ecclesiae - Cộng Đồng Thánh Thể: Tâm Điểm của Chúa Nhật; ĐTC GPII với Giáo Hoàng Học Viện Đặc Trách Sự Sống về đề tài “Phẩm Chất của Sự Sống và Đạo Lý về Sinh Lực”; ĐTC GPII: Lại Tác Phẩm Triết Lý – Lại Bị Chống Đối; Biến Động đối kháng nỗ lực hòa bình, nhưng đôi bên vẫn thiện chí cương quyết tiến lên

 

Ngày 26 Thứ Bảy    THÀNH THẬT SÙNG KÍNH ĐỨC TRINH NỮ: TREATISE ON TRUE DEVOTION TO THE BLESSED VIRGIN - Phần Một Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ - Chương Thứ Nhất Tôn Sùng Mẹ Maria: Cần Thiết; “Phát Triển Nhanh” Tông Thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi Thành Phần Hữu Trách Các Ngành Truyền Thông (TIẾP và HẾT) - V. Để Thực Hiện Việc Truyền Thông với Quyền Năng của Chúa Thánh Thần; Anh giáo phân rẽ trầm trọng về vấn đề đồng tính nam nhân; Ủy Ban Quốc Hội Ý: Tái xét vụ ám sát ĐTC GPII

Ngày 25 Thứ Sáu      ĐTC GPII: Đã thở được tự nhiên; Linh Mục Lạm Dụng Tình Dục Thiếu Niên: Kiểm Kê Năm 2004 về Các Vụ Kiện Tụng và về Vấn Đề Tuân Hợp Bản Hiến Chương Bảo Vệ Thiếu Niên; “Phát Triển Nhanh” Tông Thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi Thành Phần Hữu Trách Các Ngành Truyền Thông (TIẾP) IV. Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng, Giao Điểm của Những Đại vấn Đề Xã Hội

Ngày 24 Thứ Năm      ĐTC GPII cấp thời được đưa trở lại bệnh viện; Buổi Ra Mắt tác phẩm mới của ĐTC GPII: “Hồi Niệm và Căn Tính”;  “Phát Triển Nhanh” - Tông Thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi Thành Phần Hữu Trách Các Ngành Truyền Thông (TIẾP): III. Một Đổi Thay về Tâm Thức và Canh Tân về Mục Vụ; THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH HIỆP NHẤT CỦA GIÁO HỘI

Ngày 23 Thứ Tư     ĐTC GPII: Những Lời Nhắn Nhủ cho Buổi Triều Kiến Chung qua Cửa Sổ về Mùa Chay;  “Phát Triển Nhanh” - Tông Thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi Thành Phần Hữu Trách Các Ngành Truyền Thông;  Hai Chân Phước Thiếu Nhi Fatima đang tiến gần đến việc trở thành Hai Trẻ Hiển Thánh

Ngày 22 Thứ Ba      Ơn Toàn Xá: điều kiện lãnh nhận trong Năm Thánh Thể và các dịp có thể lãnh nhận khác; Do Thái chính thực trả tự do cho 500 tù nhân Palestine

Ngày 21 Thứ Hai      Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay 20/2/2005 về Vai Trò Thừa Kế Thánh Phêrô;  ĐTC GPII Mới Bổ Nhiệm Tân Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt; Tiểu Ban Liên Hiệp Quốc đề nghị cấm tất cả mọi thứ tạo sinh sao bản con người; Bộ Nội Các Do Thái cuối cùng đã chấp thuận việc giải tỏa vấn đề Do Thái định cư ở vùng Palestine

Ngày 20 Chúa Nhật      ĐTC GPII: Tông Thư về Ngày Của Chúa - Chương III: Ngày của Giáo Hội – Dies Ecclesiae - Cộng Đồng Thánh Thể: Tâm Điểm của Chúa Nhật; Bắc Hàn: Nguy Cơ Nguyên Tử

 

