THÀNH THỰC SÙNG KÍNH MẸ MARIA

 

Nguyên Tác: Thánh Long Mộng Phố

Dịch thuật: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

 

Phụ Đề

Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

Trước Hiệp Lễ

 

266.     1) Khiêm tốn đặt ḿnh trước nhan Chúa.

            2) Từ bỏ bản tính băng hoại cùng với những ư hướng của ḿnh, cho dù ḷng quyến luyến bản thân ḿnh của bạn có cảm thấy chúng tốt đẹp mấy chăng nữa.

            3) Lập lại việc tận hiến của ḿnh bằng câu: “Con hoàn toàn thuộc về Mẹ, hỡi Mẹ yêu dấu, và tất cả những ǵ con có đều là của Mẹ”.

            4) Hăy van xin Mẹ Maria cho bạn mượn con tim của Mẹ để bạn có thể lănh nhận Con Mẹ theo những ư hướng của Mẹ. Hăy nhắc nhở Mẹ rằng vinh quang của Con Mẹ không cho phép Người đi vào một cơi ḷng đầy những hoen ố và thay đổi như của bạn, một cơi ḷng không thể nào không làm suy giảm đi vinh quang của Người, khiến Người phải bỏ mà đi. Hăy nói cùng Mẹ rằng nếu Mẹ ở trong bạn để lănh nhận Con Mẹ – một việc Mẹ có thể làm v́ Mẹ có chủ quyền trên tất cả mọi tâm can – th́ Con Mẹ sẽ được Mẹ lănh nhận một cách trọn hảo, không gây nguy hiểm đến việc Người bị ô nhục hay buộc phải bỏ mà đi. “Thiên Chúa ở giữa Mẹ. Mẹ sẽ không bị chuyển dời” (Ps. 45:6).

            Hăy tin tưởng thưa cùng Mẹ rằng tất cả những ǵ bạn sở hữu được dâng cho Mẹ th́ chẳng đủ để tôn vinh Mẹ, nhưng nơi việc Hiệp Lễ bạn muốn dâng cho Mẹ những tặng vật như Cha hằng hữu đă ban tặng cho Mẹ. Nhờ đó Mẹ sẽ cảm thấy được tôn vinh hơn là tất cả mọi kho tàng trên thế gian này bạn dâng cho Mẹ. Sau hết, bạn hay thưa cùng Mẹ rằng Chúa Giêsu, Đấng đă yêu mến Mẹ cách đặc biệt, vẫn muốn được vui thú và nghỉ ngơi trong Mẹ thậm chí nơi linh hồn của bạn, cho dù linh hồn bạn nghèo nàn hơn và ít thanh sạch hơn hang lừa là nơi Người t́nh nguyện ở v́ có Mẹ. Bạn hăy nài xin Mẹ cho bạn mượn con tim của Mẹ mà rằng: “Ôi Maria, con dâng Mẹ tất cả những ǵ của con; xin hăy ban cho con trái tim của Mẹ”.

 

Đang Hiệp Lễ

 

267.     Sau Kinh Lạy Cha, khi bạn gần lănh nhận Chúa, hăy thưa cùng Người 3 lần rằng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng”. Đọc lời này lần thứ nhất như thể bạn thưa cùng Cha hằng hữu rằng v́ những ư nghĩ xấu xa của bạn cùng với ḷng vô ơn của bạn đối với một Người Cha tốt lành như thế mà bạn không xứng đáng lănh nhận Người Con duy nhất của Ngài, nhưng ở đây có Mẹ Maria là nữ tỳ của Ngài, vị tác hành thay cho bạn và sự hiện diện của Mẹ làm cho bạn đặc biệt tin tưởng và hy vọng nơi Ngài (Ps. 4:10).

 

268.     Thưa cùng Thiên Chúa Ngôi Con rằng “Lạy Chúa con chẳng đáng”, nghĩa là bạn không xứng đáng lănh nhận người v́ những lời nói vô ích và xấu xa của bạn cùng với việc thờ ơ phụng sự Người, thế nhưng bạn xin Người thương đến bạn v́ bạn sắp dẫn Người vào nhà của Mẹ Người cũng là nhà của bạn, và bạn sẽ không để Người ra đi cho đến khi Người làm cho nhà ấy thành nhà của Người (Cant. 3:4). Bạn nài xin Người hăy chỗi dậy đến với nơi nghỉ ngơi của Người và ḥm bia thánh hóa của Người (Ps. 131:8). Bạn hăy thưa cùng Người rằng theo công phúc th́ như Esau, bạn tự ḿnh chẳng có đức tin, sức mạnh và sẵn ḷng ǵ hết, thế nhưng chỉ ở nơi Mẹ Maria, Mẹ của bạn, như Giacóp đă tin tưởng vào bà Rebecca là mẹ của ḿnh. Bạn hăy nói với Người rằng mặc dù bạn là một đại tội nhân bạn vẫn bạo dạn đến với Người, khi được nâng đỡ bởi Người Mẹ thánh của Người và được trang sức bằng các công nghiệp cùng nhân đức của Mẹ.

 

269.     Hăy thưa cùng Thánh Linh rằng “Lạy Chúa con chẳng đáng”. Hăy thưa cùng Ngài rằng bạn chẳng đáng lănh nhận tuyệt tác của t́nh yêu Ngài v́ bạn sống hâm hâm dở dở, bại hoại và kháng cự lại những ơn soi động của Ngài. Thế nhưng, bạn đặt tất cả ḷng tin tưởng của ḿnh nơi Mẹ Maria, vị Hiền Thê của trung tín của Ngài, và cùng với Thánh Bênađô nói rằng: “Mẹ là sự bảo toàn trên hết của con, là tất cả nền tảng cho niềm hy vọng của con”. Bạn hăy xin Ngài một lần nữa bao phủ Mẹ Maria, vị Hiền Thê bất khả phân ly của Ngài. Cung ḷng của Mẹ hằng tinh tuyền và trái tim của Mẹ hằng nhiệt thành. Bạn hăy thưa cùng Ngài rằng nếu Ngài không vào ḷng bạn th́ cả Chúa Giêsu và Mẹ Maria sẽ không được h́nh thành ở đó và nó sẽ không phải là một nơi xứng đáng cho các Đấng.

 

Sau Hiệp Lễ   

 

270.     Sau Hiệp Lễ, bạn hăy nhắm mắt lại trong thầm lặng. Đoạn dẫn Chúa Giêsu vào ḷng Mẹ Maria: bạn trao Người cho Mẹ của Người, Mẹ sẽ đón nhận Người bằng một t́nh yêu cao cả và cống hiến cho Người một nơi xứng đáng, sâu xa tôn thờ Người, cho Người thấy t́nh yêu trọn hảo, thiết tha ấp ủ Người trong tinh thần và trong chân lư, và thi hành nhiều sự vụ cho Người là những ǵ chúng ta chẳng biết ǵ hết bởi sự vô tri của chúng ta.

 

271.     Hăy giữ tấm ḷng khiêm nhượng thẳm sâu trước nhan Chúa Giêsu ngự trong Mẹ Maria. Hoặc như một kẻ nô lệ chực ở cổng cung đ́nh, nơi Vua đang nói với Nữ Hoàng. Trong khi các Đấng đang nói chuyện với nhau, tinh thần bạn hăy hướng về trời và đi khắp thế gian, kêu gọi tất cả mọi tạo vật hăy cảm tạ, tôn thờ và mến yêu Chúa Giêsu và Mẹ Maria cho bạn. “Chúng ta hăy đến thờ lạy” (Ps. 94:6)

 

272.     Hay xin Chúa Giêsu đang sống trong Mẹ để vương quốc của Người được trị đến trên trái đất này nhờ Mẹ thánh của Người. Hăy xin ơn Khôn Ngoan thần linh, t́nh yêu thần linh, ơn tha thứ tội lỗi của bạn, hoặc bất cứ ơn nào khác, nhưng luôn nhờ Mẹ Maria và trong Mẹ Maria. Hăy khinh bỉ nh́n bản thân ḿnh mà nói: “Lạy Chúa, xin đừng nh́n đến tội lỗi của con, mắt Chúa chẳng nh́n thấy ǵ nơi con ngoài các nhân đức cùng công nghiệp của Mẹ Maria”. Khi nhớ đến tội lỗi của ḿnh, bạn có thể thêm như thế này: “Con là kẻ thù lợi hại nhất của ḿnh và con cảm thấy lỗi phạm tất cả các tội lỗi ấy” (Cf. Matt. 13:28). Hay “xin giải cứu con khỏi con người bất chính và lường gạt” (Ps. 42:1). Hay “Chúa Giêsu yêu dấu, Chúa cần phải gia tăng lên trong hồn con và con cần phải giảm hạ xuống”. “Mẹ Maria, Mẹ cần phải gia tăng trong con và con luôn giảm thiểu đi”. “Ôi Giêsu Maria, xin hăy tăng lên trong con và tăng lên nơi những kẻ khác quanh con” (Cf. Gen. 1:22 ff.).           

 

273.     C̣n vô số những tư tưởng khác là những ǵ Chúa Thánh Thần sẽ tác động bạn, những tư tưởng Ngài làm như của bạn nếu bạn hoàn toàn suy niệm và hăm ḿnh, và liên lỉ trung thành với việc tôn sùng cao cả và cao sang này là những ǵ tôi đang chỉ dẫn cho bạn đây. Thế nhưng, xin hăy nhớ rằng, bạn càng để cho Mẹ Maria tác động trong mối Hiệp Thông th́ Chúa Giêsu càng được tôn vinh. Bạn càng khiêm nhượng và lắng nghe Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong an b́nh và thinh lặng – không ước mong được thấy, được nếm thử hay cảm thấy – th́ bạn càng cống hiến tự do cho Mẹ Maria nhân danh Chúa Giêsu và Chúa Giêsu càng sẽ càng tác hành trong Mẹ Maria. V́ đối với người công chính th́ ở đâu cũng sống bởi đức tin (Heb. 10:38), nhất là khi Hiệp Lễ, một tác động của đức tin.      

   

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả