Ca Vịnh Ngợi Khen

(xem số 255)

 

ĐTC Biển Đức XVI

 

 

Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 15/8/2005


 
…………..

 

Trong Phúc Âm, chúng ta đă nghe bài ca vịnh Ngợi Khen Magnificat, một bài thơ cao cả được Thánh Thần linh ứng phát xuất từ môi miệng của Mẹ Maria, thật sự là từ tâm can của Mẹ Maria. Bài ca vịnh tuyệt vời này phản ảnh toàn thể linh hồn, toàn thể con người của Mẹ Maria. Chúng ta có thể nói rằng bài thánh ca này của Mẹ là chân dung của Đức Maria, là h́nh ảnh thực sự nhờ đó chúng ta có thể thấy Mẹ một cách xác đáng. Tôi xin nhấn mạnh đến hai điểm trong bài đại ca vịnh này.

 

Bài ca vịnh này được bắt đầu bằng chữ “Magnificat – Ngợi Khen”: Linh hồn tôi “magnifies – ngợi khen” Chúa, tức là “tuyên xưng sự cao cả “ của Chúa. Mẹ Maria muốn Thiên Chúa cao cả trên trế giới này, cao cả trong đời sống của Mẹ và hiện diện giữa tất cả chúng ta. Mẹ không sợ Thiên Chúa có thể là “một đối thủ” trong đời sống của chúng ta, là Ngài xâm lấn tự do của chúng ta bằng sự cao cả của Ngài, xâm lấn cái khoảng đời để sống động của chúng ta. Mẹ biết rằng Thiên Chúa cao cả, chúng ta cũng cao cả nữa.

 

Đời sống của chúng ta không bị đàn áp mà được nâng cao và vươn rộng: Chính v́ thế mà nó trở thành cao cả trước ánh vinh quang của Thiên Chúa.

 

Sự kiện những vị cha mẹ đầu tiên của chúng ta đă có những ư nghĩ phản nghịch lại như thế là cốt lơi của nguyên tội. Họ sợ rằng nếu Thiên Chúa quá ư là cao cả th́ họ sẽ bị lấy đi một cái ǵ đó nơi đời sống của họ. Họ nghĩ rằng họ có thể gạt Thiên Chúa ra ngoài để lấy chỗ cho họ.

 

Đây cũng là một chước cám dỗ cả thể của thời tân tiến, của ba hay bốn thế kỷ qua. Càng ngày càng nhiều người nghĩ và nói rằng: “Thế nhưng vị Thiên Chúa này không ban cho chúng ta được tự do; bằng tất cả những mệnh lệnh của ḿnh, Ngài đă hạn chế cái khoảng đời để sống của chúng ta. Bởi thế mà Thiên Chúa cần phải biến khuất đi; chúng tôi muốn tự động và tự lập. Không có vị Thiên Chúa này chính chúng tôi mới là các vị thần linh và làm những ǵ chúng tôi muốn”.

 

Đó cũng là quan điểm của Người Con Hoang Đàng, người con không nhận ra rằng hắn được “tự do” chính là v́ hắn được ở trong nhà cha của hắn. Hắn ra đi đến những miền đất xa xôi để phung phí gia tài của ḿnh. Cuối cùng, hắn nhận ra rằng chính v́ hắn ra đi quá xa với nhà cha của hắn mà thay v́ được tự do hắn lại trở thành nô lệ; hắn đă hiểu rằng chỉ nhờ trở về nhà cha của ḿnh hắn mới thực sự có tự do, sống một cuộc đời hoàn toàn tốt đẹp thôi.

 

Đó là những ǵ đang xẩy ra cho thời đại tân tiến của chúng ta đây. Trước đây, nó nghĩ và tin rằng, bằng việc loại trừ Thiên Chúa ra ŕa và trở nên tự động, chỉ sống theo những ư nghĩ riêng tư và bản năng của chúng ta, chúng ta mới thực sự được tự do làm những ǵ chúng ta muốn mà không ai có thể truyền khiến chúng ta cả.

 

Thế nhưng, khi Thiên Chúa biến khuất, con người nam nữ không trở nên cao cả hơn; thật vậy, họ đă mất đi phẩm vị thần linh của ḿnh; khuôn mặt của họ đă mất đi vinh quang của Thiên Chúa. Cuối cùng họ trở thành những sản vật thuần túy của một cuộc cách mạng mù quáng, và như thế, họ có thể được sử dụng và bị lạm dụng. Đó chính là những ǵ kinh nghiệm của thời đại chúng ta đă cho chúng ta thấy rơ như vậy. 

