GIÁO HỘI HIỆN THẾ 2017

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

31/12: Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương của ĐTC Phanxicô - Có Vấn Đề?

 

“I signed the Correctio, I wouldn't do it again: it created even more confusionˮ

 

30/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Gia 30/12

24-25/12: ĐTC Phanxicô - Lễ Đêm GS 24/12 và Sứ Điệp GS 25/12

21/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Chúc Mừng Giáng Sinh Giáo Triều Roma 2017

20/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 5

17/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin CN III Mùa Vọng

 

13/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 4

 

10/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin CN II Mùa Vọng

 

8/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm

 

3/12: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin CN I Mùa Vọng

 

27/11/ - 2/12: ĐTC Phanxicô: Tông Du Miến Điện và Bangladesh

 

26/11: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Kitô Vua

 

24/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Sứ Điệp Hòa Bình 1/1/2018

 

22/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 3

 

19/11: Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo I - Chúa Nhật 19/11/2017

 

15-11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 2

 

7/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 1

 

1/11: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Các Thánh

 

25/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 38

 

18/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 37

 

11/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 36

 

4/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 35

 

27/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 34

 

20/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 33

 

10/9: Nhớ Về Cội Nguồn Giáo Hội Mẹ Việt Nam

 

7/9 Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Colombia 6-11/9/2017

 

30/8 Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 32

 

23/8 Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 31

 

9/8: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 30

 

2/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 29

 

13/7: ĐTGM Ngô Quang Kiệt về Thánh Giá ở Đan Viện Thiên An Huế

 

29/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giảng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

 

28/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 28

 

25/6: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XII Thường Niên 25/6/2017

 

24/6: Đức Thánh Cha Phanxicô - Sứ Điệp đầu tiên cho Ngày Thế giới Người Nghèo 2017

 

21/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 27

 

18/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

 

14/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 26

 

13/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Người Nghèo đầu tiên (English only)

 

7/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 25

 

4/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giảng Lễ Hiện Xuống

 

31/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 24

 

24/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 23

 

17/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 22

 

13/5: Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Fatima Bồ Đào Nha (English only)

 

10/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 21

 

7/5: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật IV Phục Sinh

 

28-29/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Ai Cập

 

26/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 20

 

19/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 19

 

15/4: ĐTC Phanxicô chủ tế và giảng lễ Đêm Vọng Phục Sinh và Sứ Điệp Phục Sinh

 

14/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Suy Niệm Đường Thánh Giá Tối Thứ Sáu Tuần Thánh

 

13/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Truyền Dầu Sáng Thứ Năm Tuần Thánh

 

12/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 18

 

9/4: ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Lá và Huấn Từ Truyền Tin

 

5/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 17

 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông Cáo về điều được gọi là Sứ Điệp Từ Trời

 

29/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 16

 

26/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay

 

25/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Chúa Nhật Lễ Lá 9/4/2017

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XXXI 2016

 

22/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 15

 

19/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay

 

18/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Hoàng Thương Xót

 

17/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Về Tòa Trong và 24 Giờ cho Chúa

 

15/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 14

 

12/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay

 

ĐTC Phanxicô: Linh Mục Lấy Vợ?

 

5/3: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay

 

1/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 13

 

25/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VIII Thường Niên

 

22/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 12

 

19/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VII Thường Niên

 

15/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 11

 

13/2: ĐTC Phanxicô viết lời mở đầu cho tác phẩm "con tha thứ cho cha" của một tác giả bị lạm dụng tình dục

 

12/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên

 

8/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 10

 

7/2: ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp Mùa Chay 2017

 

5/2: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên

 

1/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 9

 

29/1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Thường Niên

 

25/1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 8

 

23/1: ĐTC Phanxicô: Phỏng Vấn với Tờ Nhật Báo El Pais Tây Ban Nha

 

22/1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Thường Niên

 

18-1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 7

 

15-1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Nhật II Thường Niên

 

11-1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 6

 

9-1: ĐTC Phanxicô - Diễn Từ Tân Niên với Phái Đoàn Ngoại Giao Chư Quốc

 

8-1: ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 

6-1: ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Hiển Linh và Huấn Từ Truyền Tin

 

4-1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - bài 5

 

1-1: ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa và Huấn Từ Truyền Tin đầu Năm 2017