GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

 

26/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 20

 

19/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 19

 

15/4: ĐTC Phanxicô chủ tế và giảng lễ Đêm Vọng Phục Sinh và Sứ Điệp Phục Sinh

 

14/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Suy Niệm Đường Thánh Giá Tối Thứ Sáu Tuần Thánh

 

13/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Truyền Dầu Sáng Thứ Năm Tuần Thánh

 

12/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 18

 

9/4: ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Lá và Huấn Từ Truyền Tin

 

5/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 17

 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Cáo về điều được gọi là Sứ Điệp Từ Trời

 

29/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 16

 

26/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay

 

25/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Chúa Nhật Lễ Lá 9/4/2017

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XXXI 2016

 

22/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 15

 

19/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay

 

18/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Hoàng Thương Xót

 

17/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Về Tòa Trong và 24 Giờ cho Chúa

 

15/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 14

 

12/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay

 

ĐTC Phanxicô: Linh Mục Lấy Vợ?

 

5/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay

 

1/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 13

 

25/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VIII Thường Niên

 

22/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 12

 

19/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VII Thường Niên

 

15/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 11

 

13/2: ĐTC Phanxicô viết lời mở đầu cho tác phẩm "con tha thứ cho cha" của một tác giả bị lạm dụng tình dục

 

12/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên

 

8/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 10

 

7/2: ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp Mùa Chay 2017

 

5/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên

 

1/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 9

 

29/1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Thường Niên

 

25/1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 8

 

23/1: ĐTC Phanxicô: Phỏng Vấn với Tờ Nhật Báo El Pais Tây Ban Nha

 

22/1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Thường Niên

 

18-1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 7

 

15-1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Nhật II Thường Niên

 

11-1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 6

 

9-1: ĐTC Phanxicô - Diễn Từ Tân Niên với Phái Đoàn Ngoại Giao Chư Quốc

 

8-1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 

6-1: ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Hiển Linh và Huấn Từ Truyền Tin

 

4-1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 5

 

1-1: ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa và Huấn Từ Truyền Tin đầu Năm 2017