 

Nếu chỉ có Thiên Chúa là cao cả th́ nhân loại cũng cao cả nữa. Với Mẹ Maria, chúng ta phải bắt đầu hiểu rằng vấn đề là như thế. Chúng ta không được ĺa xa Thiên Chúa nhưng hăy làm cho Thiên Chúa hiện diện; chúng ta phải bảo đảm là Ngài là Đấng cao cả trong đời sống của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới có thể trở thành thần linh; tất cả mọi vinh hiển của phẩm vị thần linh bấy giờ mới là của chúng ta. Chúng ta hăy áp dụng điều này vào đời sống riêng của chúng ta.

 

Vấn đề cần thiết là Thiên Chúa phải là Đấng cao cả giữa chúng ta, trong đời sống chung riêng.

 

Trong đời sống công cộng, Thiên Chúa cần phải hiện diện, chẳng hạn, ở các dinh thự công, và Ngài cần phải hiện diện trong đời sống cộng đồng, v́ nếu có Thiên Chúa hiện diện, chúng ta mới có đường hướng, một đường hướng chung; bằng không, không thể nào ổn định những cuộc tranh chấp, v́ phẩm vị chung của chúng ta không c̣n được nh́n nhận nữa.

 

Chúng ta hăy làm cho Thiên Chúa cao cả trong đời sống chung riêng. Có nghĩa là giành chỗ cho Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta hằng ngày, bắt đầu bằng việc nguyện cầu ban sáng, rồi dâng lên Thiên Chúa thời gian, dâng lên cho Chúa các Ngày Chúa Nhật. Chúng ta không phí phạm thời giờ tự do của ḿnh nếu chúng ta dâng nó cho Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa đi vào thời gian của chúng ta th́ mọi lúc đều trở thành cao cả, rộng chỗ hơn, dồi dào hơn.

 

Nhận định thứ hai đó là bài thi ca của Mẹ Maria – bài Ngợi Khen – hoàn toàn là của Mẹ; song đồng thời nó cũng là một “tấm vải” được thêu dệt bằng những “giây sợi” của Cựu Ước, bằng những lời Chúa.

 

Bởi thế, chúng ta có thể nói rằng Mẹ Maria “quen thuộc” với lời Chúa, Mẹ sống bằng những lời của Chúa, Mẹ thấm thía những lời của Chúa. Cho đến độ Mẹ nói bằng những lời của Chúa, Mẹ nghĩ theo lời Chúa, tư tưởng của Mẹ là những tư tưởng của Chúa, những lời nói của Mẹ là những lời nói của Chúa. Mẹ được ánh sáng thần linh thấm nhập và đó là lư do tại sao Mẹ rất rạng ngời, rất thiện hảo, rất sáng chói yêu thương và thiện hảo.

 

Mẹ sống bằng Lời Chúa, Mẹ thấm nhập Lời Chúa. Sự kiện Mẹ ch́m ngập trong Lời Chúa và hoàn toàn quen thuộc với Lời Chúa, cũng phú bẩm cho Mẹ sau này cái minh tri khôn ngoan nội tâm.

 

Ai nghĩ tưởng theo Thiên Chúa là nghĩ tưởng đúng, và ai nói cùng Thiên Chúa là nói hay. Họ có những qui tắc chắc chắn để phán đoán tất cả mọi sự trên thế gian này. Họ trở thành khôn ngoan, thông sáng, đồng thời cũng tốt lành nữa; họ trở nên mạnh mẽ và can đảm với sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng chống lại sự dữ và bảo tŕ sự lành trên trần gian.

 

Bởi vậy, Mẹ Maria nói cùng chúng ta, nói với chúng ta, mời gọi chúng ta nhận biết Lời Chúa, yêu mến Lời Chúa, sống Lời Chúa, nghĩ bằng Lời Chúa. Và chúng ta có thể làm như vậy bằng nhiều cách thức khác nhau: bằng việc đọc Sách Thánh, bằng việc đặc biệt tham dự phụng vụ là nơi mà suốt năm được Hội Thánh mở tất cả Sách Thánh ra cho chúng ta. Giáo Hội mở Sách Thánh cho đời sống của chúng ta và làm cho Sách Thánh sống động trong đời sống của chúng ta.

 

Thế nhưng tôi cũng nghĩ đến cả Cuốn Tổng Lược Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo là cuốn mới được chúng tôi ban hành, trong đó, Lời Chúa được áp dụng vào đời sống của chúng ta, và dẫn giải thực tại đời sống của chúng ta; nó giúp chúng ta đi vào “đền thờ” cao cả của Lời Chúa, để học biết yêu mến Lời Chúa, và như Mẹ Maria, được Lời Chúa thấm nhập.

 

Như thế, đời sống của chúng ta trở nên sáng láng và chúng ta có qui tắc căn bản để phán đoán; đồng thời, chúng ta cũng được thiện hảo và sức mạnh nữa.

 ………..

 

 

Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2006 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Toma Villanova ở Castel Gandolfo

 

 

Chư Huynh khả kính trong hàng Giáo Phẩm và Linh Mục,

Anh Chị Em thân mến,

 

Trong ca vịnh Ngợi Khen, một bản đại thánh ca của Đức Mẹ chúng ta vừa nghe trong Phúc Âm, chúng ta thấy một số lời lạ lùng. Mẹ Maria nói: ‘Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc’.

 

Người Mẹ này của Chúa Kitô đă nói tiên tri về việc Giáo Hội măi măi sau này sẽ ca ngợi Thánh Mẫu, việc tôn sùng Thánh Mẫu của dân Chúa cho đến ngày cùng tháng tận.

 

Trong việc ngợi khen Mẹ Maria, Giáo Hội không sáng chế ra một cái ǵ đó ‘thêm vào’ Thánh Kinh: Mẹ đă đáp ứng lời tiên tri được Mẹ lên tiếng vào lúc ân sủng ấy.

 

Và những lời lẽ của Mẹ Maria không phải chỉ là những lời lẽ riêng tư, có thể là những lời độc đoán. Bà Isave, được tràn đầy Thánh Thần như Thánh Luca cho biết, đă vang tiếng kêu lên rằng: ‘Phúc cho em là người đă tin tưởng’. Và Mẹ Maria, cũng được tràn đầy Thánh Linh, tiếp tục và hoàn tất những ǵ bà Isave nói, khi xác quyết rằng: ‘Mọi thế hệ sẽ khen em diễm phúc’.

 

Đây thực sự là một lời tiên tri được Thánh Linh tác động, nên khi tôn kính Mẹ Maria, là Giáo Hội đáp lại mệnh lệnh của Thánh Thần; Giáo Hội làm những ǵ Giáo Hội cần phải làm.

 

Chúng ta không chúc tụng Thiên Chúa một cách đầy đủ khi câm nín về các thánh nhân của Ngài, nhất là về Mẹ Maria, ‘một vị thánh’ đă trở thành nơi trú ngụ của Ngài trên trái đất này.

 

Thứ ánh sáng đơn thuần và muôn mầu vạn thể này của Thiên Chúa xuất hiện trước mắt chúng ta chính ở nơi tính cách khác nhau và phong phú của nó chỉ trên dung nhan của các vị thánh, thành phần thực sự phản ảnh ánh sáng của Ngài.

 

Và chính lúc nh́n lên dung nhan của Mẹ Maria mà chúng ta có thể thấy rơ ràng hơn hơn bất cứ một cách nào khác vẻ đẹp, sự thiện hảo và t́nh xót thương của Thiên Chúa. Nơi dung nhan của Mẹ chúng ta thực sự thấy được ánh sáng thần linh.

 

‘Muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc’. Chúng ta có thể chúc tụng Mẹ Maria, chúng ta có thể tôn kính Mẹ Maria v́ Mẹ là vị ‘diễm phúc’, Mẹ được diễm phúc đến muôn đời. Và đó là chủ đề của thánh lễ này. Mẹ được diễm phúc v́ Mẹ được liên kết với Thiên Chúa, Mẹ sống với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. 

 

Vào tối vọng cuộc khổ nạn của ḿnh, khi từ giă các môn đệ của ḿnh, Chúa Kitô đă nói: ‘Trong nhà Cha của Thày có nhiều chỗ… Thày đi để dọn chỗ cho các con’.

 

Khi thưa ‘Này tôi là tỳ nữ Chúa; tôi xin vâng như lời sứ thần truyền’, Mẹ Maria đă thực hiện việc sửa dọn cho Thiên Chúa một chỗ trú ngự trên trần gian này; với thân xác và linh hồn của ḿnh, Mẹ đă trở nên nơi trú ngự và do đó đă hướng trái đất về trời cao.

 

Trong bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe, Thánh Luca, bằng những ám chỉ khác nhau, làm cho chúng ta hiểu rằng Mẹ Maria là Ḥm Bia Giao Ước thực sự, rằng mầu nhiệm về đền thờ – nơi Thiên Chúa trú ngự trên trái đất – đă được hoàn tất nơi Mẹ Maria. