Bông Hồng 40


Các Công Hiệu Đáng Kể

 

Chân phước Alan de la Roche, cha Gioan Dumont, cha Tôma, các nhà chép sử của thánh Đaminh và caíc cây buít khaíc đa t́ng đợc chíng kiến nhng cuộc trở lại lạ lùng nhờ kinh Mân Côi. Những đại tội nhân, cả đàn ông lẫn đàn bà, đă trở lại sau 20, 30, ngay cả 40 năm sống trong tội lỗi và hư đôn xấu xa không thể nói ra được, là nhờ họ kiên tŕ đọc kinh Mân Côi. Những người này là những người, trước đó, đă từng điếc lác trước mọi khắc phục! Tôi sẽ không kể cho qúi vị nghe các cuộc trở lại kỳ diệu ở đây v́ tôi không muốn làm cho cuốn sách này dài ḍng. Ngay cả việc chỉ cho qúi vị biết đến những người mà chính mắt tôi đă chứng kiến tôi cũng không làm: mấy lư do mà tôi không kể về họ.

Qúi độc giả thân mến, tôi hứa với qúi v là nếu qúi v thực thi việc sùng kính này và quảng bá nó, qúi vị sẽ nhờ kinh Mân Côi mà hiểu biết hơn là nhờ ở các sách thiêng liêng đạo đức. Thêm vào đó, qúi bạn sẽ vui sướng được Đức Mẹ thưởng cho như lời Người hứa với thánh Đaminh, với chân phước Alan de la Roche và cho tất cả những kẻ thực hành cũng như khuyến giục việc tôn sùng rất đáng yêu đối với Đức Mẹ này.

V́ phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi dạy cho dân chúng về các nhân đức của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, đem họ đến đời sống tâm nguyện và nên giống Chúa Giêsu Kitô. Nó dạy cho họ thường xuyên đến với các Bí Tích, thực tâm tập tành các nhân đức Kitô giáo và thực hành tất cả các việc lành phúc đức; nó cũng phấn khởi họ trong việc lănh nhận các ân xá nhờ việc đọc kinh Mân Côi.

Dân chúng thường không biết ǵ về các ân xá dồi dào của kinh Mân Côi. Điều này là v́ có nhiều linh mục, khi giảng về kinh Mân Côi, khó ḷng đề cập đến các ân xá, mà là giảng cách bay bướm và theo tâm lư của quần chúng để lấy tiếng khen, chẳng đem lại lợi ích ǵ.

Bởi thế, để qúi vị an tâm, tôi sẽ không nói ǵ hơn là dùng lời của chân phước Alan de la Roche nói rằng phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi là gốc và kho của vô số ơn phúc. V́, nhờ phép lần hạt Rất Thánh Mân Côi:

1.- Các tội nhân được thứ tha;
2.- Các linh hồn khát khao được giăn khát;
3.- Những ai bị gông cùm được tháo gỡ;
4.- Những ai khóc lóc được phúc đức;
5.- Những ai bị cám dỗ được bằng an;
6.- Kẻ nghèo hèn t́m được trợ giúp;
7.- Đạo giaío đợc canh tân;
8.- Những ai vô tri được dẫn dắt;
9.- Kẻ sống biết đàng chế ngự sự kiêu căng;
10- Kẻ chết (linh hồn người lành) được giảm đớn đau.

Ngày kia Đức Mẹ nói với chân phước Alan:

“Mẹ muốn người ta tôn sùng kinh Mân Côi của Mẹ để nhận được ơn và phúc của Con Mẹ trong cuộc đời cũng như trong giờ lâm chung của họ, và sau khi họ chết, Mẹ muốn họ thoát khỏi các sự ràng buộc để họ giống như vua chúa đội triều thiên, cầm vương trượng, vui hưởng vinh quang đời đời.”

Amen. Chớ ǵ được như vậy.

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Bông hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc

Bông hồng 19: Một trao đổi phúc đức

Bông hồng 20: Kinh Kính Mừng diễn nghĩa

Bông hồng 21: 15 Mầu Nhiệm

Bông hồng 22: Nên giống Chúa Kitô

Bông hồng 23: Một việc tưởng niệm

Bông hồng 24: Phương thế nên trọn lành

Bông hồng 25: Sung măn thánh thiện

Bông hồng 26: Kinh nguyện tuyệt hảo

Bông hồng 27: Các lợi ích

Bông hồng 28: Những công dụng hữu hiệu

Bông hồng 29: Phương thế cứu rỗi

Bông hồng 30: Những đặc ân của Hiệp Hội

Bông hồng 31: Blancô Castillô - Alphongsô 8

Bông hồng 32: Don Perez

Bông hồng 33: Một cuộc quỉ ám

Bông hồng 34: Simon de Monfort, Alan de Lanvallay and Othère

Bông hồng 35: Đức Hồng Y Phêrô

Bông hồng 36: Được thoát khỏi Satan

Bông hồng 37: Canh tân một đan viện

Bông hồng 38: Ḷng sùng kính của một vị giám mục

Bông hồng 39: Biến cải một giáo xứ