Ngày 19 Thứ Bảy      THÀNH THẬT SÙNG KÍNH ĐỨC TRINH NỮ;  “Các Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng là để Giúp Cho Con Người Hiểu Biết Nhau” - ĐTC GPII: Sứ Điệp cho Ngày Truyền Thông Thế Giới thứ 39 ngày 8/5/2005

Ngày 18 Thứ Sáu      Ảnh Hưởng của Hội Kín Tam Điểm ở Âu Châu; Nỗ Lực của Do Thái sau cuộc họp thượng đỉnh thỏa hiệp ngưng chiến; Phi Luật Tân: khủng bố tấn công – tấn công khủng bố

Ngày 17 Thứ Năm      “Con phải ở lại thế gian lâu hơn…để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến” -  Lucia: Người Tông Đồ Fatima Thế Giới Tiên Khởi đã tạ thế lià đời 3) Lucia: Vai Chính trong Lược Sử Fatima Biên Niên;  Sứ Điệp của ĐTC GPII về Chị Lucia trong Lễ An Táng của Chị ; THÁNH THỂ, “MỘT NẾM HƯỞNG VĨNH CỬU TRONG THỜI GIAN”

Ngày 16 Thứ Tư      “Con phải ở lại thế gian lâu hơn…để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến” -  Lucia: Người Tông Đồ Fatima Thế Giới Tiên Khởi đã tạ thế lià đời 2) Lucia: Thiếu Nhi Khổ Đau - Nữ Tu Thánh Mẫu;  Một cuộc triển lãm nghệ thuật tôn vinh Thánh Mẫu; Tuần Phòng của Tòa Thánh hằng năm do Đức Piô XI khởi xướng

Ngày 15 Thứ Ba      “Con phải ở lại thế gian lâu hơn…để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến” -  Lucia: Người Tông Đồ Fatima Thế Giới Tiên Khởi đã tạ thế lià đời 1) Lucia: Quyết Chiến trong Đạo Binh Dàn Trận; Những Lời Phát Biểu của Tân Tổng Thống Thẩm Quyền Palestine Mahmound Abbas: "Đây là cao điểm để nhân dân chúng ta hoan hưởng hòa bình và quyền được sống một cuộc đời bình thường, như tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới".

Ngày 14 Thứ Hai      Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay 13/2/2005 về ý nghĩa từ đau khổ tới vinh quang của Mùa Chay;    Màn Truyền Hình Trình Chiếu Các Cuộc Gia Nhập Giáo Hội Công Giáo vào Chúa Nhật Phục Sinh 2005; Nhiều Thiên Thần Bản Mạnh Canh Chừng Đức Gioan Phaolô II; Những Lời Phát Biểu của Tân Tổng Thống Thẩm QuyềnPalestine Mahmound Abbas: "Đây là cao điểm để nhân dân chúng ta hoan hưởng hòa bình và quyền được sống một cuộc đời bình thường, như tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới".

Ngày 13 Chúa Nhật      ĐTC GPII: Tông Thư Ngày Của Chúa - Ngày của Đức Kitô – Dies Christi Ngày của Chúa Phục Sinh và của Tặng Ân Thánh Linh (28-30); Cuộc Họp Thượng Đỉnh lịch sử giữa Do Thái và Palestine với thành quả: thỏa hiệp Ngưng Chiến - Những nỗ lực của đôi bên sau thỏa hiệp ngưng chiến

 

Ngày 12 Thứ Bảy      SỨ ĐIỆP LA VANG: SỨ ĐIỆP TỬ ĐẠO; Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin với tác phẩm “Giêsu: Biểu Hiệu của Thiện Chúa” có “Những Sai Lầm Trầm Trọng Về Tín Lý”

Ngày 11 Thứ Sáu      ĐTC GPII đã rời bệnh viện và trở về Điện Vatican để tiếp tục hoạt trình mục vụ của ngài; Tượng Đức Mẹ Khóc Ra Máu Ở Ý Quốc: 10 Năm Sau; ĐTC GPII: Sứ Điệp cho Giáo Hoàng Học Viện Các Khoa Học về Vấn Đề Thay Cơ Phận Người Chết với “Những Dấu Hiệu Tử Vong”.

