Phn Mt

 

Tổng Quan về Việc Thành Tht Sùng Kính Đức M

 

 

Chương Một

 

Tôn Sùng Mẹ Maria: Cần Thiết 

 

 

 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

 

 

22.       Dự án được Ba Ngôi Thiên Chúa thỏa thuận nơi Việc Nhập Thể, lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu Kitô, đó là những ǵ có liên hệ một cách vô h́nh đến từng ngày ở khắp Giáo Hội, và là những ǵ Ba Ngôi sẽ thực hiện cho đến khi Chúa Kitô đến lần thứ hai vào lúc ngày cùng tháng tận.

 

23.       Thiên Chúa Ngôi Cha đă tập trung tất cả mọi gịng nước lại với nhau, và gọi chúng là biển cả (maria). Ngài cũng qui tụ tất cả mọi ân sủng của Ngài lại với nhau, và gọi hết mọi ân sủng ấy là Maria (Maria). Vị Thiên Chúa cao cả này có một kho tàng hay một kho chứa đầy những báu vật được Ngài cất giữ toàn là những ǵ đẹp đẽ, sang trọng, hiếm có và quí giá, kể cả Con riêng của Ngài. Kho tàng lớn lao này chính là Mẹ Maria là vị được các thánh gọi là “kho tàng của Chúa”. Tất cả mọi người được giầu có nhờ ở mức độ tràn đầy của Mẹ.

 

24.       Thiên Chúa Ngôi Con đă ban cho Mẹ của Người tất cả những ǵ Người có được nơi đời sống cũng như nơi cuộc tử nạn của Người, tức là những công nghiệp vô cùng của Người cùng với những nhân đức siêu việt của Người. Người đă làm cho Mẹ trở thành kho tàng của tất cả những ǵ Cha Người đă ban cho Người làm gia sản. Qua Mẹ, Người đă áp dụng công nghiệp của Người cho các chi thể của Người, và nhờ Mẹ Người truyền đạt các nhân đức của ḿnh và phân phối các ân sủng của Người. Mẹ là con kênh đào huyền nhiệm của Người, là máng nước của Người, nhờ đó Người có thể làm tràn lan t́nh thương của Người ra một cách êm ái và dạt dào.

 

25.       Thiên Chúa Thánh Linh kư thác các tặng ân diệu kỳ của Ngài cho Mẹ Maria, vị hiền thê thủy chung của Ngài, và đă chọn Mẹ làm b́nh chứa đựng tất cả những ǵ Ngài có, nhờ đó, Mẹ phân phối tất cả những tặng ân của Ngài và những ân sủng của Ngài cho ai Mẹ muốn, bao nhiêu Mẹ muốn, cách nào Mẹ muốn và khi nào Mẹ muốn. Không có một tặng ân thiên đ́nh nào được ban cho con người mà lại không qua bàn tay trinh nguyên của Mẹ. Điều này thực sự là ư muốn của Thiên Chúa, Đấng đă muốn rằng chúng ta cần phải có tất cả mọi sự qua Mẹ Maria, để, khi làm cho ḿnh trở nên nghèo khó và thấp hèn, và ẩn ḿnh đi trong thẳm sâu của hư không suốt cuộc đời của ḿnh, Mẹ được Thiên Chúa toàn năng làm cho nên phong phú, được tôn tụng và vinh danh. Đó là quan điểm của Giáo Hội cũng như của các vị Giáo Phụ từ thời ban đầu.

 

26.       Nếu tôi nói với thành phần được gọi là trí thức ngày nay, tôi sẽ chứng minh dài ḍng bằng những câu Latinh được trích dẫn từ Thánh Kinh cũng như từ các Vị Giáo Phụ của Hội Thánh về tất cả những ǵ giờ đây tôi đang nói đến một cách hết sức đơn giản. Tôi cũng có thể trưng dẫn những chứng cớ vững chắc có thể đọc thấy đầy đủ trong cuốn “Triều Thiên Tam Cấp của Đức Trinh Nữ” của Cha Poir. Thế nhưng, ở đây tôi chủ yếu nói với thành phần nghèo nàn và đơn thành là những người có thiện chí và đức tin hơn phần đông các vị học giả. V́ họ tin tưởng một cách đơn sơ hơn và xứng đáng hơn, nên tôi chỉ nói sự thật với họ một cách hoàn toàn b́nh dị, không cần phải trích dẫn các đoạn Latinh họ chẳng hiểu ǵ. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ trưng lại một số câu khi chúng nẩy lên trong đầu tôi khi tôi tŕnh bày vấn đề.

 

27.       V́ ân sủng thăng hóa bản tính nhân loại của chúng ta và vinh hiển c̣n làm gia tăng mức độ thiện toàn hơn nữa cho ân sủng, mà chắc chắn một điều là Chúa của chúng ta ở trên trời cũng là Con của Mẹ Maria giống như khi Người c̣n ở trên thế gian. Như thế, Người vẫn tỏ ra thái độ thuận phục và vâng lời của một người con trọn hảo nhất đối với người mẹ tuyệt vời nhất.

 

Tuy nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận không được coi việc lụy thuộc này như là một cái ǵ thấp hèn hay bất toàn nơi Chúa Giêsu Kitô. Đối với Mẹ Maria, con người vô cùng thua kém Con ḿnh là Thiên Chúa, không truyền khiến Người theo kiểu cách như một người mẹ trần gian đối với con cái dưới quyền họ. V́ Mẹ được hoàn toàn biến đổi trong Thiên Chúa bởi ân sủng cùng với vinh hiển đă biến đổi các thánh trong Ngài, mà Mẹ không đ̣i hỏi, mong muốn hoặc làm bất cứ điều ǵ phản lại với ư muốn vĩnh hằng và bất biến của Thiên Chúa. Bởi thế, khi chúng ta đọc thấy trong những bản văn của Thánh Bênađô, Thánh Bênađinô, Thánh Bônaventura, và các thánh khác là tất cả mọi sự trên trời dưới đất, kể cả chính Thiên Chúa, đều tùy thuộc vào Đức Trinh Nữ, các vị cố ư nói rằng thẩm quyền Thiên Chúa vui ḷng ban cho Mẹ lớn lao đến nỗi Mẹ dường như có quyền lực tương tự như Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện và yêu cầu của Mẹ có quyền lực đối với Ngài đến nỗi Ngài chấp thuận chúng như là những lệnh truyền, ở chỗ là Ngài không bao giờ cưỡng lại lời mẹ dấu ái của Ngài nguyện cầu, v́ lời cầu nguyện ấy bao giờ cũng khiêm tốn và hợp với ư muốn của Ngài.

 

Bằng quyền lực của lời nguyện cầu, Moisen đă ngăn được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa muốn giáng xuống trên con cái Do Thái, hiệu nghiệm đến nỗi vị Chúa vô cùng cao cả và xót thương không thể nào cưỡng được ông và xin Moisen hăy để cho Ngài giận dữ trừng phạt đám dân phản loạn ấy. Như thế th́ mănh liệt hơn biết bao lời nguyện cầu của Trinh Nữ Maria khiêm hạ, xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa, lời nguyện cầu có quyền lực đối với Vua trời hơn các lời nguyện cầu và chuyển cầu của tất cả mọi thần trời và thánh nhân trên trời dưới đất.

 

28.       Mẹ Maria có thẩm quyền trên các thiên thần và các thánh trên trời. Như phần thưởng cho việc Mẹ hết sức khiêm hạ, Thiên Chúa đă ban cho Mẹ quyền hạn và phận sự chỉ định cho các thánh nhân những ṭa trống của thành phần thiên thần bội nghĩa sa đọa bởi kiêu căng ngạo mạn.

 

Ư muốn của Thiên Chúa toàn năng, Đấng nâng cao kẻ hèn mọn (Lk. 1:52) là thế, là các quyền lực trên trời, dưới thế và trong hỏa ngục, dù muốn hay không, cũng phải tuân phục các lệnh truyền của Trinh Nữ Maria khiêm hạ. V́ Thiên Chúa đă làm cho Mẹ trở thành nữ vương trời đất, làm vị thống lănh các đạo quân của Ngài, làm vị canh giữ các kho báu của Ngài, làm nơi chất chứa các ân sủng của Ngài, làm cán sự viên thi hành các kỳ công của Ngài, làm vị phục hồi cho nhân loại, làm trung gian cho loài người, làm đấng hủy diệt các kẻ thù địch của Ngài, và làm cộng sự viên thực hiện các công cuộc và chiến thắng vẻ vang của Ngài.

 

29.       Thiên Chúa Ngôi Cha muốn Mẹ Maria làm mẹ của con cái Ngài cho đến ngày cùng tháng tận, bởi thế Ngài mới nói với Mẹ rằng “Hăy ở trong nhà Giacóp” (Ecclus. 24:13), tức là, hăy vĩnh viễn ở với con cái của Ta, ở với những kẻ thánh đức được hiện thân nơi Giacóp, chứ đừng ở với con cái của ma quỉ và tội nhân, thành phần được hiện thân nơi Esau.

 

30.       Như việc truyền sinh theo tự nhiên và về thể lư cần đến một người cha và một người mẹ thế nào, th́ trong việc truyền sinh siêu nhiên và thiêng liêng cũng thế, cũng có một người cha là Thiên Chúa và một người mẹ là Mẹ Maria. Tất cả mọi người con cái đích thực của Thiên Chúa đều có Thiên Chúa là cha của họ và Mẹ Maria là mẹ của họ; ai không có Mẹ Maria làm mẹ của họ th́ cũng không có Thiên Chúa làm cha của họ. Đó là lư do tại sao thành phần bị hư đi, như những người lạc giáo và những người ly giáo, những người tỏ ra thù ghét, khinh khi hay coi thường Đức Trinh Nữ, th́ cũng không có Thiên Chúa là cha của họ, cho dù họ có vênh vang cho rằng họ có, v́ họ không có Mẹ Maria làm mẹ của họ. Thật vậy, nếu họ có Mẹ Maria làm mẹ của họ th́ họ phải mến yêu và tôn kính Mẹ như là những đứa con tốt lành và chân thực tự nhiên tỏ ḷng mến yêu và tôn kính người mẹ đă ban sự sống cho họ. 

 

Một dấu hiệu không thể sai lầm và hiển nhiên nhờ đó chúng ta có thể phân biệt một người lạc đạo, một con người theo tín lư sai lầm, một kẻ thù của Thiên Chúa, với con người thuộc thành phần bạn hữu thực sự của Thiên Chúa, đó là người lạc đạo và tội nhân cứng ḷng hoàn toàn tỏ ra khinh thường và dửng dưng với Đức Mẹ của chúng ta. Họ cố gắng dùng lời nói và việc làm, công khai hay lặng lẽ, để làm giảm thiểu đi ḷng yêu mến và sự tôn kính đối với Mẹ. Thiên Chúa Cha đă không bảo Mẹ Maria hăy ở nơi họ, v́ than ôi họ là một Esau khác vậy.   

 

31.       Thiên Chúa Ngôi Con muốn h́nh thành bản thân ḿnh, nói một cách khác, muốn trở thành hiện thân hằng ngày nơi các phần tử của ḿnh qua người Mẹ yêu dấu của Người. Người đă nói cùng Mẹ rằng: “Hăy lấy Yến Duyên làm gia nghiệp” (Ecclus. 24:13). Đó là như thể Người nói rằng, Thiên Chúa Cha đă ban cho Con làm gia nghiệp tất cả mọi quốc gia trên thế giới này, tất cả người thiện và ác, được tiền định và bị hư đi. Con sẽ là cha và là người biện hộ cho kẻ lành, là một người báo oán đối với kẻ ác, và là vị thẩm phán đối với tất cả mọi người. Thế nhưng, hỡi Mẹ yêu dấu của Con, Mẹ sẽ nhận được gia nghiệp nguyên thành phần được tiền định hiện thân nơi dân Yến Duyên. Là người mẹ yêu dấu của họ, Mẹ sẽ sinh hạ họ, nuôi dưỡng họ và chăm sóc họ. Là nữ vương của họ, Mẹ sẽ dẫn dắt, điều khiển và bênh vực họ.

 

32.       “Kẻ này người kia đều được hạ sinh nơi Mẹ” (Ps. 86:5). Theo một số vị Giáo Phụ giải thích th́ con người đầu tiên được Mẹ Maria hạ sinh đó là Chúa Giêsu Kitô, Vị Thiên Chúa làm người. Nếu Chúa Giêsu Kitô, thủ lănh của nhân loại, được hạ sinh bởi Mẹ, th́ thành phần được tiền định, thành phần là chi thể của vị thủ lănh này, cũng cần phải được Mẹ hạ sinh. Cùng một người mẹ duy nhất không thể hạ sinh đầu mà không có chi thể hay hạ sinh chi thể mà lại thiếu đầu, v́ những thứ ấy sẽ là những quái vật trong lănh vực tự nhiên. Về phương diện ân sủng cũng thế, đầu và chi thể đều được hạ sinh cùng một người mẹ. Nếu một phần tử thuộc nhiệm thể Chúa Kitô, tức là một con người trong thành phần được tiền định, được hạ sinh bởi một người mẹ không phải là Mẹ Maria, vị đă hạ sinh ra đầu, th́ họ không phải là kẻ thuộc thành phần tiền định, không phải là chi thể của Chúa Giêsu Kitô, mà là một con quái vật về phương diện ân sủng.

 

33.       Ngoài ra, Chúa Giêsu bao giờ cũng vẫn là hoa trái của Mẹ Maria, như trời đất lập lại hằng ngàn lần mỗi ngày rằng: “Và Giêsu Con ḷng Bà gồm phúc lạ”. Bởi thế, chắc chắn Chúa Giêsu là hoa trái và là tặng ân của Mẹ Maria cho mỗi một con người chiếm hữu được Người, như Người thực sự cho toàn thể nhân loại vậy. Bởi thế, bất cứ một tín hữu nào được Chúa Giêsu h́nh thành trong ḷng ḿnh, họ có thể hiên ngang nói rằng: “Nhờ Mẹ Maria mà những ǵ tôi chiếm hữu được là Giêsu quả phúc của Mẹ, không có Mẹ tôi sẽ không có Người”. Chúng ta có thể qui về cho Mẹ một cách chính xác hơn nữa những ǵ Thánh Phaolô nói về bản thân ngài, “Tôi khổ cực với tất cả mọi người con cái của Thiên Chúa cho tới khi Chúa Giêsu Kitô là Con của tôi được h́nh thành trọn vẹn tầm vóc nơi họ” (Cf. Gal. 4:19). Thánh Âu Quốc Tinh, khi bao gồm bản thân ḿnh cùng tất cả những ǵ tôi đă nói trước đây, đă khẳng định rằng để nên giống h́nh ảnh Con Thiên Chúa th́ tất cả mọi người được tiền định, khi c̣n ở thế gian này, đều được dấu ẩn trong cung ḷng của Đức Trinh Nữ là nơi họ được người Mẹ nhân ái này bảo vệ, dưỡng nuôi, chăm sóc và phát triển cho đến ngày Mẹ sinh họ vào cuộc sống vinh quang sau khi chết, là biến cố được Giáo Hội gọi là ngày sinh nhật của người công chính. Đây thực sự là một mầu nhiệm của ân sủng mà thành phần bị hư đi chẳng hề biết được, và thậm chí thành phần tiền định cũng chỉ biết được một chút mà thôi!

 

34.       Thiên Chúa Thánh Linh muốn h́nh thành những người được tuyển chọn nơi Mẹ Maria và nhờ Mẹ Maria. Ngài nói cùng Mẹ rằng: “Hỡi bạn chí t́nh, hiền thê của Ta, chớ ǵ tất cả mọi nhân đức của em đâm rễ vào thành phần được tuyển chọn của Ta, để họ được càng ngày càng mạnh khỏe và càng ngày càng sủng ái. Khi em c̣n sống trên trần gian, thực hành những nhân đức cao quí nhất, Ta cảm thấy rất hài ḷng với em, đến nỗi Ta vẫn muốn thấy em trên trái đất này trong khi em vẫn cứ ở trên thiên đ́nh. Bởi vậy em hăy hiện thân nơi thành phần được tuyển chọn của Ta, nhờ đó Ta lấy làm vui sướng thấy được noi họ những nguồn gốc đức tin bất khuất của em, ḷng khiêm nhượng thẳm sâu của em, việc toàn toàn bỏ ḿnh của em, lời nguyện cầu cao quí của em, ḷng bác ái thiết tha của em, niềm hy vọng vững vàng của em, cùng với tất cả mọi nhân đức của em. Em vĩnh viễn là hiên thê của Ta, luôn thủy chung, tinh tuyền và dồi dào sinh lực. Chớ ǵ đức tin của em hiến cho Ta thành phần tin tưởng, đức tinh tuyền của em hiến cho Ta thành phần trinh khiết; sinh lực dồi dào của em hiến cho Ta những đền thờ hảo hạng và sống động”.

 

35.       Khi Mẹ Maria đâm rễ vào một linh hồn nào th́ Mẹ làm phát sinh nơi linh hồn ấy những kỳ diệu về ân sủng chỉ có Mẹ mới làm được; v́ chỉ một ḿnh Mẹ là trinh nữ sinh con, không bao giờ có ai ngang hàng với Mẹ về đức tinh tuyền và khả năng sinh sản. Cùng với Thánh Linh, Mẹ Maria đă làm phát sinh ra một điều trọng đại đệ nhất, chưa từng có và sẽ chẳng bao giờ có, đó là Vị Thiên Chúa làm người. Bởi thế, Mẹ sẽ làm nẩy sinh ra những sự kỳ diệu vào những thời điểm sau này. Việc huấn luyện và giáo huấn thành phần đại thánh xuất hiện vào thời thế tận là những ǵ thuộc về Mẹ, v́ chỉ có vị trinh nữ duy nhất lạ lùng này mới có thể cùng với Thánh Linh làm phát sinh ra những điều đặc thù kỳ diệu mà thôi.

 

36.       Khi Thánh Linh, vị phu quân của Mẹ, thấy Mẹ Maria ở nơi một linh hồn nào, th́ Ngài mau mắn đến đó, hoàn toàn chiếm lấy nó. Chính Ngài quảng đại ban ḿnh cho linh hồn đó tùy theo cách thức họ đối xử với vị hôn thê của Ngài. Một trong những lư do chính cho thấy tại sao Thánh Linh không thực hiện những kỳ công cả thể nơi các linh hồn là v́ Ngài không thấy họ liên kết chặt chẽ cho đủ với vị hôn thê thủy chung bất khả tách biệt của Ngài. Tôi nói rằng “vị hôn thê bất khả tách biệt”, v́ từ giây phút t́nh yêu chính thực của Cha và Con kết hôn với Mẹ Maria để h́nh thành Chúa Giêsu là đầu của thành phần được tuyển chọn th́ Ngài không bao giờ chối bỏ Mẹ, v́ Mẹ hằng thủy chung và dồi dào sinh lực.

 

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả