Giáo Hội Hiện Thế là mục tin về Giáo Hội Trong Tuần hay trong Tháng giữa thế giới ngày nay, tức về sinh hoạt của Giáo Hội ở Tòa Thánh Rôma, nhất là về nhưng lời giáo huấn của ĐTC cung như chủ trương của Tòa Thánh được phát biểu qua những sinh hoạt nội bộ của Giáo Hội cũng như liên quan tới thế giới.

       Bởi đó, mục tin về Giáo Hội Hiện Thế Trong Tuần hay Trong Tháng này trích dịch  từ Màn Điện Toán Toàn Cầu Vatican Information Service (VIS). Tuy nhiên, mục Giáo Hội Trong Tuần đây cung được tổng hợp từ nguồn tin Zenit hay CNS chuyên về Tòa Thánh, nhờ đó vừa có thêm nhưng tin tức liên quan khác, vừa nhanh hơn một chút. Ngoài ra, để có thể so sánh quan điểm của dân sự với tôn giáo, đôi khi có một số tin tức được lấy từ Màn Điện Toán CNN.

       Báo chí hay tác giả nào muốn lấy nguồn tin về Giáo Hội được tuyển hợp, trích dịch và cung cấp ở đây, xin cứ tự tiện, miễn là cho biết xuất xứ từ ThờiĐiểmMaria.Net. Đa tạ quí vị.

       Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL.

Giáo Hội Hiện Thế 2008  GHHT 2007    2006    2005    2004    2003    2002   2009 

 

Tháng 9-12/2008

Tháng 7

THỨ BA 15/7/2008

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Hy vọng có thực sự xuất phát từ Giới trẻ?

Nhân Dịp NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI XXIII - 15-20/7/2008

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

Paul Rhee

Choi-Nam-Sơn: MỘT THỊ KIẾN MỚI 

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Những nhục nhã, khinh bỉ, bị lãng quên bởi các thụ tạo, chúng là những niềm vui mà Cha sẽ ban cho con. "

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

THỨ HAI 14/7/2008

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Hy vọng có thực sự xuất phát từ Giới trẻ?

Nhân Dịp NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI XXIII - 15-20/7/2008

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

Bác sĩ Chang Shu-wen

KHÁM PHÁ MỚI

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Hãy để cho đức hiền lành của các con dẫn các linh hồn đến cùng Cha"

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

CHÚA NHẬT 13/7/2008

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Hy vọng có thực sự xuất phát từ Giới trẻ?

Nhân Dịp NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI XXIII - 12-21/7/2008

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

Bác sĩ Chang Shu-wen

KHÁM PHÁ MỚI

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Các con không bao giờ được phép để cho đúc bác ái bị trở thành một vật tế thần cho bất cứ một lợi lộc nào"

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

THỨ BẢY 12/7/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Địa Điểm, Thời Điểm và Thánh Giá

Hướng về NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI XXIII - 12-21/7/2008

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

Bác sĩ Chang Shu-wen

KHÁM PHÁ MỚI

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Con hãy cận kề với Thiên Chúa của con - rồi con sẽ biết cách yêu thương tha nhân của mình... "

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

THỨ SÁU 11/7/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Nguyên Do và Ý Nghĩa

Hướng về NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI XXIII - 12-21/7/2008

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

Linh Mục John Shirieda, S.D.B.

"Nếu các con theo Đạo ấy, các con không còn là con cái của mẹ nữa!"

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Tinh thần phê phán bình phẩm là một chất độc; nó là một con sâu ăn chết cây - nó là công việc của Satan!"

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

THỨ NĂM 10/7/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Biến Cố Ngày Giới Trẻ Thế Giới 

Hướng về NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI XXIII - 12-21/7/2008

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

Linh Mục John Shirieda, S.D.B.

 Tại sao tôi theo Ðạo Công Giáo?

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Tình yêu mà con phải có đối với các tạo vật thì không phải tự nó là cùng đích; nó là kết qủa của tình con yêu Cha"

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

THỨ TƯ 9/7/2008

Lm. Anphong Trần Đức Phương

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI…

Hướng về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney (Úc Châu)

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

Ðức Giám mục Ratna

 Tại sao tôi theo Ðạo Công Giáo?

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Con không được nhìn các Chị Em con vào lúc hiện tại của họ, vì..."

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

THỨ BA 8/7/2008

Lm. Anphong Trần Đức Phương

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI…

Chương trình chung  cho Tuần Lễ Đại Hội Giới Trẻ Thế giới

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

Ðức Giám mục Ratna

 Tại sao tôi theo Ðạo Công Giáo?

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Những lỗi lầm của các Chị Em con đâu có làm con có giá hơn"

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

THỨ HAI 7/7/2008

Lm. Anphong Trần Đức Phương

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI…

 Qúa  Trình Tổ Chức Đại  Hội  Giới Trẻ Thế Giới.

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

Ðức Giám mục Ratna

 Tại sao tôi theo Ðạo Công Giáo?

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Con sẽ không bao giờ hối hận vì đã sai lầm trong việc phán đoán một người tốt hơn là họ xứng đáng"

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

THỨ SÁU 4/7/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Ta là Giêsu, Đấng đang bị ngươi bắt bớ’

 Bài Giảng Khai Mạc Năm Thánh Phaolô trong Giờ Kinh Tối 28/6/2008 tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

 Linh mục Bửu Dưỡng, O.P.

Cuộc hành trình của đời tôi

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Tránh đi giữa các con điều có thể làm cho tha nhân của các con bị đè bẹp"

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

 

THỨ NĂM 3/7/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương tôi và hiến mình cho tôi

 Bài Giảng Khai Mạc Năm Thánh Phaolô trong Giờ Kinh Tối 28/6/2008 tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

 Linh mục Bửu Dưỡng, O.P.

Cuộc hành trình của đời tôi

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Mỗi lần con đến với một trong những Chị Em của con, là con gặp lại Cha, là con lập lại việc Hiệp Lễ của con với Cha."

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

THỨ TƯ 2/7/2008

ĐTC Biển Đức XVI

“Chúng ta qui tụ lại nơi đây không phải để nghĩ về quá khứ,  một quá khứ trổi vượt bất khả đổi thay...”

 Bài Giảng Khai Mạc Năm Thánh Phaolô trong Giờ Kinh Tối 28/6/2008 tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

 Maria Thanh Nguyễn, OK

 Chúa đã biến đổi cuộc đời của tôi

 Cảm Nghiệm Thần Linh

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Chính sự dịu hiền là cái tỏ ra cho thấy những gì chưa hiểu được"

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

 

THỨ BA 1/7/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Năm Thánh Phaolô

 Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 29/6/2008

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

Lm. Giuse Trần Đình Long, sss

 AI KHÔN THÌ DẠI – AI DẠI LÀ KHÔN

 CECILIA NGUYỄN THỊ XUÂN 101/44 ĐƯỜNG SỐ 8 - PHƯỜNG 11 - QUẬN GÒ VẤP - Saigon

Chúa Giêsu với Nữ Tu Maria Chúa Ba Ngôi

"Không một linh hồn nào vào được Thiên Đàng của Cha mà không tha thứ ít là một lần."

"Di Sản Thiêng Liêng của Chị Maria Chúa Ba Ngôi"

Tháng 6

THỨ HAI 30/6/2008

ĐTC Biển Đức XVI

"Giáo Hội ở Rôma như điểm qui chiếu chính yếu cho mối hiệp nhất về tín lý và mục vụ"

 Bài Giảng cho Thánh Lễ Trọng Kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô tại Đền Thờ Thánh Phêrô 29/5/2005

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

ĐTC GP II: Thông Điệp Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Giáo Hội: Tuyên Xưng và Loan Truyền Tình Thương (13-15)

Tháng Thánh Tâm

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Đức bác ái cao cả nhất mà các con có dành cho nhau không ở tại "

Tháng Thánh Tâm

 

CHÚA NHẬT 29/6/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Ý nghĩa sâu xa nhất của Công Giáo tính

 Bài Giảng cho Thánh Lễ Trọng Kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô tại Đền Thờ Thánh Phêrô 29/5/2005

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

ĐTC GP II: Thông Điệp Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Giáo Hội: Tuyên Xưng và Loan Truyền Tình Thương (13-15)

Tháng Thánh Tâm

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Để nhận lãnh tặng ân của Đức Tin, các con cần nhớ rằng các con là những tạo vật tùy thuộc vào nhau."

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ BẢY 28/6/2008

Khai Mạc Năm Thánh Phaolô

ĐTC Biển Đức XVI

 "Từ ban đầu, truyn thng Kitô Giáo đã coi Thánh Phêrô và Phaolô bt khả tách biệt,

cho dù mi vị có một sứ vụ khác nhau cần phi hoàn thành.  

  Bài Ging cho Giờ Kinh Tối Thứ Năm 28/6/2007 ti Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

ĐTC GP II: Thông Điệp Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Giáo Hội: Tuyên Xưng và Loan Truyền Tình Thương (13-15)

Tháng Thánh Tâm

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Mỗi lần con làm cho niềm tin tưởng và hiệp nhất hỗ tương giữa các con vững mạnh là con làm cho Nước Cha phát triển"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ SÁU 27/6/2008

Linh Mục Anphong Trần Đức Phương

SỨ GIẢ CỦA HÒA BÌNH VÀ TÌNH THƯƠNG

 Đức Đương Kim Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

ĐTC GP II: Thông Điệp Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Giáo Hội: Tuyên Xưng và Loan Truyền Tình Thương (13-15)

Tháng Thánh Tâm

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Chỉ cho họ những gì cần thiết thì chưa đủ; hãy thỏa mãn cả những ước muốn của họ nữa"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ NĂM 26/6/2008

Linh Mục Anphong Trần Đức Phương

SỨ GIẢ CỦA HÒA BÌNH VÀ TÌNH THƯƠNG

 Đức Đương Kim Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

ĐTC GP II: Thông Điệp Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Giáo Hội: Tuyên Xưng và Loan Truyền Tình Thương (13-15)

Tháng Thánh Tâm

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Những thiếu sót lớn phạm đến đức bác ái là quên lãng việc yêu thương tha nhân và quên sót Cha."

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ TƯ 25/6/2008

Linh Mục Anphong Trần Đức Phương

SỨ GIẢ CỦA HÒA BÌNH VÀ TÌNH THƯƠNG

 Đức Đương Kim Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

ĐTC GP II: Thông Điệp Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Giáo Hội: Tuyên Xưng và Loan Truyền Tình Thương (13-15)

Tháng Thánh Tâm

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Các con lại không thờ kính Sự Hiện Diện của Cha nơi tha nhân của các con?"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ BA 24/6/2008

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

CON NGƯỜI VÀ CUỘC SỐNG

       (theo Marta Largo, “BENEDICT, AS SEEN UP CLOSE” )

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

ĐTC GP II: Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Giáo Hội: Tuyên Xưng và Loan Truyền Tình Thương (13-15)

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Tại sao việc hiệp nhất của chúng ta lại khó khăn quá như thế?"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ HAI 23/6/2008

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Ai ‘sợ’ Chúa thì ‘không sợ hãi’

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 22/6/2008 

Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

ĐTC GP II: Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Giáo Hội: Tuyên Xưng và Loan Truyền Tình Thương (13-15)

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Tình yêu là thế này: hãy mặc cho những người khác những gì làm họ hài lòng Thiên Chúa."

Tháng Thánh Tâm

 

CHÚA NHẬT 22/6/2008

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Kinh Cầu Cho Đức Thánh Cha

 Sau Ngày Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Nhờ Mẹ Đền Tạ Chúa

 Sau Ngày Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Kinh Đền Tạ Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu

 Sau Ngày Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria

 Sau Ngày Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

 

THỨ BẢY 21/6/2008

Lm. Gioan M. ĐOÀN PHÚ XUÂN,  CMC
Nhà Thủ Lãnh Đồng Công

 Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Kinh Tận Hiến của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công

 Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Kinh Cầu Xin Ơn Sống Thơ Ngây Bé Mọn

 Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Trần Minh Khắc

Người Anh

 Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

 

THỨ SÁU 20/6/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

"Cách mạng thực sự chỉ xuất phát từ các thánh nhân"

 Trước Ngày Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Đức Mẹ Đồng Công ở Việt Nam

 Trước Ngày Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Linh Đạo Thơ Ấu Thiêng Liêng

 Trước Ngày Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

Đức Cha Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng

Bài Giảng Lễ An Táng Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

 Trước Ngày Giỗ Đầy Năm 21/6/2007-2008 Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC

 

THỨ NĂM 19/6/2008

ĐTC Biển Đức XVI Bài Giảng Lễ Các Thánh 1/11/2006 tại Đền Thờ Thánh Phêrô

"Khi ngước mắt nhìn lên gương của các vị thánh chúng ta cảm thấy bừng lên trong mình đầy ước vọng trở thành những thánh nhân"

 Mừng Kỷ Niệm 117 Chứng Nhân Tử Đạo Trên Đất Việt 20 Năm Phong Thánh (19/6/1988-2008)

Hiếu Trung, OP

Kính Yêu Đức Trinh Nữ Maria

 Mừng Kỷ Niệm 117 Chứng Nhân Tử Đạo Trên Đất Việt 20 Năm Phong Thánh (19/6/1988-2008)

Hiếu Trung, OP

Như Một Thánh Lễ Cuộc Đời

 Mừng Kỷ Niệm 117 Chứng Nhân Tử Đạo Trên Đất Việt 20 Năm Phong Thánh (19/6/1988-2008)

Hiếu Trung, OP

Đức Ái Trọn Hảo

 Mừng Kỷ Niệm 117 Chứng Nhân Tử Đạo Trên Đất Việt 20 Năm Phong Thánh (19/6/1988-2008)

 

THỨ TƯ 18/6/2008

Các Vị Giám Mục Los Angeles

Vấn Đề Hôn Nhân Đồng Phái Tính

Tuyên Cáo 16/6/2008, ngày California bắt đầu thực hiện các cuộc hôn nhân vào lúc 5:01 chiều.

 Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

ĐTC GP II

Thế Giới: Lo Ngại trong Căng Thẳng và Đe Doạ (đoạn 11)

Thông Điệp Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Dù đời sống của con có nghèo khó và vô ích đi nữa, con cũng có trách nhiệm đối với các linh hồn mà các con biết được"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ BA 17/6/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Việc sâu xa nên giống Chúa Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành, là cốt lõi cho việc thừa tác mục vụ của chúng ta"

Với Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ sau Giờ Kinh Tối Thứ Tư 16/4/2008 tại Đền Thánh Mẫu Quốc Gia Mẹ Vô Nhiễm ở Washington DC

 Lê Ngọc Hồ

AVE MARIA

Cảm Nhận Thánh Mẫu

ĐTC GP II

Thế Giới: Lo Ngại trong Căng Thẳng và Đe Doạ (đoạn 11)

Thông Điệp Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Mỗi linh hồn đều có vẻ đẹp riêng của mình - và tôn vinh Người bằng đường lối riêng của họ."

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ HAI 16/6/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Công việc của chư huynh là mạnh mẽ công bố những luận cứ theo đức tin và lý trí thuận lợi cho cơ cấu hôn nhân"

Với Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ sau Giờ Kinh Tối Thứ Tư 16/4/2008 tại Đền Thánh Mẫu Quốc Gia Mẹ Vô Nhiễm ở Washington DC

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Sơ Lược Về Thánh Tượng Đức Mẹ Từ Fatima (Bản Anh Ngữ)

Tài Liệu Nên Biết

ĐTC GP II: Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Thế Giới: Lo Ngại trong Căng Thẳng và Đe Doạ (đoạn 11)

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Không ai hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu"

Tháng Thánh Tâm

 

CHÚA NHẬT 15/6/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

ào luyện thấu đáo về giáo huấn luân lý của Giáo Hội "

Với Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ sau Giờ Kinh Tối Thứ Tư 16/4/2008 tại Đền Thánh Mẫu Quốc Gia Mẹ Vô Nhiễm ở Washington DC

Công Giáo Việt Nam

Tài Liệu Nên Biết

ĐTC GP II: Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Thế Giới: Lo Ngại trong Căng Thẳng và Đe Doạ (đoạn 11)

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Phúc cho các gia đình và các viện tu có những phần tử bệnh hoạn! "

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ BẢY 14/6/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Xã Hội Mỹ quốc cn phi được Truyn Bá Phúc Âm Hóa về Văn Hóa

Những Nhận Định khác với Tổng Thống Bush về Xã Hội Mỹ Quốc

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Sơ Lược Về Thánh Tượng Đức Mẹ Từ Fatima

Tài Liệu Nên Biết

ĐTC GP II: Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Thế Giới: Lo Ngại trong Căng Thẳng và Đe Doạ (đoạn 11)

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Thiện chí hiến mình làm vật hy sinh tham dự vào việc xóa bỏ các tội lỗi"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ SÁU 13/6/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Làm thế nào trong thế kỷ 21 này, một vị giám mục có thể hoàn tất hết mình tiếng gọi là ‘hãy canh tân mọi sự trong Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta?’"

Với Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ sau Giờ Kinh Tối Thứ Tư 16/4/2008 tại Đền Thánh Mẫu Quốc Gia Mẹ Vô Nhiễm ở Washington DC

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Gioan Phaolô II

Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Đức ái cao cả nhất là bác ái nội tâm"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ NĂM 12/6/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Hãy chiếu giãi ánh sáng của chư huynh ra trước những người đồng hương của chư huynh cũng như trước thế giới"

Với Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ sau Giờ Kinh Tối Thứ Tư 16/4/2008 tại Đền Thánh Mẫu Quốc Gia Mẹ Vô Nhiễm ở Washington DC

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Gioan Phaolô II

Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Sống hòa hợp với những người khác"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ TƯ 11/6/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

THÁNH BARNABÊ

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 31/1/2007

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Gioan Phaolô II

Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Cha cần lòng quảng đại của người này để làm việc đền tạ cho những người kia."

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ BA 10/6/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Thánh Mathêu được tuyển gọi

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 8/6/2008

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Gioan Phaolô II

Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Con đã làm khá lắm trong việc thuận phục Chị Em nhỏ của con"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ HAI 9/6/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

  Hãy chứng tỏ niềm hy vọng làm nên đời sống của anh chị em, bằng việc sống sự thật được anh chị em nêu lên cho học sinh sinh viên của anh chị em.

 Huấn dụ Thành Phần Giảng Dạy ở Các Học Đường Công Giáo Các Cấp

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Gioan Phaolô II

Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Con hãy rộng lượng với Chị Em. Cha sẽ hoàn toàn chiếm đoạt con."

Tháng Thánh Tâm

 

CHÚA NHẬT 8/6/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

 Chân lý có một ý nghĩa sâu xa hơn kiến thức

 Huấn dụ Thành Phần Giảng Dạy ở Các Học Đường Công Giáo Các Cấp

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Gioan Phaolô II

Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Kẻ nào trả đũa là chối bỏ Cha, Cha là Đấng Đền Bù."

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ BẢY 7/6/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Vì Tôi là Linh Mục … “Tôi là Cửa Đàn Chiên”  

 Viết cho Mùa Linh Mục 2008 sau Chuyến Tông Du Hoa Kỳ của ĐTC Biển Đức XVI (15-20/4/2008)

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Gioan Phaolô II

Giầu Lòng Xót Thương - Dives in Mesericordia

Thông Điệp ban hành ngày 30-11-1980

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Con hãy chỉ làm những gì lòng bác ái hay những công việc làm của con đòi hỏi mà thôi!"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ SÁU 6/6/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Vì Tôi là Linh Mục … “Tôi là Cửa Đàn Chiên”  

 Viết cho Mùa Linh Mục 2008 sau Chuyến Tông Du Hoa Kỳ của ĐTC Biển Đức XVI (15-20/4/2008)

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Piô IX

Tôn Sùng Thánh Tâm - Thiết Lập    

(Haurietis Aquas ban hành ngày 15-5-1956 để kỷ niệm 100 năm ĐTC Piô IX truyền mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa trong toàn thể Giáo Hội)    

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Con gái của Cha ơi, hãy giúp Cha cứu một tội nhân đang hấp hối kia."

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ NĂM 5/6/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Vì Tôi là Linh Mục … “Tôi là Cửa Đàn Chiên”  

 Viết cho Mùa Linh Mục 2008 sau Chuyến Tông Du Hoa Kỳ của ĐTC Biển Đức XVI (15-20/4/2008)

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Piô IX

Tôn Sùng Thánh Tâm - Hình Thành     

(Haurietis Aquas ban hành ngày 15-5-1956 để kỷ niệm 100 năm ĐTC Piô IX truyền mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa trong toàn thể Giáo Hội)    

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Nếu con gắng nên hoàn thiện thì con sẽ thánh hoá được nhiều linh hồn"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ TƯ 4/6/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Vì Tôi là Linh Mục … “Tôi là mục tử nhân lành”

 Viết cho Mùa Linh Mục 2008 sau Chuyến Tông Du Hoa Kỳ của ĐTC Biển Đức XVI (15-20/4/2008)

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Piô IX

Tôn Sùng Thánh Tâm - Bản Chất    

(Haurietis Aquas ban hành ngày 15-5-1956 để kỷ niệm 100 năm ĐTC Piô IX truyền mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa trong toàn thể Giáo Hội)    

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Chúng ta giống Thiên Chúa nhất khi chúng ta tha thứ cho tha nhân"

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ BA 3/6/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Vì Tôi là Linh Mục … “Tôi là mục tử nhân lành”

 Viết cho Mùa Linh Mục 2008 sau Chuyến Tông Du Hoa Kỳ của ĐTC Biển Đức XVI (15-20/4/2008)

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Piô IX

Tôn Sùng Thánh Tâm - Đối Tượng

(Haurietis Aquas ban hành ngày 15-5-1956 để kỷ niệm 100 năm ĐTC Piô IX truyền mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa trong toàn thể Giáo Hội)    

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"... anh ta vẫn không hết quằn quại..."

Tháng Thánh Tâm

 

THỨ HAI 2/6/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Thánh Tâm Chúa

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 1/6/2008

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Piô IX

Tôn Sùng Thánh Tâm - Lý Do

(Haurietis Aquas ban hành ngày 15-5-1956 để kỷ niệm 100 năm ĐTC Piô IX truyền mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa trong toàn thể Giáo Hội)    

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"Thình lình người hấp hối mở mắt ra nhìn con..."

Tháng Thánh Tâm

 

CHÚA NHẬT 1/6/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Chúng Ta Hãy Cầu Nguyện cho...

Ý Chỉ Trong Tháng 6/2008

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

"'Mẹ Của Con Đó'... Đem Người Về Nhà Mình" (Gn 19:27)

Tháng Thánh Tâm

ĐTC Piô XII

Tôn Sùng Thánh Tâm: Nguồn Mạch

(Haurietis Aquas ban hành ngày 15-5-1956 để kỷ niệm 100 năm ĐTC Piô IX truyền mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa trong toàn thể Giáo Hội)    

Những Lời Thỏ Thẻ của Chúa Giêsu với  một số linh hồn ưu tuyển

Cha ban cho con 3 cách thế để thực thi tình thương đối với tha nhân của con...

Tháng Thánh Tâm

Tháng 5

THỨ BẢY 31/5/2008

ĐTC Gioan Phaolô II

Viếng Thăm Là Dạo Khúc Cho Sứ Vụ Của Chúa Giêsu
Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ với Bí Mật Fatima

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 31/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ với Bí Mật Fatima

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 31/5/2008

Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ

"Con hãy nhìn tha nhân bằng con mắt Thiên Chúa của con."

Sau Lễ Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu 30/5/2008

 

THỨ SÁU 30/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Vì Tôi là Linh Mục …

 Viết cho Mùa Linh Mục 2008 sau Chuyến Tông Du Hoa Kỳ của ĐTC Biển Đức XVI (15-20/4/2008)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ :"Mẹ vội vã lên đường"

Tuần Ba Trước Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 31/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Thánh Tâm Chúa Giêsu Ân Tình Thánh Tuyệt Vời

Tuần Ba Trước Lễ Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu 30/5/2008

Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ

"Con hãy nhìn tha nhân bằng con mắt Thiên Chúa của con."

Tuần Ba Trước Lễ Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu 30/5/2008

 

THỨ NĂM 29/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Vì Tôi là Linh Mục …

 Viết cho Mùa Linh Mục 2008 sau Chuyến Tông Du Hoa Kỳ của ĐTC Biển Đức XVI (15-20/4/2008)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là tất cả Bí Mật Fatima 

Tuần Ba Trước Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 31/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Thánh Tâm Chúa Giêsu Ân Tình Thánh Tuyệt Vời

Tuần Ba Trước Lễ Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu 30/5/2008

Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ

"Con hãy nhìn tha nhân bằng con mắt Thiên Chúa của con."

Tuần Ba Trước Lễ Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu 30/5/2008

 

THỨ TƯ 28/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Vì Tôi là Linh Mục …

 Viết cho Mùa Linh Mục 2008 sau Chuyến Tông Du Hoa Kỳ của ĐTC Biển Đức XVI (15-20/4/2008)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là tất cả Bí Mật Fatima 

Tuần Ba Trước Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 31/5/2008

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Tính Cách Tông Truyền của Thánh Thể và của Giáo Hội (31)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Nhất của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu

Tính Cách Tông Truyền của Thánh Thể và của Giáo Hội

 (Bản nhận định và kêu gọi của hai cuộc họp quốc tế về gia đình)

 

THỨ BA 27/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Thánh Thể là học đường dạy bác ái và tình đoàn kết"

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 25/5/2008

 Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

Hình Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp (201-202)

 Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội (29-30)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Nhất của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu

Tính Cách Tông Truyền của Thánh Thể và của Giáo Hội

 (Bản nhận định và kêu gọi của hai cuộc họp quốc tế về gia đình)

 

THỨ HAI 26/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Căn tính Công Giáo là những gì không lệ thuộc vào thống kê.

Huấn dụ Thành Phần Giảng Dạy ở Các Học Đường Công Giáo Các Cấp

tại Sảnh Đường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn Thứ Năm 17/4/2008

 Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

Hình Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp (200)

 Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội (26)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Nhất của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu

CHỐNG LẠI NÃO TRẠNG VÀ TRÀO LƯU PHÁ SẢN GIA ĐÌNH KHẮP NƠI

 (Bản nhận định và kêu gọi của hai cuộc họp quốc tế về gia đình)

 

CHÚA NHẬT 25/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

“Không ai ăn thịt này mà trước hết không tôn thờ thịt ấy”

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 10/6/2007

 Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

Hình Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp (199)

 Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội (25)

Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Châu Âu

"Nhân quyền và các quyền lợi của gia đình" (4.11-4.13)

Những Nhận Ðịnh của Cuộc Họp Quốc Tế Lần Thứ Hai  

 

THỨ BẢY 24/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Thánh Thể, một Mầu Nhiệm làm nên tâm điểm của Giáo Hội"

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Thứ Năm 7/6/2007

 Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

Hình Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp (197-198)

 Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội (23-24)

Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Châu Âu

"Nhân quyền và các quyền lợi của gia đình" (4.7-4.10)

Những Nhận Ðịnh của Cuộc Họp Quốc Tế Lần Thứ Hai  

 

THỨ SÁU 23/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Mầu Nhiệm Biến Đổi nơi Chất Thể của Thánh Thể ở phần Dâng Lễ

 "Nguồn Sống Thần Linh”

 Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

Hình Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp (196)

 Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội (22)

Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Châu Âu

"Nhân quyền và các quyền lợi của gia đình" (4.4-4.6)

Những Nhận Ðịnh của Cuộc Họp Quốc Tế Lần Thứ Hai  

 

THỨ NĂM 22/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

“Toàn thể lịch sử của Thiên Chúa với loài người được tóm gọn lại nơi những lời  truyền phép Thánh Thể ấy”

 Hôm Nay Giáo Đô Rôma cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa

 Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

Hình Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp (191-195)

 Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội (21)

Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Châu Âu

"Nhân quyền và các quyền lợi của gia đình" (4.1-4.3)

Những Nhận Ðịnh của Cuộc Họp Quốc Tế Lần Thứ Hai  

 

THỨ TƯ 21/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Đức Bà dellea Guardia: ‘Hãy tin nơi Mẹ!’

