LUẬN VỀ VIỆC THÀNH THẬT SÙNG KÍNH ĐỨC TRINH NỮ

 

TREATISE ON TRUE DEVOTION TO THE BLESSED VIRGIN

Nguyên tác Thánh Long Mộng Phố (Louis Grignion Montfort)
 

Bản dịch Việt Ngữ: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dẫn Nhập

 

  

1.         Chính nhờ Đức Trinh Nữ Maria Chúa Giêsu đă đến thế gian, cũng nhờ Mẹ mà Người phải cai trị thế giới.

 

2.         V́ trong cuộc đời của ḿnh, Mẹ Maria đă sống ẩn khuất mà Mẹ được Thánh Thần và Giáo Hội gọi là “Alma Mater”, Người Mẹ ẩn khuất và vô danh. Mẹ khiêm nhượng đến nỗi Mẹ không c̣n mong muốn ǵ hơn trên đời này là được ẩn ḿnh đi trước bản thân Mẹ cũng như trước mắt kẻ khác, mà chỉ cần một ḿnh Thiên Chúa biết mà thôi.

 

3.         Để đáp lại những lời Mẹ nguyện cầu cho được ẩn khuất đi, được nghèo khó và thấp hèn, Thiên Chúa đă hài ḷng thực hiện việc che giấu Mẹ đi trước mắt hầu như hết mọi con người thụ tạo, ở việc Mẹ được hoài thai, việc Mẹ được hạ sinh, ở cuộc sống của Mẹ, ở những mầu nhiệm của Mẹ, ở việc Mẹ sống lại và mông triệu về trời. Hai vị phụ mẫu của Mẹ cũng thật sự không biết về Mẹ; và các thần trời thường hỏi nhau rằng “người này là ai vy?” (Cant. 3:6; 8:5), v́ Thiên Chúa đă che giấu Mẹ không cho họ biết, hay nếu Ngài có tỏ cho họ một điều ǵ đó th́ điều ấy chẳng là ǵ so với những ǵ Ngài c̣n giữ lại.

 

4.         Chúa Cha muốn rằng Mẹ không cần phải làm một phép lạ nào trong đời của Mẹ, ít là phép lạ công khai, mặc dù Ngài đă ban cho Mẹ quyền năng làm điều này. Chúa Con muốn Mẹ phải nói rất ít, mặc dù Người đă ban cho Mẹ đức khôn ngoan của Người.

 

Mặc dù Mẹ Maria là người bạn t́nh thủy chung của ḿnh, Chúa Thánh Thần vẫn muốn các vị tông đồ và thánh kư nói thật ít về Mẹ, mà chỉ nói vừa đủ để tỏ Chúa Giêsu ra thôi.

 

5.         Mẹ Maria là kiệt tác tuyệt vời của Thiên Chúa Toàn Năng, và Ngài đă giữ lấy kiến thức về Mẹ và việc chiếm hữu Mẹ cho chính ḿnh Ngài. Mẹ là Người Mẹ hiển vinh của Chúa Con, Đấng đă muốn hạ Mẹ xuống và che khuất Mẹ đi khi Mẹ c̣n sinh thời để nuôi dưỡng ḷng khiêm nhượng của Mẹ. Người đă gọi Mẹ là “Bà” (Jn. 2:4; 19:26), như thể Mẹ là một kẻ xa lạ, mặc dù trong ḷng của ḿnh, Người coi trọng và mến yêu Mẹ trên hết loài người và thần thiêng. Mẹ Maria là “suối nước được niêm phong” (cant. 4:12), và là người bạn t́nh thủy chung của Chúa Thánh Thần, nơi duy nhất Ngài muốn tới. Mẹ là cung thánh và là nơi nghỉ ngơi của Ba Ngôi, nơi Thiên Chúa ngự trị trong sự rạng ngời thần linh hơn bất cứ đâu khác trong vũ trụ này, kể cả nơi Ngài ngự trên các thần đệ nhị đẳng Cherubim và đệ nhất đẳng Seraphim. Không có một tạo vật nào, dù tinh tuyền đến đâu, được vào đó mà không có phép đặc biệt.

 

6.         Cùng với các thánh nhân, tôi tuyên xưng rằng: Mẹ Maria là địa đường trần thế của Chúa Giêsu Kitô tân Adong, nơi Người đă làm người bởi quyền phép Thánh Linh, để hoàn thành nơi Mẹ những kỳ công khôn lường. Mẹ là thế giới thần linh rộng lớn của Thiên Chúa, nơi chất chứa những kỳ công và vẻ đẹp khôn tả. Mẹ là vẻ nguy nga lộng lẫy của Đấng Toàn Năng, nơi Ngài giấu ẩn Con một của Ngài, như ở trong ḷng của Ngài, và cùng với Người hết mọi sự tuyệt vời nhất và quí hóa nhất. Thiên Chúa quyền năng đă làm cho tạo vật tuyệt vời này những điều cao cả và kín đáo biết bao, như chính Mẹ dù rất khiêm nhượng cũng đă tuyên xưng rằng: “Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi những điều trọng đại” (Lk. 1:49). Thế giới không biết được những điều ấy, v́ nó không có khả năng và bất xứng để biết chúng.

 

7.         Các thánh nhân đă nói những điều tuyệt vời về Mẹ Maria, Thành thánh của Thiên Chúa, và, như chính các vị thú nhận, các vị không bao giờ lại cảm thấy lợi khẩu hơn và sung sướng hơn khi nói về Mẹ. Tuy nhiên, các vị cũng phải công nhận rằng công nghiệp cao ngất của Mẹ vươn tới ngai ṭa của Thiên Chúa là những ǵ không thể nào hiểu thấu; t́nh yêu của Mẹ rộng hơn trái đất không thể nào đo lường nổi; quyền năng cao cả Mẹ hành sử trên Đấng là Thiên Chúa không thể nào hiểu thấu; và đức khiêm nhượng thẳm sâu của Mẹ cùng tất cả mọi nhân đức và ân sủng của Mẹ thật là khôn ḍ. Ôi, cái cao cả khôn thấu biết bao! Ôi, cái bao la khôn tả biết mấy! Ôi, cái vĩ đại khôn lường chừng nào! Ôi, cái thẳm sâu khôn ḍ dường bao!

 

8.         Hết mọi ngày, từ chân trời đến góc biển, trên trời cao thăm thẳm cũng như ở vực cực thẳm, tất cả mọi sự đều loan truyền, tất cả mọi sự đều cao rao Trinh Nữ Maria kỳ diệu. Chín đẳng thiên thần, con người nam nữ ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và tôn giáo, cả người lành lẫn kẻ dữ, thậm chí ngay chính quỉ ma cũng bị thúc đẩy bởi quyền lực của sự thật, dù muốn hay không, xưng tụng Mẹ diễm phúc.

 

Theo Thánh Bônaventura th́ tất cả mọi thần trời trên thiên quốc không ngừng tung hô Mẹ là “Thánh, thánh, thánh Maria, Người Mẹ Trinh Nguyên của Thiên Chúa”. Mỗi ngày các vị chào Mẹ vô vàn lần với lời chào của sứ thần: “Kính mừng Maria”, trong khi phục ḿnh trước nhan Mẹ, xin Mẹ cho các vị được phúc làm theo lời Mẹ yêu cầu. Theo Thánh Âu Quốc Tinh th́ ngay cả Thánh Micae, cho dù là ông hoàng của tất cả triều thần thiên quốc đi nữa, đă tỏ ra hăng hái nhất trong tất cả các thần trời ở việc tôn vinh Mẹ và dẫn đầu những thần khác tôn vinh Mẹ. Lúc nào ngài cũng chờ đợi được diễm hạnh làm theo lời Mẹ để đến cứu giúp một trong thành phần tôi tớ của Mẹ.

 

9.         Toàn thế giới tràn đầy vinh hiển của Mẹ, một điều đặc biệt đúng với thành phần Kitô hữu, những người đă chọn Mẹ làm vị bảo hộ và bảo vệ các vương quốc, các khu vực, các giáo phận và các tỉnh thành. Nhiều vương cung thánh đường được thánh hiến cho Thiên Chúa bằng tên của Mẹ. Không có một nhà thờ nào lại không được cung hiến cho Mẹ, không một xứ sở hay miền đất nào mà lại tối thiểu không có một trong những bức ảnh Mẹ làm phép lạ chữa trị tất cả mọi thứ tai ương và ban mọi thứ phúc lộc. Nhiều hội ái hữu và hội đoàn tôn kính Mẹ như vị quan thày; nhiều hội ḍng lấy tên của Mẹ và xin Mẹ bảo vệ; nhiều phần tử thuộc các tương tế hội và nhiều tu sĩ thuộc mọi ḍng tu dâng lời chúc tụng Mẹ và nhận biết t́nh thương của Mẹ. Không một con trẻ nào mà không chúc tụng Mẹ bằng lời trọ trẹ Kính Mừng Maria. Không hiếm tội nhân, dù cứng ḷng mấy đi nữa, lại không lóe lên một tia hy vọng nào đó nơi Mẹ. Chính ma quỉ trong hỏa ngục, trong khi hăi sợ Mẹ, cũng tỏ ta tôn kính Mẹ.

 

10.       Tuy nhiên, chúng ta thực sự vẫn phải cùng với các thánh nhân nói rằng: De Maria numquam satis, tức là chúng ta vẫn chưa ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh, mến yêu và phụng sự Mẹ Maria cho đủ. Mẹ c̣n đáng được ca ngợi, tôn kính, mến yêu và phụng vụ hơn thế nữa.

 

11.       Ngoài ta, chúng ta cần phải lập lại như Chúa Thánh Thần dạy: “Tất cả vinh hiển nơi nữ tử của đức vua đều ở bên trong” (Ps. 44:14), tức là tất cả mọi hiển vinh bề ngoài mà trời đất đua nhau dâng lên Mẹ cũng chẳng là ǵ so với những ǵ nội tâm của Mẹ đă lănh nhận được từ Đấng Hóa Công ban cho, tức là một thứ vinh hiển bị khuất kín đối với thành thần tạo vật thấp hèn nhỏ bé như chúng ta, những con người không thể thấu hiểu nổi các thứ bí mật của đức vua.

 

12.       Sau hết, chúng ta phải nói bằng những lời của thánh tông đồ Phaolô rằng “mt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, ḷng con người không hiểu nổi” (1Cor. 2:9) vẻ đẹp, sự cao cả, mức tuyệt hảo của Mẹ Maria, vị thật sự là một phép lạ trên hết các phép lạ về ân sủng, về bản tính tự nhiên cũng như về vinh hiển. Có vị thánh đă nói: “Nếu anh em muốn hiểu được Mẹ th́ phải hiểu được Người Con. Mẹ là một Người Mẹ xứng đáng của Thiên Chúa”. Hic taceat omnis lingua: Tại nơi đây hết mọi miệng lưỡi hăy câm nín đi.

 

13.       Ḷng tôi đă bộc lộ một cách đặc biệt vui mừng tất cả những ǵ tôi đă viết để tỏ ra rằng cho đến nay Mẹ Maria đă không được biết đến, và đó là một trong những lư do tại sao Chúa Giêsu Kitô đă không được biết đến như Người đáng. 

 

Bởi thế, nếu thực sự việc nhận biết Chúa Giêsu Kitô và vương quốc của Người cần phải trị đến trên thế gian, th́ nó chỉ có thể là thành quả thiết yếu của việc nhận biết Mẹ Maria và việc Mẹ Maria hiển trị mà thôi. Mẹ là người đầu tiên đă trao tặng Người cho thế giới sẽ là vị thiết lập vương quốc của Người trên thế giới.

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả