Xin Knh Dang Cha:

Trong Ngoi Li nhap the va t hien,

a thng nhan con lam Ngha T cua Cha 42 nam qua,

t ngay con con s sinh cha the nhan biet Cha! 

 

Xin Tri An Me:

Vi Chua Kito va bi Giao Hoi cua Ngi,

a tai sinh  S Song Than Linh ni con

vao chnh ngay le Me Thien Chua, 11-10-1948.

 

 

TONG QUAN

LI GII THIEU

Nhap e 1

Nhap e 2

 

I. Tinh Than Va Chan Ly

    1. Cha Tren Tri     5. Lng Thc Hang Ngay
    2. Danh Cha Ca Sang     6. Tha N Chung Con
    3. Nc Cha Tr en     7. Ch Sa Cam Do
    4. Y Cha The Hien     8. Cho Khoi S D

 

Tong Ket

Tnh Thc Va Cau Nguyen

 

II. Phu Trng:  

    KINH NGUYEN LI CHUA 

    1.- Li Nguyen Rang ong     11- Li Nguyen Vao em
    2.- Li Nguyen Dang Le     12- Tuyen Ngon c Tin
    3.- Li Nguyen Hiep Le     13- Kiem iem c Tin
    4.- Li Nguyen Thanh The     14- Bo Kinh Chua La Tnh Yeu
    5.- Li Nguyen An Sung     15- Bo Kinh Thanh Linh
    6.- Li Nguyen Chan Ly     16- Bo Kinh S Song
    7.- Li Nguyen Hoat ong     17- Bo Kinh Ngi Khen
    8.- Li Nguyen Chien au     18- Bo Kinh Sao Tri
    9.- Li Nguyen Dng Nuoi     19- Bo Kinh Ngi Cong Chnh
    10- Li Nguyen Thong Hoi     20- Bo Kinh T ao Viet Nam

21- Kinh Lạy Cha Cuộc Đời (phụ thm ngy 21/6/2010)

Cao-Tan-Tnh