III-      Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta.

 

78.       Nhng hành động tt đẹp nht ca chúng ta thường b vương t́ và hư hi do bi s d xut phát t chúng ta. Khi th nước tinh khiết, trong tro được đổ vào mt cái b́nh có mùi hôi, hay khi rượu được đổ vào mt cái thùng trước kia đựng th rượu khác chưa tráng ra, th́ th nước trong tro và rượu ngon lành y b ô nhim và lin xông mùi khó chu. Cũng thế, khi Thiên Chúa đổ vào linh hn ca chúng ta, mt linh hn b nhim nguyên ti và phm ti, nhng th nước tri ân sng ca Ngài hay các th rượu ngon t́nh yêu ca Ngài, th́ nhng tng ân y ca Ngài thường b hư hi và ô uế bi s d đóng cn v́ ti li trong chúng ta.  Các hành động ca chúng ta, cho dù là nhng hành động ca nhân đức cao c nht, t l nhng hu qu ca nó. Bi thế, vn đề hết sc h trng đây là, trong vic t́m kiếm s trn lành là nhng ǵ ch có th đạt được nh hip nht vi Chúa Giêsu, chúng ta cn phi thoát ly tt c nhng ǵ là s d trong chúng ta. Bng không, V Chúa vô cùng tinh tuyn ca chúng ta, Đấng hết sc ghê tm nhng ǵ là t́ nh nht trong linh hn ca chúng ta, s không chu liên kết chúng ta vi Người và s đui chúng ta đi khut nhan Người.

 

79.       Để tước lt bn thân ḿnh cho khi tính v k, trước hết, nh ánh sáng ca Thánh Linh, chúng ta cn phi hoàn toàn nhn thc v bn tính b ô nhơ ca chúng ta. T ḿnh chúng ta không th nào làm được bt c điu ǵ mang li li ích cho phn ri ca chúng ta. T́nh trng yếu hèn ca chúng ta là nhng ǵ hin nhiên trong tt c mi s chúng ta làm, và chúng ta là người thường không đáng tin cy. Chúng ta không xng đáng lănh nhn bt c ơn nào ca Chúa. Khuynh hướng phm ti ca chúng ta luôn có đó. Ti li ca Adong hu như hoàn toàn làm chúng ta b hư hi và nc mùi, nó làm cho chúng ta tràn đầy nhng kiêu căng và làm băng hoi hết mi người chúng ta, nó như men làm chua, làm ng và làm hư mt đấu bt có th men này. Các th ti li thc s chúng ta đă vp phm, dù nng hay nh, cho dù được th tha, là nhng ǵ làm gia tăng nhng ước mun hèn h ca chúng ta, t́nh trng yếu hèn ca chúng ta, tính cht bt nht ca chúng ta và các khuynh hướng xu xa ca chúng ta, và lưu li nơi linh hn ca chúng ta mt th cn s d.

 

Thân th ca chúng ta b băng hoi đến ni chúng được Thánh Linh nói ti như là nhng thân th ca ti li (Rom. 6:6), như được cưu mang (Ps. 50:7), và nuôi dưỡng trong ti li , và có th phm bt c th ti nào. Chúng có th b hng ngàn th yếu đau, hng ngày b bi hoi đi và tr thành trú s cho bnh hon, ḍi b và hư hoi. 

 

Linh hn ca chúng ta, nên mt vi thân th ca chúng ta, đă tr thành nhc th đến ni được gi là xác tht. “Tt c mi xác tht đều đă làm hư hoi đi đường li ca ḿnh” (Gen. 6:12). Tính kiêu hănh và t́nh trng mù quáng trong tâm thn, t́nh trng cng ḷng, yếu đui và bt nht ca linh hn, nhng xu hướng xu, nhng đam mê phn lon, nhng tt bnh ca xác thân, chúng ta có th gi tt c nhng điu y là ca chúng ta. T bn cht, chúng ta kiêu căng hơn c nhng con công, chúng ta dính lin vi trái đất này hơn là nhng con cóc, chúng ta đê tin hơn c nhng con dê, ghen t hơn là nhng con rn, tham ăn hơn c nhng con ln, hung d hơn là nhng con cp, lười biếng hơn c nhng con rùa, yếu đui hơn là nhng cây sy, và thay đổi hơn c nhng chong chóng hng gió. Chúng ta chng có ǵ trong chúng ta ngoài ti li, ch đáng Chúa ni cơn thnh n và sa ha ngc đời đời.

