Giáo Hội Hiện Thế là mục tin về Giáo Hội Trong Tuần hay trong Tháng giữa thế giới ngày nay, tức về sinh hoạt của Giáo Hội ở Tòa Thánh Rôma, nhất là về nhưng lời giáo huấn của ĐTC cung như chủ trương của Tòa Thánh được phát biểu qua những sinh hoạt nội bộ của Giáo Hội cũng như liên quan tới thế giới.

       Bởi đó, mục tin về Giáo Hội Hiện Thế Trong Tuần hay Trong Tháng này trích dịch  từ Màn Điện Toán Toàn Cầu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhiên, mục Giáo Hội Trong Tuần đây cung được tổng hợp từ nguồn tin Zenit hay CNS chuyên về Tòa Thánh, nhờ đó vừa có thêm nhưng tin tức liên quan khác, vừa nhanh hơn một chút. Ngoài ra, để có thể so sánh quan điểm của dân sự với tôn giáo, đôi khi có một số tin tức được lấy từ Màn Điện Toán CNN.

       Báo chí hay tác giả nào muốn lấy nguồn tin về Giáo Hội được tuyển hợp, trích dịch và cung cấp ở đây, xin cứ tự tiện, miễn là cho biết xuất xứ từ ThờiĐiểmMaria.Net. Đa tạ quí vị.

       Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL.

Giáo Hội Hiện Thế 2007  GHHT 2006  2005  2004  2003  2002

 

Tháng 12:

 

31 Thứ Hai

     “Gia Đình Kitô Giáo: Tin Mừng Cho Thiên Kỷ Thứ Ba”

     Bí Mật Maria (71-77) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     Thời Gian

30 Chúa Nhật

     “Gia Đình Kitô Giáo: Tin Mừng Cho Thiên Kỷ Thứ Ba”

     Bí Mật Maria (70) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     Kinh Cầu Thánh Gia

 

29 Thứ Bảy

     “Thiên Chúa không để cho Ngài bị đóng khung lại. Ngài tìm kiếm một nơi chốn, cho dù là tiến qua một hang lừa” (tiếp)

     Bí Mật Maria (68-69) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     Thánh Gioan Tông Đồ: Vị Thụ Khải ở Patmô

28 Thứ Sáu

     “Thiên Chúa không để cho Ngài bị đóng khung lại. Ngài tìm kiếm một nơi chốn, cho dù là tiến qua một hang lừa

     Bí Mật Maria (66-67) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     Thánh Gioan Tông Đồ:
Một thần học gia

27 Thứ Năm

     “Hôm nay, một ánh sáng cả thể đã chiếu tỏa trên trái đất này” (tiếp)

     Bí Mật Maria (65) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     Thánh Gioan Tông Đồ: "Theo truyền thống thì Gioan là ‘người môn đệ yêu dấu"

26 Thứ Tư

     “Hôm nay, một ánh sáng cả thể đã chiếu tỏa trên trái đất này”

     Bí Mật Maria (60-64) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     Thánh Stephanô Phó Tế Tử Đạo: "Chính việc ‘phủ nhận’ đối với đền thờ và việc tôn thờ ở đền thờ đã mang lại bản án cho Thánh Stêphanô"

25 Thứ Ba

     "Thiên Chúa đã trở thành một người trong chúng ta, để chúng ta có thể ở với Ngài và trở nên giống như Ngài";

     Bí Mật Maria (57-59) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”:
Cảm Mến Tôn Sùng NHƯ TRẺ NHỎ

24 Thứ Hai

      Giáng Sinh và Việc Truyền Bá Phúc Âm Hóa

     Bí Mật Maria (53-56) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”:
Thiết Tha Gắn Bó NHƯ TRẺ NHỎ

23 Chúa Nhật

     Đại lễ Giáng Sinh - Ý nghĩa và giá trị  (tiếp)

     Bí Mật Maria (49-52) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”:
Yêu Thương Chia Sẻ NHƯ TRẺ NHỎ

 

22 Thứ Bảy

     Đại lễ Giáng Sinh - Ý nghĩa và giá trị  

     Bí Mật Maria (43-48) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”:
Tham Lam Liều Lĩnh NHƯ TRẺ NHỎ

21 Thứ Sáu

     Thánh giáo phụ Paulinus thành Nola: "Thánh Paulinus không viết những luận đề về thần học, thế nhưng ...".

     Bí Mật Maria (39-42) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”:
Tin  Tưởng Phó Thác NHƯ TRẺ NHỎ

20 Thứ Năm

     Thánh giáo phụ Paulinus thành Nola: "Trong khi ngài đang cố gắng để thiết lập một thành đô trần thế thì ngài đã thực sự khám phá ra con đường về thành đô thiên  quốc".

     Bí Mật Maria (35-38) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”:
Nương Thân Ẩn Náu NHƯ TRẺ NHỎ

19 Thứ Tư

     ĐTC Biển Đức XVI: "Niềm vui của Kitô Giáo được xuất phát từ niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa gần gũi chúng ta";

     Bí Mật Maria (32-34) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”: Đơn Sơ Bình Thản NHƯ TRẺ NHỎ

     Liên Đoàn Công Giáo Miền Nam Hoa Kỳ Gây Qũi Trợ Giúp Bão Lụt Việt Nam

18 Thứ Ba

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Gia Đình Nhân Loại là một Cộng Đồng của Hòa Bình (14-15)

     Bí Mật Maria (28-31) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”:
Nồng Nàn Đền Đáp NHƯ TRẺ NHỎ

17 Thứ Hai

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Gia Đình Nhân Loại là một Cộng Đồng của Hòa Bình (11-13)

     Bí Mật Maria (24-27) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”: Ngoan Ngoãn Dễ Dạy NHƯ TRẺ NHỎ

16 Chúa Nhật

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Gia Đình Nhân Loại là một Cộng Đồng của Hòa Bình (9-10)

     Bí Mật Maria (20-22) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”: Đến Với Chúa -
Như Trẻ Nhỏ -
Mặc Lấy Con Người Mới

 

15 Thứ Bảy

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Gia Đình Nhân Loại là một Cộng Đồng của Hòa Bình (6-8)

     Bí Mật Maria (16-19) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”: Đến Với Chúa -
Như Trẻ Nhỏ - Cởi bỏ con người cũ

14 Thứ Sáu

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Gia Đình Nhân Loại là một Cộng Đồng của Hòa Bình (1-5)

     Bí Mật Maria (7-15) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”: Đến Với Chúa -
Như Trẻ Nhỏ

13 Thứ Năm    

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: về Thánh giáo phụ Chromatius  ở Aquileia (tiếp)

     Bí Mật Maria (1-6) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”: Đến Với Chúa - Đặc Ân Tiền Định (3)

12 Thứ Tư

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: về Thánh giáo phụ Chromatius  ở Aquileia

     LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE: Tiểu Sử Thánh Juan Diego và Đền Thờ Đức Mẹ Guadalupe
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”: Đến Với Chúa - Đặc Ân Tiền Định (2)

11 Thứ Ba

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: THÔNG ĐIỆP SPE SALVI về Niềm Hy Vọng Kitô Giáo

     Thánh Long Mộng Phố: BÍ MẬT MARIA - NHỜ MẸ MARIA TẬN HIẾN CHO CHÚA GIÊSU
     “Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ”: Đến Với Chúa - Đặc Ân Tiền Định (1)

10 Thứ Hai

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng 9/12/2007 về Thánh Gioan Tẩy Giả

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Thứ Bảy 8/12/2007 về Việc Hoài Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội

     Li Kêu Gọi Trợ Giúp Nạn Nhân Bão Lụt tại Việt Nam

9 Chúa Nhật

     ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Vọng 10/12/2006 về Việc Xây Nhà cho Chúa ngự giữa loài người

     ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Vọng Ngày 4/12/2005 về Quyền Tự Do Tôn Giáo

     ĐTC Gioan Phaolô II: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Vọng về Tiền Hô Gioan Tẩy Giả và Lễ Mẹ Vô Nhiễm

 

8 Thứ Bảy

    “'Đầy ơn phúc'... Đó là danh xưng được Thiên Chúa, qua sứ giả của mình, muốn nói về vị Trinh Nữ này".

    Đầy Ơn Phúc: Biệt Danh của Người Nữ mang tên Maria

    ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

7 Thứ Sáu

     Thánh giáo phụ Ephrem người Syria: "vị đại diện đặc biệt nhất cho Kitô Giáo Syriac và đã thành công một cách đặc biệt trong việc dung hòa ơn gọi của thần học gia với vai trò của nhà thi sĩ".

     Thánh giáo phụ Ephrem người Syria: "một vài hình ảnh tuyệt vời từ các bài thánh ca 'Về Chúa Kitô Giáng Sinh' ... về hình ảnh của Trinh Nữ Maria".

     Thánh giáo phụ Ephrem người Syria: "đã truyền đạt tính chất giáo dục và giáo lý vào thi ca của ngài cũng như vào các bài thánh ca cho phụng vụ".

6 Thứ Năm

       Đức Thánh Cha Biển Đức XVI ban Ơn Đại Xá Mừng Kỷ Niệm 150 Năm Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức

       ĐGH Biển Đức XVI ban Ơn Đại Xá cho dịp Mng Lễ Trọng Kính Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 2005

       Một Dòng Tu đặc biệt gắn liền với Tín Điều Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

5 Thứ Tư

    Thành Phần Di Dân  Trẻ Tuổi: "Họ là thành phần đặc biệt cảm nhận được những gì được gọi là “cái khốn khổ của việc song thuộc”

   Thành Phần Di Dân  Trẻ Tuổi: "Hãy dọn mình để cùng với đồng bạn trẻ trung của các bạn nhau xây dựng một xã hội chân chính và huynh đệ hơn"

   Thành Phần Di Dân  Trẻ Tuổi: "Các bạn hãy dọn mình để cùng với đồng bạn trẻ trung của các bạn xây dựng một xã hội chân chính và huynh đệ hơn"

4 Thứ Ba

    “Chúng ta đã được cứu độ trong niềm hy vọng” (Rm 8:24)

   "Nơi Chúa Kitô, tôn giáo không còn là một 'cuộc kiếm tìm Thiên Chúa một cách mù quáng' nữa, mà là một đáp ứng của đức tin vào Thiên Chúa là Đấng tỏ mình ra"

   "Nơi Chúa Kitô, tôn giáo không còn là một 'cuộc kiếm tìm Thiên Chúa một cách mù quáng' nữa, mà là một đáp ứng của đức tin vào Thiên Chúa là Đấng tỏ mình ra"

3 Thứ Hai

      Giới Thiệu Bức Thông Điệp “Spe salvi" về Niềm Hy Vọng Cứu Độ của ĐTC Biển Đức XVI

      Nội Dung Bức Thông Điệp “Spe salvi" về Niềm Hy Vọng Cứu Độ của ĐTC Biển Đức XVI

      Giáo Huấn Bức Thông Điệp “Spe salvi" về Niềm Hy Vọng Cứu Độ của ĐTC Biển Đức XVI  

2 Chúa Nhật

     Mở màn cho một tân phụng niên, phụng vụ kêu mời Giáo Hội hãy lập lại lời loan báo của mình cho tất cả mọi dân nước và tóm lời loan báo ấy vào hai chữ, đó là ‘Chúa đến’"

     "Chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới. ... hướng mình theo tinh thần thiêng liêng đánh dấu mùa ân sủng này, đó là tinh thần 'tỉnh thức nguyện cầu' và 'hân hoan chúc tụng'”

     "Mùa Vọng giúp bảo trì lòng chúng ta trông đợi Chúa Kitô, Đấng sẽ đến thăm chúng ta bằng ơn cứu độ của Người, khi Người hoàn toàn hiện thực Vương Quốc công lý và bình an của Người"

1 Thứ Bảy

     Mệnh Lệnh Fatima Cải Thiện Đời Sống - Cải Thiện: Những Gì? - Ý Riêng

     Mệnh Lệnh Fatima Cải Thiện Đời Sống - Cải Thiện: Những Gì? - Tự Ái

     Mệnh Lệnh Fatima Cải Thiện Đời Sống - Cải Thiện Những Gì? - Sự Vô Ơn

 

Tháng 11:

 

30 Thứ Sáu

     Chúa Giêsu Mạc Khải Tư về Tinh Thần Vâng Phục

     Chúa Giêsu Mạc Khải Tư về Tâm Tình Yêu Thương

     Chúa Giêsu Mạc Khải Tư về Quyền Năng Thánh Hoá

29 Thứ Năm

     Giáo Phụ Aphraates: "Ngài là một trong những nhân vật quan trọng nhất và bí ẩn nhất của Kitô Giáo Syriac thế kỷ thứ 4"

     Giáo Phụ Aphraates: "đã nhận mình một cách ý nghĩa là 'môn đệ của Thánh Kinh', cả Cựu Ước lẫn Tân Ước"

     Giáo Phụ Aphraates: "Nhãn quan của giáo phụ Aphraates về con người và thực tại thể lý của con người là một nhãn quan rất tích cực"

28 Thứ Tư

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 25/11/2007 về Ngày Cầu Nguyện Cho Trung Đông

      Những Lời Phát Biểu của Tân Tổng Thống Thẩm Quyền Palestine Mahmound Abbas: "Đây là cao điểm để nhân dân chúng ta hoan hưởng hòa bình và quyền được sống một cuộc đời bình thường, như tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới".

     Những Lời Phát Biểu của Thủ Tướng Do Thái: "Chỉ có khi nào loại trừ đi bạo lực chúng ta mới có thể cống hiến hy vọng cho hòa bình mà thôi".

27 Thứ Ba

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gặp gỡ Hồng Y Đoàn về “vấn đề đối thoại đại kết theo chiều hướng nguyện cầu và lệnh truyền ‘để họ được hiệp n hất nên  một’ của Chúa Kitô”.

      Duy nhân bản là chủ thuyết hay khuynh hướng tôn sùng con người thái quá, đến nỗi, coi con người là chủ tể duy nhất, ngoài ra không còn thượng đế, không còn thần linh, không còn Thiên Chúa nào khác.

      Bản hiến chương tiêu biểu nhất về chủ thuyết duy nhân bản

26 Thứ Hai

     Trật Tự Thế Giới Mới: Tác nhân và âm mưu lịch sử liên quan đến vận mệnh của toàn thể nhân loại

     Trật Tự Thế Giới Mới: tiến trình và hoạt động của một âm mưu lịch sử liên quan đến vận mệnh của toàn thể nhân loại

    "Một trật tự thế giới mới về kinh tế và chính trị không thể nào thực hiện được trừ phi có một cuộc canh tân về tinh thần"

25 Chúa Nhật

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 18/11/2007 về Lòng Tin Tưởng nơi Thiên Chúa

     ĐTC Biển Đức XVI Chúa Nhật XXXIV Thường Niên 2006 về Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

     ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua 2005 về Chúa Kitô Vua trong Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng

 

24 Thứ Bảy

     Các Thánh Tử Đạo trên Đất Việt: Đã Sống Như Thế Nào?

     CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TRÊN ĐẤT VIỆT: HIẾN TẾ TÌNH YÊU

     CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TRÊN ĐẤT VIỆT - TỬ ĐẠO LÀ CHỨNG TỪ

23 Thứ Sáu

      Hội Kín Tam Điểm: Mục tiêu và kẻ thù chính yếu mà Tam Điểm cần phải tấn công và hạ bệ là Giáo Hội Công Giáo Rôma

      Hội Kín Tam Điểm: Ảnh Hưởng ở Âu Châu

     "Đường lối của Tam Điểm: tự bản chất là vô thần, phản ảnh chủ nghĩa tương đối về lịch sử và dẫn đến một chủ nghĩa tương đối về văn hóa xã hội do nó phát động”

22 Thứ Năm

      “Cỏ Lùng Trong Ruộng”: “Nổi Lên Rất Đông” - “Lừa Được Nhiều Người”

      “Cỏ Lùng Trong Ruộng”: Các Kitô ngụy tạo

      “Cỏ Lùng Trong Ruộng”: Bảo Vệ Mùa Màng

21 Thứ Tư

      Thánh giáo phụ Giêrome (phần 2): “vị tiến sĩ nổi vượt về việc dẫn giải Thánh Kinh”

      Thánh giáo phụ Giêrome (phần 2): “Đối với ngài thì việc dẫn giải Thánh Kinh đích thực bao giờ cũng phải hòa hợp với niềm tin của Giáo Hội Công Giáo”

      Thánh giáo phụ Giêrome (phần 2): "Thánh Giêrome đóng góp vào khoa sư phạm Kitô Giáo

20 Thứ Ba

     Âm Mưu Satan tấn công Giáo Hội để Phá Hủy Công Ơn Cứu Chuộc của Chúa: 7 Lời của Chúa Kitô trên thập tự giá

     Âm Mưu Satan tấn công Giáo Hội để Phá Hủy Công Ơn Cứu Chuộc của Chúa: Hội đồng hỏa ngục bày đủ mọi quỉ kế tinh khôn và tàn hại nhất

     Âm Mưu Satan tấn công Giáo Hội để Phá Hủy Công Ơn Cứu Chuộc của Chúa: 'Khốn cho trái đất, vì Satan đầy những giận dữ đang đến với ngươi!'

19 Thứ Hai

      Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết"Không có một kiến trúc sư nào đã từng cho rằng họ có một quan niệm quân bình về những gì tạo nên một con người"

      Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết: “những tổ sư của sự ngờ vực”.

      Những Kiến Trúc Sư xây dựng Nền Văn Hóa Sự Chết:  "Làm sao các kiến trúc sư xây dựng nền văn hóa sự chết có thể tiếp tục chiếm được địa vị cao trong nền văn hóa thịnh hành này?"   

18 Chúa Nhật

      ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 33 Năm 2005 về Ơn Gọi của Người Tín Hữu Giáo dân

      ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm 2006 về Lễ Mẹ Dâng Mình 21/11 và Ngày Hướng Về Cộng Đồng Tu Kín

      Câu Chuyện HIỆP NHẤT

 

17 Thứ Bảy

     Cải Thiện: Ở Chỗ Nào? 1) Cải Thiện không phải ở chỗ sạch tội cho bằng sợ tội

     Cải Thiện: Ở Chỗ Nào? 2) Cải Thiện không phải ở chỗ làm lành cho bằng làm theo ý Chúa.

     Cải Thiện: Ở Chỗ Nào? 3) Cải Thiện không phải ở chỗ sống công chính cho bằng nhận biết tình yêu Thiên Chúa.

16 Thứ Sáu

     Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức cử hành mừng kỷ niệm 150 năm (1858-2008) có gì lạ?

     Lộ Đức: Phép Lạ Thứ 67 được chính thức công nhận

     LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ: TẤM LÒNG VÀNG - CỨU TRỢ BÃO LỤT VIỆT NAM (tiếp theo)

15 Thứ Năm

     Thánh giáo phụ Giêrôme: "vị đã lấy Thánh Kinh làm tâm điểm của đời sống của mình"

     Thánh giáo phụ Giêrôme: "Thánh Giêrome cũng dẫn giải các bản văn thánh kinh khác nhau"

     Thánh giáo phụ Giêrôme: “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô”

14 Thứ Tư

      ĐTC GPII: “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô”: “Chúng ta không nên sợ những gì đây?"

      ĐTC GPII: “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô”: “Tại sao chúng ta đừng sợ?"

      ĐTC GPII: “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô”: "Không phải tất cả chúng ta đều hãi sợ một cách nào đó hay chăng?"

13 Thứ Ba

      "Chính lúc con người văn minh không còn ăn lông ở lỗ, lại là lúc con người sống theo luật rừng 'jungle law'”

      "Sở dĩ Âu Châu (và từ Âu Châu lan đến toàn thế giới) đã đi đến thảm trạng này là vì châu lục này đã phủ nhận căn tính Kitô giáo của mình

     "Sở dĩ con người văn minh ngày nay nói chung và thế giới Tây Phương Kitô giáo nói riêng đi đến tình trạng bị khủng hoảng về văn hóa và đạo lý... là vì con người đã cho mình là chúa tể muốn làm gì thì làm

12 Thứ Hai

       Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 11/11/2007 Thánh Martin Thành Tours

       Quan Thày của Ngày Giới TRẻ Thế Giới 2008 ở Sydney Úc Đại Lợi là Đức gioan phaolô ii

       Loài người nếu chỉ có một cha mẹ nguyên tổ duy nhất lại trở thành nhiều chủng tộc khác nhau?

11 Chúa Nhật

       ĐTC Biển Đức XVI Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXII Thường Niên 2006 về Ý Nghĩa Ngày Lễ Tạ Ơn ở Ý Quốc

       ĐTC GPII: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Thường Niên 32 năm 2004 về ý nghĩa Lễ Tạ Ơn ở Ý

       Thông Báo về việc chuẩn bị tổ chức CÔNG NGHỊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO tại VN năm 2010

 

10 Thứ Bảy

       Chúng ta cần phải cải thiện: VÌ CHÚNG TA LÀ KẺ CÓ TỘI NHƯNG MUỐN ĐƯỢC ĐỜI ĐỜI CỨU RỖI.  

       Chúng ta cần phải cải thiện: VÌ HẠT GIỐNG ƠN THÁNH TRONG CHÚNG TA CẦN PHẢI TRỔ SINH HOA TRÁI.

      Chúng ta cần phải cải thiện: VÌ CHÚA LÀ THIÊN CHÚA CỦA CHÚNG TA ĐÃ BỊ XÚC PHẠM NHIỀU LẮM RỒI.

9 Thứ Sáu

       "Ta Biết Chiên Của Ta" (Gn 10:14,27) - Một Con Chiên Trong Số Trăm Con (Lc 15:4)     

      "Các Con Hãy Yêu Thương Nhau Như Thày Đã Yêu Thương Các Con" (Gn 15:12) - "Ai Không Yêu Thương Thì Ở Trong Sự Chết" (1Gn 3:14)

      "Ta Muốn Lòng Nhân Lành Chứ Không Phải Lễ Vật" (Hosea 6:6' Mt 9:13) - "Phần Chúng Ta Yêu Thương Vì Thiên Chúa Đã Yêu Chúng Ta Trước" (1Gn4:19)

8 Thứ Năm

      THÁNH THỂ LÀ CỬ HÀNH VINH HIỂN THẦN LINH          

      THÁNH THỂ LÀ TƯỞNG NIỆM CÁC VIỆC TOÀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA

      THÁNH THỂ LÀ HY TẾ CHÚC TỤNG TUYỆT HẢO

7 Thứ Tư

      Thánh giáo phụ Maximus Thành Turin: "vị đã góp phn quan trng vào vic truyn bá và cng cố Kitô Giáo ở miền bc Ý quốc"

      Thánh giáo phụ Maximus Thành Turin: “Người ta đã không nghĩ tới nhng nhu cu ca kẻ khác”

      Thánh giáo phụ Maximus Thành Turin: - Ngài gia tăng ý thức về trách nhiệm chính trị của các vị thẩm quyền trong giáo hội

6 Thứ Ba

     “Bức Thư Ngỏ và Kêu Gọi của Chư Vị Lãnh Đạo Tín Đồ Hồi Giáo” - "Chúng tôi cảm kích trước phạm vi bao rộng của bản văn này".

     “Bức Thư Ngỏ và Kêu Gọi của Chư Vị Lãnh Đạo Tín Đồ Hồi Giáo” - "Chúng tôi cũng cảm thấy giật mình trước tính chất căn bản của vấn đề được đặt ra, đó là Thiên Chúa và nhân loại".

     “Bức Thư Ngỏ và Kêu Gọi của Chư Vị Lãnh Đạo Tín Đồ Hồi Giáo” - "Đọc bản văn kiện này, chúng tôi nhận thấy nơi họ có sự hiện diện của một thái độ mới mẻ và sáng tạo ".

5 Thứ Hai

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 4/11/2007 về Viên Thu Thuế Giakêu và Thánh Charles Borromeo

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Lễ Chư Thánh Thứ Năm 1/11/2007 về Ngày Chư Thánh

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 28/10/2007 về Tiếng Gọi Tử Đạo

4 Chúa Nhật

      Thánh giáo phụ Ambrose thành Milan: "mặc dù ngài chỉ là một người dự tòng bình thường, ngài cũng đã được dân chúng tuyên bố làm giám mục Milan".

      Thánh giáo phụ Ambrose thành Milan: "Từ đời sống và gương lành của Giám Mục Ambrose, Thánh Âu Quốc Tinh đã học biết tin tưởng và giảng dạy"

      Thánh giáo phụ Ambrose thành Milan: "vị không bao giờ thôi lập lại rằng "Omnia Christus est nobis!" – Chúa Kitô là tất cả mọi sự cho chúng ta! – vẫn là một chứng nhân trung thực cho Chúa Kitô."

 

3 Thứ Bảy

      Linh Đạo Fatima với Sứ Điệp Fatima: Cải Thiện Đời Sống là mệnh lệnh liên quan tới và thích hợp với giai đoạn tu đức khởi sinh sống thanh tẩy bỏ mình.

      Linh Đạo Fatima với Sứ Điệp Fatima: Cầu Kinh Mân Côi là mệnh lệnh liên quan tới và thích hợp với giai đoạn tu đức tiến sinh sống nội tâm nguyện cầu.

      Linh Đạo Fatima với Sứ Điệp Fatima: Tôn Sùng Mẫu Tâm là mệnh lệnh liên quan tới và thích hợp với giai đoạn tu đức hiệp sinh sống cảm nghiệm chiêm niệm.

2 Thứ Sáu

       Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXI Thường Niên 5/11/2006 về Ý Nghĩa Sự Chết

       Năm điểm chính yếu trong bài huấn từ truyền tin 5/11/2006 ngắn gọn về sự chết của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

       CỨU MA TRỪ QUỈ

1 Thứ Năm

      "Khi ngước mắt nhìn lên gương sáng của các vị thánh chúng ta cảm thấy bừng lên trong mình đầy lòng ước vọng trở thành những thánh nhân"

      "Hỡi giới trẻ của mọi địa lục, các con đừng sợ là những vị thánh của thiên niên mới!"

      "Giáo Hội ngày nay không cần đến bất cứ một con người cải cách nào. Giáo Hội cần đến những vị thánh’"

 

 

Tháng 10:

 

31 Thứ Tư

   Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của ĐTC Phaolô VI Thông Điệp Redemptoris Missio của ĐTC Gioan Phaolô II: Nội Dung hai văn kiện về Ý Nghĩa Truyền Giáo

   Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của ĐTC Phaolô VIThông Điệp Redemptoris Missio của ĐTC Gioan Phaolô II: Bố Cục hai văn kiện

   Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của ĐTC Phaolô VIThông Điệp Redemptoris Missio của ĐTC Gioan Phaolô II: trở ngại, tiến trình và tột đỉnh truyền giáo nơi hai văn kiện

30 Thứ Ba

       Kitô hữu Á Châu cần phải lột tả chân tướng cứu độ của “Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa” làm sao cho hợp với “thị hiếu” Á Châu, hay với cảm thức Á Châu, hoặc với văn hóa Á Châu

      Chứng Nhân Đức Kitô Á Châu: "tại sao “những chứng nhân của Thày” ở Á Châu vẫn còn qúa ư là thiểu số?"

      Viễn Ảnh Đồng Lúa Á Châu: "Đức Kitô được sinh ra tại Á Châu. Sau khi được hội nhập văn hóa ở Aâu Châu, rồi ở Mỹ Châu, tới Phi Châu, Người đang trên đường trở về nhà"

29 Thứ Hai

     ĐỒNG LÚA Á CHÂU: “Các Con là Những Chứng Nhân của Thày”

    “Các Thực Tại Á Châu”: "một số người tỏ ra lưỡng lự trong việc chấp nhận Kitô giáo, vì ..." 

    “Các thực tại Á Châu”:  Kitô Giáo cần phải có “một nhận thức lành mạnh” trong việc truyền giáo

28 Chúa Nhật

     Thánh giáo phụ Eusebius of Vercelli - Vị giám mục tiên khởi ở bắc Ý

     Thánh giáo phụ Eusebius of Vercelli - “Ngài đã cai quản Giáo Hội bằng việc khổ hạnh chay tịnh”   

     Thánh giáo phụ Eusebius of Vercelli - "các vị mục tử cần phải huấn dụ tín hữu đừng coi thành thị trên thế giới này như là nơi trú ngụ vĩnh viễn của họ"

 

27 Thứ Bảy

     Tâm Điểm của Kinh Mân Côi là Chúa Kitô

     Cầu Kinh Mân Côi là Tuyên Xưng Chúa Kitô   

     Kinh Mân Côi và Thánh Thể với Việc Truyền Giáo

26 Thứ Sáu

     TÁI PHÚC ÂM NỘI BỘ VÀ PHÚC ÂM HÓA THẾ GIỚI

      Mùa Đông Lịch Sử 

      Mùa Xuân Cứu Rỗi  

25 Thứ Năm

    Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ - Kêu Gọi Cầu Nguyện và Giúp Đỡ Nạn Nhân Bị Hỏa Hoạn ở Bang California

   LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ -  TẤM LÒNG VÀNG - CỨU TRỢ BÃO LỤT LEKIMA 

   XIN GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG NHÀ CHÚA

24 Thứ Tư

     Bối Cảnh Truyền  Giáo - Men Đức Tin

     Bối Cảnh Truyền  Giáo - Bột lên Men

     Bối Cảnh Truyền  Giáo - Lúa mục nát  

23 Thứ Ba

     Tháng 10 chẳng những là Tháng Mân Côi còn là Tháng Truyền Giáo: Kinh Mân Côi với Việc Truyền Giáo

     Bối Cảnh Truyền  Giáo - Đạo và Đời

     Bối Cảnh Truyền  Giáo - Bột Văn Hóa 

22 Thứ Hai

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 21/10/2007 về Hòa Bình, Truyền  Giáo và Công Lý ở Naples dịp Hội Ngộ Quốc Tế lần 21 của Chư Dân và Chư Giáo

     Đức Hồng Y trả lời 9 câu hỏi của BGCN về chuyến viếng thăm Trung Quốc (24-28. 9. 2007): Câu I.  Về những địa điểm viếng thăm Giáo Hội Công Giáo tại Trung quốc

     Đức Hồng Y trả lời 9 câu hỏi của BGCN về chuyến viếng thăm Trung Quốc (24-28. 9. 2007): Câu I-IX.  Nhận định về Giáo Hội Công Giáo tại Trung quốc

21 Chúa Nhật

     “Tất Cả Mọi Giáo Hội cho toàn thế giới”

     "Việc loan truyền Phúc Âm vẫn tiếp tục là những gì hợp thời và khẩn thiết"

     "Việc đóng góp đầu tiên và ưu tiên chúng ta được kêu gọi để cống hiến cho hoạt động truyền giáo của Giáo Hội đó là việc cầu nguyện".

 

20 Thứ Bảy

     Cách Thức Cầu Kinh Mân Côi theo Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

     Giá Trị Kinh Mân Côi nơi Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

     Tâm Điểm của Kinh Mân Côi là Chúa Kitô và Cầu Kinh Mân Côi là Tuyên Xưng Chúa Kitô

19 Thứ Sáu

     Hỏa Ngục Chỉ Lượm Được Cặn Bạ Xấu Xa của Thế Gian: Cứu Ma Trừ Quỉ

     Hỏa Ngục Chỉ Lượm Được Cặn Bạ Xấu Xa của Thế Gian: Người mù từ lúc mới sinh.

     Hỏa Ngục Chỉ Lượm Được Cặn Bạ Xấu Xa của Thế Gian: thành phần được cứu độ nhiều hay ít?

18 Thứ Năm

     "Việc chữa lành hoàn toàn và thực sự là 'việc cứu độ'”

     Ủy Ban Hỗn Hợp Quốc Tế về Việc Đối Thoại Thần Học giữa Công Giáo và Chính Thống tại Đại Hội lần 10 (8-14/10/2007) ở Ravenna Ý quốc: Diễn Tiến

     Ủy Ban Hỗn Hợp Quốc Tế về Việc Đối Thoại Thần Học giữa Công Giáo và Chính Thống tại Đại Hội lần 10 (8-14/10/2007) ở Ravenna Ý quốc: Nội Dung

17 Thứ Tư

     Đức Gioan Phaolô II được nhìn thấy hình trong ánh lửa nơi một tấm hình chụp vào đúng ngày giờ ngài qua đời 2 năm trước

     Thánh giáo phụ Hilary ở Poitiers: "đã bắt đầu viết tác phẩm quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của ngài, đó là cuốn: 'De Trinitatae – Về Chúa Ba Ngôi'”.

    Thánh giáo phụ Hilary ở Poitiers: "khởi điểm cho việc suy niệm thần học của Thánh Hilary đó là niềm tin của phép rửa. 

16 Thứ Ba

   Tháng 10 hằng năm chẳng những là Tháng Giáo Hội giành để kính Đức Mẹ Mân Côi mà còn là Tháng Truyền Giáo nữa.

   Những sinh hoạt chính yếu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước: Vừa Qua

   Những sinh hoạt chính yếu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước: Sắp Tới

15 Thứ Hai

    ĐẠI HỘI HĐGM VN LẦN X Từ ngày 8-12/10-2007: BẢN ĐÚC KẾT

    ĐẠI HỘI HĐGM VN LẦN X: DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ VÀ ĐẶC TRÁCH CÁC UỶ BAN CHO NHIỆM KỲ 2007 – 2010

    ĐẠI HỘI HĐGM VN LẦN X: THƯ CHUNG 2007 VỀ GIÁO DỤC KITÔ GIÁO - GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI

14 Chúa Nhật

    Việc Ngăn Ngừa, Việc Gìn Giữ Hòa Bình và Việc Xây Dựng Hòa Bình

    Việc nhận thức và đáp ứng các nhu cầu và niềm hy vọng

    Việc xây dựng và nuôi dưỡng những mối liên hệ huynh đệ

 

13 Thứ Bảy

   Từ Kinh Mân Côi đến Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể

   Cầu Kinh Mân Côi là Tái Diễn Hy Tế Thánh Thể trên Bàn Thờ Cuộc Sống

   Thánh Thể và Kinh Mân Côi với Việc Truyền Giáo

12 Thứ Sáu

      Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ Kêu gọi Cứu trợ Bão Lụt Lekima

     “Tương Lai ở trong Tay Chúng Ta: Giải Quyết Thánh Đố Vai Trò Lãnh Đạo về Tình Trạng Thay Đổi Khí Hậu”

     “Tương Lai ở tr ong Tay Chúng Ta: Giải Quyết Thánh Đố Vai Trò Lãnh Đạo về Tình Trạng Thay Đổi Khí Hậu” (tiếp)

11 Thứ Năm

      Thánh giáo phụ Cyril Thành Alexandria là “ấn tín của tất cả mọi vị Giáo Phụ”

     Thánh Cyril thành Alexandria: "Chính vì nhân tính và thần tính hiệp nhất một cách khôn tả đã xuất phát một Chúa duy nhất là Đức Kitô, Con Thiên Chúa”

   "Nền tảng giáo huấn của Thánh Cyril là truyền thống của Giáo Hội"

10 Thứ Tư

    Thánh giáo phụ John Chrysostom: "cuộc đời của ngài cũng không được bằng yên thanh thản"

    Thánh giáo phụ John Chrysostom: “Thật là hết sức tốt lành khi biết rằng tạo vật là gì và Hóa Công là chi”

    Thánh Gioan Kim Khẩu thực sự trở thành một trong những vị đại Giáo Phụ về giáo huấn xã hội của Giáo Hội

9 Thứ Ba

      "Liên Hiệp Quốc đã được thành lập để cứu các thế hệ mai hậu"

      Vấn đề đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia

      Bình an và an ninh

8 Thứ Hai

    Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 7/10/2007 về Tháng Mân Côi và Ngày Truyền Giáo Thế Giới

    "Đời sống thực sự bao giờ cũng là một cuộc chọn lựa, giữa chân thành và bất lương, giữa trung thành và bất trung, giữa cái tôi và vị tha, giữa thiện và ác"

   "Chỉ có một cách duy nhất khiến cho những tặng ân và khả năng tư riêng của chúng ta sinh hoa kết trái cùng với sự sang giầu chúng ta có được đó là mang chúng chia sẻ với anh chị em của chúng ta, chứng tỏ mình là những người quản lý tốt lành đối với những gì Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta"

7 Chúa Nhật

     “Caàu Kinh Maân Coâi haèng ngaøy” –  Caûi Thieän Ñôøi Soáng vaø Toân Suøng Maãu Taâm

    “Caàu Kinh Maân Coâi haèng ngaøy” – Chia Loøng Chia Trí

    “Caàu Kinh Maân Coâi haèng ngaøy” – Cöû Haønh Maàu Nhieäm Maân Coâi

 

6 Thứ Bảy

      “Caàu Kinh Maân Coâi haèng ngaøy” - Meänh Leänh Fatima duy nhaát

     “Caàu Kinh Maân Coâi haèng ngaøy” - “Meï laø Ñöùc Baø Maân Coâi”

     “Caàu Kinh Maân Coâi haèng ngaøy” – Hoøa Bình Theá Giôùi vaø Phaàn Roãi Toäi Nhaân

5 Thứ Sáu

      Chân Phước Têrêsa Calcutta thực hiện một phép lạ thứ hai?

    “Tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo được kêu gọi để cổ võ một nền văn hóa hòa bình”

    "Đời sống của Thánh Phanxicô hoán cải là gì nếu không phải là một tác động mến yêu cao cả?"

4 Thứ Năm

     "Thánh Phanxicô đã coi 25 năm đầu tiên của đời sống ngài như là một thời gian ngài 'đã sống trong tội lỗi'"

     “Phanxicô, hãy đi sửa chữa nhà của Ta”

     "Đời sống của Thánh Phanxicô hoán cải là gì nếu không phải là một tác động mến yêu cao cả?"

3 Thứ Tư

      "Những năm Thánh Gioan Kim Khẩu sống ở Antiôkia".

     "Những gì bất chính trên trần gian này đều bị công lý thần linh lật ngược"

      "Thánh Gioan Kim Khẩu thuộc về thành phần các vị Giáo Phụ viết lách nhiều nhất"

2 Thứ Ba

       Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ý Chỉ Tháng 10/2007

      "Những gì bất chính trên trần gian này đều bị công lý thần linh lật ngược"

      "Chúa Kitô dạy các môn đệ của mình cách thức hay nhất để dùng tiền bạc và những sự dồi dào về vật chất"

1 Thứ Hai

   Thánh Giáo Phụ Gregory thành Nyssa "cho thấy một ý nghĩa rất cao cả về phẩm vị của con người"

   Thánh Giáo Phụ Gregory thành Nyssa: "Để tiến lên cùng Thiên Chúa, con người cần phải được thanh tẩy"

   Thánh Giáo Phụ Gregory thành Nyssa: "Con người cần phải hướng mình về việc nguyện cầu bằng đức tin"

 

 

Tháng 9:

 

30 Chúa Nhật

     Giáo Dân: “Hãy Nhìn Lên Chúa Kitô”

     Đan Sĩ: “Hãy Nhìn Lên Chúa Kitô”

     Thiện Nguyện Viên: “Hãy Nhìn Lên Chúa Kitô”

 

29 Thứ Bảy

     BÍ  MẬT  FATIMA THỨ  BA? - "Các con hãy coi chừng! Đừng bị ai lừa đảo các con!" (Mt 24:4)    

    "Chúng ta hãy lưu ý và nhớ kỹ là BÍ MẬT FATIMA phần thứ ba không hề nói đến ngày tận thế hay thế chiến thứ III"

     Cả Chị Lucia là Vị Thụ Khải Fatima lẫn các Nhân Chứng đều phủ nhận cái Bí Mật Fatima giả tạo được gọi là Bí Mật Fatima Thứ Bốn

28 Thứ Sáu

     Sáu Nữ Tu Hoa Kỳ ở ArKansas bị vạ tuyệt thông

    Thánh Giáo Phụ Gregory thành Nyssa - "Cùng đích của con người là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Chỉ có ở nơi Ngài họ mới đạt đến tầm mức viên trọn của mình. "

    "Bởi thế, con người đã nhận thấy nơi mình cái phản quang của ánh sáng thần linh"

27 Thứ Năm

     Đức Gioan Phaolô II bị cáo buộc là đã vi phạm giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề triệt sinh an tử

    "Việc tuyên xưng của Thánh Phêrô bất khả tách biệt khỏi trách nhiệm mục vụ của ngài đối với đàn chiên của Chúa Kitô được ký thác cho ngài"

    "Trách nhiệm Chúa Giêsu trao cho Thánh Phêrô được bắt nguồn nơi mối liên hệ riêng tư mà Chúa Giêsu của lịch sử có được với Simon viên đánh cá"

26 Thứ Tư

     Về Người Nữ Tu Thụ Khải  Fatima cuối cùng

    "Từ ban đầu, truyn thng Kitô Giáo đã coi Thánh Phêrô và Phaolô bt khả tách biệt, cho dù mi vị có một sứ vụ khác nhau cần phi hoàn thành”

   "Thánh Phaolô biết ngài 'được kêu gọi để trở thành một vị tông đồ'”

25 Thứ Ba

     Không có vẤN đỀ Bí MẬT Fatima thỨ tư

    "Thánh Âu Quốc Tinh gắn mắt mình vào mầu nhiệm này và trong đó ngài đã tìm thấy Chân Lý mà ngài rất thiết tha kiếm tìm"

    "Thánh Âu Quốc Tinh đã sống nơi con người đầu tiên và đã khám phá ra chúng những vấn nạn được con người ấp ủ trong tâm can, và vận dụng khả năng của mình trong việc hướng mình về sự vô cùng của Thiên Chúa"

24 Thứ Hai

     Âu Châu: “Hãy Nhìn Lên Chúa Kitô”

     Kitô Hữu: “Hãy Nhìn Lên Chúa Kitô”

     Linh Mục và Tu Sĩ: “Hãy Nhìn Lên Chúa Kitô”

23 Chúa Nhật

     "Trong thời đại của chúng ta đây, nhân loại cần thấy được lòng thương xót của Thiên  Chúa được hiên ngang loan truyền và làm chứng cho"

     "Chuyến viếng thăm này là một cuộc hành hương với chủ đề 'Hãy Nhìn Lên Chúa Kitô', ở chỗ gặp gỡ Mẹ Maria là Đấng tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu"

     "Giáo Hội, như Mẹ Maria, được kêu gọi để luôn luôn 'nhìn lên Chúa Kitô' hầu tỏ Người và cống hiến Người cho hết mọi người"

 

22 Thứ Bảy

     Ơn gọi chung của 3 Thiếu Nhi Fatima là ơn gọi hy tế cứu độ

     3 Thiếu Nhi Fatima được Thiên Chúa chiếm đoạt như thế thì tác động thần linh ở vào giai đoạn tu đức thứ ba hiệp sinh này đã xẩy ra vào lúc nào trong cuộc đời của các em?

    Phanxicô và Giaxinta thực sự là Sản Phẩm Thần Linh của Thiên Chúa nhưng lại hoàn toàn được chế tạo tại Hãng Khiết Tâm Mẹ Maria.

21 Thứ Sáu

     Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “Xin để cho tôi về cùng Chúa - Let me go to the Lord”

    "Ngài là thần học gia cuối cùng của các vị đại thần học gia thuộc thế hệ của Công Đồng Chung Vaticanô II"

    “Chúng ta muốn nhìn lên Chúa Kitô, là sự sống của chúng ta và là niềm hy vọng của chúng ta”

20 Thứ Năm

     “Nhờ dấn thân cho việc thiện  nguyện, chúng ta truyền đạt những gì chính chúng ta đã lãnh nhận”

    "Chúa Giêsu Kitô không dạy chúng ta một thứ linh đạo 'mắt nhắm', mà là 'mở mắt'" 

     “Chúng ta muốn nhìn lên Chúa Kitô, là sự sống của chúng ta và là niềm hy vọng của chúng ta”

19 Thứ Tư

     Bí Mật La Salette: Đức Piô IX ngỏ ý muốn biết

     "Vào năm 1864, Luxiphe cùng với một số lớn qủi ma sẽ được thả ra khỏi hoả ngục" 

     "Đoạn nước và lửa sẽ tẩy rửa trái đất và sẽ tiêu hủy tất cả những công trình hình thành do sự kiêu ngạo của con người, rồi tất cả sẽ được đổi mói"

18 Thứ Ba

     “Là một con người của niềm hy vọng, ngài đã sống bởi hy vọng và ngài đã lan truyền niềm hy vọng này ra cho hết mọi người"

     "Theo cảm nghiệm của mình, ngài đã chia sẻ là chúng ta được kêu gọi để loan truyền 'Phúc Âm hy vọng' cho hết mọi người

     10 Điều Tâm Niệm của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận

17 Thứ Hai

     “Nơi đời sống của các đan sĩ, cầu nguyện có một tầm vóc đặc biệt quan trọng, ở chỗ nó là tâm điểm cho ơn gọi của họ”

     "Theo truyền thống đan viện này, Giáo Hội đã nới rộng trách nhiệm này cho tất cả mọi tu sĩ, cũng như các vị linh mục và phó tế, trong việc đọc Giờ Kinh"

    “Thiên Chúa không bao giờ chỉ là 'đối tượng' của khoa thần học; Ngài luôn là 'chủ thể' của khoa học này nữa

16 Chúa Nhật

    "Chúng tôi không thể sống nếu không có tặng ân này của Chúa, không có ngày của Chúa"

    "Đời sống không phát triển nếu không có Chúa và không có ngày thuộc về Người"

   “Trong việc cử hành Thánh Thể hôm nay, Con Thiên Chúa cũng được ban tặng cho chúng ta”

 

15 Thứ Bảy

     Mẹ Maria Liên Kết Bản Thân vào Hy Tế của Chúa Giêsu

     Mẹ của Người đứng bên cây thập giá

     Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin Giải Đáp Về Việc Dinh Dưỡng Theo Kiểu Nhân Tạo

14 Thứ Sáu

     "Chúa Kitô mời gọi các bạn hãy hợp với Giáo Hội 'trên con đường hành trình của Giáo Hội băng qua lịch sử'”

    "Theo Chúa Kitô ... nghĩa là mặc lấy cách trọn vẹn hơn nữa tâm trí và đời sống của Người"

    "Chỉ nhờ tham dự vào ý muốn của Thiên Chúa mà chúng ta mới đạt được căn tính thực sự của chúng ta"

13 Thứ Năm

     “Thiên Chúa lấy làm hài lòng về những hy sinh của các con”

     Cách thức hy sinh hãm mình của chung 3 TNF và riêng Giaxinta

     Cùng nhau hy sinh, nhắc nhau hy sinh và nhất là nhắc nhau hy sinh vì yêu Chúa

12 Thứ Tư

     “Trong việc cử hành Thánh Thể hôm nay, Con Thiên Chúa cũng được ban tặng cho chúng ta”

     "Thái độ thoái bộ liên quan tới sự thật là cốt lõi cuộc khủng hoảng của Tây Phương, cuộc khủng hoảng của Âu Châu"

     “Trái đất này sẽ bị hụt hẫng tương lai … khi dung nhan của Thiên Chúa không còn chiếu tỏa trên mặt đất nữa”

11 Thứ Ba

     “THẾ GIỚI SẼ ĐƯỢC BAN CHO MỘT THỜI GIAN HÒA BÌNH”: HỆ THỐNG KHỦNG BỐ

      “THẾ GIỚI SẼ ĐƯỢC BAN CHO MỘT THỜI GIAN HÒA BÌNH”: BÙNG NỔ KHỦNG BỐ

      “THẾ GIỚI SẼ ĐƯỢC BAN CHO MỘT THỜI GIAN HÒA BÌNH”: CHỮA TRỊ KHỦNG BỐ

10 Thứ Hai

     "Thời điểm này và nơi chốn này đây cống hiến cho chúng ta một cơ hội tốt để có được một cái nhìn bao quát về Âu Châu ngày nay"

     “Âu Châu không thể và không được chối bỏ các cội rễ Kitô Giáo của mình”

     "Âu Châu sẽ càng đứng vững hơn nếu nó chấp nhận trách nhiệm trên thế giới tương ứng với truyền thống về trí thức đặc thù của nó..."

9 Chúa Nhật

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Tông Du Áo Quốc 7-9/9/2007: Lịch Trình

     “Lý do tôi tới Áo quốc là để mừng kỷ niệm 850 năm đền thánh Mariazell”

     “… để chia sẻ chút xíu với anh chị em về tầm quan trọng của Mẹ Thiên Chúa đối với Áo quốc ngày xưa và ngày nay”

 

8 Thứ Bảy

    "Sau Nazarét, Loreto là nơi lý tưởng để nguyện cầu khi suy niệm về mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa"

    "Cả cho đến ngày hôm nay nữa, con rồng này vẫn hiện hữu bằng những đường lối mới mẻ và khác lạ"

   “'Người nữ mặc áo mặt trời' là điềm lạ vĩ đại cho cuộc chiến thắng của tình yêu"

7 Thứ Sáu

    "Ngay cả những chị em thân cận nhất cũng chẳng hề biết gì tới đời sống nội tâm của Mẹ"

   "Tôi sẽ tiếp tục bị thiếu vắng Thiên Đàng – để chiếu ánh sáng cho những ai đang ở trong tăm tối trên trái đất này…”

    Mẹ Têrêsa Calcutta: Bí Mật Cuộc Đời

6 Thứ Năm

    Mẹ Têrêsa Calcutta: Cuộc Đời và Sứ Vụ

    Mẹ Têrêsa Calcutta: Huân Công và Sự Nghiệp

    Mẹ Têrêsa Calcutta: Danh Ngôn của Mẹ Têrêsa và Nhận định của ĐTC Gioan Phaolô II

5 Thứ Tư

    "Mẹ Têrêsa loan báo Phúc Âm bằng đời sống Mẹ hoàn toàn dấn thân cho người nghèo, nhưng đồng thời cũng sâu xa cầu nguyện"

    Mẹ Têrêsa Calcutta: Tôi hoàn toàn thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu

    ”Như Mẹ, chúng ta cũng có thể là những vị thánh”

4 Thứ Ba

   Ý Chỉ của Đức Thánh Cha cho Tháng 9/2007

   Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gặp gỡ Giới Trẻ ở Montorso gần Loreto, Ý quốc hôm Chúa Nhật 2/9/2007 

  Tòa Thánh lên tiếng về cái chết của một Vệ Binh Thụy Sĩ ở Vatican

3 Thứ Hai

    Lao Công: Lao Công Và Đời Sống 

    Lao Công: Lao Công Và Phát Triển

    Lao Công: Lao Công và Quốc Tế

2 Chúa Nhật

    Thánh giáo phụ Gregory Nazianzus: "Thánh nhân đã cảm thấy sâu xa khao khát tiến đến gần Thiên Chúa, được hiệp nhất với Ngài"

    Thánh giáo phụ Gregory Nazianzus:  "Thánh Gregory đã đề cao trọn vẹn nhân tính của Chúa Kitô"

    Thánh giáo phụ Gregory Nazianzus: "Thánh Gregory dạy chúng ta, trước hết và trên hết,  về tầm quan trọng và cần thiết của việc nguyện cầu"

 

1 Thứ Bảy

    Sứ Điệp Fatima - Linh Đạo  Thánh Mẫu: giai đoạn tu đức thứ nhất khởi sinh

    Sứ Điệp Fatima - Linh Đạo  Thánh Mẫu: giai đoạn tu đức thứ hai tiến sinh

    Sứ Điệp Fatima - Linh Đạo  Thánh Mẫu:  giai đoạn tu đức thứ ba thần hiệp

 

 

Tháng 8:

 

31 Thứ Sáu

      Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Kết "Tôi thấy được rạng đông của một thời truyền giáo mới..." (92)

     Ánh Sáng Thế Gian - “Con Người Chuộng Tối Tăm Hơn Ánh Sáng” - Cuộc khủng hoảng hiện nay về văn hóa luân lý, ở tận gốc rễ của mình, là một cuộc khủng hoảng về hiểu biết bản tính của con người

     Ánh Sáng Thế Gian - “Con Người Chuộng Tối Tăm Hơn Ánh Sáng” - Ánh Sáng Thế Gian - Bóng Tối không át được Ánh Sáng”- Cuộc khủng hoảng hiện nay về văn hóa luân lý, ở tận gốc rễ của mình, là một cuộc khủng hoảng về hiểu biết bản tính của con người

30 Thứ Năm

    Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: Di Sản của Năm Thánh và Mẹ Maria: Sao Sáng Cho Việc Truyền Bá Phúc Âm Hóa (81-82)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: VIII - LINH ĐẠO TRUYỀN GIÁO (87-91)

    Ánh Sáng Thế Gian - Bóng Tối không át được Ánh Sáng”

29 Thứ Tư

      Thánh giáo phụ Gregory Nazianzus - Một Thân Hữu Chí Tình

      Thánh giáo phụ Gregory Nazianzus: Một Thần Học Gia lỗi lạc

     Thánh giáo phụ Gregory Nazianzus: Một Chủ Chiên Từ Nhiệm

28 Thứ Ba

  "Thánh Âu Quốc Tinh:... niềm kính tôn của toàn thể Giáo Hội Công Giáo đối với một trong những “vị giáo phụ” vĩ đại nhất của mình"

  "Thông Điệp đầu tiên  của tôi ..., đặc biệt là Phần 1, là một thông điệp nặng nợ tư tưởng của Thánh Âu Quốc Tinh là vị đã phải lòng Tình Yêu Thiên Chúa"

  "Theo chân Thánh Âu Quốc Tinh, cả anh chị em nữa cũng phải là một Giáo Hội thẳng thắn loan truyền ‘tin mừng’ về Chúa Kitô"

27 Thứ Hai

   Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 26/8/2007 về Việc Qua Cửa Hẹp theo ý nghĩa của bài Phúc Âm

   Thánh giáo phụ Basil về Mầu Nhiệm Thiên Chúa

   Thánh giáo phụ Basil với Giáo Huấn Công Giáo về xã hội

26 Chúa Nhật

   Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 19/8/2007 về ý nghĩa bài Phúc Âm

   Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 12/8/2007 về ý nghĩa Phúc Âm

   Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 5/8/2007 hướng về Lễ Biến Hình

 

25 Thứ Bảy

       "Cuộc hiển vinh của Mẹ Maria nơi thân xác trinh nguyên của Mẹ cũng là một xác quyết tối hậu cho việc Mẹ hoàn toàn liên kết với Người Con"

      "Tất Cả Bí Mật Fatima hay Dự Án Fatima ở đây đó là phần rỗi tội nhân và hòa bình thế giới hoàn toàn tùy thuộc vào lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ"

    “Chúa Giêsu Muốn Dùng Con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến”

24 Thứ Sáu

      Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: VII- TINH THẦN TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA  (77-80)

      Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: VI - VII - VIỆC CỘNG TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO (82-86)

      Ánh Sáng Thế Gian - “Ánh Sáng và Bóng Tối” trong Lịch Sử Giáo Hội Việt Nam

23 Thứ Năm

     Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: VII- TINH THẦN TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA  (74-76)

     Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: VI - VII - VIỆC CỘNG TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO (77-81)

     Ánh Sáng Thế Gian - Ánh Sáng Đã Chiếu Soi ‘Mọi Người’ Các Đạo Giáo (tiếp) 

22 Thứ Tư

     "Mẹ Maria là Nữ Vương không phải chỉ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn vì Mẹ đã cộng tác vào công cuộc cứu chuộc loài người"

     Vị Nữ Vương Thế Giới Và Nữ Vương Hòa Bình

    "Chúa Giêsu muốn trả lại cho Mẹ tất cả những gì Ngài đã tiếp nhận từ Mẹ lúc Nhập Thể. Hôm đó là  Chúa Nhật, mười lăm tháng tám, liền ngay sau nửa đêm".

21 Thứ Ba

     Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: VI - CÁC NHÂN VIÊN CỦA VIỆC TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA (67-73)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: VI - CÁC VỊ LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN VIÊN CỦA VIỆC TÔNG ĐỒ TRUYỀN GIÁO (67-71)

     Ánh Sáng Thế Gian - Ánh Sáng Đã Chiếu Soi ‘Mọi Người’ Các Đạo Giáo

20 Thứ Hai

     Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: VI - CÁC NHÂN VIÊN CỦA VIỆC TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA (59-66)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: VI - CÁC VỊ LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN VIÊN CỦA VIỆC TÔNG ĐỒ TRUYỀN GIÁO (61-66)

     Ánh Sáng Thế Gian - Ánh Sáng Đã Chiếu Soi ‘Dân Riêng’ Do Thái Giáo

19 Chúa Nhật

    Biến Cố Fatima 19/8/1917: Biến Cố Diễn Tiến

    Biến Cố Fatima 19/8/1917: Biến Cố Dẫn Giải

    Biến Cố Fatima 19/8/1917: Giaxinta - Hy sinh cầu nguyện cho tội nhân

 

18 Thứ Bảy

    Bí Mật Fatima - Dự Án Thần Linh: Một Người Nữ Mặc Mặt Trời

    Bí Mật Fatima - Dự Án Thần Linh: Ý nghĩa phần thứ ba Bí Mật Fatima

    Bí Mật Fatima - Dự Án Thần Linh: Những gì chưa được sáng tỏ…

17 Thứ Sáu

    Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: IV - CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA (56-58)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: III - THÁNH LINH LÀ TÁC NHÂN CHÍNH CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO (47-51)

    Ánh Sáng Thế Gian - Ánh Sáng Đã Chiếu Soi… 

16 Thứ Năm

    Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: IV - CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA (49-55)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: III - THÁNH LINH LÀ TÁC NHÂN CHÍNH CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO (37-40)

    Ánh Sáng Thế Gian - Mầm Mống Thần Linh Nơi Lão Giáo

15 Thứ Tư

    Đức Thánh Cha Piô II: Tông Hiến Munificentissimus Deus - Thân Xác của Mẹ Thánh Hảo và Ngời Sáng Tuyệt Vời

    Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Giáo Hội Tin Tưởng Vào Việc Mông Triệu Của Mẹ Maria

    ĐTC Biển Đức XVI - Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 15/8/2005: “Mẹ Maria muốn Thiên Chúa cao cả trên trế giới này, cao cả trong đời sống của Mẹ và hiện diện giữa tất cả chúng ta”

14 Thứ Ba  

    Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: IV - CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA (40-44)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: III - THÁNH LINH LÀ TÁC NHÂN CHÍNH CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO (26-30)

    Ánh Sáng Thế Gian - Mầm Mống Thần Linh Nơi Khổng Giáo (tiếp)

13 Thứ Hai  

    Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: IV - CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA (40-44)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: III - THÁNH LINH LÀ TÁC NHÂN CHÍNH CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO (26-30)

    Ánh Sáng Thế Gian - Mầm Mống Thần Linh Nơi Khổng Giáo

12 Chúa Nhật

    Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: III - NỘI DUNG CỦA VIỆC TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA  (33-39)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: III - THÁNH LINH LÀ TÁC NHÂN CHÍNH CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO (26-30)

    Ánh Sáng Thế Gian - Mầm Mống Thần Linh Nơi Phật Giáo

 

11 Thứ Bảy

    Biến Cố Fatima - Dấu Chỉ Thời Đại: "Tại sao trong giòng lịch sử Giáo Hội suốt hai ngàn năm, mãi cho tới đầu thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, Mẹ Maria mới hiện ra nhiều lần liên tục như vậy?"

    "Biến Cố Fatima có thể nói là Dấu Chỉ Thời Đại cho thấy Mẹ Maria Mân Côi là 'một điềm lạ cả thể xuất hiện trên không trung'”

    "Tất c nhng gì xy ra Biến C Fatima đều là Du Ch Thi Đại cho thy M Maria qu thc là 'mt đim l vĩ đại xut hin trên không trung', 'rực rỡ như mặt trời'

10 Thứ Sáu  

    Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: III - NỘI DUNG CỦA VIỆC TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA  (25-32)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: III - THÁNH LINH LÀ TÁC NHÂN CHÍNH CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO (21-25)

    Ánh Sáng Thế Gian - Các Mầm Mống Thần Linh

9 Thứ Năm   

    Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: II- TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA LÀ GÌ? (17-23)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II:  II- VƯƠNG QUỐC CỦA THIÊN CHÚA (12-20)

    Ánh Sáng Thế Gian - Tác Nhân Truyền Giáo

8 Thứ Tư

    Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: I- TỪ CHÚA KITÔ, ĐẤNG TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA ĐẾN GIÁO HỘI TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA (15-16)

    Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II:  I- CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT (9-11)

    Ánh Sáng Thế Gian - Kitô Giáo Tại Á Châu: "Á Châu là một đại lục diễm phúc vì được Thiên Chúa dùng để mạc khải và hoàn thành dự án cứu độ của Ngài"

7 Thứ Ba

  Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: I- TỪ CHÚA KITÔ, ĐẤNG TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA ĐẾN GIÁO HỘI TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA

  Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - I- CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT

  Ánh Sáng Thế Gian - Kitô Giáo Tại Âu Châu

 

Tháng 7:

 

31 Thứ Ba

   Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: Nhập Đề

   Thông Điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II  Nhập Đề

   Ánh Sáng Thế Gian - Thực Tại Cần Giải Quyết

30 Thứ Hai

   Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 29/7/2007 ở Castel Gandolfo về Kỹ Thuật Nguyên Tử

  “Các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con; và các con sẽ làm chứng nhân cho Thày”: 7. Nhu cầu và việc khẩn trương của sứ vụ truyền giáo

  “Các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con; và các con sẽ làm chứng nhân cho Thày”: 8. Kêu xin một “Lễ Hiện Xuống mới” trên thế giới

29 Chúa Nhật

   “Các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con; và các con sẽ làm chứng nhân cho Thày”: 4.- Thánh Linh là hồn sống của Giáo Hội và là nguyên lý hiệp thông

    “Các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con; và các con sẽ làm chứng nhân cho Thày”: 5. Thánh Linh là “Thày Dạy đời sống nội tâm”.

    “Các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con; và các con sẽ làm chứng nhân cho Thày”: 6. Bí Tích Thêm Sức và Thánh Thể

 

28 Thứ Bảy

     Biến Cố Fatima - Dấu Hiệu Cứu Độ liên quan đến Chứng Từ Lịch Sử Giáo Hội và Thế Giới

     Biến Cố Fatima – Dấu Hiệu Cứu Độ liên quan tới Bí Mật Fatima

     Biến Cố Fatima – Dấu Hiệu Cứu Độ liên quan tới Sứ Điệp Fatima và Thiếu Nhi Fatima

27 Thứ Sáu

    “Các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con; và các con sẽ làm chứng nhân cho Thày”: 1. Ngày Giới Trẻ Thế Giới XXIII

    “Các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con; và các con sẽ làm chứng nhân cho Thày”: 2. Lời hứa Thánh Linh trong Thánh Kinh

    “Các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con; và các con sẽ làm chứng nhân cho Thày”: 3. Lễ Hiện Xuống, Điểm Xuất Phát Sứ Vụ Truyền Giáo của Giáo Hội

26 Thứ Năm

  Tam Điểm là một tổ chức dị ứng với các tín điều cũng như với tôn giáo có tính cách tín lý và mạc khải, nhất là với Kitô Giáo.

   "Tam Điểm tiếp tục chống lại Giáo Hội bằng cách đem vào những nước Kitô giáo một ngành lập pháp phản Kitô giáo".

   "Tam Điểm có thể được diễn tả như là một hội kín, với một cơ cấu nguyên thủy, một vũ trụ quan ngộ thức, và một biểu hiện..."

25 Thứ Tư

    “Đối với nhiều người, nhất là đối với thành phần Tam Điểm theo chủ nghĩa bất khả thần tri và thần luận thì Tam Điểm là một thứ thay thế cho tôn giáo

    "Tam Điểm là một tôn giáo thờ Tự Nhiên, một Hội Kín chống lại và hủy hoại tất cả những gì là lỗi thời cũ kỹ, để xây dựng lại một 'New World Order' (Trật Tự Thế Giới Mới) cho một 'New Age' (Thời Đại Mới)"

    "Nguồn gốc phát xuất Tam Điểm bắt nguồn từ cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18"

24 Thứ Ba

     “Đường lối của Tam Điểm, tự bản chất là vô thần, phản ảnh chủ nghĩa tương đối về lịch sử và dẫn đến một chủ nghĩa tương đối về văn hóa xã hội do nó phát động”

      Hội Kín Tam Điểm: Bản chất và chủ trương của tổ chức mật này, có thể nói, được biểu lộ qua hai chữ chính sau đây: "Lodge" và "Masonry"

      Ảnh Hưởng của Hội Kín Tam Điểm ở Âu Châu

23 Thứ Hai

       Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 22/7/2007 ở Piaoãa Calvi of Lorenzago di Cadore gần nơi ngài nghỉ hè về chiến tranh

      Tòa Thánh hy vọng Trung Cộng sẽ xin Tòa Thánh chấp nhận việc bổ nhiệm vị giám mục do họ chọn lựa

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 4/7/2007 – Bài Giáo Lý 44 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới giáo phụ Thánh Basil

22 Chúa Nhật

      NGÀY THÁNH MẪU 2007: Thánh Lễ & Chầu Thánh Thể & Văn Nghệ

      NGÀY THÁNH MẪU 2007: Chủ Tế và Giảng Thuyết các Thánh Lễ

      NGÀY THÁNH MẪU 2007: Hội Thảo & Hoà Giải Xưng Tội

 

21 Thứ Bảy

     THỜI  ĐIỂM  FATIMA: Biến Cố Fatima là Biến Cố Thánh Mẫu trọng đại nhất... liên quan đến cả vai trò của Giáo Hội cũng như đến vận mệnh thế giới.

     THỜI  ĐIỂM  FATIMA: Thời gian hòa bình thế giới được hưởng sau biến cố Nước Nga trở lại như Mẹ Maria tiên báo đây sẽ kéo dài trong bao lâu?

    THỜI  ĐIỂM  FATIMA: Vương quốc của Đấng Tối Cao bao trùm trên vương quốc của người vô đạo, vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng và vương quốc của Tín Đồ Hồi Giáo”

20 Thứ Sáu

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 4/7/2007 – Bài Giáo Lý 44 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới giáo phụ Thánh Basil

     Chính Thống Giáo phản ứng trước văn kiện của Tòa Thánh Rôma về tín lý Giáo Hội

     Đền Thờ mới ở Fatima do một Kiến Trúc  Sư Chính Thống phác họa chứa được 10 ngàn khách hành hương và phản ảnh tính chất Fatima

19 Thứ Năm

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 27/6/2007 – Bài Giáo Lý 43 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới giáo phụ Thánh Cyril thành Giêrusalem

      Văn Kiện của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin liên quan tới một số khía cạnh về tín lý Giáo Hội

      KINH LẠY CHA THÁNH MẪU FATIMA

18 Thứ Tư

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 8/7/2007 về sứ vụ truyền giáo

      Văn Kiện của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin liên quan tới một số khía cạnh về tín lý Giáo Hội

      Hai lý do chính yếu, một tiêu cực và một tích cực, của việc ngài quyết định ban phép làm lễ Latinh đặc biệt

17 Thứ Ba

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 15/7/2007 về “Yêu Thương là Tâm Điểm của Đời Sống Kitô Giáo”

      Văn Kiện của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin liên quan tới một số khía cạnh về tín lý Giáo Hội

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 27/6/2007 – Bài Giáo Lý 43 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới giáo phụ Thánh Cyril thành Giêrusalem

16 Thứ Hai

        Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Áo Đức Bà Carmêlô, một bảo vật cho Giáo Hội... Tôi cũng đeo Áo Đức Bà Carmêlô trước ngực một thời gian rất lâu!

       Câu trả lời của Cụ Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi ”  là không đúng sự thật.

       Sự thật là một yếu tố nền tảng cho công cuộc phát triển vững bền đất nuớc

15 Chúa Nhật

    “Ai là tha nhân của tôi?” - một con ma!...

     Không nên, đúng hơn, không được, đặt vấn đề phân biệt và chọn lựa: “ai là tha nhân của tôi”

     Hình ảnh nạn nhân ngấp ngoái này phải chăng là thực trạng của Giáo Hội ở Trung Hoa từ thập niên 1950 đến nay

 

14 Thứ Bảy

    Biến Cố Fatima 13/7/1917 - Diễn Tiến và Nội Dung

    Biến Cố Fatima 13/7/1917 - Bí Mật Fatima phần 1 và 2

    Biến Cố Fatima 13/7/1917 - Bí Mật Fatima phần 3

13 Thứ Sáu

    THỜI ĐIỂM BÍ MẬT FATIMA PHẦN THỨ BA

    NỘI DUNG BÍ MẬT FATIMA PHẦN THỨ BA

    Ý NGHĨA BÍ MẬT FATIMA PHẦN THỨ BA

12 Thứ Năm

   Tác Phẩm “Một Cuộc Đời với Karol: 40 Năm Thân Thiết với Một Con Người Trở Thành Vị Giáo Hoàng” của ĐHY Dziwisz chiếm Giải Thưởng Rôma

   Văn Kiện liên quan tới một số khía cạnh liên quan tới tín lý về Giáo Hội

   Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 27/6/2007 – Bài Giáo Lý 43 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới giáo phụ Thánh Cyril thành Giêrusalem

11 Thứ Tư

    Tự Sắc “Summorum Pontificum” của ĐTC Biển  Đức XVI

    Thư của ĐTC Biển Đức XVI gửi Các Vị Giám Mục về Tự Sắc “ Summorum Pontificum”

    Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II với việc cử Hành Phụng Vụ Thánh Thể

10 Thứ Ba

        Tự Sắc “Summorum Pontificum” của ĐTC Biển  Đức XVI

        Thư của ĐTC Biển Đức XVI gửi Các Vị Giám Mục về Tự Sắc “ Summorum Pontificum”

       Tòa Thánh Phụ Chú về Tự Sắc “Summorum Pontificum”

9 Thứ Hai

       Tự Sắc “Summorum Pontificum” của ĐTC Biển  Đức XVI

       Thư của ĐTC Biển Đức XVI gửi Các Vị Giám Mục về Tự Sắc “ Summorum Pontificum”

       Tòa Thánh Phụ Chú về Tự Sắc “Summorum Pontificum”

8 Chúa Nhật  

    Thánh giáo phụ Athanasius - Vị đại tiến sĩ về Lời Nhập Thể

    Thánh giáo phụ Athanasius - Đệ nhất đối thủ của bè rối Arius

    Thánh giáo phụ Athanasius - Tác phẩm nổi tiếng nhất

 

7 Thứ Bảy

    Fatima: Định Mệnh Nhân Loại - Biến Cố Fatima Phân Giải: vấn nạn 1-3

    Fatima: Định Mệnh Nhân Loại - Biến Cố Fatima Phân Giải: vấn nạn 4-5

    Fatima: Định Mệnh Nhân Loại - Biến Cố Fatima Phân Giải: vấn nạn 6-10

6 Thứ Sáu

    Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật về Đức Trong Sạch của Thánh Nữ Maria Goretti

    ĐTC GPII về Thánh Nữ Maria Goretti: “vị tử đạo trinh khiết nhỏ bé và dịu dàng” này là “một gương sáng cho giới trẻ biết bao!”

    Huấn Từ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 7/7/2002 ĐTC GPII kêu gọi giới trẻ sống thanh tịnh như gương thánh Maria Goretti

5 Thứ Năm

    Năm Thánh Phaolô 26/6/2008-29/6/2009: Lý do và tính cách đại kết

    Một Trùng Hợp về chủ trương đại kết với Thánh Phaolô

    Phụ Chú Dẫn Gii về Bức Thư của Đức Thánh Cha Bin Đức XVI gi Tín Hu Công Giáo Trung Hoa

4 Thứ Tư

    Ý Thức Nhân Bản: Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

    Ý Thức Nhân Bản: Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc - Lời Ngỏ Mở Đầu

    Ý Thức Nhân Bản: Bản Tuyên Ngôn Chung Về Nhân Quyền của  Liên Hiệp Quốc

3 Thứ Ba

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gửi Thư cho Tín Hữu Công Giáo Trung Hoa: Mục Đích

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gửi Thư cho Tín Hữu Công Giáo Trung Hoa: “Một Ngày Cầu Cho Giáo Hội Ở Trung Hoa”

    Chính Quyền Cộng Sản Trung Hoa triệt hạ Bức Thư ĐTC Biển Đức XVI gửi Tín Hữu Công Giáo Trung Hoa

2 Thứ Hai

    Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XIII Thường Niên 1/7/2007 về việc sống trong tự do của tình yêu thương

    Ý Chỉ của Đức Thánh Cha trong Tháng 7/2007

    Phản Ứng của Trung Cộng về Bức Thư của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gửi nhân dân Trung Quốc

1 Chúa Nhật

    ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2006

    Bài giảng trong Thánh L An Táng Cha Trần Đình Th ngày 26/6/2007 ở Việt Nam

    CUỘC TÔN VINH THÁNH MẪU FATIMA Mừng Kỷ Niệm 90 Năm Biến Cố Fatima (1917-2007)

 

Tháng 6:

 

30 Thứ Bảy

    Fatima: Định Mệnh Nhân Loại - Biến Cố Fatima Cấu Trúc... "Nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hòa bình"

    Fatima: Định Mệnh Nhân Loại - Biến Cố Fatima Cấu Trúc... "Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày"

    Fatima: Định Mệnh Nhân Loại - Biến Cố Fatima Cấu Trúc... "Nhận Biết và Yêu Mến Mẹ"

29 Thứ Sáu

    Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Linh Đạo Thơ Ấu Thiêng Liêng

    Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Kinh Cầu Xin Ơn Sống Thơ Ngây Bé Mọn

    Không phải là thân xác dị dạng trước khi chết mà là nguyên dạng của một "Cha Thánh Thủ"

28 Thứ Năm

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 13/6/2007 – Bài Giáo Lý 41 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới giáo phụ Eusebius of Caesarea  

     Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Một Trùng Hợp Thánh Nhân

     Cao nguyên có gì lạ

27 Thứ Tư

    Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 13/6/2007 – Bài Giáo Lý 41 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới giáo phụ Eusebius of Caesarea  

    Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Cuộc Khổ Nạn Cuối Đời

    Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Bầu Trời Canvê Ngày An Táng

26 Thứ Ba

   Một Di Sản Chi Dòng - Lệnh Lên Đường “Các em phải đi để giữ lấy dòng và để truyền giáo”   

   Một Di Sản Chi Dòng - Một Đức Tin Vượt Đại Dương

   Một Di Sản Chi Dòng ... Truyền Giáo tại Mỹ Quốc

25 Thứ Hai

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6/2007

      XIN GỌI  TÊN ANH  LẦN CUỐI

      ANH CẢ! 

24 Chúa Nhật

    CHA ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ - Cuộc Khổ Nạn Cuối Đời

    CHA ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ - Sự nghiệp một Hội Dòng

    CHA ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ - Sự nghiệp một Chi Dòng

 

23 Thứ Bảy

     CHA ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ LÝ TƯỞNG THÁNH ĐỒNG CÔNG: Cha Thủ - Linh Hướng Thánh

     CHA ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ LÝ TƯỞNG THÁNH ĐỒNG CÔNG: Cha Thủ - Ảnh Hưởng Thánh

     CHA ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ LÝ TƯỞNG THÁNH ĐỒNG CÔNG: Cha Thủ - Mầm Mống Thánh

22 Thứ Sáu

     CHA ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ LÝ TƯỞNG THÁNH ĐỒNG CÔNG: Cha Thủ - Tần Số Thánh

     CHA ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ LÝ TƯỞNG THÁNH ĐỒNG CÔNG: Cha Thủ - Sống Thánh

     CHA ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ LÝ TƯỞNG THÁNH ĐỒNG CÔNG: Cha Thủ - Huấn Thánh

21 Thứ Năm

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 13/6/2007 – Bài Giáo Lý 41 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới giáo phụ Eusebius of Caesarea

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi 3/6/2007 Phong 4 Vị Tân Thánh

     Tổng Thống Bush phủ quyết dự luật thân bào từ phôi thai nhân bào

20 Thứ Tư

     “Những Hướng Dẫn Về Việc Chăm Sóc Mục Vụ Về Đường Xá”: Nội Dung

     “Những Hướng Dẫn Về Việc Chăm Sóc Mục Vụ Về Đường Xá”: Trình Bày

     “Những Hướng Dẫn Về Việc Chăm Sóc Mục Vụ Về Đường Xá”: “Mười Điều Răn” của Thành Phần Lái Xe

19 Thứ Ba

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 10/6/2007

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi 3/6/2007 Phong 4 Vị Tân Thánh

      ĐÂU LÀ CHÂN TƯỚNG TIÊN TRI GIẢ – PHẢN KITÔ

18 Thứ Hai

    ĐGH Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XI Thường Niên 17/6/2007 tại Đền Thờ  Thánh Phanxicô Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô hoán cải.

    Cảm Nghiệm Của Một Người Làm Cha

    Tạo sao ở xã hội Mỹ Quốc không có Childen's Day - Ngày Con Cái?

17 Chúa Nhật

       Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Bài Giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Thứ Năm 7/6/2007 Tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô

       ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II - VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

       ĐỨA BÉ LƯỢM VE CHAI

 

16 Thứ Bảy

       Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Bài Giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Thứ Năm 7/6/2007 Tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô

       ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II - VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

       Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria với Dự Án Thần Linh ở Fatima     

15 Thứ Sáu

      ĐTCGPII: "Trong tình thương của Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc!"

      Đức Thánh Cha Piô XII: Việc Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa (Haurietis Aquas)

      Về Những Thứ Chiến Tranh được cho là Thánh Chiến

14 Thứ Năm

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: với Lễ Mình Máu Thánh Chúa Thứ Năm 7/6/2007

     Biến Cố Fatima 13/6/1917: Thánh Mẫu Sứ Vụ

     ĐHY Quốc Vụ Khanh Bertone giải đáp một số vấn đề qua cuộc phỏng vấn  với Nhật Báo Ý Avvenire số Chúa Nhật 3/6/2007

13 Thứ Tư

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 6/6/2007 – Bài Giáo Lý 40 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới Thánh giáo phụ Cyprian.

      Biến Cố Fatima 13/6/1917: Thánh Mẫu Sứ Vụ

      Từ Một Tín Đồ Anh Giáo trở thành Vị Lãnh Đạo Công Giáo

12 Thứ Ba

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 6/6/2007 – Bài Giáo Lý 40 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới Thánh giáo phụ Cyprian.

      ĐHY Quốc Vụ Khanh Bertone giải đáp một số vấn đề qua cuộc phỏng vấn  với Nhật Báo Ý Avvenire số Chúa Nhật 3/6/2007

     Từ là Một Người Trở Lại trở thành Vị Lãnh Đạo Giáo Hội

11 Thứ Hai

    "Chúng ta khuấy động tâm can của Thiên Chúa"

     Lá thư chia sẻ mục vụ từ Hàn Quốc

     Người Phu Quét Rác

10 Chúa Nhật

    Biến Cố Fatima ngày 13/5/1917: Ơn Gọi Hiến Tế

    Tòa Thánh Vatican và Tòa Thượng Phụ Chaldean ở Babylon trước cuộc thảm sát 1 vị linh mục và 3 phó tế Công giáo ở Iraq

    Những Lời Trn Tình ca mt Người Bn Hi Giáo gi vị Linh Mục Công Giáo bị thảm sát ở Iraq Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 3/6/2007

 

9 Thứ Bảy

      Biến Cố Fatima ngày 13/5/1917: Ơn Gọi Hiến Tế

     Thượng Nghị của Đệ Nhất Kỹ Nghệ Bát Cường về vấn đề Nghèo Khổ, Khí Nóng và Lá Chắn

     ĐTCBĐXVI với hàng giáo sĩ: "Xây dựng đời sống của mình trên nền tảng Thiên Chúa, bằng cách từ bỏ cuộc sống hôn nhân và gia đình, nghĩa là tôi chấp nhận và cảm thấy Thiên Chúa như là một thực tại, và bởi thế tôi có thể mang Ngài đến cho con người nam nữ"

8 Thứ Sáu

    ĐTCBĐXVI: “Tôi hoan nghênh sự kiện là vấn đề nghèo khổ, liên quan đặc biệt tới Phi Châu, giờ đây xuất hiện trong hoạt trình của Nhóm đệ nhất kinh tế bát cường”

    Thủ Tướng Đức Angela Merkel: “Những lời lẽ phấn khích của ngài là những gì rất quan trọng đối với tôi”

    ĐTCBĐXVI với hàng giáo sĩ: "Cần phải hòa hợp giữa lòng nhiệt thành với sự khiêm nhượng, với sự nhận thức được những hạn hẹp của chúng ta"

7 Thứ Năm

       ĐTC Biển Đức XVI kêu gọi các vị lãnh đạo Nhóm Đệ Nhất Kỹ Nghệ Bát Cường

      “Toàn thể lịch sử của Thiên Chúa với loài người được tóm gọn lại nơi những lời ấy” (những lời truyền phép Thánh Thể)

      “Khi bàn tay của anh em được xức dầu là chúng được giành để phục vụ Chúa như bàn tay riêng của Người trong thế giới hôm nay”

6 Thứ Tư

       Tổ Chức Bác Ái Caritas gửi Sứ Điệp cho Thượng Nghị Đệ Nhất Kinh Tế Bát Cường G8

       Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: “Chúng ta cần phải suy nghĩ và phản tỉnh những lời của Người cũng như những hành động của Người trước nhan Người và cùng với Người”

       Con Người: Tiến Trình Phá Sản Luân Lý với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

5 Thứ Ba

     Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 3/6/2007: Giáo Hội có thêm 4 Tân Thánh Nhân

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: “Tất cả những gì chúng ta làm đều được thực hiện trong mối hiệp thông với Người

     Con Người: Tiến Trình Phá Sản Luân Lý với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

4 Thứ Hai

     “Yếu tính của thiên chức linh mục đó là làm bạn hữu với Chúa Giêsu Kitô”

     Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: "Một cuộc diệt chủng về pháp lý"

     Con Người: Tiến Trình Phá Sản Luân Lý với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

3 Chúa Nhật

     "Thần học Kitô giáo tóm tắt sự thật về Thiên Chúa bằng câu diễn tả là: một bản thể duy nhất có ba ngôi".

     FATIMA: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

     "Cha và Con trong Thánh Thần – chủ thể yêu, đối tượng yêu và tình yêu"

 

2 Thứ Bảy

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 30/5/2007 – Bài Giáo Lý 39 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới giáo phụ Tertullian

     FATIMA: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

    Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ân Tình Thánh Tuyệt Vời

1 Thứ Sáu

   Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 30/5/2007 – Bài Giáo Lý 39 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới giáo phụ Tertullian

    ĐTGM Celestino Migliore Đại Diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc Nữu Ước Hoa Kỳ với Khóa Họp 61 của Tổng Hội Đồng LHQ, ngày 22/5/2007 về thành quả việc áp dụng bản tuyên ngôn quyết tâm đối với Hội Chứng Liệt Kháng và Vi Khuẩn Liệt Kháng của khóa họp đặc biệt thứ 26.

   Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ân Tình Thánh Tuyệt Vời

 

Tháng 5:

 

31 Thứ Năm

   "Chỉ có con người cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Kitô và theo đuổi con đường sống tình yêu này nơi nhân loại, mới trở thành môn đệ và thừa sai. "

    "Cuộc hành trình của Mẹ – chúng ta muốn nhấn mạnh trong Năm Thánh Thể này – là “cuộc cung nghinh Thánh Thể” đầu tiên trong lịch sử"

     FATIMA: “MẸ VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG”

30 Thứ Tư

     "Ba Tây là một đại quốc gia sâu xa với những giá trị Kitô Giáo, thế nhưng cũng đang trải qua những trục trặc khủng khiếp về xã hội và kinh tế"

     “Tòa Thánh và Những Thách Đố Mới trong Việc Cổ Võ Sức Khỏe”.

     FATIMA: “MẸ VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG”

29 Thứ Ba

     ĐTGM Celestino Migliore Đại Diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc Nữu Ước Hoa Kỳ với Khóa Họp thứ 6 của diễn đàn thường trực ngày 14/5/2007 về những vấn đề bản xứ của Hội Đồng Kinh tế và Xã Hội với đề tài Lãnh Thổ, đất đai và các nguồn nhiên liệu.

     Tại Sao Kitô Hữu ở Mỹ Châu La Tinh phải trở nên “Những Vị Thừa Sai” ở một nơi chiếm nửa dân số Công Giáo trên thế giới?

     Tiến Sĩ Mary Ann Glendon, chủ tịch Giáo Hoàng Học Viện Về Các Khoa Xã Hội Học, hôm 10/5, trước hội đồng Tổng Nghị LHQ về vấn đề tôn giáo trong xã hội hiện đại, với bài nói nhan đề “Những Viễn Ảnh về Những Mối Liên Hệ Xuyên Văn Hóa và Liên Tôn trong Xã Hội Hiện Đại”. 

28 Thứ Hai

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện  Xuống 27/5/2007

     Tại Sao Kitô Hữu ở Mỹ Châu La Tinh phải trở nên “Những Vị Thừa Sai” ở một nơi chiếm nửa dân số Công Giáo trên thế giới?

     Biến Cố Fatima 90 Năm với vị giáo chủ Công Giáo ở Nga về tính cách thích thời của Sứ Điệp Fatima và về việc nước Nga trở lại

27 Chúa Nhật

    "Thánh Thần là Đấng làm cho tâm can có thể hiểu được các ngôn ngữ của mọi người, vì Ngài tái thiết lập nhịp cầu hiệp thông chân chính giữa đất và trời".

    Tại Sao Kitô Hữu ở Mỹ Châu La Tinh phải trở nên “Những Vị Thừa Sai” ở một nơi chiếm nửa dân số Công Giáo trên thế giới?

    ĐTC Biển Đức XVI với Khoa Học: “Khoa học không thể nào thay thế được triết học và mạc khải, trong việc cung cấp một giải đáp trọn vẹn cho những vấn nạn sâu xa nhất của con người”

 

26 Thứ Bảy

       Fatima: Định Mệnh Nhân Loại - Biến Cố Fatima có thật?

      Tại Sao Kitô Hữu ở Mỹ Châu La Tinh phải trở nên “Những Vị Thừa Sai” ở một nơi chiếm nửa dân số Công Giáo trên thế giới?

     ĐTC Biển Đức XVI với Khoa Học: "Không thể nào hoàn toàn hiểu được con người, cả trong nội tại cũng như ngoại diện, nếu họ không hướng về siêu việt thể"

25 Thứ Sáu

    Tác phẩm “Chúa Giêsu Nazarét” của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Trên 1 triệu rưỡi cuốn đã được đón nhận và các ấn bản ngoại ngữ mới được chuyển dịch

     Tại Sao Kitô Hữu ở Mỹ Châu La Tinh phải trở nên “Những Vị Thừa Sai” ở một nơi chiếm nửa dân số Công Giáo trên thế giới?

    ĐTC Biển Đức XVI với Khoa Học: "Chính vũ trụ được kết cấu một cách khôn ngoan sáng suốt, vì thế mới có một sự tương ứng sâu xa giữa lý trí chủ quan của chúng ta và lý tính khách quan của thiên nhiên

24 Thứ Năm

    ĐTC Biển Đức XVI bị 18 dân biểu quốc hội Liên Bang Hoa Kỳ tấn công lời nhận định của ngài trong chuyến tông du Ba Tây về thành phần Công Giáo chính trị gia Mễ Tây Cơ đi ngược với giáo huấn của Giáo Hội

    Tại Sao Kitô Hữu ở Mỹ Châu La Tinh phải trở nên “Những Vị Thừa Sai” ở một nơi chiếm nửa dân số Công Giáo trên thế giới?

    ĐTC Biển Đức XVI với Khoa Học: "Nếu tất cả khoa học (thu ngắn phạm vi khoa học và lý trí) là như thế và chỉ như thế mà thôi, thì chính con người cuối cùng cũng bị biến giảm, vì những vấn đề đặc biệt về con người ... bấy giờ không có chỗ đứng trong nhãn quan của thứ lý trí vơ đũa cả nắm được cho là 'khoa học'”

23 Thứ Tư

     Tại Sao Kitô Hữu ở Mỹ Châu La Tinh phải trở nên “Những Vị Thừa Sai” ở một nơi chiếm nửa dân số Công Giáo trên thế giới?

     ĐTC Biển Đức XVI với Khoa Học: "Khoa học cần phải chấp nhận niềm tin vào vị Thiên Chúa, Đấng tự mình là Lý Trí sáng tạo của vũ trụ này, một cách mới mẻ như là một thách đố và là một cơ hội"

    “Việc Biến Những Quyết Tâm Chính Trị Thành Hành Động, Cùng Nhau Hoạt Động Trong Tình Liên Đới”

22 Thứ Ba

    ĐTC Biển Đức XVI với dự định về Thánh Lễ bằng tiếng La Tinh trong tương lai   

    ĐTC Biển Đức XVI: Sứ Điệp cho cuộc họp “Cùng Nhau Cho Âu Châu” của trên 230 đại biểu các phong trào và cộng đồng Kitô hữu hôm 12/5/2007

   Tông Du Ba Tây: ĐTC Biển Đức XVI Bài Khai Mạc cho Đệ Ngũ Tổng Nghị Hàng Giáo Phẩm Mỹ Châu La Tinh và Caribbean Chúa Nhật 13/5/2007 ở Sảnh Đường của Đền Thánh Mẫu Aparecida

21 Thứ Hai

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh 20/5/2007 về Ngày Thế Giới Truyền Thông và Bạo Động ở Thánh Địa      

     ĐTC Biển Đức XVI viết Lời Giới Thiệu cho Tác Phẩm “Cuộc Thị Kiến Fatima Cuối Cùng: Những Lần Tôi Gặp Gỡ Chị Lucia” của ĐHY Quốc Vụ Khanh Bertone

    Tông Du Ba Tây: ĐTC Biển Đức XVI Bài Khai Mạc cho Đệ Ngũ Tổng Nghị Hàng Giáo Phẩm Mỹ Châu La Tinh và Caribbean Chúa Nhật 13/5/2007 ở Sảnh Đường của Đền Thánh Mẫu Aparecida

20 Chúa Nhật

      ĐTC Biển Đức XVI về Ý Nghĩa Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên và Vấn Đề Truyền Thông Xã Hội

     “Trẻ Em và Truyền Thông: Một Thách Đố cho Vấn Đề Giáo Dục”

    Tông Du Ba Tây: ĐTC Biển Đức XVI Bài Khai Mạc cho Đệ Ngũ Tổng Nghị Hàng Giáo Phẩm Mỹ Châu La Tinh và Caribbean Chúa Nhật 13/5/2007 ở Sảnh Đường của Đền Thánh Mẫu Aparecida

 

19 Thứ Bảy

      Tông Du Mục Vụ Ba Tây: ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giảng cho Thánh Lễ Khai Mạc Đệ Ngũ Tổng Nghị Hàng Giáo Phẩm Mỹ Châu La Tinh sáng Chúa Nhật 13/5/2007 trước Đền Thánh Mẫu Aparecida

      Tông Du Ba Tây: ĐTC Biển Đức XVI Bài Khai Mạc cho Đệ Ngũ Tổng Nghị Hàng Giáo Phẩm Mỹ Châu La Tinh và Caribbean Chúa Nhật 13/5/2007 ở Sảnh Đường của Đền Thánh Mẫu Aparecida

       Fatima: Định Mệnh Nhân Loại - Biến Cố Fatima 90 Năm!

18 Thứ Sáu

      Tông Du Mục Vụ Ba Tây: ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giảng cho Thánh Lệ Khai Mạc Đệ Ngũ Tổng Nghị Hàng Giáo Phẩm Mỹ Châu La Tinh sáng Chúa Nhật 13/5/2007 trước Đền Thánh Mẫu Aparecida

      Tông Du Ba Tây: ĐTC Biển Đức XVI Huấn Dụ Trong Buổi Lần Hạt Mân Côi với linh mục, tu sĩ, phó tế, và chủng sinh tối Thứ Bảy 12/5/2007 ở Đền Thánh Mẫu Conceição Aparecida

     Tông Du Ba Tây: ĐTC Biển Đức XVI Bài Khai Mạc cho Đệ Ngũ Tổng Nghị Hàng Giáo Phẩm Mỹ Châu La Tinh và Caribbean Chúa Nhật 13/5/2007 ở Sảnh Đường của Đền Thánh Mẫu Aparecida

17 Thứ Năm

       VINH QUANG BA NGÔI NƠI VIỆC CHÚA KITÔ THĂNG THIÊN

       KHÔNG AI ĐÃ TỪNG LÊN TRỜI, NGOẠI TRỪ ĐẤNG TỪ TRỜI XUỐNG

      Tông Du Ba Tây: ĐTC Biển Đức XVI Bài Khai Mạc cho Đệ Ngũ Tổng Nghị Hàng Giáo Phẩm Mỹ Châu La Tinh và Caribbean Chúa Nhật 13/5/2007 ở Sảnh Đường của Đền Thánh Mẫu Aparecida: 1. Đức Tin Kitô Giáo ở Mỹ Châu La Tinh

16 Thứ Tư

      Tòa Thánh Nhận Định Tổng Kết Về Chuyến Tông Du Ba Tây của ĐTC Biển Đức XVI

      ĐTC Biển Đức XVI huấn dụ Trung Tâm Cải Huấn giới trẻ và nghiện hút Fazenda da Esperanca:  “Qua cơ quan đã đón nhận các bạn đây, Chúa Kitô đã ban cho các bạn cơ hội phục hồi về thể lý và tâm linh là những gì rất quan trọng đối với các bạn và gia đình của các bạn”

     Bài Giảng của ĐTC Biển Đức XVI cho Hội Đồng Giám Mục Ba Tây 400 vị trong Giờ Kinh Tối:  Trước con số gia tăng nhanh chóng các hệ phái Kitô Giáo mới, nhất là một số hình thức dụ giáo thường có tính cách hung hăng, công việc đại kết lại càng trở nên phức tạp hơn”.

15 Thứ Ba

       Huấn Từ của ĐTC Biển Đức XVI ngỏ cùng Giới Trẻ chiều ngày 10/5/2007:  "Chính tuổi trẻ là một kho tàng đặc biệt. Chúng ta cần phải khám phá ra nó và trân trọng nó".

       ĐTC Biển Đức XVI Bài Giảng Phong Thánh Antonio de Sant'Ana Galvão:  Vị thánh mà chúng ta đang mừng đây đã dứt khoát hiến mình cho Người Mẹ của Chúa Giêsu từ thuở niên thiếu”.

       Bài Giảng của ĐTC Biển Đức XVI cho Hội Đồng Giám Mục Ba Tây 400 vị trong Giờ Kinh Tối: “Nơi các Giáo Hội riêng, trách nhiệm của vị Giám Mục đó là canh phòng và dẫn giải Lời Chúa và phổ biến những phán đoán có uy tín đối với những gì hợp hay không hợp với Lời Chúa”. 

14 Thứ Hai

      Huấn Từ của ĐTC Biển Đức XVI ngỏ cùng Giới Trẻ chiều ngày 10/5/2007: "Các bạn hãy là tông đồ giới trẻ. Hãy mời gọi họ tiến bước với các bạn, có cùng một cảm nghiệm tin cậy mến; hãy gặp gỡ Chúa Kitô để họ có thể cảm thấy họ thực sự được yêu thương, được chấp nhận, có thể hiện thực khả năng của họ cách trọn vẹn".

      ĐTC Biển Đức XVI Bài Giảng Phong Thánh Antonio de Sant'Ana Galvão: “Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa về những ơn ích dài lâu nhờ ảnh hưởng truyền bá phúc âm hóa mạnh mẽ được Chúa Thánh Thần làm phát sinh nơi rất nhiều tâm hồn qua thánh Frei Galvão”.

     Bài Giảng của ĐTC Biển Đức XVI cho Hội Đồng Giám Mục Ba Tây 400 vị trong Giờ Kinh Tối: “Thừa tác vụ làm Giám Mục của chúng ta bởi thế thúc bách chúng ta nhận thức được ý muốn cứu độ của Thiên Chúa và phác ra một dự án mục vụ có khả năng huấn luyện Dân Chúa biết nhận ra và tha thiết với các thứ giá trị siêu việt, trung thành với Chúa Kitô và với Phúc Âm”.

 

13 Chúa Nhật

      Huấn Từ của ĐTC Biển Đức XVI ngỏ cùng Giới Trẻ chiều ngày 10/5/2007: “Tôi phải làm gì để đời sống của tôi có ý nghĩa? Tôi cần phải sống ra sao để gặt hái được những hoa trái trọn vẹn của cuộc sống? Hay là: tôi cần phải làm gì để cuộc đời của tôi không bị uổng phí?”

      Biến Cố Fatima 13/5/1917 – Ơn Gọi Hiến Tế

      Vai Trò Làm Mẹ 

 

12 Thứ Bảy

     Huấn Từ của ĐTC Biển Đức XVI ngỏ cùng Giới Trẻ chiều ngày 10/5/2007: “Giới trẻ là thành phần vai chính đầu tiên của ngàn năm thứ ba… họ là những người sẽ mang lấy trách nhiệm trước định mệnh của giai đoạn lịch sử loài người mới này”

     Biến Cố Fatima Mừng Kỷ Niệm 90 Năm: 10 Vấn Nạn Nhập Cuộc

     “Cỏ Lùng Trong Ruộng”: “Lừa Được Nhiều Người”

11 Thứ Sáu

     “Tâm hồn của nhân dân này, cũng như của toàn thể Mỹ Châu La Tinh, đang bảo toàn những giá trị sâu xa Kitô Giáo, những giá trị không bao giờ có thể mất gốc”.

     “Tôi yêu thích Mỹ Châu La Tinh rất nhiều… châu lục của niềm hy vọng”

    “Cỏ Lùng Trong Ruộng”: “Nổi Lên Rất Đông”    

10 Thứ Năm

    Lực Lượng Truyền  Thông cho Chuyến Tông Du của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại Ba Tây Nam Mỹ Châu

   “Cha Sobrino bày tỏ mối bận tâm đối với thành phần nghèo khổ và bị áp bức, nhất là ở Mỹ Châu Latinh. Mối bận tâm này chắc chắn cũng là mối bận tâm của toàn thể Giáo Hội”.

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về "Vị Thiên Chúa có Dung Nhan của Chúa Giêsu Kitô": "Vấn đề một lần nữa đó là việc tập trung vào Thiên Chúa, không phải vào bất cứ vị thần linh nào, mà là vị Thiên  Chúa có Dung Nhan của Chúa Giêsu Kitô. Đây là một điều hệ trọng đối với ngày nay".

9 Thứ Tư

     Tình Trạng Giáo Hội ở Mỹ Châu La Tinh 

     “Việc phát triển về đời sống và tri thức của thánh Âu Quốc Tinh là những gì làm chứng cho cuộc giao tiếp phong phú giữa đức tin và văn hóa”.

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về "Vị Thiên Chúa có Dung Nhan của Chúa Giêsu Kitô": "Khi nói về Thiên Chúa là chúng ta thực sự chạm tới một chủ đề được Chúa Giêsu tập trung trong việc giảng dạy trên trần gian của Người"

8 Thứ Ba

      ĐTC Biển Đức XVI gửi Sứ Điệp cho Ngày Mừng Kỷ Niệm 90 Năm Biến Cố Fatima 13/5/1917

     “Tính cách chính yếu về con người và chiều kích cộng đồng là hai cột trụ đồng thiết yếu cho việc cấu trúc hiệu nghiệm của universitas studiorum”.

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về "Vị Thiên Chúa có Dung Nhan của Chúa Giêsu Kitô": "Thiên Chúa không ở xa cách chúng ta, Ngài không ở một nơi nào đó ngoài vũ trụ, một chốn nào đó chúng ta không một ai tới được. Ngài cắm lều ở giữa chúng ta".

7 Thứ Hai

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh 6/5/2007 về Tháng Hoa Đức Mẹ và Chuyến Tông Du Ba Tây sắp tới

      Nội Dung Tổng Nghị Giám Mục Mỹ Châu Latinh ở Ba Tây và Mục Tiêu Chuyến Tông Du của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về "Vị Thiên Chúa có Dung Nhan của Chúa Giêsu Kitô": "Vị Thiên Chúa thực sự thần linh này là vị Thiên Chúa đã tỏ mình ra như logos – lời, và như logos – lời, ngài đã tác hành và tiếp tục tác hành một cách yêu thương đối với chúng ta"

6 Chúa Nhật

    Hồng Y Quốc Vụ Khanh đại diện ĐTC gửi sứ điệp cho ông Jacques Diouf tổng giám đốc Tổ Chức Lương Nông LHQ ở Rôma về Ngày Nước Thế Giới, 22/3/2007

     ĐTGM Celestino Migliore Đại Diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc Nữu Ước Hoa Kỳ với khóa họp lần thứ 40 của Ủy Ban về Dân Số và Phát Triển của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về Kinh Tế và Xã Hội ngày 10/4/2007

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về "Vị Thiên Chúa có Dung Nhan của Chúa Giêsu Kitô": “Vị Thiên Chúa đã bị ‘thất bại’ giờ đây… lại chế ngự thế giới bằng tình yêu của Ngài”

 

5 Thứ Bảy

     Giáo phụ Origen thành Alexandria: giáo huấn về Giáo Hội

    “Bác Ái và Công Lý nơi Những Mối Liên hệ giữa Chư Dân và Chư Quốc”: “Để đương đầu những thách đố trên đây, chỉ có tình yêu thương tha nhân mới có thể tác động trong chúng ta thứ công lý phục vụ sự sống và cổ võ nhân phẩm mà thôi”.

     Thánh Long Mộng Phố: Luận về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: 2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

4 Thứ Sáu

      Giáo phụ Origen thành Alexandria: với việc đọc Thánh Kinh bằng tinh thần cầu nguyện

     “Bác Ái và Công Lý nơi Những Mối Liên hệ giữa Chư Dân và Chư Quốc”: “Chỉ nguyên công lý thôi vẫn không đủ để thiết lập những mối liên hệ nhân bản và huynh đệ trong xã hội”.

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về "Vị Thiên Chúa có Dung Nhan của Chúa Giêsu Kitô": "Thiên Chúa không phải là một thứ giả thiết về triết lý, Ngài không phải là một cái gì đó có lẽ hiện hữu, thế nhưng chúng ta biết Ngài và Ngài biết chúng ta"

3 Thứ Năm

     Giáo phụ Origen thành Alexandria: "Bắt đầu phát động ‘việc đọc theo Kitô Giáo’ Cựu Ước"

     “Bác Ái và Công Lý nơi Những Mối Liên hệ giữa Chư Dân và Chư Quốc”: 2-  Thông Điệp ‘Thiên Chúa Là Tình Yêu’ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về "Vị Thiên Chúa có Dung Nhan của Chúa Giêsu Kitô": Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacóp’, không phải là vị Thiên Chúa ở đâu đó trên Trời, chẳng quan hệ gì tới chúng ta và lịch sử của chúng ta, mà Ngài là vị Thiên Chúa đang đến

2 Thứ Tư

      Giáo phụ Origen thành Alexandria: ‘khúc quanh bất khả vãn hồi’ liên quan tới việc khai triển Thánh Kinh

     “Bác Ái và Công Lý nơi Những Mối Liên hệ giữa Chư Dân và Chư Quốc”: 1. Những dấu chỉ thời đại đáng lo ngại gần đây

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về "Vị Thiên Chúa có Dung Nhan của Chúa Giêsu Kitô": “Thiên Chúa biến mình trở nên nhỏ bé để chúng ta có thể hiểu biết Ngài”

1 Thứ Ba

     Giáo phụ Origen thành Alexandria: Khát Vọng Tử Đạo... phần nào được toại nguyện

    “Bác Ái và Công Lý nơi Những Mối Liên hệ giữa Chư Dân và Chư Quốc”: Dẫn Nhập

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về "Vị Thiên Chúa có Dung Nhan của Chúa Giêsu Kitô": Nhập Cuộc 

 

Tháng 4:

 

30 Thứ Hai

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh 29/4/2007 về Ngày Thế Giới Nguyện Cầu Cho Ơn Thiên Triệu

     “Ơn Thiên Triệu trong mầu nhiệm của Giáo Hội” với Ơn Gọi Linh Mục của Đức Thánh Biển Đức XVI

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Trao Đổi với Hàng Giáo Sĩ ở Rôma Hôm 2/3/2006

 

29 Chúa Nhật

     ĐTC Biển Đức XVI: Sứ Điệp Cho Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Thiên Triệu 2007 - “Ơn gọi  phục vụ Giáo Hội như là cuộc hiệp thông”

    “Ơn Thiên Triệu trong mầu nhiệm của Giáo Hội” với Ơn Gọi Linh Mục của Đức Thánh Biển Đức XVI

     ĐTC Gioan Phaolô II: Sứ Điệp Cho Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Thiên  Triệu 2005 - “Được kêu gọi để thả lưới ở chỗ nước sâu”

28 Thứ Bảy

     “Thành phần Kitô Hữu và Phật Tử: việc giáo dục cộng đồng sống hòa hợp và an bình”

      "Thánh Âu Quốc Tinh trở thành một mô phạm cho cuộc đối thoại giữa lý trí và đức tin"

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Bí Tích Thánh Thể

27 Thứ Sáu

     “Tôi đến đây giữa anh em trước hết là để phấn khích anh em hãy trở thành những chứng nhân hăng say cho Chúa Kitô”.

     "Thánh Âu Quốc Tinh trở thành một mô phạm cho cuộc đối thoại giữa lý trí và đức tin"

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Luật Dòng Thánh Biển Đức

26 Thứ Năm

     “Tôi hoan nghênh sự kiện là vấn đề nghèo khổ, liên quan đặc biệt tới Phi Châu, giờ đây xuất hiện trong hoạt trình của Nhóm đệ nhất kinh tế bát cường”

     “Những lời lẽ phấn khích của ngài là những gì rất quan trọng đối với tôi”

     Theo Tiểu Sử Gia về Hồng Y Joseph Ratzinger thì ĐTC BĐXVI chỉ ước vọng một điều duy nhất đó là “thực hiện Thánh ý Chúa”

25 Thứ Tư

      Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận: Án Tôn Phong sắp được bắt đầu tiến hành sau 5 năm qua đời

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 18/4/2007 – Bài Giáo Lý 36 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới Thánh Clêmentê Alexandria

      Khoa Giáo Hội Học Hiệp Thông: Thao Thức Thần Học của HY Thần Học Gia Joseph Ratzinger

24 Thứ Ba

      ĐTC BĐXVI: Bài Giảng tại Quảng Trường Thánh Phêrô Chúa Nhật II Phục Sinh 15/4/2007, Kính Lòng Thương Xót Chúa - tạ ơn về biến cố sinh nhật thượng thọ bát tuần

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Thánh Âu Quốc Tinh

     Đức Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài Giảng Lễ Đăng Quang – “Cả hình ảnh về người mục tử và hình ảnh về người đánh cá đều làm phát ra một tiếng mời gọi hiệp nhất tỏ tường”

23 Thứ Hai

      ĐTC BĐXVI: Bài Giảng tại Quảng Trường Thánh Phêrô Chúa Nhật II Phục Sinh 15/4/2007, Kính Lòng Thương Xót Chúa - tạ ơn về biến cố sinh nhật thượng thọ bát tuần

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với Thánh Âu Quốc Tinh

      Giáo Hoàng Biển Đức XVI là một Đại Thần Học Gia Thời Hiện Đại

22 Chúa Nhật

      Tân Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon triều kiến ĐTC Biển Đức XVI và viếng thăm Tòa Thánh Vatican ngày Thứ Tư 18/4/2007

      Tác Phẩm “Chúa Giêsu Nazarét” của ĐTC Biển Đức XVI: “Một thành quả vượt bực và vấn đề xuất bản”

      Tân Giáo Hoàng Biển Đức: Vị Giáo Hoàng của Bữa Tiệc Ly. ... của Hiệp Thông Giáo Hội

 

21 Thứ Bảy

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Chương Trình Chuyến Tông Du Ba Tây 9-14/5/2007

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ đến kính viếng mộ Thánh Âu Quốc Tinh

    Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Công Đồng Chung Vaticanô II và Tính Chất Tân Tiến, đặc biệt khuynh hướng Pro Thánh Âu Quốc Tinh của ngài hơn Thánh Tôma tiến sĩ.

20 Thứ Sáu

     Với Hồng Y Đoàn: "Tôi chỉ muốn phụng sự một mình Người khi tôi hoàn toàn dấn thân phục vụ Giáo Hội của Người"

     Với Mật Nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng: “Chúng ta hãy sống thừa tác vụ của chúng ta như tặng ân Chúa Kitô ban cho con người!”

     Về Vị Tiền Nhiệm: “Hỡi Đức Thánh Cha, xin hãy ban phép lành cho chúng tôi từ cửa sổ phòng của ngài”

19 Thứ Năm

    Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Quê Hương, Thiên Tài và Danh Nghiệp

    Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Một con người khổ hạnh mà vui tính

    Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Hội Đồng Thế Giới Chư Giáo Hội hưởng ứng trước ý hướng đại kết Kitô giáo của ngài

18 Thứ Tư

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 11/4/2007 về Chúa Kitô Phục Sinh

    Các Nữ Tu Dòng Kín Thánh Clara ở Hòa Lan cầu cho ĐHY Ratzinger được làm Giáo Hoàng

    “Con Đường của Đức Giáo Hoàng tới Chúa Giêsu” (tiếp)

17 Thứ Ba

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Liên Tôn (Do Thái và Hồi Giáo) Mừng Sinh Nhật Bát Tuần của ngài

     Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Đại Kết (Chính Thống Nga) Mừng Sinh Nhật Bát Nhật của ngài

    “Con Đường của Đức Giáo Hoàng tới Chúa Giêsu” (tiếp)

16 Thứ Hai

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh 15/4/2007 về Lòng Thương Xót Chúa

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Thứ Hai Mùa Phục Sinh 9/4/2007 ở Castel Gandolfo về Bình An Phục Sinh

    “Con Đường của Đức Giáo Hoàng tới Chúa Giêsu”

15 Chúa Nhật

     “Chúng ta cần quyết định bước tới với Chúa Giêsu như Người Con Hoang Đàng đã làm, khi hắn trở về cả bên trong lẫn bên ngoài với cha của hắn”

    "Hôm nay đây, tại Đền Thánh này, Tôi xin long trọng ký thác thế giới cho Lòng Thương Xót Chúa... Chớ gì lời hứa quyết của Chúa Giêsu được nên trọn, ở chỗ, từ nơi đây phải chiếu giãi ra 'tia sáng sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha'”.

     NẾU TRẦN THẾ CÓ MA … ẮT THIÊN ĐÀNG CÓ QUỈ !

 

14 Thứ Bảy

      Maria Là Chứng Nhân của Toàn Thể Mầu Nhiệm Vượt Qua

     “Chúa Giêsu Nazarét: Từ Phép Rửa tới Biến Hình"

     “Giêsu của các cuốn Phúc Âm là một nhân vật lịch sử khả kính và đáng phục”

13 Thứ Sáu

     Thần Học về Thân Thể với Thuở Ban Đầu: Hôn Nhân theo Nhãn Quan Toàn Vẹn về Con Người

     “Thần Học Thân Thể được Đơn Giản Hóa”

     CHỈ CÓ MỘT ĐỜI CHỒNG

12 Thứ Năm

     Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ Mừng Sinh Nhật Thượng Thọ Bát Tuần của ngài 16/4/2007

     Đức Gioan Phaolô II thực sự là Người Tôi Tớ Chúa

     VỀ NGUỒN GIÁO HỘI THÁNH TRUYỀN

11 Thứ Tư

     “Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Hiệp Ước Rôma – Những Giá Trị và Viễn Tượng cho một Âu Châu Tương Lai”

     “Hãy nhìn nhận gia sản Kitô Giáo của Châu Lục chúng ta”

     “Để theo đuổi việc bênh vực các quyền lợi của các em cũng như việc loại trừ đi tất cả mọi hình thức vi phạm tới các em vẫn còn là một thách đố về cơ cấu đối với cộng đồng quốc tế”

10 Thứ Ba

       “Trong cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, tình yêu đã tỏ ra mạnh hơn sự chết, mạnh hơn sự dữ. Tình yêu làm cho Chúa Kitô đi xuống, và tình yêu cũng là quyền năng làm cho Người đi lên”.

      “Việc tôn trọng tôn giáo nghĩa là tôn trọng những ai đã chọn theo tôn giáo ấy và thực hành tôn giáo ấy một cách tự do an lành, ở nơi riêng cũng như chung, một cách cá nhân cũng như cộng thể”.

      “Đau Khổ cuối cùng chỉ hành khổ hết mọi người thôi”.

9 Thứ Hai

       “‘Lạy Chúa tôi và lạy Thiên Chúa của tôi!’ Cả chúng ta nữa cũng lập lại lời tuyên xưng đức tin này của tông đồ Tôma. Tôi đã chọn những lời này cho lời chào mừng Phục Sinh của tôi năm nay” 

       Các Nhà Luân Lý Sinh Học Công Giáo ca ngợi thân bào từ tủy xương chữa trị bệnh tim hợp với luân lý

       ĐHY Mahony, TGM TGP Los Angeles, chỉ trích dự luật trợ tử ở Tiểu Bang California

8 Chúa Nhật

      "Phục Sinh không phải là một điều gì đó trong quá khứ, Phục Sinh đã vươn tới chúng ta và đã chiếm đoạt chúng ta".    

     "Vào Ngày Lễ Phục Sinh này, cùng với tất cả mọi Kitô hữu trên thế giới, chúng ta cũng lập lại những lời lẽ ấy: Lạy Chúa Giêsu tử giá và phục sinh, xin Chúa hãy ở với chúng con!"

     “Đêm Vọng Này Là Sự Tin Tưởng Đợi Trông Việc Hoàn Tất Những Lời Hứa Xưa”

 

7 Thứ Bảy

     "Mầu nhiệm vượt qua, một mầu nhiệm chúng ta sống lại nhờ tam nhật thánh, không phải chỉ là một tưởng niệm một thực tại đã qua. Nó là một thực tại hiện hữu..."  

      "Ở tâm điểm của Cuộc Vượt Qua mới của Chúa Kitô, chúng ta thấy có cây thập giá"

       Mẹ Maria ngưỡng vọng Chúa Kitô Phục Sinh

6 Thứ Sáu

     "Phải, chúng ta thờ lạy và chúc tụng mầu nhiệm thập giá của Con Thiên Chúa, vì chính từ cây thập tự giá này đã phát sinh một niềm hy vọng mới cho nhân loại"

    "Nơi cái đau đớn xót xa của Người Tôi Tớ Khổ Đau, chúng ta đã nghe thấy tiếng kêu chiến thắng của Chúa Phục Sinh".

    “Bản Hướng Dẫn Cho Việc Đạo Đức Thông Dụng” của Tòa Thánh về Việc Đi Đàng Thánh Giá

5 Thứ Năm

     ĐTC Biển Đức XVI: Thánh Lễ Truyền Dầu Sáng Thứ Năm Tuần Thánh 13/4/2006 tại Đền Thờ Thánh Phêrô

     ĐTC Biển Đức XVI: Lễ Chiều Thứ Năm Thánh 13/4/2006 tại Đền Thờ John Lateran

    ĐTC Gioan Phaolô II: Thư gửi Linh Mục Thứ Năm Tuần Thánh 2004: “Chúng ta được hạ sinh từ Thánh Thể… Thiên Chức Linh Mục cũng là một mầu nhiệm đức tin”

4 Thứ Tư

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 28/3/2007 – Bài Giáo Lý 35 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới Thánh Irênê Thành Lyon 

     Bản Văn ‘Rogito’ về đời sống và hoạt động của ĐTC GPII được đặt trong quan tài của ngài

     Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Những gì đã hoàn tất và những gì còn dang dở… cho vị tân giáo hoàng

3 Thứ Ba

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cảm nhận rằng Chúa Kitô là tất cả đối với Đức Gioan Phaolô II

      Đức Hồng Y Tổng Đại Diện Giáo Phận Rôma cảm nhận về Đức Gioan Phaolô II trong lễ nghi kết thúc  giai đoạn giáo phận về án phong thánh cho ngài.

      Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Sứ Điệp cho Chúa Nhật Lễ Chúa Tình Thương 3/4/2005

2 Thứ Hai

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Bài GiảngChúa Nhật Lễ Lá 1/4/2007 về việc Theo Chúa Kitô cách riêng với giới trẻ

     ‘Nếu con tin tưởng, con  sẽ được thấy vinh hiển của Thiên Chúa’.

     Viếng lại những chặng đường thánh giá cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: ngày 2/4

1 Chúa Nhật

     “Như Thày đã yêu thương các con thế nào các con cũng phải yêu thương nhau như thế” (Jn 13:34)

     VẤN ĐÁP VỚI GIỚI TRẺ TRƯỚC NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 9/4/2006

     Viếng lại những chặng đường thánh giá cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tháng 3/2005: ngày 1/4

 

Tháng 3:

 

31 Thứ Bảy

       Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

       “Đau Khổ cuối cùng chỉ hành khổ hết mọi người thôi”.

       Viếng lại những chặng đường thánh giá cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tháng 3/2005: Ngày 31/3

30 Thứ Sáu

        Đức Thánh Cha Giải Tội cho giới trẻ để dọn mình cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XXII

        ĐTC Biển Đức XVI viết thư mừng 60 năm thành lập của tổ chức Liên Hiệp Luthêrô Thế Giới

        Viếng lại những chặng đường thánh giá cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tháng 3/2005: Ngày 30/3

29 Thứ Năm

       "Giáo hội không e ngại sự thật, ngay cả khi sự thật đó khó xử, xấu xa, và việc đi đến sự thật có khi rất đau đớn. Chúng tôi tin một cách sâu xa sự thật sẽ giải phóng chúng ta"

       Hàng tá cuộc chữa lành được tường trình cho Án Phong Thánh của Đức Gioan Phaolô II

       ĐIỂM MẶT CHỈ TÊN CHÂN TƯỚNG CỦA THÀNH PHẦN TIÊN TRI GIẢ – PHẢN KITÔ

28 Thứ Tư

      ‘Giờ Khắc’ của Chúa Giêsu là Thời Điểm Cứu Chuộc Nhân Loại

       Viếng lại những chặng đường thánh giá cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tháng 3/2005:

       ĐIỂM MẶT CHỈ TÊN CHÂN TƯỚNG CỦA THÀNH PHẦN TIÊN TRI GIẢ – PHẢN KITÔ

27 Thứ Ba

         “Trong Giáo Hội không có vấn đề trái ngược hay tương phản giữa chiều kích cơ cấu với chiều kích đoàn sủng”

         Tòa Thánh liệt kê những quan tâm về Âu Châu đánh dấu 50 kỷ niệm năm Hiệp Ước Rôma

         ĐIỂM MẶT CHỈ TÊN CHÂN TƯỚNG CỦA THÀNH PHẦN TIÊN TRI GIẢ – PHẢN KITÔ

26 Thứ Hai

         Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay 25/3/2007 về Biến Cố Truyền Tin và Các Vị Tử Đạo Thừa Sai

       "Hết mọi sự trong Giáo Hội, hết mọi cơ cấu và thừa tác vụ, bao gồm cả thừa tác vụ của Thánh Phêrô và của các vị thừa kế ngài, đều được ‘bao gồm’ trong áo choàng của Vị Trinh Nữ này"

        “Đụn Cát Lún Của Một Bãi Bùn Lầy”

25 Chúa Nhật

         Sứ Điệp của ĐTC GPII cho Đường Thánh Giá ở Hí Trường Colosseum Thứ Sáu Tuần Thánh 25/3/2005

        THIÊN CHÚA CHA BAN ƠN CỨU ĐỘ  CHO TẤT CẢ MỌI DÂN TỘC

        “Đụn Cát Lún Của Một Bãi Bùn Lầy”

 

24 Thứ Bảy

        MẸ MARIA CỘNG TÁC VÀO DỰ ÁN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA

        Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

       “Đụn Cát Lún Của Một Bãi Bùn Lầy”

23 Thứ Sáu

        Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 21/3/2007 – Bài Giáo Lý 34 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới Thánh Justine

       THÁNH THỂ LÀ BỮA TIỆC HIỆP THÔNG VỚI THIÊN CHÚA

       “Đụn Cát Lún Của Một Bãi Bùn Lầy”

22 Thứ Năm

        ‘Quyền Tự Do của Tôn Giáo và Lương Tâm cùng các Giới Hạn của nó’

        "Sự sống của con người là những gì linh thánh chính vì, như Thánh Kinh dạy, con người được dựng nên theo Hình Ảnh Thần Linh"

        “Đụn Cát Lún Của Một Bãi Bùn Lầy”

21 Thứ Tư

          “Tên tuổi của vị Giáo Hoàng này, một vị giáo hoàng cao cả mà công luận đã hiểu được vào lúc ngài băng hà, tiếp tục, tiếp tục gắn liền đặc biệt với Công Đồng Chung Vaticanô II”.

         Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 14/3/2007 – Bài Giáo Lý 33 trong loạt bài Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền về Thánh Ignatiô Antiôkia

         “Đụn Cát Lún Của Một Bãi Bùn Lầy”

20 Thứ Ba

        “Tên tuổi của vị Giáo Hoàng này, một vị giáo hoàng cao cả mà công luận đã hiểu được vào lúc ngài băng hà, tiếp tục, tiếp tục gắn liền đặc biệt với Công Đồng Chung Vaticanô II”.

       “Việc cổ võ vấn đề bình đẳng và tăng quyền hạn của nữ giới”

       “Đụn Cát Lún Của Một Bãi Bùn Lầy”

19 Thứ Hai

         Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay 11/3/2007 về Thánh Thể

        Thánh Giuse: Vị Quan Thày Lao Động và “Linh Đạo làm việc”

       “Thánh Bộ quyết định phổ biến Bản Thông Báo này, để cống hiến cho tín hữu ... có thể phán đoán những khẳng định được chứa đựng trong những cuốn sách ấy hay trong các ấn bản khác của tác giả này”.

18 Chúa Nhật

       “Kính Mến Chúa… đối với các người tức là Sự Sống và là Tháng Ngày Dài”

       Người Khách … Nửa Đêm Về Sáng

       Giọt Lệ Thống Hối.

 

17 Thứ Bảy

       Tông Huấn ‘Bí Tích Yêu Thương –  Sacramentum Caritatis’: Phần Thứ Ba 

      ‘Lương tâm Kitô hữu ủng hộ quyền sống’: Huấn dụ kết thúc

      Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: Nguyên Tắc Thứ Năm - Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

16 Thứ Sáu

       Tông Huấn ‘Bí Tích Yêu Thương –  Sacramentum Caritatis’: Phần Thứ Hai 

       ‘Lương tâm Kitô hữu ủng hộ quyền sống’: Việc huấn luyện lương tâm

       Tội Tràn Lan... Phúc Ngập Lụt - "Thiên Chúa Không Thể Chối Bỏ Chính Mình"

15 Thứ Năm

      Tông Huấn ‘Bí Tích Yêu Thương –  Sacramentum Caritatis’: Phần Thứ Nhất  

      ‘Lương tâm Kitô hữu ủng hộ quyền sống’: Bối Cảnh Lương Tâm

      THÁNH THỂ LÀ HY TẾ CHÚC TỤNG TUYỆT HẢO

14 Thứ Tư

      Tông Huấn ‘Bí Tích Yêu Thương –  Sacramentum Caritatis’: Mở Đầu

      Tòa Thánh sẽ ban hành một cuốn Tổng Lược về việc tin tưởng, cử hành và sống trọn vẹn hơn bao giờ hết Mầu Nhiệm Thánh Thể

      Những Thiên Thần Khù Khờ (tiếp)

13 Thứ Ba

      Thông báo của Tòa Thánh sau Tuần Lễ viếng thăm Việt Nam 

      Đức Gioan Phaolô II: Kết Giai Đoạn Giáo Phận trong Tiến Trình Phong Thánh cho Người Tôi Tớ Chúa

      Những Thiên Thần Khù Khờ (tiếp)

12 Thứ Hai

       Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay 11/3/2007 về Việc Hoán Cải

      Thánh Clêmentê ở Rôma

       Những Thiên Thần Khù Khờ (tiếp)

11 Chúa Nhật

     “Ai vì Thày tiếp nhận một con trẻ nào như con trẻ này là tiếp nhận Thày” (Mt 18:5)

     Những Thiên Thần Khù Khờ

    “NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU?” (Genesis 3:9): VỀ NGUỒN

 

10 Thứ Bảy

      Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

     "Trong lĩnh vực thần học những thành tích ngài đã đạt được đã thu hút sự quan tâm của cơ quan mật vụ của chính quyền Cộng sản".

     "NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU?” (Genesis 3:9): Làm sao để có thể giữ mình sạch tội?

9 Thứ Sáu

      Về Chủ Nghĩa Tương Đối, Luân Lý và Truyền Thông

      14 Chặng Đường Thánh Giá

     “NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU?” (Genesis 3:9): Kiểm Điểm

8 Thứ Năm

      “Cùng với việc minh định hợp lý về những thứ quyền lợi của nữ giới còn cần phải thiết định một cảm nhận mới mẻ về những giá trị đích thực của nữ giới giữa lòng của các xã hội nữa”

     “Cuộc Khủng Hoảng Sự Thật Về Con Người”

     “NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU?” (Genesis 3:9)

7 Thứ Tư

      THIÊN CHÚA TIẾP TỤC KÊU GỌI CON NGƯỜI THỐNG HỐI

      Nhận định của Học Viện Thánh Kinh Phanxicô ở Giêrusalem về cuốn phim tài liệu “Ngôi Mộ Bị Thất Lạc của Đức Giêsu” 

      Nhận định của Tổng Giám Mục thần học gia Bruno Forte về cuốn phim tài liệu “Ngôi Mộ Bị Thất Lạc của Đức Giêsu”

6 Thứ Ba

     Mưu Đồ Gây Ngăn Trở cho Tiến Trình Phong Thánh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

     "Đây là thời điểm rất đau đớn cho một Giáo hội được chúng ta rất quý mến và biết ơn"    

     "Chỉ ở nơi Chúa Kitô con người mới hoàn toàn nhận thức được bản thân mình"

5 Thứ Hai

    Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay 4/3/2007 về Biến Cố Chúa Giêsu Biến Hình với Việc Cầu Nguyện của Người

   "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại" trong tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến       

    Người Đã Có Lại Càng Được Thêm Dồi Dào

4 Chúa Nhật

     “Cho đi có phúc hơn là nhận lãnh”

     Giáo Hội đối với "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại" trong thế giới tân tiến ngày nay như thế nào?      

     15 Kinh Kính Mọi Vết Thương Đòn

 

3 Thứ Bảy

      Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria - Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những gì là xấu xa nơi chúng ta.

      Tại sao thế giới tân tiến ngày nay cần đến "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại"? 

      “Thế giới này cần phải hiểu biết và chấp nhận Lòng Thương Xót Chúa biết bao!”

2 Thứ Sáu

      Chiến dịch vĩ đại của Đức Giáo Hoàng Piô XII

     Theo bức thông điệp thì "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại" là ai?   

     “Tôi xin long trọng ký thác thế giới cho Lòng Thương Xót Chúa”

1 Thứ Năm

     Chiến dịch vĩ đại của Đức Giáo Hoàng Piô XII

     Tại sao Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô viết bức thông điệp "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại"?  

     Thiên Chúa Xót Thương tâm sự với Linh Hồn Trọn Lành

 

Tháng 2:

 

28 Thứ Tư

     Chiến dịch vĩ đại của Đức Giáo Hoàng Piô XII

    “Sứ Vụ của Giáo Hội và Định Mệnh của Con Người”

    Thiên  Chúa Xót Thương tâm sự với linh hồn gắng nên trọn lành

27 Thứ Ba

     “Hãy luôn chống đỡ sự thật về con người”

      ĐTC GPII - Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần “Redemptor Hominis”

     Thiên Chúa Xót Thương tâm sự với Linh Hồn Đau Khổ

26 Thứ Hai

      Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay 25/2/2007 về việc “chiêm ngưỡng Đấng Tử Giá bằng con mắt đức tin”

      ĐTC GPII - Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần “Redemptor Hominis”

      Thiên Chúa Xót Thương tâm sự với Linh Hồn Tuyệt Vọng

25 Chúa Nhật

      “Luật tự nhiên chắc chắn là bức tường thành vững chắc duy nhất chống lại thứ quyền lực độc đoán hay việc lừa đảo của vấn đề mạo dụng theo ý hệ”.

      Sứ Điệp Mùa Chay 2003 của ĐTC Gioan Phaolô II: “Cho đi có phúc hơn là nhận lãnh”

      Tội Lỗi: Ý Thức, Nguồn Gốc, Bản Chất, và Chân Tướng

 

24 Thứ Bảy

     MỘT VỤ XÚC PHẠM THÔ BẠO TỚI TÍN NGƯỠNG VÀ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO

     XUNG QUANH VỤ ĐẬP PHÁ TƯỢNG ĐỨC MẸ SẦU BI TẠI NINH BÌNH 30.01.2007

     Về Vấn Đề Thủ Tướng Việt Nam triều kiến Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

23 Thứ Sáu

     “Hoán cải nghĩa là tìm kiếm Thiên Chúa, là bước đi với Thiên Chúa, là ngoan ngoãn theo các giáo huấn của Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô”

     DANH  -   LỢI   -   THÚ

    Thiên Chúa Xót Thương tâm sự với Linh Hồn Tội  Nhân

22 Thứ Năm

    “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì cũng hãy cho đi nhưng không”

    “Hãy sống và chia sẻ một cách bình an tin tưởng cái cảm nghiệm sầu thương và bệnh nạn, hiến dâng nó một cách tin tưởng cho Chúa Cha, nhờ đó hoàn tất nơi xác thịt của chúng ta những gì còn thiếu nơi các khổ đau của Chúa Kitô”

    “Chính mầu nhiệm Nhập Thể làm cho việc anh chị em hội nhập vào các biến cố của loài người có một vị thế về thần học”

21 Thứ Tư

     "Mùa Chay nhắc nhở chúng ta rằng đời sống Kitô Giáo là một cuộc chiến đấu không ngừng mà khí giới được sử dụng để chiến đấu đó là việc nguyện cầu, chay tịnh và thống hối".

    "Lịch sử Kitô Giáo đã phát triển một cách rất khác nếu không có việc đóng góp quảng đại của nhiều người nữ".

    THÁNH ÐỊA - DẤU CHỈ THẦN LINH: Vận Ðộng Hòa Bình Từ Lãnh Vực Chính Trị, Dân  Sự và Tôn Giáo

20 Thứ Ba

    “Cái nguy cơ của một cuộc chạy đua các thứ vũ khí nguyên tử ở vùng này là một nguyên cớ cần phải được quan tâm”

    “Maria: Mùa Xuân Muôn Thuở": "Mùa Xuân Viên Mãn"

    THÁNH ÐỊA - DẤU CHỈ THẦN LINH: Vận Ðộng Hòa Bình Từ Tòa Thánh Vatican Ở Liên  Hiệp Quốc

19 Thứ Hai

     Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI: Hun Từ Truyền Tin Chúa Nht VII Thường Niên 18/2/2007 về Cuộc  Cách Mng ca Tình Yêu

     “Maria: Mùa Xuân Muôn Thuở": Mùa Xuân Maria

    THÁNH ÐỊA - DẤU CHỈ THẦN LINH: Vận Ðộng Hòa Bình từ Chính Giáo Hoàng Rôma

18 Chúa Nhật

     “Maria: Mùa Xuân Muôn Thuở": Mùa Xuân Sau Nguyên Tội

     "Sự sống là tất cả sự thật"

    THÁNH ÐỊA - DẤU CHỈ THẦN LINH: Quá Trình Tranh Chấp - Biến Cố Biên Niên

 

17 Thứ Bảy

       “Maria: Mùa Xuân Muôn Thuở": Mùa Xuân Trước Nguyên Tội

       “Thời gian là tiến trình tỏ hiện sự thật”

       THÁNH ÐỊA - DẤU CHỈ THẦN LINH: Quá Trình Tranh Chấp

16 Thứ Sáu

        THÁNH ÐỊA - DẤU CHỈ THẦN LINH: Quá Trình Tranh Chấp và Vận Ðộng Hòa Bình

        Chỉ có một loại người không già, muôn thuở trẻ trung, trường sinh bất tử, trọn lành hoàn thiện, đó là con người sống trong Sự Thật

        HÁI LỘC ĐẦU XUÂN

15 Thứ Năm

      “Họ sẽ Nhìn Lên Đấng Họ Đã Đâm Thâu” (Jn 19:37) - Đức Thánh Cha Biển Đức XVI – Sứ Điệp Mùa Chay 2007

      “Chúa Giêsu trông thấy đoàn lũ dân chúng thì động lòng thương” (Mt 9:36) - Đức Thánh Cha Biển Đức XVI - Sứ Điệp Mùa Chay 2006

      Đức Hồng Y Đại Hàn Đón Mừng Giải Pháp Tốt Đẹp Về Nguyên  Tử Ở Bắc Hàn

14 Thứ Tư

     Dẫn Giải về Sứ Điệp Mùa Chay 2007 của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

     Những Cộng Sự Viên của Thánh Phaolô: Cặp Vợ Chồng Aquila và Priscilla

     Các Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo Pháp Quốc tấn công những Cuộc Kết Hiệp Đồng Tính

13 Thứ Ba

     Bản Tường Trình của Ủy Ban Quốc Tế giữa Giáo Hội Công Giáo Và Chư Chính Thống Đông Phương về cuộc họp lần thứ 4 ở Rôma 28/1-3/2/2007

     Đệ Trình Đức Thánh Cha Niên Giám Tòa Thánh Năm 2007

     Trưng Cầu Dân Ý về Vấn Đề Phá Thai ở Bồ Đào Nha bị Thất Bại

12 Thứ Hai

      “Vì mối liên hệ giữa Lộ Đức và nỗi đớn đau của con người mà 15 năm trước đay, Đức Gioan Phaolô II thân  yêu của chúng ta đã muốn Ngày Thế Giới Bệnh Nhân được cử hành vào ngày Lễ Mẹ Lộ Đức”

    “Việc làm là yếu tố chính yếu cho tất cả vấn đề về xã hội, và là điều kiện chẳng những cho vấn đề phát triển xã hội mà còn cho vấn đề phát triển văn hóa cùng luân lý của tất cả mọi người nữa”

    Tiến Trình về Cuộc Gia Nhập Giáo Hội Công Giáo của Vị Thánh Nữ Người Đức Gốc Do Thái là Edith Stein

11 Chúa Nhật

     "Cần phải cổ võ những chính sách kiến tạo những điều kiện để con người có thể chịu đựng những tật bệnh cho dù bất khả chữa trị và chết chóc một cách xứng với phẩm giá của mình". 

     “Đời tận hiến, tự bản chất, là một đáp ứng trọn vẹn và dứt khoát, vô tư và thiết tha đối với Thiên  Chúa”

      Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức 14-15/8/2004 Mừng 150 Năm Tín Điều Mẹ Vô Nhiễm

 

10 Thứ Bảy

     Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria - Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

     Người Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Ném Đá Dấu Tay – Chó Cắn Áo Rách

     Iran phản ứng trước những đe dọa tấn công của Hoa Kỳ

9 Thứ Sáu

    “Bằng việc cùng nhau tiến bước trên con đường đối thoại, tôn trọng, chính trực và yêu thương, chúng ta có thể chiếm được ngay hôm nay đây tặng ân hòa bình của Thiên Chúa”.

     “Chúa có thương ma quỉ và các linh hồn bị hư đi trong hỏa ngục hay chăng?”

     "Nếu con người không thể giữ mình sạch tội thì ơn cứu độ (salvation) của Thiên Chúa không có công hiệu hay tác dụng (effect) nơi con người?"

8 Thứ Năm

     Như Thày đã yêu thương các con thế nào các con cũng phải yêu thương nhau như thế”

     Những Cộng Sự Viên của Thánh Phaolô: Barnabê, Silas và Apollos.

     Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2007 với Ơn Đại Xá

7 Thứ Tư

    “Như Thày đã yêu thương các con thế nào các con cũng phải yêu thương nhau như thế”

     Những Cộng Sự Viên của Thánh Phaolô: Barnabê, Silas và Apollos.

    “Phẩm Chất của Hàng Giáo Sĩ Tùy Thuộc Vào Tính Cách Nghiêm Cẩn của Vấn Đề Huấn  Luyện” 

6 Thứ Ba

   “Trẻ Em và Truyền Thông: Một Thách Đố cho Vấn Đề Giáo Dục”

   “Đang nổi lên từ bài diễn văn này việc nghiên  cứu về thần học có những nhu cầu khẩn trương về lý trí, ở chỗ đức tin không phải là những gì vô tri”

   NỘI DUNG CỦA VIỆC TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA 

5 Thứ Hai

     ‘Tuần Lễ Sự Sống và Gia Đình’ - ‘Yêu Thương và Mong Muốn Sự Sống’.

     “Vẫn còn ở trong bậc giáo sĩ và tiếp tục chu toàn các nhiệm vụ của mình, cho dù bị đình chỉ việc thi hành thừa tác vụ thánh”

     Chương Trình Chính Thức cho Chuyến Tông Du Ba Tây của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

4 Chúa Nhật

     “Nếu Kitô hữu không biết nhau một cách hỗ tương, thì việc tiến bộ trên con đường tiến đến mối hiệp thông là những gì không tưởng”

     “Thật là thê thảm ở chỗ… cùng một Bản Công Ước được soạn thảo để bảo vệ những người tật nguyền khỏi tất cả mọi kỳ thị trong việc họ hành sử quyền lợi của họ, lại được sử dụng để chối bỏ chính quyền sống căn bản của những con người tật nguyền còn trong bụng mẹ”

     “Chính vì lý do này, và bất kể nhiều điều khoản hữu ích chất chứa trong Bản Công Ước này, Tòa Thánh vẫn không thể ký  nhận nó”

 

3 Thứ Bảy

      “Giáo Hội Công Giáo và Chư Giáo Hội Chính Thống chia sẻ một gia sản giáo hội xuất phát từ thời các tông đồ cũng như từ các thế kỷ đầu tiên của Kitô Giáo”

      "Thành thánh Gierusalem, di sản của nhân loại, một thành bao gồm hai dân tộc và ba tôn giáo, có một đặc tính tách nó ra khỏi các thành phố khác trên thế giới; một đặc điểm vượt lên trên bất cứ chính quyền chính trị nào".

       Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria - Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

2 Thứ Sáu

     Tòa Thánh Lên Tiếng Về Việc Chọn Nhà Xuất Bản Cho Tác Phẩm Mới của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

     Trung Tâm Gioan Phaolô II ở Thái Lan

     Diễn văn của Tổng Thống Bush nhân dịp khánh thành Trung Tâm Văn Hóa Gioan Phaolô II ngày 22/3/2001 ở Washington DC

1 Thứ Năm

     Tòa Án  Rôta Rôma là Pháp Đình của Tòa Thánh trong cuộc khủng hoảng đến phá sản về hôn nhân gia đình theo chiều hướng duy nhân bản

    “Tất cả mọi hoạt động của Giáo Hội cũng như của tín hữu trong lãnh vực gia đình, cần phải dựa vào sự thật về hôn nhân cùng với chiều kích hợp lý nội tại của nó”.

    “Sự thật về hôn nhân” và “chiều kích hợp lý nội tại của hôn nhân”

 

Tháng 1:

 

31 Thứ Tư

     ‘Ngài đã chào vĩnh bit các vị hồng y đoạn mun chào cả Francesco là người có nhim vụ quét dọn phòng ca Giáo Hoàng’

     ‘Một ngày đen ti trong lch sử loài người’ - ‘Vẫn còn kịp’ ‘Không bao giờ là quá trễ đâu!’ 

     Một Cuộc Lành Bệnh do Đức Gioan Phaolô II chuyển cầu

30 Thứ Ba

    “Bệnh phong cùi đã trở thành một ‘chứng bệnh bị lãng quên’”

     "Phải thực hiện một nỗ lực quyết liệt để hoàn toàn loại trừ đi chứng bệnh phong cùi này ở hết mọi phần đất trên thế giới".

    TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA LÀ GÌ? 

29 Thứ Hai 

    "Cái tổng luận Kitô Giáo giữa lý trí và đức tin này... ngày nay cũng cần phải được sử dụng đến để đối thoại với các truyền thống văn hóa và tôn giáo lớn ở Đông phương và Nam phương trên thế giới này"

     Chỉ sống Đức Tin sáng suốt theo lý trí mới có thể đối thoại liên tôn và liên văn hóa

    Tuyên giữ Đức Tin Kitô Giáo trong thế giới tân tiến

28 Chúa Nhật

   "Việc cử hành mừng kỷ niệm 40 năm của biến cố này là một cơ hội tốt để tái nhận thức những đề tài sâu xa của việc canh tân phụng vụ theo ý muốn của các Nghị Phụ Công Đồng, để thẩm định vấn đề tiếp nhận việc canh tân này cũng như để hướng về tương lai".

   “Hai vị giáo hoàng của thời điểm này không thể được gán cho tội bàng quang, thủ mưu, hay đồng lõa với kẻ đàn áp”.

   "Việc tôn trọng sự sống con người, cùng với khả năng nghiên cứu, là những gì theo đường hướng đúng đắn trong việc chữa lành và sức  khỏe".

 

27 Thứ Bảy

   Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria - Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

   “Chính vì lý do này, và bất kể nhiều điều khoản hữu ích chất chứa trong Bản Công Ước này, Tòa Thánh vẫn không thể ký  nhận nó”

   “Việc liệt kê các thứ triệu chứng mà không giải quyết căn nguyên sâu xa thì không giúp gì lắm cho bất cứ một bên nào”.

26 Thứ Sáu

    "Đại kết, như tôi đã nói, là một tiến trình chầm chậm; nó là một hành trình từ từ đi lên, khi tất cả là cuộc hành trình thống hối hoán cải".

   “Tòa Thánh đã bày tỏ sự hài lòng về cuộc viếng thăm này, một cuộc viếng thăm đánh dấu một bước tiến mới mẻ và quan trọng hướng tới việc bình thường hóa các mối liên hệ song phương".

   “Một Hội Đồng Nhân Quyền mà không góp phần làm thay đổi phẩm chất đời sống của dân chúng một cách vững chắc…  thì đang thật sự có nguy cơ bị mất đi uy tín”

25 Thứ Năm

    Tiến trình Hiệp Nhất Kitô Giáo đã đi tới đâu rồi - Thành Đạt ra sao?

   “Nhờ việc trao đổi tư tưởng và các việc làm tốt đẹp nhất, chúng ta mới có thể và cần phải tìm thấy những phương tiện hiệu nghiệm nhất để làm giảm bớt đau thương và tái thiết các cộng đồng”

   “Một giải pháp lâu bền cho vấn đề tị nạn và di tản nội quốc chẳng những ảnh hưởng tới họ mà còn ảnh hưởng liên quan tới toàn thể nhân loại nữa”

24 Thứ Tư

    Tiến Trình và Chiều Hướng Đại Kết Giữa Giáo Hội Công Giáo Rôma và Giáo Hội Chính Thống Giáo Contantinôpôli - Vai trò lãnh đạo thừa kế Thánh Phêrô không thể là đầu mối gây chia rẽ trong Giáo Hội; Số phận hạt lúa miến tử đạo của Giáo Hội Rome - Constantinople

    “Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu và đúng lúc cho hoàn cảnh khốn khổ của những người bị đói khổ”

   “Để hiện thực hòa bình ở lãnh vực xã hội và chính trị cần phải tái thiết mối liên hệ xác đáng giữa sự thật và hòa bình ở lãnh vực văn hóa”

23 Thứ Ba

     Tiến Trình và Chiều Hướng Đại Kết Giữa Giáo Hội Công Giáo Rôma và Giáo Hội Chính Thống Giáo Contantinôpôli - 3) Ủy Ban Hỗn Hợp đối thoại về thần học được tái diễn sau khi bị tắc nghẽn; 4) Nhu cầu đại kết khẩn trương cho sứ vụ truyền  giáo của Giáo Hội Chúa Kitô

     “Chỉ có một nền hòa bình chân chính và bền vững … mới làm mãn nguyện những ước vọng hợp lý của tất cả mọi dân tộc ở Thánh Địa mà thôi”

    “Chúng ta cần phải tiến tới khúc quanh của lịch sử là lúc đòi hỏi chúng ta hơn nữa, bao gồm việc dấn thân thực hiện vấn đề đối thoại liên tôn”

22 Thứ Hai

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Thường Niên 21/1/2007 về Đại Kết Kitô Giáo

    Tiến Trình và Chiều Hướng Đại Kết Giữa Giáo Hội Công Giáo Rôma và Giáo Hội Chính Thống Giáo Contantinôpôli - 1)  Xóa bỏ vạ tuyệt thông ln nhau; 2) Những cuộc viếng thăm nhau và những tuyên ngôn chung

    “Nếu chúng ta muốn làm cho cuộc phát triển khả trợ trở thành một thực tại vững chắc lâu dài thì chúng ta cần phải kiến tạo một nền kinh tế thực sự khả trợ”

21 Chúa Nhật

     “Chúa Kitô là ánh sáng, và là ánh sáng không thể bị tăm tối mà chỉ có thể sáng soi, chiếu rọi, tỏ hiện”

     Tiến Trình và Chiều Hướng Đại Kết Giữa Giáo Hội Công Giáo Rôma và Giáo Hội Chính Thống Giáo Contantinôpôli

     “Nếu không có một sự thật tối hậu để hướng dẫn và điều khiển hoạt động chính trị thì các ý nghĩ và niềm xác tín có thể dễ dàng bị mạo dụng vì những lý do quyền lực”

    

20 Thứ Bảy

     Lược Sử về Tuần Lễ Hiệp Nhất Kitô Giáo và các đề tài học hỏi hằng năm cho tuần lễ này

    “Nếu lấy con người và phẩm giá của họ làm chính yếu trong việc quan tâm của mình, thì trách nhiệm bảo vệ sẽ có được một khả năng sáng tạo trong việc đáp ứng một cách nhân đạo và công bằng trước những diễn tiến mới ngày nay”.

    Đức Thánh Cha Piô XII nói với một người Đức gốc Do Thái đến triều kiến ngài rằng: “Hãy hãnh diện là một người Do Thái”

19 Thứ Sáu

    "Dĩ nhiên là con đường dẫn đến mối hiệp nhất vẫn còn dài và khó khăn, tuy nhiên, chúng ta không được chán nản và cần phải tiếp tục thẳng tiến"

    "Vẫn cần phải tìm được 150 tỉ nữa thì Những Mục Tiêu Phát Triển Ngàn Năm MDGs mới có thể thành đạt"

    Tổng Kết 24 Các Vị Thừa Sai Bị Sát Hại trong Năm 2006

18 Thứ Năm

     TIẾN TRÌNH ĐẠI KẾT KITÔ GIÁO giữa GIÁO HỘI CÔNG GIÁO RÔMA và CỘNG ĐỒNG HIỆP THÔNG ANH GIÁO

     “Từ việc làm con cái của cha mẹ trần gian, các em cũng được trở nên con cái của Thiên Chúa nơi Người Con của V ị Thiên Chúa hằng sống”

     Tòa Thánh Chỉ Trích Quyết Định của Quốc Hội Âu Châu về Công Việc Phôi Thai Nhân Bào

17 Thứ Tư

     Tuần Lễ Cầu Nguyện hằng năm Cho Việc Hiệp Nhất Kitô Giáo

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 10/1/2007 – Loạt Bài Giáo Lý Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền – Bài 28: Thánh Stephanô Phó Tế Tử Đạo

    Đại sứ Do Thái tại Tòa Thánh Oded Ben-Hur: "Vị lãnh đạo đúng đắn nhất để đối phó với sự thách đố rất quan trọng này là Đức Giáo Hoàng"

16 Thứ Ba

     Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ ngày 12/1/2007 - Thẩm Định Các Dự Án Về Một Cuộc Trao Chuyển Hữu Trách Ở Iraq

     Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ ngày 13/11/2006 - kêu gọi cứu xét các giải pháp chuyển giao một cách hữu trách ở tình hình Iraq

     Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ - Bản Tuyên Cáo ngày 12/1/2006 về Vấn Đề Chuyển Giao Hữu Trách ở Iraq

15 Thứ Hai

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Thường Niên 14/1/2007 về Ngày Thế Giới của Thành Phần Di Dân  và Tị Nạn

    “Buổi tối 31/12 này có hai chiều kích khác biệt giao nhau… Một biến cố cả thể nhất trong lịch sử … Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa”

    “Vào lúc mở màn cho năm này, chúng ta được mời gọi chú trọng tới tình hình thế giới, cũng như quan tâm tới những thách đố chúng ta được kêu gọi để cùng nhau giải quyết” - “Tình hình chính trị” Âu Châu

14 Chúa Nhật

     “Gia Đình Di Dân” - Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Sứ Điệp Cho Ngày Thế Giới của Thánh Phần Di Dân và Tỵ Nạn lần thứ 93 ngày 14/1/2006

     Phân Tích Học Hỏi Sứ Điệp “Gia Đình Di Dân” của ĐTC Biển Đức XVI nhân Ngày Thế Giới của Thánh Phần Di Dân và Tỵ Nạn

    “Vào lúc mở màn cho năm này, chúng ta được mời gọi chú trọng tới tình hình thế giới, cũng như quan tâm tới những thách đố chúng ta được kêu gọi để cùng nhau giải quyết” - “Tình hình chính trị” Á Châu

 

13 Thứ Bảy

     “Chúng ta hãy bắt đầu một tân niên bằng việc nhìn lên Mẹ Maria”

    “Cái tương quan giữa đề tài ‘Thiên Chúa’ với đề tài ‘hòa bình’ là một khía cạnh quyết liệt của 4 chuyến Tông Du của tôi trong năm nay” - Chuyến Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ: “để công khai bày tỏ niềm trân trọng của tôi đối với Đạo Hồi”

    “Vào lúc mở màn cho năm này, chúng ta được mời gọi chú trọng tới tình hình thế giới, cũng như quan tâm tới những thách đố chúng ta được kêu gọi để cùng nhau giải quyết” - “Tình hình chính trị” Mỹ Châu

12 Thứ Sáu

      “Cái tương quan giữa đề tài ‘Thiên Chúa’ với đề tài ‘hòa bình’ là một khía cạnh quyết liệt của 4 chuyến Tông Du của tôi trong năm nay” - Chuyến Tông Du Bavaria Đức Quốc: “làm sáng tỏ vấn đề về ‘Thiên Chúa’”

      Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nhấn mạnh thêm về ý tưởng nồng cốt trong sứ điệp chủ đề “Con Người –Trọng Tâm của Hòa Bình”

     “Vào lúc mở màn cho năm này, chúng ta được mời gọi chú trọng tới tình hình thế giới, cũng như quan tâm tới những thách đố chúng ta được kêu gọi để cùng nhau giải quyết” - “Tình hình chính trị” ở Phi Châu

11 Thứ Năm

    “Cái tương quan giữa đề tài ‘Thiên Chúa’ với đề tài ‘hòa bình’ là một khía cạnh quyết liệt của 4 chuyến Tông Du của tôi trong năm nay” - Chuyến Tông Du Valencia Tây Ban Nha: Một Cuộc Tra Vấn Về Ý Nghĩa Con Người

     Những lời khẳng định trong Sứ Điệp Hòa Bình 2007 “Con Người Là Trọng Tâm Của Hòa Bình” cần phải ý thức và áp dụng thực hành

    “Vào lúc mở màn cho năm này, chúng ta được mời gọi chú trọng tới tình hình thế giới, cũng như quan tâm tới những thách đố chúng ta được kêu gọi để cùng nhau giải quyết” - “Những Yếu Tố Tích Cực”

10 Thứ Tư

     “Cái tương quan giữa đề tài ‘Thiên Chúa’ với đề tài ‘hòa bình’ là một khía cạnh quyết liệt của 4 chuyến Tông Du của tôi trong năm nay” - Chuyến Tông Du Balan: Một Cảm Nghiệm Về Công Giáo Tính

      Vì “con người là trọng tâm của hòa bình” mà họ cần đến những luật nhân đạo quốc tế và luật Quốc Gia; Vì “con người là trọng tâm của hòa bình” mà họ được Giáo Hội bảo đảm tính cách siêu việt của họ

     “Vào lúc mở màn cho năm này, chúng ta được mời gọi chú trọng tới tình hình thế giới, cũng như quan tâm tới những thách đố chúng ta được kêu gọi để cùng nhau giải quyết” - “Các vấn đề quan tâm”

8 Thứ Ba

     “Cái tương quan giữa đề tài ‘Thiên Chúa’ với đề tài ‘hòa bình’ là một khía cạnh quyết liệt của 4 chuyến Tông Du của tôi trong năm nay”

     Vì “con người là trọng tâm của hòa bình” mà họ không thể bị quan niệm một cách lệch lạc; Vì “con người là trọng tâm của hòa bình” mà quyền lợi của họ cần được những tổ chức quốc tế bảo vệ

     Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA LÀ GÌ? 

8 Thứ Hai

     "Giữa phép rửa Chúa Kitô lãnh  nhận và phép rửa chúng ta lãnh nhận có một liên hệ sâu xa"

     “Chúng ta hãy bắt đầu một tân niên bằng việc nhìn lên Mẹ    Maria”

      Vì “con người là trọng tâm của hòa bình” nên tất cả mọi người đều bẩm sinh bình đẳng với nhau; Vì “con người là trọng tâm của hòa bình” mà họ cần phải  kiến tạo ‘Môi Sinh Hòa Bình”

7 Chúa Nhật

    "Ba Vị Đạo Sĩ cũng là hoa trái đầu tiên của dân ngoại được kêu gọi để làm nên Giáo Hội là dân tộc mới của Thiên Chúa"

    "Chương trình hành động NEPAD bao gồm một loạt những thứ ưu tiên nhắm đến chỗ gây một ảnh hưởng khả thức trong việc  phục hồi tình trạng ổn định và tăng trưởng ở Phi Châu"

    "Không thể coi các thứ vũ khí như là bất cứ một thứ sản vật nào khác được trao đổi trên thị trường thế giới, trong vùng hay quốc gia"

 

6 Thứ Bảy

    Vì “con người là trọng tâm của hòa bình” nên con người có quyền sống và quyền tự do tôn giáo

    "‘Canh tân’ không phải là một biến cố mà là một tiến trình, và năm nay là năm đánh dấu một cơ hội quan trọng để bảo đảm cho các  tiến trình này được tiếp tục"

    "Tôn giáo và lý lẽ cho vấn đề dung nhượng tôn giáo là những gì được bắt nguồn từ con người, dù là người có tín ngưỡng hay chăng"

5 Thứ Sáu

     Phân tích học hỏi Sứ Điệp Hòa Bình 1/1/2007 của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: “Con Người – Trọng Tâm của Hòa Bình”

    ĐTGM Celestino Migliore Đại Diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc Nữu Ước Hoa Kỳ ngày 18/9/2006 với cuộc họp cao cấp về việc kiểm điểm tổng quan vấn đề áp dụng dự án hoạt động cho các quốc gia chậm tiến trong thời điểm 2001-2010

     Đức Ông Pietro Parolin Đại Diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Vienna ngày 18/9/2006 với Tổng Hội Nghị lần 50 của Cơ Quan Năng Lực Nguyên Tử Quốc Tế International Atomic Energy Agency (IAEA).

4 Thứ Năm

    Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 3/1/2007 tiếp tục trong Mùa Giáng Sinh

    Lời Giới Thiệu trong Tác Phẩm “Chúa Giêsu Nazarét” của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: "Một Thoáng Nhìn vào Điều Bí Mật Giêsu"

    Lời Dẫn Nhập của Hồng Y Joseph Ratzinger cho Tác Phẩm “Chúa Giêsu Nazarét”:  “Giêsu của các cuốn Phúc Âm là một nhân vật lịch sử khả kính và đáng phục” 

3 Thứ Tư

    Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Stêphanô Tử Đạo Thứ Ba 26/12/2006

    Cuộc hành quyết nhà cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein: Nội vụ và Lợi/Hại - Tòa Thánh lên tiếng trước cuộc tử hình của nhà cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein

    Tông Huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô VI: TỪ CHÚA KITÔ, ĐẤNG TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA ĐẾN GIÁO HỘI TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM HÓA   

2 Thứ Ba

    Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Thiên Chúa Thứ Hai 1/1/2007

    Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Gia Chúa Nhật 31/12/2006

    Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 27/12/2006 về ý nghĩa Giáng Sinh

1 Thứ Hai

     Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI - Sứ Điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm thứ 40, 1/1/2007: “Con Người, Trọng tâm của Hòa Bình”

     "Con người đã khám phá ra trong thời gian tất cả sự thật về thiên nhiên tạo vật cũng như về chính bản thân mình"

    “Hãy chăm lo tới mối liên hệ riêng tư của con người với Thiên Chúa, một mối liên hệ nhờ đó Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta nơi Chúa Kitô”