Ngày 10 Thứ Năm      ĐTC GPII nhận tro tại bệnh viện; Trong Trường Hợp Đức Giáo Hoàng bị câm không nói được thì có thể cai trị Giáo Hội được hay chăng? Tòa Thánh Vatican với vị Tân Chủ Tịch Khối Hiệp Nhất Âu Châu về sức mạnh chính yếu của khối này là luân lý chứ không phải chính trị và kinh tế; THÁNH THỂ LÀ BỮA TIỆC HIỆP THÔNG VỚI THIÊN CHÚA - ĐTC GPII giảng dạy Giáo Lý trong Đại Năm Thánh 2000, bài 27, Thứ Tư 18/10/2000

Ngày 9 Thứ Tư      Cuộc Trình Bày Bản Hướng Dẫn Về Những Nố Hủy Hôn; Tòa Thánh nói thêm về vấn đề sử dụng bọc cao su làm tình an toàn; Thành quả sơ khởi của việc tuyển cử dân chủ ở Iraq

Ngày 8 Thứ Ba      ĐTC GPII tại bệnh viện: đã hết sốt, ăn uống bình thường và cử hành Thánh Lễ;  ĐHY Chủ Tịch Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh về cuốn “Tổng Lược Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội”; Một làng Công giáo ở Ấn Độ bị Thành Phần Bảo Thủ Ấn giáo công hãm; Các Vị Giám Mục Canada tiếp tục  vận động chống đạo luật C-38 cho hôn nhân đồng tính;  Các vị giám mục Tây Ban Nha phê bình về bản thảo hiến pháp của Âu Châu

Ngày 7 Thứ Hai      ĐTC GPII: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên 6/2/2005 - về Niềm Tri Ân Cảm Tạ của mình và về Ngày Phò Sự Sống ở Ý; Những Tín Đồ Hồi giáo ở Ý cầu nguyện cho việc bình phục của ĐTC GPII; Thánh Địa đang xoay chiều theo đường hướng của Tòa Thánh Rôma

Ngày 6 Chúa Nhật      ĐTC GPII: Tông Thư Ngày Của Chúa - Ngày của Đức Kitô – Dies Christi Ngày của Chúa Phục Sinh và của Tặng Ân Thánh Linh (23-26); “Kính Mến Chúa… đối với các người tức là Sự Sống và là Tháng Ngày Dài”(ĐTC GPII: Sứ Điệp Mùa Chay 2005)

 

Ngày 5 Thứ Bảy      BÍ MẬT MARIA của Thánh Long Mộng Phố (tiếp); Hiện tình bệnh trạng của ĐTC và tay sát thủ mạng sống ngài

Ngày 4 Thứ Sáu      ĐTC GPII với Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo về 4 chiều kích nơi đại hội của thánh bộ này; Tại sao người Công giáo bị bệnh tâm thần cần tìm đến một trị liệu viên Công giáo?

Ngày 3 Thứ Năm      ĐTC GPII với Pháp Đình Rôma hằng năm vào dịp khai mạc tân pháp niên: 2005 về Chiều Kính Luân Lý nơi Hoạt Động của Các Vị Thẩm Phán; 2004 về vấn đề hủy hôn với sự thật của hôn nhân; 2003 về cuộc khủng hoảng hôn nhân; 2002 về tính cách bất khả phân ly của hôn nhân; THÁNH THỂ LÀ HY TẾ CHÚC TỤNG TUYỆT HẢO: ĐTCGPII giảng dạy Giáo Lý trong Đại Năm Thánh 2000, bài 26, Thứ Tư 11/10/2000

Ngày 2 Thứ Tư          Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được đưa vào bệnh viện gấp; Giá Trị Cao Cả của Việc Cầu Nguyện trong Cơn Thất Vọng (ĐTC GPII: Bài giáo lý 131 Thứ Tư 26/1/2005 về Thánh Vịnh 114 [116]: 1-2, 5, 7-9, cho Kinh Tối Thứ Sáu, Tuần Thứ Hai); Thị Trường Các Tay Tử Đạo: Kỹ Nghệ Khủng Bố Tự Sát (tiếp và hết)

Ngày 1 Thứ Ba      Niên Giám Tòa Thánh 2005: tổng số Công giáo là 1 tỉ 086 triệu, tăng 15 triệu; Sứ Điệp của Cuộc Hội Luận ở Vatican về Các Tôn Giáo Cổ Truyền với Hòa Bình; Thị Trường Các Tay Tử Đạo: Kỹ Nghệ Khủng Bố Tự Sát

 

Tháng 1:

 

Ngày 31 Thứ Hai      Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Thường Niên 30/1/2005 về Việc Giáo Dục Hòa Bình Cho Trẻ Em;  ĐTC GPII: sứ điệp gửi những người gặp nạn biển động sóng thần;  Một nữ tu viện ở Ấn Độ bị tấn công; Một Tân Iraq mở màn: "Hôm nay đây tôi bỏ phiếu cho hòa bình”.

Ngày 30 Chúa Nhật      Không Có Thánh Thể cũng Chẳng Có Giáo Hội?  Ngày Lịch Sử cho một Tân Iraq Dân Chủ 30/1/2005: Tình Hình Iraq: trước ngày tuyển cử; Tình Hình Iraq: trong ngày tuyển cử 

 

Ngày 29 Thứ Bảy      CÓ ĐƯỢC LẦN HẠT MÂN CÔI TRƯỚC THÁNH THỂ LỘ THIÊN HAY CHĂNG?; ĐTC GPII: Sứ Điệp Dịp Kỷ Niệm 60 Năm (27/1/1945-2005) Giải Tỏa Trại Tử Thần Auschwitz-Birkenau ở Balan; Tòa Thánh tại LHQ nhân dịp Kỷ Niệm 60 Năm Giải Tỏa Các Trại Giam của Đảng Nazi

Ngày 28 Thứ Sáu      Những Tu Viện ở Rôma Đã Cứu Những Người Do Thái; Những gì sẽ giúp vào việc đẩy mạnh vấn đề đại kết Kitô giáo (tiếp và hết)

Ngày 27 Thứ Năm      ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH THỂ; Những gì sẽ giúp vào việc đẩy mạnh vấn đề đại kết Kitô giáo

Ngày 26 Thứ Tư      Sắc Lệnh của Tòa Ân Xá của Tòa Thánh về Việc Ban Ân Xá trong “Năm Thánh Thể”; Morocco là nơi Kitô hữu và Hồi hữu có thể thuận hòa chung sống với nhau

Ngày 25 Thứ Ba      Phong Trào Phò Sự Sống... diễn hành ... tiến lên trong năm 2005; Phong Trào Phò Sự Sống: Hy Vọng đã vươn lên - Phong Trào Phò Quyền Tự Quyết đang đi đến cùng đường (tiếp và hết)

Ngày 24 Thứ Hai      Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Thường Niên 23/1/2004 về Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Hiệp Nhất Kitô Giáo; Một giáo xứ chôn táng những hài cốt được hỏa táng dịp kỷ niệm 32 năm luật cho phép phá thai; Phong Trào Phò Sự Sống: Hy Vọng đã vươn lên - Phong Trào Phò Quyền Tự Quyết đang đi đến cùng đường

Ngày 23 Chúa Nhật      ĐTC GPII: Tông Thư Ngày Của Chúa: Chương II: Ngày của Đức Kitô – Dies Christi - Ngày của Chúa Phục Sinh và của Tặng Ân Thánh Linh: Lễ Phục Sinh hằng tuần, Ngày thứ nhất trong tuần; ĐTC GPII với phái đoàn phần tử và cố vấn của Ủy Ban Giáo Hoàng Đặc Trách Mỹ Châu Latinh về Ngày Của Chúa

 

Ngày 22 Thứ Bảy      BÍ MẬT MARIA - (II) Việc Thánh Hóa nhờ Mẹ Maria: Một Đường Lối Quan Thiết (7-15); Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha dứt khoát về Giáo Huấn của Giáo Hội đối với vấn đề sử dụng bọc cao su làm tình an toàn để ngăn ngừa hội chứng liêt kháng

Ngày 21 Thứ Sáu      Ba Bài Học từ Thiên Tai Biển Động Nam Á liên quan đến Vấn Nạn “Thiên Chúa ở đâu…?”  Tòa Thánh trước Liên Hiệp Quốc về Vấn Đề Cứu Trợ Nạn Nhân Biển Động Sóng Thần Nam Á; Cảm Nhận của ĐTGM Iraq ở Mosul bị bắt cóc và được thả ra; THÁNH THỂ LÀ TƯỞNG NIỆM CÁC VIỆC TỒN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA - ĐTC GPII: Bài Giáo Lý 25 về Năm Thánh 2000, Thứ Tư 4/10/2000.

Ngày 20 Thứ Năm      Huấn Từ Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư hằng tuần 19/1/2004 về Tuần Lễ Hiệp Nhất Kitô giáo;  VẤN ĐỀ CỨU MA TRỪ QUỈ (tiếp và hết)

Ngày 19 Thứ Tư      Đại Diện Phái Đoàn Do Thái ngỏ lời cảm tạ ĐTC GPII về giáo triều hòa giải của ngài;  VẤN ĐỀ CỨU MA TRỪ QUỈ (tiếp)

Ngày 18 Thứ Ba      Phái đoàn Tôn sư Do Thái khắp Thế Giới về Vatiacan để cảm tạ ĐTC GPII;  VẤN ĐỀ CỨU MA TRỪ QUỈ

Ngày 17 Thứ Hai      Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 2 Thường Niên 16/1/2004 về Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn; Thiên Chúa Quan Phòng Toàn Thiện … Tại sao biển động sóng thần Nam Á?

Ngày 16 Chúa Nhật      ĐTC GPII - Tông Thư Ngày Của Chúa: “Giữ thánh hảo” bằng “việc tưởng nhớ”, Từ Ngày Hưu Lễ đến Chúa Nhật; Vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Khối Hiệp Nhất Âu Châu: nặng kinh tế nhẹ nhân quyền;  Đức Piô XII bị tấn công đợt thứ hai

 

Ngày 15 Thứ Bảy    Tín Điều Vô Nhiễm Nguyên Tội khai mở một Tân Kỷ Nguyên; ĐTC GPII ban ơn đại xá cho Năm Thánh Thể

Ngày 14 Thứ Sáu      Những Người Chiến Thắng Satan và Sự Dữ - ĐTC GPII: Bài 130 Giáo Lý cầu nguyện bằng Thánh Vịnh, Thứ Tư 12/1/2005, về Ca Vịnh Khải Huyền 11:17;12:10,12, cho Kinh Tối Thứ Năm, Tuần Thứ Hai; Khóa Trừ Quỉ để phân tách Cuộc Khủng Hoảng của Giới Trẻ về các thứ Giá Trị;  “Tôi ngủ nhưng lòng tôi vẫn thức”: Giáo Huấn của ĐTC GPII và Cuộc Hội Luận về Đạo Lý Sinh Vật Học ở Canada về Vấn Đề Dinh Dưỡng và Thủy Dưỡng Nhân Tạo (tiếp và hết)

Ngày 13 Thứ Năm      THÁNH THỂ LÀ CỬ HÀNH VINH HIỂN THẦN LINH - ĐTCGPII giảng dạy Giáo Lý trong Đại Năm Thánh 2000, bài 24, Thứ Tư 27/9/2000; ĐTC GPII với phái đoàn lãnh sự chư quốc thế giới bang giao với Tòa Thánh về hiện tình thế giới (tiếp và hết); “Tôi ngủ nhưng lòng tôi vẫn thức”: Giáo Huấn của ĐTC GPII và Cuộc Hội Luận về Đạo Lý Sinh Vật Học ở Canada về Vấn Đề Dinh Dưỡng và Thủy Dưỡng Nhân Tạo (tiếp)

Ngày 12 Thứ Tư    ĐTC GPII với phái đoàn lãnh sự chư quốc thế giới bang giao với Tòa Thánh về hiện tình thế giới (tiếp); “Tôi ngủ nhưng lòng tôi vẫn thức”: Giáo Huấn của ĐTC GPII và Cuộc Hội Luận về Đạo Lý Sinh Vật Học ở Canada về Vấn Đề Dinh Dưỡng và Thủy Dưỡng Nhân Tạo

Ngày 11 Thứ Ba      ĐTC GPII với phái đoàn lãnh sự chư quốc thế giới bang giao với Tòa Thánh về hiện tình thế giới; “Được kêu gọi để thả lưới ở chỗ nước sâu”- ĐTC GPII: Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Nguyện Cầu Ơn Gọi lần 42 Năm 2005.

Ngày 10 Thứ Hai    Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa về Việc Tái Nhận Thức Phép Thanh Tẩy; Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết (tiếp và hết)

Ngày 9 Chúa Nhật      ĐTC GPII: Tông Thư Ngày Của Chúa: “Ngày Hưu Lễ”: Việc nghỉ ngơi vui vẻ của Đấng Hóa Công, “Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày này” (Gen 2:3); Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết (tiếp hôm qua)

 

Ngày 8 Thứ Bảy    BÍ MẬT MARIA Nguyên tác: Thánh Long Mộng Phố (Louis Marie de Montfort): (I) Việc Thánh Hóa của Chúng Ta: Một Nhu Cầu Bản Thân; Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết

Ngày 7 Thứ Sáu    Huấn Từ Truyền Tin Ngày Lễ Chúa Hiển Linh Thứ Năm 6/1/2004; ĐTC GPII với buổi triều kiến chung hằng tuần Thứ Tư 5/1/2004 về Ý Nghĩa Lễ Hiển Linh; Giáo Phận Orange đã đồng ý bồi thường 100 triệu cho 90 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục đồng tính; Tổng Kết Danh Sách Tất Cả Các Vị Hiển Thánh và Chân Phước của Giáo Hội

Ngày 6 Thứ Năm    Sách Lược Gây Lẫn Lộn của Satan;  TỪ THÁNH THỂ ĐẾN HIỆN THẾ CÁNH CHUNG

Ngày 5 Thứ Tư    Tổng kết con số tử vong trong cơn biển động đại sóng thần ở Nam Á và tổng số ngân khoản cứu trợ; Cái Khôn Ngoan của Vấn Đề Giáo Dục Chế Dục; Giới Trẻ: Mồi Ngon Cho Thần Dữ

Ngày 4 Thứ Ba      ĐTC GPII gửi điện văn phân ưu cùng 175 nạn nhân bị chết vì hỏa hoạn ở 1 hộp đêm Buenos Aires Á Căn Đình;  Bài Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa về sứ mệnh cổ võ hòa bình của mọi người; Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2005 về Hòa Bình Thế Giới; Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh 2/1/2005 về "niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn"

Ngày 3 Thứ Hai     Tòa Thánh liệt kê 17 Vị Tử Đạo trong Năm 2004 trên Thế Giới; “Không Được Nhân Danh Thiên Chúa Để Sát Hại!” - Vậy thì chẳng lẽ chúng ta đành nín thinh để cho sự dữ lộng lành hay sao?     

Ngày 2 Chúa Nhật     “Không Được Nhân Danh Thiên Chúa Để Sát Hại!” - Áp dụng Chiều Hướng Sứ Điệp Hòa Bình 2005; ĐTC GPII: Tông Thư Ngày Của Chúa: “Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành” (Jn 1:3); “Từ ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng nên trời đất” (Gen 1:1)

 

Ngày 1 Thứ Bảy     “Không Được Nhân Danh Thiên Chúa Để Sát Hại!” - Chiều Hướng của Sứ Điệp Hòa Bình 2005; Cảm Nghiệm của nữ tài tử đóng vai chị thánh Bernadette; ĐTC GPII: Chiêm Ngưỡng Mầu Nhiệm Lời Nhập Thể Giáng Sinh Làm Người (Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: ngày 8) - Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại là Chúa Giêsu Kitô, trung tâm điểm của lịch sử