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 18/5/2008

 Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

Hình Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp (186-190)

 Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin (19-20)

Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Châu Âu

"Nhân quyền và các quyền lợi của gia đình" (3.1-3.5)

Những Nhận Ðịnh của Cuộc Họp Quốc Tế Lần Thứ Hai  

 

THỨ BA 20/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Đức Bà dellea Guardia: ‘Hãy tin nơi Mẹ!’

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 18/5/2008

 Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

Hình Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp (185)

 Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin (16-18)

Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Châu Âu

"Nhân quyền và các quyền lợi của gia đình" (2.1-2.5)

Những Nhận Ðịnh của Cuộc Họp Quốc Tế Lần Thứ Hai  

 

THỨ HAI 19/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

“Bản Chất và Căn Tính của Nền Giáo Dục Công Giáo Ngày Nay”

Huấn dụ Thành Phần Giảng Dạy ở Các Học Đường Công Giáo Các Cấp

 Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

Hình Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

 Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin (13-15)

Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Châu Âu

"Nhân quyền và các quyền lợi của gia đình" (1.1-1.4)

Những Nhận Ðịnh của Cuộc Họp Quốc Tế Lần Thứ Hai  

 

CHÚA NHẬT 18/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Kinh Mân Côi đang trải qua một Mùa Xuân mới"

Chia Sẻ về Kinh Mân Côi ở Đền Thờ Đức Bà Cả hôm Thứ Bảy Đầu Tháng 3/5/2008

Đức Giám Mục Jean-Michel di Falco ở Giáo Phận Gap

Đức Mẹ Laus

Một Đền Thánh Mẫu mới ở Pháp Quốc

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin

Giáo Hoàng Biển Đức XVI

‘Di Sản của Đức Gioan Phaolô II về Hôn Nhân và Gia Đình: yêu thương tình yêu của nhân loại’. 

Huấn Dụ Học Viện Gioan Phaolô II Đặc Trách Nghiên Cứu Về Hôn Nhân Và Gia Đình

 

THỨ BẢY 17/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Kinh Mân Côi đang trải qua một Mùa Xuân mới"

Chia Sẻ về Kinh Mân Côi ở Đền Thờ Đức Bà Cả hôm Thứ Bảy Đầu Tháng 3/5/2008

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone, SDB

Không có vẤN đỀ Bí MẬT Fatima thỨ tư

Sau Lễ Mẹ Fatima 13/5

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể của ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (9-10)

Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Hôn Nhân là “Gia Sản của Nhân Loại”

Sứ Điệp cho Hội Nghị Giám Mục Mỹ Châu Latinh

 

THỨ SÁU 16/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Ngài đã mang đến cho chúng con một niềm hy vọng sâu xa hơn và mới mẻ hơn nơi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta"

Tác Dụng Chuyến Tông Du Hoa Kỳ 15-20/4/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL  

BÍ  MẬT  FATIMA THỨ  BA? - "Các con hãy coi chừng! Đừng bị ai lừa đảo các con!" (Mt 24:4)    

Sau Lễ Mẹ Fatima 13/5

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể của ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (7-8)

Giáo Hoàng Biển Đức XVI

"Hôn nhân và gia đình được bắt nguồn từ cốt lỡi sâu xa nhất nơi sự thật về con người và định mệnh của họ."

 Huấn Dụ Học Viện Gioan Phaolô II Đặc Trách Nghiên Cứu Về Hôn Nhân Và Gia Đình

 

THỨ NĂM 15/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Bình an của Chúa Kitô chỉ lan tỏa tới các tâm hồn canh tân của thành phần nam nữ được hòa giải "

Bài Giảng Lễ Hiện Xuống Ở Quảng Trường Thánh Phêrô 11/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL  

BÍ  MẬT  FATIMA THỨ  BA? - "Các con hãy coi chừng! Đừng bị ai lừa đảo các con!" (Mt 24:4)    

Sau Lễ Mẹ Fatima 13/5

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể của ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (5-6)

ĐTGM Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh

"Gia đình thực sự là những gì bất khả thiếu đối với vấn đề phát triển"

Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm Ngày Kỷ Niệm Đệ Thập Chu Niên Năm Quốc Tế về Gia Đình

 

THỨ TƯ 14/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Giáo Hội vốn là ‘công giáo’, hoàn vũ, nơi chính tác động được hạ sinh của mình."

Bài Giảng Lễ Hiện Xuống Ở Quảng Trường Thánh Phêrô 11/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL  

BÍ  MẬT  FATIMA THỨ  BA? - "Các con hãy coi chừng! Đừng bị ai lừa đảo các con!" (Mt 24:4)    

Sau Lễ Mẹ Fatima 13/5

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể của ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (3-4)

Các Vị Giám Mục Mỹ Châu

Giá Trị của Đời Sống Gia Đình  (tiếp) 

Sứ Điệp từ Cuộc Họp Thứ 32 của Các Vị Giám Mục thuộc Giáo Hội ở Mỹ Châu

 

THỨ BA 13/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Nơi biến cố Hiện Xuống, Giáo Hội không được cấu tạo nên bởi ý muốn của con người, mà là bởi quyền lực của Thần Linh Thiên Chúa"

Bài Giảng Lễ Hiện Xuống Ở Quảng Trường Thánh Phêrô 11/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL  

Fatima là một biến cố và là một sứ điệp hướng về và dẫn đến Lòng Thương Xót Chúa.

Mừng Lễ Mẹ Fatima 13/5

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể của ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập 

Các Vị Giám Mục Mỹ Châu

Giá Trị của Đời Sống Gia Đình  (tiếp) 

Sứ Điệp từ Cuộc Họp Thứ 32 của Các Vị Giám Mục thuộc Giáo Hội ở Mỹ Châu

 

THỨ HAI 12/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Phép Rửa Trong Thánh Thần

 Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 11/5/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL  

"Fatima liên quan tới Dự Án Thần Linh là phần rỗi tội nhân và hòa bình thế giới, chứ không phải riêng Nước Nga"

(Tuần Ba trước Lễ Mẹ Fatima 13/5)

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể của ĐTC Gioan Phaolô II

(Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh - Bản tóm lược Bức Thông Điệp)

Các Vị Giám Mục Mỹ Châu

Giá Trị của Đời Sống Gia Đình  

Sứ Điệp từ Cuộc Họp Thứ 32 của Các Vị Giám Mục thuộc Giáo Hội ở Mỹ Châu

 

CHÚA NHẬT 11/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Sự thật không phải là một cái gì áp đặt

 Huấn dụ Giới Trẻ và Chủng Sinh tại Chủng Viện Thánh Giuse ở Yonkers, Nữu Ước Thứ Bảy 19/4/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL  

"Quyền năng của Mẹ trên các thần dữ đặc biệt sẽ tỏ ra vào những thời buổi sau này"

(Tuần Ba trước Lễ Mẹ Fatima 13/5)

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 THÁNH THỂ LÀ BỮA TIỆC HIỆP THÔNG VỚI THIÊN CHÚA

Giáo Lý Năm Thánh 2000, Bài 27 Thứ Tư 18/10/2000

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

Vai Trò Làm Mẹ 

Mừng  Ngày Hiền Mẫu 2008, Chúa Nhật 11/5/1008

 

THỨ BẢY 10/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Sự thật không phải là một cái gì áp đặt

 Huấn dụ Giới Trẻ và Chủng Sinh tại Chủng Viện Thánh Giuse ở Yonkers, Nữu Ước Thứ Bảy 19/4/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL  

Mẹ Maria cần phải trở thành một đạo binh dàn trận

(Tuần Ba trước Lễ Mẹ Fatima 13/5)

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

"Nơi Thánh Thể, chúng ta có ..."

Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

Vai Trò Làm Mẹ 

Hướng về Ngày Hiền Mẫu 2008, Chúa Nhật 11/5/1008

 

THỨ SÁU 9/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

“Việc làm môn đệ của Chúa Giêsu Kitô”

 Huấn dụ Giới Trẻ và Chủng Sinh tại Chủng Viện Thánh Giuse ở Yonkers, Nữu Ước Thứ Bảy 19/4/2008

Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)  

Bí Mật Maria - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Tại Học Ðường Maria, “Người Nữ Thánh Thể”

Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Căn Nguyên của Cuộc Khủng Hoảng Hôn Nhân Hiện Nay

với Pháp Đình Roma dịp Mở Năm Tài Phán ngày 30/1/2003

 

THỨ NĂM 8/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

“Việc làm môn đệ của Chúa Giêsu Kitô”

 Huấn dụ Giới Trẻ và Chủng Sinh tại Chủng Viện Thánh Giuse ở Yonkers, Nữu Ước Thứ Bảy 19/4/2008

Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)  

Bí Mật Maria - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Tại Học Ðường Maria, “Người Nữ Thánh Thể”

Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Căn Nguyên của Cuộc Khủng Hoảng Hôn Nhân Hiện Nay

với Pháp Đình Roma dịp Mở Năm Tài Phán ngày 30/1/2003

 

THỨ TƯ 7/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã đặc biệt tiến vào lịch sử xứ sở của chúng ta.

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Dick Cheney ngỏ lời tạ từ ĐTC Biển Đức XVI

Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)  

Bí Mật Maria - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Phẩm Vị của Việc Cử Hành Thánh Thể

Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Căn Nguyên của Cuộc Khủng Hoảng Hôn Nhân Hiện Nay

với Pháp Đình Roma dịp Mở Năm Tài Phán ngày 30/1/2003

 

THỨ BA 6/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Tôi tin tưởng là việc hiện diện của tôi sẽ là một mạch nguồn canh tân và hy vọng cho Giáo Hội ở Hiệp Chủng Quốc"

Diễn Từ ngỏ Tổng Thống Hoa Kỳ ở Tòa Bạch Ốc Thứ Tư 16/4/2008

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 “Luận Về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”: Một dấu hiệu của niềm hy vọng vững vàng

Thư Gửi Chư Gia Đình Hội Dòng Montfort Dịp 160 Năm (1843-2003) Xuất Bản Tác Phẩm “Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Phẩm Vị của Việc Cử Hành Thánh Thể

Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

“Gia Đình Kitô Giáo: Tin Mừng Cho Thiên Kỷ Thứ Ba”

Huấn Từ của ĐTC Gioan Phaolô II Thứ Bảy 25/1/2003 cho Cuộc Họp Thế Giới Các Gia Đình lần IV

 

THỨ HAI 5/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Việc Chúa Giêsu Về Cùng Cha

Huấn Từ Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Chúa Nhật 4/5/2008 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 “Luận Về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”: Cuộc ‘hành trình đức tin’

Thư Gửi Chư Gia Đình Hội Dòng Montfort Dịp 160 Năm (1843-2003) Xuất Bản Tác Phẩm “Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Phẩm Vị của Việc Cử Hành Thánh Thể

Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

“Gia Đình Kitô Giáo: Tin Mừng Cho Thiên Kỷ Thứ Ba”

Huấn Từ của ĐTC Gioan Phaolô II Thứ Bảy 25/1/2003 cho Cuộc Họp Thế Giới Các Gia Đình lần IV

 

CHÚA NHẬT 4/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Ngày nay cái nguy hiểm của thế giới Tây phương đó là ở chỗ con người,

chính ở vào lúc họ cho rằng kiến thức và quyền  năng của mình là cao cả, lại đầu hàng trước vấn đề về sự thật"

Bài Diễn Từ Soạn Dọn để nói trong dịp Khai Mạc Năm Học cho Đại Học Rôma La Sapienza ngày Thứ Năm 17/1/2008

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 “Luận Về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”: Thánh Thiện là Đức Ái Trọn Hảo

Thư Gửi Chư Gia Đình Hội Dòng Montfort Dịp 160 Năm (1843-2003) Xuất Bản Tác Phẩm “Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Phẩm Vị của Việc Cử Hành Thánh Thể

Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

HÔN NHÂN BẤT KHẢ PHÂN LY

Với Pháp Đình Tòa Thánh dịp mở màn cho một Tân Pháp Niên, 28/1/2002

 

THỨ BẢY 3/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Lý trí, cuối cùng, phải cúi mình trước áp lực của các thứ lợi lộc cùng với  cái mê hoặc của những gì là thực lợi,

một lý trí phải bó buộc nhìn nhận áp lực ấy như là một qui chuẩn tối hậu."

Bài Diễn Từ Soạn Dọn để nói trong dịp Khai Mạc Năm Học cho Đại Học Rôma La Sapienza ngày Thứ Năm 17/1/2008

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 “Luận Về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”: Mẹ Maria là chi thể tuyệt hảo của Nhiệm Thể và là Mẹ Giáo Hội

Thư Gửi Chư Gia Đình Hội Dòng Montfort Dịp 160 Năm (1843-2003) Xuất Bản Tác Phẩm “Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thánh Thể Và Vấn Ðề Hiệp Thông Xã Hội

Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

HÔN NHÂN BẤT KHẢ PHÂN LY

Với Pháp Đình Tòa Thánh dịp mở màn cho một Tân Pháp Niên, 28/1/2002

 

THỨ SÁU 2/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

“Vị Thiên Chúa đã bị ‘thất bại’ giờ đây… lại chế ngự thế giới bằng tình yêu của Ngài”

Bài Giảng tại Nguyện Đường Redemptoris Mater cho Các Vị Giám Mục Thụy Sĩ Thứ Ba 7/11/2006 trước cuộc gặp gỡ giữa ngài với các vị

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

“Luận Về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”: Ad Jesum per Mariam’ nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu

Thư Gửi Chư Gia Đình Hội Dòng Montfort Dịp 160 Năm (1843-2003) Xuất Bản Tác Phẩm “Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Thánh Thể Và Vấn Ðề Hiệp Thông Xã Hội

Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

HÔN NHÂN BẤT KHẢ PHÂN LY

Với Pháp Đình Tòa Thánh dịp mở màn cho một Tân Pháp Niên, 28/1/2002

 

THỨ NĂM 1/5/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Sao các người lại đứng nhìn lên trời như thế?’.

 Bài Giảng ở Krakow cho Thánh Lễ Bế Mạc Chúa Nhật 28/5/2006, Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 “Luận Về Lòng Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”: Một Tác Phẩm Cổ Điển Về Linh Đạo Thánh Mẫu

Thư Gửi Chư Gia Đình Hội Dòng Montfort Dịp 160 Năm (1843-2003) Xuất Bản Tác Phẩm “Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria”

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

TỪ THÁNH THỂ ĐẾN CÁNH CHUNG

  Nhân Ngày Lao Công Con Người 1/5

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Lao Công Con Người

Lễ Thánh Giuse Thợ 1/5

 

Tháng 4

THỨ TƯ 30/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha làm cho tâm trí của tất cả chúng con

được tác động và bừng lên 'niềm hy vọng biến đổi cuộc đời và duy trì cuộc sống'”

Đức Hồng Y Egan chào mừng ĐTC Biển Đức XVI trước Thánh Lễ Đại Trào ở Nữu Ước

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Mẹ Maria là Mẹ nhưng lại là một Người Mẹ Đồng Trinh; Mẹ Maria là một Trinh Nữ, nhưng là một Trinh Nữ Thân Mẫu".

 Bài Giảng Đầu Năm, Lễ Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa Bình Thế Giới Thứ Hai 1/1/2007

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Trên trái đất này, chúng ta được kêu gọi để nhìn lên trời, để hướng tâm trí của chúng ta về mầu nhiệm khôn tả của Thiên Chúa”.

 Bài Giảng ở Krakow cho Thánh Lễ Bế Mạc Chúa Nhật 28/5/2006

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Vị Giáo Hoàng của Hiệp Nhất Kitô Giáo với “những cử chỉ cụ thể”

THỨ BA 29/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Nhân dân Hoa Kỳ bao giờ cũng là một dân của niềm hy vọng."

Bài Giảng cho Thánh Lễ ở Washington Nationals Stadium Thứ Năm 17/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Mẹ Maria diễm phúc bởi tin tưởng và kính sợ Chúa

 Bài Giảng Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2006 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Toma Villanova ở Castel Gandolfo

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

“Chúng ta cần phải hết sức chú trọng tới việc phát triển đức tin của chúng ta,

để đức tin được thực sự thấm đậm tất cả mọi thái độ, tâm tưởng, hành động và ý hướng của chúng ta”

 Huấn Dụ Thành Phần Tu Sĩ, Chủng Sinh và Đại Diện Các Phong Trào, ở Czestochowa Thứ Sáu 26/5/2006

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo Hai Lãnh Vực Cần Phải Hợp Tác Phục Vụ

Ngỏ cùng Phái Đoàn Đại Biểu Đại Kết Balan trong Chuyến Tông Du Balan Thứ Năm 25/5/2006

 

THỨ HAI 28/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Trong 200 năm này, khuôn mặt của cộng đồng Công Giáo nơi xứ sở của anh chị em đã biển đổi rất nhiều."

Bài Giảng Thánh Lễ Ở Vận Động Trường Yankee, Bronx New York Chúa Nhật V Phục Sinh, 20/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Vai Trò Trung Gian Ân Sủng của Mẹ Maria hay Việc Chuyển Cầu Thần Thế của Mẹ

 Tông Du Đức Quốc 9-14/9/2006 – Bài giảng Thánh Lễ Thứ Hai ngày 11 tại Kapellplatz, Altotting

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

“Việc dựng nhà trên Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu đây nghĩa là dựng nhà trên một nền tảng được gọi là ‘tình yêu tử giá’”

 Huấn Dụ Thành Phần Giới Trẻ, ở Krakow-Błonie, Thứ Bảy  27/5/2006 (tiếp)

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo liên quan đến Việc Làm Chứng Nhân

Ngỏ cùng Phái Đoàn Đại Biểu Đại Kết Balan trong Chuyến Tông Du Balan Thứ Năm 25/5/2006

 

CHÚA NHẬT 27/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

“Thẩm quyền” … “tuân phục”. Thẳng thắn mà nói thì ngày nay những từ ngữ này là những chữ không dễ nói đến.

Bài Giảng Thánh Lễ Ở Vận Động Trường Yankee, Bronx New York Chúa Nhật V Phục Sinh, 20/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Mẹ Maria là Nơi Trú Ngự của Thiên Chúa

 Bài Giảng Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2006 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Toma Villanova ở Castel Gandolfo

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

“Việc dựng nhà trên Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu đây nghĩa là dựng nhà trên một nền tảng được gọi là ‘tình yêu tử giá’”

 Huấn Dụ Thành Phần Giới Trẻ, ở Krakow-Błonie, Thứ Bảy  27/5/2006

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo đòi hỏi sống ba thần đức

Cùng linh mục và chủng sinh thuộc viện thần học ‘Apostoliki Diakonia’ của Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp tại Sảnh Đường Consistory Thứ Hai 27/2/2006.

 

THỨ BẢY 26/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Vị Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Chào Mừng ĐTC Biển Đức XVI ngày Thứ Sáu 18/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

“Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa”

 Bài Giảng cho Giờ Kinh Tối 31/12/2006 Vọng Tân Niên 2007

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

“Chúng ta cần phải hết sức chú trọng tới việc phát triển đức tin của chúng ta,

để đức tin được thực sự thấm đậm tất cả mọi thái độ, tâm tưởng, hành động và ý hướng của chúng ta”

ĐTC BĐXVI Huấn Dụ Thành Phần Tu Sĩ, Chủng Sinh và Đại Diện Các Phong Trào, ở Czestochowa Thứ Sáu 26/5/2006

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo chỉ hiện thực nhờ Việc Hoán Cải Nội Tâm

 Với Các Vị Lãnh Đạo Thế Giới Liên Minh Chư Giáo Hội Cải Cách Thứ Bảy 7/1/2006

 

THỨ SÁU 25/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Vị Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Chào Mừng ĐTC Biển Đức XVI ngày Thứ Sáu 18/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Chiều Kích Thánh Mẫu (ân sủng, tu đức) bao gồm Chiều Kích Phêrô (quyền bính, mục vụ)

 Bài Giảng Thánh Lễ Đồng Tế Với Tân 15 Hồng Y Thứ Bảy ngày 25/3/2006

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

“Đức tin không phải chỉ là việc chấp nhận một số các chân lý trừu tượng ... Đức tin là ở chỗ sống liên hệ thân mật với Chúa Kitô

Bài Giảng cho Thánh Lễ ở Quảng Trường Pilsudzki tại Warsaw Sáng Thứ Sáu 26/5/2006

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo trong “Thiên Chúa là Tình Yêu”

 Bài Giảng Bế Mạc Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Mối Hiệp Nhất Kitô Giáo 25/1/2006

 

THỨ NĂM 24/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

“Cả hình ảnh về người mục tử và hình ảnh về người đánh cá đều làm phát ra một tiếng mời gọi hiệp nhất tỏ tường”

Bài Giảng Lễ Đăng Quang 24/4/2005

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Maria: “Mẹ của Giáo Hội”

 Bài Giảng Kỷ Niệm 40 Năm Bế Mạc Công Đồng Chung Vaticanô II 8/12/2005

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Mối liên hệ giữa đức tin và lý trí là một thách đố nghiêm trọng đối với văn hóa hiện đang chi phối thế giới Tây phương"

 Chúa Nhật IV Thường Niên 28/1/2007 về Thánh Tôma Tiến  Sĩ với Vấn Đề Tổng Luận Lý Trí và Đức Tin

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Nhận Định của Chư Giới Kitô Giáo về vị Tân Giáo Hoàng 265

 

THỨ TƯ 23/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Tổng Thống Bush Ngỏ Lời Chào Mừng Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại Tòa Bạch Ốc  Thứ Tư 16/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Maria: “Mẹ của Giáo Hội”

 Bài Giảng Kỷ Niệm 40 Năm Bế Mạc Công Đồng Chung Vaticanô II 8/12/2005

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Những ai gặp gỡ Chúa Giêsu ... mới cảm nghiệm được Người một cách thân tình"

 Huấn Từ Ở Đền Thờ Nhan Thánh, Manoppello, Ý, Thứ Sáu 1/9/2006

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo đang trên đà phát triển hứa hẹn 

Ngỏ lời cùng Hội Đồng Thế Giới Methodist 9/12/2005;

 Ngỏ cùng Phái Đoàn Đại Biểu Đại Kết Balan trong Chuyến Tông Du Balan Thứ Năm 25/5/2006 

 

THỨ BA 22/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Tôi đến Hoa Kỳ để củng cố anh chị em, hỡi anh chị em thân mến, theo đức tin của các Tông Đồ"

Bài Giảng cho Thánh Lễ ở Washington Nationals Stadium Thứ Năm 17/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Ca Vịnh Ngợi Khen: Chân Dung Đức Maria

 Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 15/8/2005

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Tôi tin rằng tương lai của thế giới đang ở trong tình trạng thảm thương này đã được quyết định ngay hôm nay đây,

ở chỗ, một là Thiên Chúa hiện hữu và được nhìn nhận như thế, hai là Ngài đã biến mất tiêu rồi"

 Bài Giảng tại Nguyện Đường Redemptoris Mater cho Các Vị Giám Mục Thụy Sĩ Thứ Ba 7/11/2006

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo đã Thành Đạt song vẫn cần Tiếp Tiến

Diễn Văn Ngỏ Cùng Những Vị Đại Diện Liên Hiệp Lutherô Thế Giới 7/11/2005

 

THỨ HAI 21/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Một Tổ Chức nắm vai trò toàn cầu trong việc cổ võ hoà bình và công lý"

Với Nhân Viên Làm Việc ở Tổ Chức Liên  Hiệp Quốc Nữu Ước Hoa Kỳ Thứ Sáu 18/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Viếng Thăm: Cuộc Cung Nghinh Thánh Thể Tiên Khởi

 Huấn Từ ngày Thứ Ba 31/5 ở Vườn Vatican Kết Thúc Tháng Hoa 2005

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Kitô Giáo Tây Phương, thành phần ‘thực khách đầu tiên’ mới, hiện nay phần lớn đang tự viện cớ khước từ nữa."

 Bài Giảng tại Nguyện Đường Redemptoris Mater cho Các Vị Giám Mục Thụy Sĩ Thứ Ba 7/11/2006

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo liên quan đến Việc Làm Chứng Nhân

 Ngỏ cùng Phái Đoàn Đại Biểu Đại Kết Balan trong Chuyến Tông Du Balan Thứ Năm 25/5/2006

 

CHÚA NHẬT 20/4/2008

Tuần Lễ Đức GH BĐ XVI (15-24/4/2008): Tông Du, Sinh Nhật (16), Đắc Cử (19) và Đăng Quang Giáo Hoàng (24)

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Hy vọng Tổ Chức này càng ngày trở thành dấu hiệu hiệp nhất giữa Chư Quốc và là một dụng cụ phục vụ cho toàn thể gia đình nhân loại"

Với Các Phần Tử thuộc Tổng Hội Đồng của Tổ Chức Liên  Hiệp Quốc ở Nữu Ước Hoa Kỳ Thứ Sáu 18/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Cả ngày nay nữa, con rồng này muốn nuốt đi vị Thiên Chúa hòa thân thành một Con Trẻ"

 Bài Giảng Lễ Mẹ Mông Triệu Thứ Tư 15/8/2007 ở Giáo Xứ Thánh Thomas Villanova, Castel Gandolfo

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Phụng Vụ Giờ Kinh là cách thức cần thiết khác để ở với Chúa Kitô... Việc tôn thờ Thánh Thể là một cách thức cần thiết để ở với Chúa"

 Bài giảng Giờ Kinh Tối Thánh Mẫu Ngày Thứ Hai 11 tại Đền Thờ Thánh Anna Ở Altotting

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo liên quan đến Vận Mệnh Âu Châu

 

THỨ BẢY 19/4/2008

Tuần Lễ Đức GH BĐ XVI (15-24/4/2008): Tông Du, Sinh Nhật (16), Đắc Cử (19) và Đăng Quang Giáo Hoàng (24)

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Liên Hiệp Quốc hiện thân hóa niềm khát vọng có được “một mức độ khá hơn về trật tự quốc tế”

Với Các Phần Tử thuộc Tổng Hội Đồng của Tổ Chức Liên  Hiệp Quốc ở Nữu Ước Hoa Kỳ Thứ Sáu 18/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Quyền lực của con rồng đỏ, một lần nữa xuất hiện nơi các chế độ độc tài hạng nặng của thế kỷ vừa qua"

 Bài Giảng Lễ Mẹ Mông Triệu Thứ Tư 15/8/2007 ở Giáo Xứ Thánh Thomas Villanova, Castel Gandolfo

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Chỉ có ai ở ‘với Người’ mới nhận biết Người và mới có thể thực sự rao giảng về Người"

 Bài giảng Giờ Kinh Tối Thánh Mẫu Ngày Thứ Hai 11 tại Đền Thờ Thánh Anna Ở Altotting

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo cần hiểu biết nhau và đối thoại với nhau

 Bài Giảng cho Giờ Kinh Tối Đại Kết Lễ Thánh Phaolô Trở Lại ở Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

 

THỨ SÁU 18/4/2008

Tuần Lễ Đức GH BĐ XVI (15-24/4/2008): Tông Du, Sinh Nhật (16), Đắc Cử (19) và Đăng Quang Giáo Hoàng (24)

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Văn Minh Tây Phương: "Không có gì là tuyệt đối ... chỉ ... cái tôi cùng với những ước muốn của cái tôi mà thôi”

Bài Giảng Thánh Lễ Khai Mạc Mật Nghị Hồng Y Bầu Tân Giáo Hoàng 18/4/2005

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Mẹ Maria và Con Khổng Long

Bài Giảng Lễ Mẹ Mông Triệu Thứ Tư 15/8/2007 ở Giáo Xứ Thánh Thomas Villanova, Castel Gandolfo

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Bất cứ câu giải đáp nào mà sau cùng không dẫn tới Thiên Chúa đều là những thứ giải đáp thiếu hụt, không đầy đủ".

 Bài giảng Giờ Kinh Tối Chúa Nhật ngày mùng 10/9/2006 tại Vương Cung Thánh Đường Munich

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

“việc lạm dụng tình dục thành phần thiếu niên. Tôi không thể nào diễn tả được nỗi đớn đau và việc tai hại gây ra...”

Gặp Gỡ Các Nạn Nhân Bị Lạm Dụng Tình Dục

 

THỨ NĂM 17/4/2008

Tuần Lễ Đức GH BĐ XVI (14-24/4/2008): Tông Du, Sinh Nhật (16), Đắc Cử (19) và Đăng Quang Giáo Hoàng (24)

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Một Giáo Triều Ba Chủ Hướng

 Sứ Điệp đầu tiên ngỏ cùng Hồng Y Đoàn ngày 20/4/2005

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Mẹ Maria là Nơi Trú Ngự của Thiên Chúa

 Bài Giảng Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2006 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Toma Villanova ở Castel Gandolfo

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Những ai gặp gỡ Chúa Giêsu ... mới cảm nghiệm được Người một cách thân tình"

 Huấn Từ Ở Đền Thờ Nhan Thánh, Manoppello, Ý, Thứ Sáu 1/9/2006

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Tổng Thống Bush nói về Cuộc Viếng thăm của ngài

 

THỨ TƯ 16/4/2008

Tuần Lễ Đức GH BĐ XVI (14-24/4/2008): Tông Du, Sinh Nhật (16), Đắc Cử (19) và Đăng Quang Giáo Hoàng (24)

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Tiểu Sử 

 Mừng Sinh Nhật 81 Tuổi

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Maria: Cửa Ngõ Thiên Chúa Vào Trần Gian

 Bài Giảng Giờ Kinh Phụng Vụ Tối Áp Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng 26/11/2005

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Hãy tham dự vào việc lắng nghe, vào việc đáp ứng và vào mối hiệp thông với đời sống của Chúa Giêsu từ ngày này sang ngày khác"

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 23/8/2006

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Tổng Thống Bush nói về Cuộc Viếng thăm của ngài

 

THỨ BA 15/4/2008

Tuần Lễ Đức GH BĐ XVI (14-24/4/2008): Tông Du, Sinh Nhật (16), Đắc Cử (19) và Đăng Quang Giáo Hoàng (24)

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Lịch Trình Chuyến Tông Du Viếng Thăm Tổ Chức Liên Hiệp Quốc và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Vai Trò Của Maria Trong Việc Lấy Lại Tình Trạng Quân Bình Đức Tin Công Giáo

“Ratzinger’s Report”

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Chớ gì các em bao giờ cũng là những người bạn hữu và là những người tông đồ của Chúa Giêsu Kitô!"

Với 42 ngàn em Giúp Lễ Âu Châu trong buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 2/8/2006

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Dư Luận và Cảm Nghĩ của dân chúng Hoa Kỳ trước chuyến tông du của ngài

 

THỨ HAI 14/4/2008

Tuần Lễ Đức GH BĐ XVI (14-24/4/2008): Tông Du, Sinh Nhật (16), Đắc Cử (19) và Đăng Quang Giáo Hoàng (24)

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Tiếng Gọi Truyền Giáo

Huấn Từ Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 13/4/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI 

Cần phải trở về với Mẹ Maria

“Ratzinger’s Report”

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

Hành Trình Emmau: Phụng Vụ Lời Chúa và Thánh Thể

 Huấn Từ trước Kinh Lạy Nữ Vương Chúa Nhật 6/4/2008

Đức Giáo Hoàng Biểm Đức XVI

"Tình thương của Thiên Chúa là then chốt đặc biệt cho việc hiểu được giáo triều của ngài".

Bài Giảng Lễ Giỗ 3 Năm ĐTC Gioan Phaolô II

 

CHÚA NHẬT 13/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

“Các Ơn Gọi Phục Vụ Giáo Hội Truyền Giáo”

 Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Nguyện Cầu Cho Ơn Gọi lần thứ 45 ngày Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh 13/4/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - “Chúa Kitô sẽ chiến thắng qua Mẹ”: Bí Mật Fatima phần ba cảm nghiệm

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Tại Sao Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II viết Thông Điệp "Dives in Mesericordia"

Thông Điệp "Giầu Lòng Thương Xót - Dives in Misericordia"               

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II: VỊ GIÁO HOÀNG CỦA ĐẠI KẾT TOÀN CẦU

Ngày Hoà Giải: Xin Lỗi và Thứ Lỗi (tiêp)

 

THỨ BẢY 12/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chiêm Ngưỡng Mầu Nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh

Nơi Chúa Kitô, Thời Gian Nhân Trần đã được Tràn Đầy Vĩnh Cửu

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - “Chúa Kitô sẽ chiến thắng qua Mẹ”: Vương Quốc của Thiên Chúa bao trùm…

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

"Đức Kitô vượt qua thực sự là cuộc nhập thể của tình thương, là dấu hiệu sống động của tình thương: trong lịch sử cứu độ cũng như vào lúc cánh chung"

Thông Điệp "Giầu Lòng Thương Xót - Dives in Misericordia"               

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II: VỊ GIÁO HOÀNG CỦA ĐẠI KẾT TOÀN CẦU

Ngày Hoà Giải: Xin Lỗi và Thứ Lỗi (tiêp)

 

HỨ SÁU 11/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chiêm Ngưỡng Mầu Nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh

Với Chúa Kitô, Vĩnh Cửu đã đi vào Thời Gian  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - "Chúa Kitô sẽ chiến thắng qua Mẹ”: Bí Mật Fatima phần hai ứng nghiệm

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

"Tình thương là một chiều kích không thể nào tách rời của tình yêu; nó thực sự như là một danh hiệu thứ hai của tình yêu"

Thông Điệp "Giầu Lòng Thương Xót - Dives in Misericordia"
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II: VỊ GIÁO HOÀNG CỦA ĐẠI KẾT TOÀN CẦU

Ngày Hoà Giải: Xin Lỗi và Thứ Lỗi (tiêp)

 

THỨ NĂM 10/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chiêm Ngưỡng Mầu Nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh

“Nơi Chúa Kitô, tôn giáo không còn là một ‘cuộc kiếm tìm Thiên Chúa một cách mù quáng’"

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - “Mẹ Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần”: “Đừng Sợ”

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

"Anh em hãy tự mình tái nhận thức... vẻ đẹp của Bí Tích Hòa Giải"

Thư Thứ Năm Tuần Thánh 2002 Cho Hàng Linh Mục

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II: VỊ GIÁO HOÀNG CỦA ĐẠI KẾT TOÀN CẦU

Ngày Hoà Giải: Xin Lỗi và Thứ Lỗi

 

THỨ BA 8/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chiêm Ngưỡng Mầu Nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh

Chúa Kitô "trở nên một người trong chúng ta" (tiếp)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - Việc Tin Tưởng Ký Thác Hiến Dâng

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

“Chúng ta được hạ sinh từ Thánh Thể… Thiên Chức Linh Mục cũng là một mầu nhiệm đức tin”

Thư Thứ Năm Tuần Thánh 2004 Cho Hàng Linh Mục (tiếp)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II: VỊ GIÁO HOÀNG CỦA ĐẠI KẾT TOÀN CẦU

Tha Thứ cho Kẻ Ám Sát mình (tiếp)

 

THỨ BA 8/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chiêm Ngưỡng Mầu Nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh

"Khi thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến”

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - Hành Hương Thánh Mẫu

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

“Chúng ta được hạ sinh từ Thánh Thể… Thiên Chức Linh Mục cũng là một mầu nhiệm đức tin”

Thư Thứ Năm Tuần Thánh 2004 Cho Hàng Linh Mục

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II: VỊ GIÁO HOÀNG CỦA ĐẠI KẾT TOÀN CẦU

Tha Thứ cho Kẻ Ám Sát mình

 

THỨ HAI 7/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Với Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần “Redemptor Hominis”

Nội Dung và Bố Cục

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - Việc Cầu Kinh Mân Côi

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG CỦA “ĐẤNG CỨU CHUỘC NHÂN TRẦN”

Mầu Nhiệm Cứu Độ nơi Đức Gioan Phaolô II: Sống là Chúa Kitô – Chết là Vinh Thắng (x Phil 1:21) (3)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “VUI MỪNG VÀ HY VỌNG” - “ĐỪNG SỢ”

4) Triết Lý Nhân Sinh: Thuyết Ngôi Vị Cách của Triết Gia Nhân Bản Wojtyla

 

CHÚA NHẬT 6/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

“Thày đi khỏi rồi Thày sẽ trở lại với các con”

 Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh 22-23/3/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - Năm Mân Côi và Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG CỦA “ĐẤNG CỨU CHUỘC NHÂN TRẦN”

Mầu Nhiệm Cứu Độ nơi Đức Gioan Phaolô II: Sống là Chúa Kitô – Chết là Vinh Thắng (x Phil 1:21) (2)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “VUI MỪNG VÀ HY VỌNG” - “ĐỪNG SỢ”

3) Con Người Hiện Đại - làm sao có thể được cứu khỏi sự dữ??? (3)

 

THỨ BẢY 5/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐTC Gioan Phaolo II với Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần “Redemptor Hominis”
       5)  "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại" trong tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến          

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - Huấn Từ Về Thánh Mẫu

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG CỦA “ĐẤNG CỨU CHUỘC NHÂN TRẦN”

Mầu Nhiệm Cứu Độ nơi Đức Gioan Phaolô II: Sống là Chúa Kitô – Chết là Vinh Thắng (x Phil 1:21)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “VUI MỪNG VÀ HY VỌNG” - “ĐỪNG SỢ”

3) Con Người Hiện Đại - làm sao có thể được cứu khỏi sự dữ??? (2)

 

THỨ SÁU 4/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐTC Gioan Phaolo II với Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần “Redemptor Hominis”
       4- Giáo Hội đối với "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại" trong thế giới tân tiến ngày nay như thế nào?           

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - Thông Điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc và Năm Thánh Mẫu

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG CỦA “ĐẤNG CỨU CHUỘC NHÂN TRẦN”

3) Những tâm tưởng và thâm tín của vị giáo hoàng này về Chúa Giêsu Kitô trong Tông Thư Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba (tiếp)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “VUI MỪNG VÀ HY VỌNG” - “ĐỪNG SỢ”

3) Con Người Hiện Đại - làm sao có thể được cứu khỏi sự dữ???

 

THỨ NĂM 3/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐTC Gioan Phaolo II với Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần “Redemptor Hominis”
3- Tại sao thế giới tân tiến ngày nay cần đến "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại"?   

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

2.- “Totus Tuus”: Hiện Thực - Trước Khi Làm Giáo Hoàng

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG CỦA “ĐẤNG CỨU CHUỘC NHÂN TRẦN”

3) Những tâm tưởng và thâm tín của vị giáo hoàng này về Chúa Giêsu Kitô trong Tông Thư Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba:

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “VUI MỪNG VÀ HY VỌNG” - “ĐỪNG SỢ”

2) Con Người Hiện Đại - lo âu sợ hãi những gì và ra sao??  (tiếp)

 

THỨ TƯ 2/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐTC Gioan Phaolo II với Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần “Redemptor Hominis”
2-  Theo bức thông điệp thì "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại" là ai?    

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

1.- “Totus Tuus”: Nguồn Gốc (tiếp)

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG CỦA “ĐẤNG CỨU CHUỘC NHÂN TRẦN”

2)  Những tâm tưởng và thâm tín của vị giáo hoàng này về Chúa Giêsu Kitô trong Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “VUI MỪNG VÀ HY VỌNG” - “ĐỪNG SỢ”

2) Con Người Hiện Đại - lo âu sợ hãi những gì và ra sao??

 

THỨ BA 1/4/2008

Tuần (1-13/4/2008) Tưởng Niệm Đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II băng hà 3 năm 2/4/2005-2008

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, phân tích và tuyển dịch

ĐTC Gioan Phaolo II với Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần “Redemptor Hominis”
1-  Tại sao Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô viết bức thông điệp "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại"?  

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “TOTUS TUUS” CỦA “MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC”

1.- “Totus Tuus”: Nguồn Gốc 

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG CỦA “ĐẤNG CỨU CHUỘC NHÂN TRẦN”

1) Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần chi phối Hoạt Động cả giáo triều của Đức Gioan Phaolô II

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

VỊ GIÁO HOÀNG “VUI MỪNG VÀ HY VỌNG” - “ĐỪNG SỢ”

1) Con Người Hiện Đại - tại sao cảm thấy lo âu sợ hãi?

Tháng 3

THỨ HAI 31/3/2008

ĐTC Biển Đức XVI

về Đức Gioan Phaolô II và Lòng Thương Xót Chúa

Huấn Từ Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Lễ Lá 30/3/2008

ĐTC Gioan Phaolo II

Maria là một Tân Evà đã tự nguyện tuân phục Thiên Chúa
Tuần san L’Osservatore Romano, ngày 18/9/1996

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Đức Gioan Phaolô II: Hiện Thân của Lòng Từ Ái Thứ Tha

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

ĐTC GPII: Tha Thứ Cho Kẻ muốn lấy mạng sống của Mẹ

 

CHÚA NHẬT 30/3/2008

 ĐTC Gioan Phaolô II

Tôi xin long trọng ký thác thế giới cho Lòng Thương Xót Chúa

Bài Giảng Lễ cung hiến Tân Đền Thờ Chúa Tình Thương ở Lagiewniki, ngoại ô thành phố Krakow

 ĐTC Gioan Phaolô II

Mẹ Maria được thụ thai vô nhiễm nguyên tội 

Loạt Bài về Thời Điểm Maria

 Lòng Thương Xót Chúa

Thánh Mary Faustina Kowalska (1905-1938), Vị Tông Đồ của Lòng Thương Xót Chúa

Nhật Ký của Chị Thánh Faustina

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trường Sinh

   ...Một Tinh Thần

 

THỨ BẢY 29/3/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Tam Nhật Vượt Qua: Thứ Bảy Tuần Thánh

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 19/3/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Cảm Nghiệm của nữ tài tử đóng vai chị thánh Bernadette (tiếp)

Loạt Bài về Thời Điểm Maria

 Lòng Thương Xót Chúa

Tuần Chín dọn mừng Lễ Kính Chúa Tình Thương Chúa Nhật II Phục Sinh: Ngày 8

Nhật Ký của Chị Thánh Faustina

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trường Sinh

   ...Một Thần Linh

 

THỨ SÁU 28/3/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Tam Nhật Vượt Qua: Thứ Sáu Tuần Thánh

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 19/3/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Cảm Nghiệm của nữ tài tử đóng vai chị thánh Bernadette

Loạt Bài về Thời Điểm Maria

 Lòng Thương Xót Chúa

Tuần Chín dọn mừng Lễ Kính Chúa Tình Thương Chúa Nhật II Phục Sinh: Ngày 8

Nhật Ký của Chị Thánh Faustina

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trường Sinh

   ...Một Thực Tại

 

THỨ NĂM 27/3/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Tam Nhật Vượt Qua: Thứ Năm Tuần Thánh

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 19/3/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Hành Hương Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức (tiếp)

Loạt Bài về Thời Điểm Maria

 Lòng Thương Xót Chúa

Tuần Chín dọn mừng Lễ Kính Chúa Tình Thương Chúa Nhật II Phục Sinh: Ngày 7

           Nhật Ký của Chị Thánh Faustina           

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trường Sinh

   Một Giấc Mơ...

            

 

THỨ TƯ 26/3/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Thập giá là chứng từ vĩnh viễn cho một tình yêu vô cùng

Huấn Từ kết thúc Đường Thánh Giá ở Hí Trường Rôma Thứ Sáu Tuần Thánh 21/3/2008

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Hành Hương Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức (tiếp)

Loạt Bài về Thời Điểm Maria

 Lòng Thương Xót Chúa

Tuần Chín dọn mừng Lễ Kính Chúa Tình Thương Chúa Nhật II Phục Sinh: Ngày 6

Nhật Ký của Chị Thánh Faustina

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Cứu Độ

 Ơn Gọi Làm Người

                         Vấn Đề Cứu Độ với Kitô Giáo                       

 

THỨ BA 25/3/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Con đã sống lại, con vẫn ở cùng Cha. Alleluia!" (tiếp)

 Sứ Điệp Chúa Nhật Phục Sinh 23/3/2007 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Hành Hương Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức (tiếp)

Loạt Bài về Thời Điểm Maria

 Lòng Thương Xót Chúa

Tuần Chín dọn mừng Lễ Kính Chúa Tình Thương Chúa Nhật II Phục Sinh: Ngày 5

Nhật Ký của Chị Thánh Faustina

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Cứu Độ

 Ơn Gọi Làm Người

  Vấn Đề Cứu Độ với Phật Giáo

                         

 

THỨ HAI 24/3/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Con đã sống lại, con vẫn ở cùng Cha. Alleluia!"

 Sứ Điệp Chúa Nhật Phục Sinh 23/3/2007 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Hành Hương Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức 

Loạt Bài về Thời Điểm Maria

 Lòng Thương Xót Chúa

Tuần Chín dọn mừng Lễ Kính Chúa Tình Thương Chúa Nhật II Phục Sinh: Ngày 4

                        Nhật Ký của Chị Thánh Faustina                         

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Cứu Độ

 Ơn Gọi Làm Người

  Vấn Đề Cứu Độ với Do Thái Giáo

 

CHÚA NHẬT 23/3/2008

ĐTC Biển Đức XVI

“‘Lạy Chúa tôi và lạy Thiên Chúa của tôi!’"

 Sứ Điệp Chúa Nhật Phục Sinh 8/4/2007 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức 

Loạt Bài về Thời Điểm Maria

 Lòng Thương Xót Chúa

Tuần Chín dọn mừng Lễ Kính Chúa Tình Thương Chúa Nhật II Phục Sinh: Ngày 3

                           Nhật Ký của Chị Thánh Faustina                       

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Cứu Độ

 Ơn Gọi Làm Người

Vấn Đề Cứu Độ Với Nhân Sinh

 

THỨ BẢY 22/3/2008

Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II

Ý NGHĨA TAM NHẬT THÁNH 

 Bài Giáo Lý cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 27/3/2002

ĐTC Gioan Phaolô II

Mẹ Maria Là Mô Phạm của Chúng Ta và Là Vị Dẫn Dắt Chúng Ta trong Đức Tin  

Bài Giáo Lý cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 6/5/1998

 Lòng Thương Xót Chúa

Tuần Chín dọn mừng Lễ Kính Chúa Tình Thương Chúa Nhật II Phục Sinh: Ngày 2

                   Nhật Ký của Chị Thánh Faustina                      

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Sự Chết

 Ơn Gọi Làm Người

 

THỨ SÁU 21/3/2008

Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II

Ý NGHĨA TAM NHẬT THÁNH 

 Bài Giáo Lý cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 7/4/2004

ĐTC Gioan Phaolô II

Mẹ Maria Liên Kết Bản Thân vào Hy Tế của Chúa Giêsu

Bài Giáo Lý cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 9/4/1997

 Lòng Thương Xót Chúa

Tuần Chín dọn mừng Lễ Kính Chúa Tình Thương Chúa Nhật II Phục Sinh Ngày 1

                                 Nhật Ký của Chị Thánh Faustina                          

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Đau Khổ

 Ơn Gọi Làm Người

 

THỨ NĂM 20/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Ý NGHĨA TAM NHẬT THÁNH 

 Bài Giáo Lý cho Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 12/4/2006

ĐTC Gioan Phaolô II

Tại Học Ðường Maria, “Người Nữ Thánh Thể”

 Thông Điệp Thánh Thể

 ĐTC Gioan Phaolô II

“Người đã yêu thương những ai thuộc về Người thì Người đã yêu thương họ đến cùng”

                        Bài Giảng cho Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh 28/3/2002                         

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

  Yêu Thương Là Bản Tính Hoàn Thiện

 Ơn Gọi Làm Người

 

THỨ TƯ 19/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Đức Giáo Hoàng truyền điều chỉnh lời nguyện truyền thống cho

Thứ Sáu Tuần Thánh liên quan tới việc hoán cải của người Do Thái

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (173)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

 ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể (40-41)

Thánh Thể Và Vấn Ðề Hiệp Thông Xã Hội

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Tính chất bất khả phân ly như là một sự thiện đối với vợ chồng, con cái, đối với Giáo Hội cũng như toàn thể nhân loại” 

Huấn Từ của  ngày 6/2/2002 với Pháp Đình Roma dịp Mở Năm Tài Phán

 

THỨ BA 18/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Đức Giáo Hoàng truyền điều chỉnh lời nguyện truyền thống cho

Thứ Sáu Tuần Thánh liên quan tới việc hoán cải của người Do Thái

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (172)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

 ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể (38-39)

Thánh Thể Và Vấn Ðề Hiệp Thông Xã Hội

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Tính chất bất khả phân ly như là một sự thiện đối với vợ chồng, con cái, đối với Giáo Hội cũng như toàn thể nhân loại” 

Huấn Từ của  ngày 6/2/2002 với Pháp Đình Roma dịp Mở Năm Tài Phán

 

THỨ HAI 17/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Iraq và Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2008

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Lá 16/3/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (171)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

 ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể (36-37)

Thánh Thể Và Vấn Ðề Hiệp Thông Xã Hội

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Tính chất bất khả phân ly như là một sự thiện đối với vợ chồng, con cái, đối với Giáo Hội cũng như toàn thể nhân loại” 

Huấn Từ của  ngày 6/2/2002 với Pháp Đình Roma dịp Mở Năm Tài Phán

                                                   

CHÚA NHẬT 15/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

"Với cây thập giá, Chúa Giêsu đã mở cánh cửa của Thiên Chúa, cánh cửa giữa Thiên Chúa và con người".

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá 1/4/2007 về việc Theo Chúa Kitô cách riêng với giới trẻ

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (169-170)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

 ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể (34-35)

Thánh Thể Và Vấn Ðề Hiệp Thông Xã Hội

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

“Mối liên hệ đặc biệt nơi cuộc sống hôn nhân của thành phần lãnh nhận phép rửa đối với mầu nhiệm Thiên Chúa" (6-8)

Huấn Từ của  ngày 30/1/2003 với Pháp Đình Roma dịp Mở Năm Tài Phán 

 

THỨ BẢY 15/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Huấn Từ Ngỏ Cùng Các Phần Tử Pháp Tòa Rota Roma 26/1/2008 (tiếp)

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (166-168)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

 ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể (31-33)

Tính Cách Tông Truyền của Thánh Thể và của Giáo Hội 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

“Mối liên hệ đặc biệt nơi cuộc sống hôn nhân của thành phần lãnh nhận phép rửa đối với mầu nhiệm Thiên Chúa" (4-5)

Huấn Từ của  ngày 30/1/2003 với Pháp Đình Roma dịp Mở Năm Tài Phán 

 

THỨ SÁU 14/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Huấn Từ Ngỏ Cùng Các Phần Tử Pháp Tòa Rota Roma 26/1/2008 (tiếp)

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (162-163)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể (29-30)

Tính Cách Tông Truyền của Thánh Thể và của Giáo Hội 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

“Mối liên hệ đặc biệt nơi cuộc sống hôn nhân của thành phần lãnh nhận phép rửa đối với mầu nhiệm Thiên Chúa”

Huấn Từ của  ngày 30/1/2003 với Pháp Đình Roma dịp Mở Năm Tài Phán 

 

THỨ NĂM 13/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Huấn Từ Ngỏ Cùng Các Phần Tử Pháp Tòa Rota Roma 26/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (162-163)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể (26-28)

Tính Cách Tông Truyền của Thánh Thể và của Giáo Hội 

Cuộc Họp Quốc Tế Lần Hai của Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp Mỹ Châu

 “Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

3- NHỮNG ĐỀ NGHỊ

 

THỨ TƯ 12/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Thánh Giáo Phụ Lêô Cả

 Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 5/3/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (160-161)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể (25)

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội

Cuộc Họp Quốc Tế Lần Hai của Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp Mỹ Châu

 “Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

3- NHỮNG ĐỀ NGHỊ

 

THỨ BA 11/3/2008

 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Thánh Giáo Phụ Lêô Cả

 Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 5/3/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (158-159)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể (23-24)

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội

Cuộc Họp Quốc Tế Lần Hai của Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp Mỹ Châu

 “Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

2) NHỮNG SỰ THẬT VỀ GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG

 

THỨ HAI 10/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Về việc sống lại của Lazarô

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay 9/3/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (157)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể (21-22)

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội

Cuộc Họp Quốc Tế Lần Hai của Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp Mỹ Châu

 “Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

  1) CUỘC KHỦNG HOẢNG Ở MỸ CHÂU

 

CHÚA NHẬT 9/3/2008

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Với Nam Nữ Tu Sĩ trong Ngày Thế Giới Đời Tận Hiến 2/2/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (156)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin (19-20)

Cuộc Họp Quốc Tế Lần Hai của Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp Mỹ Châu

 “Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

  1) CUỘC KHỦNG HOẢNG Ở MỸ CHÂU

 

THỨ BẢY 8/3/2008

Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin

Tòa Thánh Phủ Nhận “Phép Rửa” Có Tính Cách Bình Quyền Nữ Tính

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (153-155)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin (17-18)

Chính Quyền Iraq nỗ lực giải cứu đức tổng giám mục ở mosul

 "Tấn công Kitô hữu là tất công toàn dân Iraq"

 

THỨ SÁU 7/3/2008

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI:

Thánh Giáo Phụ Âu Quốc Tinh: Cuộc Trở  Lại Giai Đoạn 3

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 26/2/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (151-152)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin (15-16)

Cuộc Họp Quốc Tế Lần Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Mỹ Châu diễn ra tại Mexico City ngày 6-8/6/1996 

“Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

 

THỨ NĂM 6/3/2008

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI:

Thánh Giáo Phụ Âu Quốc Tinh: Cuộc Trở  Lại Giai Đoạn 2

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 26/2/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (149-150)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin (13-14)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu diễn ra tại Vatican ngày 22-24/10/1998

Mối Liên Hệ giữa Bản Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền Năm 1948 và Hiến Chương Nhân Quyền về Gia Đình Năm 1983 của Tòa Thánh Rôma”

Hãy Ủng Hộ và Nâng Đỡ Gia Đình (4.11-4.13)

 

THỨ TƯ 5/3/2008

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI:

Thánh Giáo Phụ Âu Quốc Tinh: Cuộc Trở  Lại Giai Đoạn 1

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 26/2/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (146-148)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin (12)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu diễn ra tại Vatican ngày 22-24/10/1998

Mối Liên Hệ giữa Bản Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền Năm 1948 và Hiến Chương Nhân Quyền về Gia Đình Năm 1983 của Tòa Thánh Rôma”

Hãy Ủng Hộ và Nâng Đỡ Gia Đình (4.8-4.10)

 

THỨ BA 4/3/2008

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI:

Kêu gọi trả tự do cho vị Tổng Giám Mục Giáo Chủ ở Mossul Iraq

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (144-145)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

  ĐTC Gioan Phaolô II

Thông Điệp Thánh Thể

Mầu Nhiệm Đức Tin (11)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu diễn ra tại Vatican ngày 22-24/10/1998

Mối Liên Hệ giữa Bản Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền Năm 1948 và Hiến Chương Nhân Quyền về Gia Đình Năm 1983 của Tòa Thánh Rôma”

Hãy Ủng Hộ và Nâng Đỡ Gia Đình (4.4-4.7)

 

THỨ HAI 3/3/2008

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI:

Về Hành Trình Phép Rửa Mùa Chay

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay 2/3/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (142-143)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

Thông Điệp Thánh Thể

  ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (10)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu diễn ra tại Vatican ngày 22-24/10/1998

Mối Liên Hệ giữa Bản Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền Năm 1948 và Hiến Chương Nhân Quyền về Gia Đình Năm 1983 của Tòa Thánh Rôma”

Những Nỗ Lực Làm Lệch Lạc Các Quyền Lợi Của Con Người (3.1-3.5)

 

CHÚA NHẬT 2/3/2008

ĐTC Gioan Phaolo II

Về việc sửa soạn cho Lễ Phục Sinh

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay 6/3/2005

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (140-141)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

Thông Điệp Thánh Thể

  ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (9)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu diễn ra tại Vatican ngày 22-24/10/1998

Mối Liên Hệ giữa Bản Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền Năm 1948 và Hiến Chương Nhân Quyền về Gia Đình Năm 1983 của Tòa Thánh Rôma”

Những Nỗ Lực Làm Lệch Lạc Các Quyền Lợi Của Con Người (3.1-3.5)

 

THỨ BẢY 1/3/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

Thánh Giáo Phụ Âu Quốc Tinh - Sự Nghiệp Văn Chương

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 13/2/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (139)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

Thông Điệp Thánh Thể

  ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (8)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu diễn ra tại Vatican ngày 22-24/10/1998

Mối Liên Hệ giữa Bản Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền Năm 1948 và Hiến Chương Nhân Quyền về Gia Đình Năm 1983 của Tòa Thánh Rôma”

Một Số Quyền Lợi Của Gia Đình Và Quyền Sống Bị Khinh Thường (2.1-2.5)

Tháng 2

THỨ SÁU 29/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

Thánh Giáo Phụ Âu Quốc Tinh - Sự Nghiệp Văn Chương

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 20/2/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (137-138)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa

Thông Điệp Thánh Thể

  ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (6-7)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu diễn ra tại Vatican ngày 22-24/10/1998

Mối Liên Hệ giữa Bản Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền Năm 1948 và Hiến Chương Nhân Quyền về Gia Đình Năm 1983 của Tòa Thánh Rôma”

 

 

THỨ NĂM 28/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

Thánh Giáo Phụ Âu Quốc Tinh - Đức Tin và Lý Trí

“Con đã muộn màng yêu mến Chúa”

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 30/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (135-136)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa

Thông Điệp Thánh Thể

  ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (5)

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Âu Châu diễn ra tại Vatican ngày 22-24/10/1998

Mối Liên Hệ giữa Bản Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền Năm 1948 và Hiến Chương Nhân Quyền về Gia Đình Năm 1983 của Tòa Thánh Rôma” (1.1)

 

 

THỨ TƯ 27/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

Thánh Giáo Phụ Âu Quốc Tinh - Đức Tin và Lý Trí

Sự thật cư ngụ ở trong con người nội tại

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 30/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (133-134)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Thông Điệp Thánh Thể

  ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (4)

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Hôn Nhân Gia Đình - Mầu Nhiệm Cao Cả

Kinh Cầu Thánh Gia

 

 

THỨ BA 26/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

Cảm Nghiệm Hoán Cải của Thánh Phaolô với chủ đề “Không Ngừng Cầu Nguyện”

Bài Giảng trong Giờ Kinh Tối Lễ Thánh Phaolô Trở Lại 25/1/2008

ở Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoài Thành

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (132)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Thông Điệp Thánh Thể

  ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (3)

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Hôn Nhân Gia Đình - Mầu Nhiệm Cao Cả

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

 

 

THỨ HAI 25/2/2008

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Người phụ nữ Samaritano

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay 24/2/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (129-131)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Thông Điệp Thánh Thể

  ĐTC Gioan Phaolô II

Dẫn Nhập (1-2)

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Hôn Nhân Gia Đình - Mầu Nhiệm Cao Cả

YÊU THƯƠNG HUYNH ĐỆ 

 

CHÚA NHẬT 24/2/2008

ĐTC GIOAN PHAOLÔ II

Giá trị khổ đau

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay 20/2/2005 tại bệnh viện

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (128-129)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Thông Điệp Thánh Thể

  ĐTC Gioan Phaolô II

Tổng Quan

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Hôn Nhân Gia Đình - Mầu Nhiệm Cao Cả

Trọng Kính Cha Mẹ

 

THỨ BY 23/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

Cảm Nghiệm Hoán Cải của Thánh Phaolô với chủ đề “Không Ngừng Cầu Nguyện”

Bài Giảng trong Giờ Kinh Tối Lễ Thánh Phaolô Trở Lại 25/1/2008

ở Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoài Thành

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (126-127)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (185-186)    

Kết Luận

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Hôn Nhân Gia Đình - Mầu Nhiệm Cao Cả

GIÁO DỤC CON CÁI

 

 

THỨ SÁU 22/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

Các sinh viên đại học hãy tỏ ra tôn trọng ý nghĩ của người khác ..."

Nhắn Nhủ sau Kinh Truyền Tin Chúa Nhật II Thường Niên 20/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (124-125)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến hoàn toàn cho Mẹ Maria 

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (183-184)    

Chương VII: Những Phương Trị

Những Phàn Nàn Về Các Sự Lạm Dụng Trong Những Vấn Đề Phụng Vụ

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Hôn Nhân Gia Đình - Mầu Nhiệm Cao Cả

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

 

THỨ NĂM 21/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

“Ngày nay cái nguy hiểm của thế giới Tây phương đó là ở chỗ ..."

Bài Diễn Từ định nói dịp Khai Trường cho Đại Học Rôma La Sapienza Thứ Năm 17/1/2008 

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (122-123)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến hoàn toàn cho Mẹ Maria 

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (181-182)    

Chương VII: Những Phương Trị

Tòa Thánh

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Hôn Nhân Gia Đình - Mầu Nhiệm Cao Cả

Mầu Nhiệm Hôn Nhân

 

THỨ TƯ 20/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

"Chân lý là gì? Làm sao nhận ra chân lý?"

Bài Diễn Từ định nói dịp Khai Trường cho Đại Học Rôma La Sapienza Thứ Năm 17/1/2008 

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (120-121)

Việc Tận Hiến Cách Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến hoàn toàn cho Mẹ Maria 

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (176-180)    

Chương VII: Những Phương Trị

Vị Giám Mục Giáo Phận

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Hôn Nhân Gia Đình - Mầu Nhiệm Cao Cả

Phương Thế Cứu Vãn

 

THỨ BA 19/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

“Sự thật làm cho chúng ta thiện hảo và sự thiện hảo là những gì chân thực"

Bài Diễn Từ định nói dịp Khai Trường cho Đại Học Rôma La Sapienza Thứ Năm 17/1/2008 

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (118-119)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (173-175)    

Những Vấn Đề Trầm Trọng & Những Vấn Đề Lạm Dụng Khác

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Hôn Nhân Gia Đình - Mầu Nhiệm Cao Cả

Hiện Tượng Phá Sản

 

THỨ HAI 18/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

Việc Biến Hình

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay 17/2/2008  

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (117)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (172)    

Những Vi Phạm Trầm Trọng Graviora Delicta      

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Hôn Nhân Gia Đình - Mầu Nhiệm Cao Cả

Bối Cảnh

 

CHÚA NHẬT 17/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

Đời Tận Hến, Sự Sống và Mùa Chay

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Thường Niên 3/2/2008  

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (116)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (169-171)    

Những Phương Trị

Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh,  BVL

Về Một Hoàng Quí… “Chúa có cái tật”

Tưởng Niệm

 

 

THỨ BẢY 16/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

“Đại học đường là gì? Đâu là công việc làm của nó?”

Bài Diễn Từ định nói dịp Khai Trường cho Đại Học Rôma La Sapienza

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (115)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (168)    

Những Người Đã Bỏ Hàng Ngũ Giáo Sĩ

5 Vị Hồng Y    

Thỉnh Nguyện Thư gửi khắp thế giới kêu gọi đồng lòng

xin Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tuyên bố

Tín Điều Thánh Mẫu thứ năm về vai trò Mẹ Đồng Công

 

THỨ SÁU 15/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

“Lý trí là gì? Làm thế nào một chủ trương

– nhất là một tiêu chuẩn về luân lý – lại cho thấy là ‘có lý’?”

Bài Diễn Từ định nói dịp Khai Trường cho Đại Học Rôma La Sapienza

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (111-114)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (165-167)    

Những Việc Cử Hành Đặc Biệt Được Thực Hiện Khi Thiếu Linh Mục

ĐTGM San Antonio Texas

phản đối việc Nữ Thượng Nghị Sĩ Hillary Clinton

diễn thuyết ở Đại Học Công Giáo Thánh Mary

 

THỨ NĂM 14/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

“Chính vì là mục tử của cộng đồng của mình,

Giáo Hoàng càng ngày càng trở thành một tiếng nói cho lý trí nhân  loại về đạo lý” 

Bài Diễn Từ định nói dịp Khai Trường cho Đại Học Rôma La Sapienza

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (108-110)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (162-164)    

Những Việc Cử Hành Đặc Biệt Được Thực Hiện Khi Thiếu Linh Mục

Tưởng  Niệm đúng 3 năm (13/2/2005-2008) Lucia tạ thế lià đời

“Con phải ở lại thế gian lâu hơn… để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến”

Bắt đầu tiến trình phong chân phước được  ĐTC BĐ XVI châm chước cho 2 năm

theo lời thỉnh nguyện của nhiều giám mục và giáo dân trên thế giới

 

THỨ TƯ 13/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

“La Sapienza – Viện Đại Học Rôma …

thuộc vào số những đại học đường nổi tiếng nhất trên thế giới.”

Bài Diễn Từ định nói dịp Khai Trường cho Đại Học Rôma La Sapienza

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (105-107)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (161)    

Giảng Trong Thánh Lễ

ĐTGM Louis Sako ở Kirkuk, Iraq

Kitô hữu Iraq có thể tái xuất hành khỏi Iraq nhưng vẫn không mất niềm hy vọng

 

THỨ BA 12/2/2008

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI

‘Tôi không đồng ý với bạn những gì bạn nói,

nhưng tôi sẽ bênh vực cho đến cùng quyền được nói của bạn’

Bài Diễn Từ định nói dịp Khai Trường cho Đại Học Rôma La Sapienza

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (103-104)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (157-160)    

Thừa Tác Viên Ngoại Lệ Cho Rước Lễ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

MÙA XUÂN MUÔN THUỞ MARIA

4.- MÙA XUÂN VIÊN MÃN

 

CHÚA NHÂT 10/2/2008

ĐTC Gioan Phaolo II những ngày cuối đời

Về ý nghĩa từ đau khổ tới vinh quang của Mùa Chay

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay 13/2/2005

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (98-100)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (149-153)    

Những Phận Vụ Đặc Biệt Của Thành Phần Tín Hữu Giáo Dân

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

MÙA XUÂN MUÔN THUỞ MARIA

2.- MÙA XUÂN SAU NGUYÊN TỘI

 

THỨ BẢY 9/2/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Cuộc Hành Trình Mùa Chay (tiếp)

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 6/2/2008, Thứ Tư Lễ Tro 

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (97)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (146-148)    

Những Phận Vụ Đặc Biệt Của Thành Phần Tín Hữu Giáo Dân

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

MÙA XUÂN MUÔN THUỞ MARIA

1.- MÙA XUÂN TRƯỚC NGUYÊN TỘI

 

THỨ SÁU 8/2/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Cuộc Hành Trình Mùa Chay

Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 6/2/2008, Thứ Tư Lễ Tro 

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (96)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (134-137)    

Những Cuộc Rước Kiệu và Những Cuộc Hội Nghị Thánh Thể

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Mùa Xuân Muôn Thuở

 

THỨ NĂM 7/2/2008

ĐTC Biển Đức XVI

“Chúa Kitô đã trở nên nghèo vì anh chị em” (2Cor 8:9)

 Sứ Điệp Mùa Chay 2008 (tiếp)

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (94-95)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (134-137)    

2. Một Số Hình Thứ Tôn Thờ Thánh Thể Ngoài Thánh Lễ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Thái Hà – Một Ấn Tượng Tử Giá

Hồi  Niệm (tiếp và hết)

 

THỨ TƯ 6/2/2008

ĐTC Biển Đức XVI

“Chúa Kitô đã trở nên nghèo vì anh chị em” (2Cor 8:9)

 Sứ Điệp Mùa Chay 2008 

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (92-93)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (134-137)    

2. Một Số Hình Thứ Tôn Thờ Thánh Thể Ngoài Thánh Lễ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Thái Hà – Một Ấn Tượng Tử Giá

Hồi  Niệm (tiếp)

 

THỨ BA 5/2/2008

ĐTC Biển Đức XVI

  Về Thông Điệp Niềm Hy Vọng Kitô Giáo

Hội ngộ với Sinh Viên Công Giáo Rôma ngày 13/12/2007

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (90-91)

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (129-133)    

Việc Lưu Giữ Thánh Thể và Việc Tôn Thờ Thánh Thể Ngoài Thánh Lễ

Việc Lưu Giữ Thánh Thể

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Thái Hà – Một Ấn Tượng Tử Giá

Hồi  Niệm (tiếp)

 

THỨ HAI 4/2/2008

ĐHY Christoph Schonborn, TGM Vienna, Áo quốc

“Vị Giáo Hoàng cao cả không thể quên được này,

ngay từ thiếu thời, đã say mê bí mật của Lòng Thương Xót Chúa”

Hội Nghị Về Lòng Thương Xót Chúa Lần Đầu Tiên

nhân  dịp kỷ niệm 3 năm  Băng Hà của ĐTC Gioan Phaolô II

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (87-89)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (125-128)    

Áo Lễ

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm

Thư Chúc Tết Mậu Tý 2008

của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

CHÚA NHẬT 3/2/2008

ĐTC Gioan Phaolô II

Việc Giáo Dục Hòa Bình Cho Trẻ Em

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Thường Niên

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (85-86)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (121-124)    

Áo Lễ

Linh Mục Tuấn Anh

Thư cám ơn giúp đồng bào Bão Lụt

xứ Xích Thọ, Ninh Bình

 

THỨ BẢY 2/2/2008

ĐTC Biển Đức XVI

"Ngày lễ Dâng Chúa đây Giáo Hội cử hành Ngày Đời Tận Hiến"

Bài Giảng Ngày Thế Giới Đời Tận Hiến Tu Trì 2/2/2006

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (83-84)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (117-120)    

3. Các Chén Thánh

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

THƯ CHÚC TẾT CỦA

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone

 Bản dịch thư gửi Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt

 

THỨ SÁU 1/2/2008

ĐTC Biển Đức XVI

“Thánh Thể, Lộ Đức và Việc Chăm Sóc Mục Vụ cho Bệnh Nhân”

Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (80-82)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

Chúng ta cần phải thoát ly những gì là xấu xa nơi chúng ta.  

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (110-116)    

2. Những Hoàn Cảnh Khác Liên Quan Đến Thánh Lễ

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone

Tránh những hành động có thể gây rắc rối cho trật tự chung

 thư nhắc nhủ Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt

Tháng 1

THỨ NĂM 31/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Thánh Đại Giáo Phụ Âu Quốc Tinh

vị giám mục hấp hối

Triều Kiến Chung Th 16/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (78-79)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

Chúng ta cần phải thoát ly những gì là xấu xa nơi chúng ta.  

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (108-109)    

Địa Điểm Cử Hành Thánh Lễ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Thái Hà – Một Ấn Tượng Tử Giá

Hồi  Niệm

 

THỨ TƯ 30/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Thánh Đại Giáo Phụ Âu Quốc Tinh

4 Năm Cuối Đời

Triều Kiến Chung Th 16/1/2008  

  Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (75-77)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (100-107)    

Việc Hiệp Lễ:

4. Việc Hiệp Lễ Dưới Hai Hình

Thời Điểm Maria

"Chiến Dịch Phất Cờ Đồng Khởi Đẩy Lui"

Điện Thư Hưởng Ứng Thư Hiệp Thông của LĐCGVNHK 27/1/2008 

 

THỨ BA 29/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Đại Kết Kitô Giáo cho Sứ Vụ Truyền  Giáo

Triều Kiến Chung Thứ Tư 23/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (72-74)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (97-99)    

Việc Hiệp Lễ:

Việc Hiệp Lễ Của Các Linh Mục

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Kêu Gọi Cầu Nguyện và Tái Khẳng Định Hiệp Thông
với Giáo Hội Việt Nam & Giáo Phận Hà Nội

 

THỨ HAI 28/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Việc Rao Giảng Nước Thiên Chúa

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyn Tin Chúa Nht II Thường Niên 27/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (69-71)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (93-96)    

Việc Hiệp Lễ:

2. Việc Cho Rước Lễ

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Mỹ Châu diễn ra tại Mexico City ngày 6-8/6/1996

“Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

3- NHỮNG ĐỀ NGHỊ

 

CHÚA NHẬT 27/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

"Mầu nhim ca Phép Ra, ở chỗ Thiên Chúa muốn cu độ chúng ta bằng vic đích thân  đi xung tn đáy ca vc thm này"

Bài Giảng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Ra Chúa Nht 13/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (68)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (88-92)    

Việc Hiệp Lễ:

2. Việc Cho Rước Lễ

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Mỹ Châu diễn ra tại Mexico City ngày 6-8/6/1996

“Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

2) NHỮNG SỰ THẬT VỀ GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG

 

THỨ BẢY 26/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

“Thánh Thể, Lộ Đức và Việc Chăm Sóc Mục Vụ cho Bệnh Nhân”

Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (65-67)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

 Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (85-87)    

Việc Hiệp Lễ:

Những Điều Kiện Để Hiệp Lễ

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Mỹ Châu diễn ra tại Mexico City ngày 6-8/6/1996

“Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

CUỘC KHỦNG HOẢNG Ở MỸ CHÂU

 

THỨ SÁU 25/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

100 Năm Tuần Lễ Nguyện Cầu cho Mối Hip Nht Kitô Giáo

Buổi Triu Kiến Chung hng tun Thứ Tư 23/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (64)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

 Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (80-84)    

Việc Hiệp Lễ:

Những Điều Kiện Để Hiệp Lễ

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Mỹ Châu diễn ra tại Mexico City ngày 6-8/6/1996

“Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

Nhập Đề

 

THỨ NĂM 24/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Tình Hình Thế Giới trong Năm 2007

với Ngoại Giao Đoàn Chư Quốc Có Liên Hệ Ngoại Giao với Quốc Đô Vatican

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (62-63)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria:

 Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (75-79)    

Việc Kitô Hữu Giáo Dân Tham Dự Vào Việc Cử Hành Thánh Thể:

Việc Liên Kết Những Lễ Nghi Khác Nhau Trong Việc Cử Hành Thánh Lễ

Cuộc Họp Quốc Tế Thứ Hai của Những Chính Trị Gia và Các Nhà Lập Pháp ở Mỹ Châu diễn ra tại Mexico City ngày 6-8/6/1996

“Phẩm Giá của Gia Đình và Sự Sống trong Lãnh Vực Chính Trị và Ngành Lập Pháp ở Mỹ Châu theo Chiều Hướng của Thông Điệp Phúc Âm Sự Sống”

Giới Thiệu

THỨ TƯ 23/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Tình Hình Thế Giới trong Năm 2007

với Ngoại Giao Đoàn Chư Quốc Có Liên Hệ Ngoại Giao với Quốc Đô Vatican

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (60-61)

Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (73-74)    

Những Phần Khác Của Thánh Lễ

Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan B. Phạm Minh Mẫn

Năm Giáo Dục Kitô Giáo

LÁ THƯ MỤC TỬ MÙA XUÂN MẬU TÝ

THỨ BA 22/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Tình Hình Thế Giới trong Năm 2007

với Ngoại Giao Đoàn Chư Quốc Có Liên Hệ Ngoại Giao với Quốc Đô Vatican

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (57-59)

Việc tôn sùng Mẹ Maria đặc biệt cần thiết vào những thời buổi sau này

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (68-72)    

Những Phần Khác Của Thánh Lễ

  Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình

  HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH (12)

"Gia đình của thành phần di dân có quyền được bảo vệ"

THỨ HAI 21/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

"Sứ vụ truyền bá phúc âm hóa của Giáo Hội tiến triển dọc theo con đường đại kết"

Huấn Từ Nguyện Kinh Truyn Tin Chúa Nht II Thường Niên 20/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (55-56)

Việc tôn sùng Mẹ Maria đặc biệt cần thiết vào những thời buổi sau này

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (64-67)    

Những Phần Khác Của Thánh Lễ

  Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình

  HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH (10-11)

Gia đình có quyền được hưởng trật tự về xã hội và kinh tế

CHÚA NHẬT 20/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Tình Hình Thế Giới trong Năm 2007

Diễn Từ Tân Niên với Ngoại Giao Đoàn Chư Quốc 7/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (53-54)

 Thiên Chúa muốn Mẹ được nhận biết hơn vào các thời buổi sau này

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (57-63)    

Những Phần Khác Của Thánh Lễ

  Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình

  HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH (9)

Gia đình có quyền hưởng các lãnh vực pháp lý, kinh tế, xã hội và tài chính

THỨ BẢY 19/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

“Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô và Giáo Hội”

Triều Kiến Chung Thứ Tư 2/1/2008

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (51-52)

 Thiên Chúa muốn Mẹ được nhận biết hơn vào các thời buổi sau này

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (51-56)    

Kinh Nguyện Thánh Thể

  Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình

  HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH (6-8)

    Gia đình có quyền tiến bộ, sống đạo và liên hiệp

THỨ SÁU 18/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Thánh Đại Giáo Phụ Âu Quốc Tinh

Lạc Đạo và Hoán Cải

 Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (50)

 Thiên Chúa muốn Mẹ được nhận biết hơn vào các thời buổi sau này

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

       Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (48-50)    

    Vấn Đề Về Thánh Thể Cực Linh      

  Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình

HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH (5)

"Cha mẹ có quyền giáo dục con cái mình"

THỨ NĂM 17/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Hoãn chuyến viếng thăm Đại Học Rôma La Sapienza

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (49)

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

                Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (43-47)    

  Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình

HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH (3-4)

THỨ TƯ 16/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Thánh Đại Giáo Phụ Âu Quốc Tinh

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (46-48)

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

                Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (39-42)    

  Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình

HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH (1-2)

THỨ BA 15/1/2008

ĐHY Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone, SDB

"Tất cả chúng ta đều được kêu gọi hoàn toàn dấn thân

cho Người và tuân  theo ý muốn thần linh của Người".

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (42-45)

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

                Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (36-38)             

  Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình

HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA ĐÌNH

THỨ HAI 14/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (40-41)

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

             Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (34-35)           

  Thời Điểm Maria

     Thông Báo

CHÚA NHẬT 13/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

"Với Chúa Giêsu Kitô, phúc lành của Anbraham đã được vươn tới tất cả mọi dân nước"

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (37-39)

          Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

                Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (29-33)             

     Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ 

     Hiệp Thông với Giáo Hội Việt Nam

   

 THỨ BẢY 12/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

"Hỡi Mẹ trinh nguyên, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi tạo vật, Mẹ đã hạ sinh Đấng Hóa Công”

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (33-36)

        Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

              Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (26-28)             

     Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ 

     Lm Chủ Tịch Viếng Thăm Giáo Hội VN

 

THỨ SÁU 11/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

"Một năm nữa đang khép lại" (tiếp và hết)

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (29-32)

        Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

              Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (23-25)

 

THỨ NĂM 10/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

"Một năm nữa đang khép lại" (tiếp)

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (26-28)

        Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

              Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (19-22)             

 

THỨ TƯ 9/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

"Một năm nữa đang khép lại" (tiếp)

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (22-25)

        Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

              Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (14-18)    

 

THỨ HAI 7/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

"Các chiêm vương gia đã thấy được cả hai thực tại này nơi con trẻ ở Bêlem"

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (17-18)

        Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

              Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (8-9)      

 

CHÚA NHẬT 6/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

“Chúng Tôi Đến Để Triều Bái Người”

Thánh Long Mộng Phố

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (14-16)

        Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

              Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (5-7)      

 

THỨ BẢY 5/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI

“Mẹ đã thông phần vào sự vụ của Người vì chúng ta và cho phần  rỗi của tất cả mọi người”

  Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (10-13)

        Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích            

              Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ  (1-4)    

 

THỨ SÁU 4/1/2008

Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin

“Bản Ghi Chú về Tín Lý liên quan tới một số khía cạnh truyền bá phúc âm hóa”

  Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort):

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (6-8)

                Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ                

"Về Một Số Vấn Đề Cần Phải Tuân Giữ Hay Tránh Lánh Liên Quan Đến Thánh Thể Cực Linh”

 

THỨ NĂM 3/1/2008

 ĐTC Biển Đức XVI:

Về Thánh Gia và Cuộc Họp Gia Đình ở Tây Ban Nha

  Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort):

Bí Mật Maria  - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (1-5)

THÁNH GREGORY NAZIANZUS

                  Cuộc đời và giáo huấn               

 

THỨ TƯ 2/1/2008

ĐTC Biển Đức XVI:

Về Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa Bình Thế Giới

  Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort):

Bí Mật Maria (Kinh Cầu Chúa Thánh Thần) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Thánh Giáo Phụ Basil

        Cuộc đời và giáo huấn      

 

THỨ BA 1/1/2008

 ĐTC Biển Đức XVI:

Gia Đình Nhân Loại là một Cộng Đồng của Hòa Bình

  Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort):

Bí Mật Maria (78) - Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria

Cảm Nghiệm Tâm Linh

                  Hòa Bình Thế Giới