 

80.       Vy th́ ti sao Chúa ca chúng ta đă n định là ai mun làm môn đệ ca Người th́ phi t b chính ḿnh và ghét b chính s sng ca ḿnh? Người đă làm sáng t là ai yêu s sng ḿnh th́ s mt nó, c̣n ai ghét s sng ḿnh th́ li gia được nó (Jn. 12:25). Vy, Chúa ca chúng ta, Đấng là S Khôn Ngoan vô cùng và không ban b nhng gii lut vô lư, đ̣i chúng ta phi ghét bn thân  ḿnh ch v́ chúng ta hết sc xng đáng b ghét. Không ǵ đáng yêu mến hơn Thiên Chúa thế nào th́ cũng chng có ǵ đáng ghét hơn là bn thân.

 

81.       Sau na, để bn thân chúng ta tr nên trng rng, chúng ta cn phi hng ngày chết đi cho bn thân ḿnh. Điu này cn chúng ta t b nhng ǵ thúc đẩy chúng ta làm bi các tài năng ca linh hn và nhng giác quan ca thân xác. Chúng ta cn phi nh́n như th không thy, nghe như th không nghe và s dng nhng s vt trên thế gian này như không hưởng dng (1 Cor. 7:29-31). Đó là nhng ǵ được Thánh Phaolô gi là ‘vic chết đi hng ngày’ (1 Cor. 15:31). Nếu ht lúa miến rơi xung đất không chết đi th́ nó vn c̣n nguyên là mt ht miến   chng sinh hoa trái ǵ (Jn. 12:24-25). Nếu chúng ta không chết đi cho chính ḿnh và nếu nhng vic tôn sùng thánh ho nht ca chúng ta không dn chúng ta ti cái chết cn thiết và hiu năng này, th́ chúng ta không sinh hoa kết trái xng đáng và các vic tôn sùng ca chúng ta s chng c̣n sinh li ích. Tt c nhng vic lành ca chúng ta s b ô uế bi t ái và ư riêng, khiến cho các vic hy sinh cao c nht ca chúng ta cũng như nhng hành động tt đẹp nht ca chúng ta s không đáng Chúa chp nhn. Bi thế mà khi ti gi chết, chúng ta mi thy ḿnh chng có nhân đức và công lênh ǵ, và mi khám phá ra rng chúng ta không có được ly mt tia nào ca t́nh yêu tinh tuyn được Thiên Chúa ch chia s vi nhng ai đă chết cho chính ḿnh và sng đời n thân vi Chúa Giêsu Kitô trong Ngài (Col. 3:3).

 

82.       Sau hết, chúng ta cn phi chn ly trong s tt c nhng vic sùng kính Đức Trinh N vic nào làm cho chúng ta chết đi cho bn thân ḿnh chc chn hơn. Vic tôn sùng y s là vic tôn sùng làm cho chúng ta nên thánh nht và nên thánh trên hết. V́ chúng ta không được tin rng tt c nhng ǵ lng ly hào nhoáng đều là vàng, tt c nhng ǵ ngt ngào đều là mt, hay tt c nhng ǵ d làm và được nhiu người làm đều là thánh ho nht. Ging như v t nhiên có nhng th bí quyết giúp chúng ta có th thc hin mt s s vic nào đó mt cách mau chóng, d dàng và ít tn kém thế nào, th́ đời sng thiêng liêng cũng có nhng th bí quyết giúp chúng ta có th thi hành các vic làm mt cách nhanh chóng, xuôi thun và d dàng như thế. Nhng vic làm này chng hn như là vic làm cho bn thân chúng ta không c̣n t ái, làm cho bn thân chúng ta đầy tràn Thiên Chúa và đạt được s trn lành.

 

Vic tôn sùng tôi có d định dn gii là mt trong nhng th bí mt v ân sng y, v́ nó vn chưa được hu hết Kitô hu biết ti. Ch có mt ít người st sng biết v nó, và nó cũng vn mi được mt ít người thc hin cùng cm nhn mà thôi. Để bt đầu gii thích cho vic tôn sùng này th́ đây là s tht th tư, h qu ca s tht th ba. 

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả