TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

ƠN GỌI THƯƠNG XÓT

 

Cảm Nhận Thương Xót

 

Các Chia sẻ

 

Về LTXC

Ơn Gọi Tông Đồ Chúa Tình Thương / nghe bài chia sẻ này trong Ngày Tĩnh Tâm Bế Mạc Năm Thánh Thương Xót Thứ Bảy 19/11/2016

Linh Đạo Lòng Thương Xót Chúa / nghe bài chia sẻ này trong Ngày Tĩnh Tâm Bế Mạc Năm Thánh Thương Xót Thứ Bảy 19/11/2016

Một Đạo Binh Các Hồn Nhỏ cho Lòng Thương Xót Chúa của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

LTXC - Thần Hiển

(nơi Thánh Mẫu Thương Xót Maria, Chứng Nhân Thương Xót Giáo Hội, Tông Đồ Thương Xót Kitô Hữu)

LTXC - Loan Truyền

(qua Sứ Giả Thương Xót Faustina, Thừa Sai Thương Xót Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng Thương Xót Phanxicô)

Thiên Chúa là Tình Yêu Thương Xót: 3- Thánh Linh: Thâm Cung Thương Xót

Thiên Chúa là Tình Yêu Thương Xót: 2- Chúa Con: Dung Nhan Thương Xót

Thiên Chúa là Tình Yêu Thương Xót: 1- Chúa Cha: Bản Tính Thương Xót

Thiên Chúa thực hiện mọi sự cho thiện ích của những ai Ngài đã ấn định

Thiên Chúa yêu khi chúng ta còn là tội nhân

Thiên Chúa không dung tha cho Con Mình

Thiên Chúa yêu nhân loại đến ban Con Một của Ngài

Thiên Chúa là tình yêu... đã yêu chúng ta trước

Người động lòng thương con người hoạn nạn

Người động lòng thương con người van xin

Người động lòng thương con người chết chóc

Người động lòng thương con người đau khổ

Người động lòng thương con người lạc lõng

Lòng Thương Xót Chúa nơi Mẹ Maria

Lòng Thương Xót Chúa trong Đời Tôi

 

Về Đức Tin

Vấn Đề Tha Thứ và Sửa Lỗi

Ân Sủng Mồ Côi

Ngẫu Tượng Đạo Theo

Đức Tin - Đệ Nhất Võ Lâm Vô Địch Thủ

Đức Tin: đẹp, rẻ, bền

 

Đức Tin - Bảo Hiểm Sức Khỏe và Nhân Thọ

 

Về Phúc Âm 

Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa

Mầu Nhiệm Vượt Qua: Các mối liên hệ

Làm thế nào để biết / chứng minh Chúa Kitô thực sự phục sinh?

Bản Án Giêsu - Chân Dung Thương Xót
Thứ Sáu Tuần Thánh

Số phận của người môn đệ phản bội

Tông đồ Phêrô chối Thày vì muốn theo Thày

Mai Đệ Liên có phải là...

Chúa Kitô - Diễn Tiến Cuộc Khổ Nạn

"Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người" (Gioan 1:14)

 

Về Thực Tại Thần Linh

Thiên Chúa ON / OFF trong cuộc đời

Dung Nhan của Tình Thương

Thực Tại Thần Linh 1-3 / 3-1

Nếu trần thế có ma ắt thiên đàng có qủi

Luyện ngục có thời gian hay chăng?

Biên giới tội phúc

Mầu Nhiệm Gian Ác

 

Về Ơn Cứu Độ

Ngày Cùng Tháng Tận - Đứng Thẳng Ngước Cao

"Người động lòng thương" qua Tông Đồ Chúa Tình Thương

Sống Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Đời Thánh Hiến

Trọn lành như Cha Thương Xót

Nếu chúng ta tin có đời sau thì chúng ta đang tìm kiếm những gì ở đời này?

Chúa có thương ma qủi và các linh hồn trong hỏa ngục hay chăng?

Làm sao có thể hiệu nghiệm cứu được các linh hồn?

Sao Trời Cát Biển trong Lòng Thương Xót Chúa Vô Biên

Các Linh Hồn hư đi nhiều hay ít?

Nếu Kitô hữu chúng ta không quan tâm đến phần rỗi của anh chị em mình thì đừng hòng được cứu rỗi - hãy coi chừng phần rỗi của chính bản thân mình?

 

Về Homeless

Niềm Vui Phúc Âm - Chia Sẻ Cảm Nghiệm

Một Thiên Chúa Nhập Thể homeless

Một Chúa Kitô homeless giữa thế giới văn minh...

 

"Những người anh chị em hèn mọn nhất của Ta"

 

 Homeless - Lý tưởng sống thánh của thành phần Kitô hữu môn đệ đích thực của Chúa Kitô

Với TĐCTT

Thánh Nhân là Tội Nhân

Chỉ cần "ạ ông", "ạ bà" là đủ nên thánh!

Cha Sở Họ Ars thời đại được phong tước Đức ông

Thiếu Nhi Việt Nam khốn cùng

Người Samaritanô Nhân Lành Thời Đại

Sống Lòng Thương Xót Chúa - Thách đố và Thái độ

Sống Thánh Chứng Nhân - Sống Lòng Thương Xót Chúa

Đâu là biên giới giữa công bình và thương xót?

Ba giờ chiều - Thời điểm kinh thiên động địa hằng ngày

"Của độc giải độc"

"Thấy người mà nghĩ đến thân"

Sống Lòng Thương Xót Chúa - Giữ Miệng Lưỡi đừng nói xấu

Những dấu hiệu phản Công giáo

Đâu là dấu hiệu chính yếu chứng thực là Kitô hữu Công giáo  

Kho Tàng Đức Tin là gì và bao gồm những chi?

Quyền cầm buộc và tháo cởi của Giáo Hội bao gồm những gì và tới đâu?

Thành phần phạm nhân cần cầu nguyện hơn thành phần nạn nhân của họ 

 

Các TV Shows

 

Lễ LTXC và Sứ Điệp LTXC  

https://youtu.be/pxVMZHmKDxg

Truyện Kể về LTXC và Ảnh LTXC:

https://youtu.be/K0EmeujKGks

Lễ Lòng Thương Xót Chúa - Thời Điểm:

phần 1 - https://youtu.be/RHnB0f1zsmY và phần 2 - https://youtu.be/nS9qS1W_cl4

Tội Vạ:

phần 1 - https://youtu.be/67NIg4LwmvU  và phần 2 - https://youtu.be/_DppEouli9Y

Toàn Xá:

phần 1 https://youtu.be/TAfUkUx_qF0 -  và phần 2 - https://youtu.be/sdCjloj3DYM

Tông Đồ Chúa Tình Thương: ĐTC Gioan Phaolô II: 

https://youtu.be/krT4Ie4Si7A - Show 1

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Đạo Binh Thương Xót:

 https://youtu.be/6q7DvWZ49eQ - Show 2

 

Các Tác phẩm

 

Kỷ Yếu Mừng 60 Năm Hồng Ân Linh Mục của Cha Giuse Nguyễn Đức Minh 2021

Chuỗi Ngọc Yêu Thương

(Cẩm Nang Chầu Thánh Thể)

 

Lòng Thương Xót Chúa - Mùa Vọng Cánh Chung

 

 Cơn Khát Núi Sọ

(cảm nghiệm LTXC)