Tận Hiến Bản Thân cho Chúa Giêsu Kitô,

Đấng Khôn Ngoan Nhập Thể,

qua Bàn Tay của Mẹ Maria

 

 

Ôi Đấng Khôn Ngoan Hằng Hữu Nhập Thể,

là Chúa Giêsu du hin nht và đáng tôn th nht,

là Thiên Chúa tht và là Người tht,

là Con duy nhất của Cha Hằng Hữu,

và của Mẹ Maria Trinh Nguyên,

con sấp ḿnh thờ lạy Chúa nơi thâm cung

và vinh quang muôn thuở Cha của Chúa,

và nơi cung ḷng khiết trinh của Mẹ Maria,

Người Mẹ rất xứng đáng của Chúa,

khi Chúa Nhập Thể làm người.

 

Con xin tạ ơn Chúa v́ Chúa đă tự hủy Bản Thân Ḿnh,

mặc lấy thân phận của một kẻ nô lệ,

để giải thoát con khỏi bị làm nô lệ dữ tợn của ma quỉ.

con ca ngợi Chúa và tôn vinh Chúa

v́ Chúa đă tự ư muốn tùy thuộc hết mọi sự vào Mẹ Maria

là Người Mẹ thánh hảo của Chúa,

để nhờ Mẹ làm cho con thành nô lệ trung thành của Chúa.

Thế nhưng, than ôi, con là kẻ vô ơn và bất trung,

con đă không giữ những lời hứa với Chúa

một cách rất long trọng khi lănh nhận Phép Rửa.

Con c̣n chẳng hề chu toàn phận vụ phải làm của con;

con chẳng đáng được gọi là con Chúa hay nô lệ của Chúa,

và v́ nơi con chẳng có ǵ

mà không bị Chúa khiển trách và phẫn nộ,

nên con không dám một ḿnh ra trước nhan Chúa Uy Nghi  thánh thiện.

Bởi thế con chạy đến với việc chuyển cầu của Người Mẹ rất thánh của Chúa,

Người Mẹ Chúa đă ban cho con để làm vị cầu bầu của con nơi Chúa;

nhờ đó con mới hy vọng được Chúa ban cho ơn thống hối,

ơn thứ tha tội lỗi của con,

và ơn được khôn ngoan măi măi.

Đó là lư do con xin chào Mẹ, Ôi Mẹ Maria Vô Nhiễm,

Nhà tạm sống động của Thần Tính,

nơi Đấng Khôn Ngoan Hằng Hữu ẩn thân cho Thần Thiêng và loài người tôn thờ.

Con xin chào Mẹ, Ôi Nữ Vương trời đất,

Mẹ thống trị trên tất cả mọi thuộc hạ trừ Thiên Chúa.

Con xin chào Mẹ, Ôi nơi ẩn náu vững chắc của tội nhân,

Mẹ xót thương tất cả mọi tội nhân;

Mẹ ân cần lắng nghe những lời con cầu xin cho được sự khôn ngoan Thần Linh,

và để được thế, xin Mẹ hăy nhận các lời khấn và tiến vật

con thấp hèn dâng lên Mẹ.

 

Con là……………………………, một tội nhân bất trung,

hôm nay, qua bàn tay của Mẹ, xin lập lại và xác nhận những lời hứa rửa tội của con.

Con xin vĩnh viễn từ bỏ Satan

cùng tất cả mọi việc làm và cám dỗ của hắn,

và con xin hoàn toàn hiến ḿnh cho Chúa Giêsu Kitô,

Đấng Khôn Ngoan Nhập Thể,

để vác thập giá ḿnh theo Người mọi ngày trong đời con.

Và để con có thể trung thành với Người hơn

con đă từng trung thành cho đến nay,

hôm nay đây, con chọn Mẹ, Ôi Maria,

trước mặt toàn thể triều thần thiên quốc,

là Người Mẹ của con và Bà Chủ của con.

 

Con xin trao phó và tận hiến cho Mẹ

bằng đường lối của một người nô lệ kết ước,

thân xác của con và linh hồn của con,

các thứ sản vật trong ngoài của con,

thậm chí cả giá trị của các việc lành con làm,

quá khứ, hiện tại và tương lai,

để Mẹ toàn quyền định đoạt về con

cùng với tất cả những ǵ thuộc về con, không trừ bất cứ sự ǵ,

tùy theo ư thích tốt lành của Mẹ

cho Chúa được hiển vinh hơn cả ở đời này và đời sau vô cùng.

 

Ôi Trinh Nữ từ bi nhân ái, xin hăy chấp nhận

việc hiến dâng nhỏ bé của việc con lệ thuộc Mẹ đây,

để tôn kính và hiệp với việc thuận phục

Đấng Khôn Ngoan Hằng Hữu tỏ ra với Mẹ là Mẹ của Người;

như là một dấu chỉ tỏ ra tôn kính quyền thống trị

của Mẹ và Người Con Thần Linh của Mẹ trên con,

một con sâu đê hèn và là một tội nhân khốn nạn;

hầu tạ ơn về các ân huệ

Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đă ưu ái ban cho Mẹ.

 

Con xin cam quyết là từ nay trở đi con muốn,

như một kẻ nô lệ đích thực của Mẹ,

t́m kiếm vinh quang của Mẹ

và vâng lời Mẹ trong hết mọi sự.

 

Ôi Mẹ rất đáng ngợi khen,

xin hăy dâng con cho Con ca M,

như là mt k nô l vĩnh vin ca Người,

để,

qua M con đă được mua chuc,

th́ cũng nh M Người chp nhn con.

Ôi M ca t́nh thương,

xin hăy cầu Chúa cho con ơn được khôn ngoan đích thc

và nh đó được thuc vào s

thành phn được M yêu thươncg,

thành phn được M dy bo,

thành phn được M dn dt,

thành phn được M nâng đỡ

và bo h như con cái và nô l ca M.

 

Ôi V Trinh N trung tín,

Xin hăy làm cho con tht là trn lành trong hết mi sự trở thành một người môn đệ,  

người noi gương bắt chước và làm nô l ca Đấng Khôn Ngoan Hng Hu,

là Chúa Giêsu Kitô, Con M,

để nh li chuyn cu và gương mu ca M,

con đạt ti tm vóc vn toàn ca Người trên thế gian này

và ti vinh hin rng ngi ca Người trên thiên quc.

 

Amen.

 

 

NỘI DUNG

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả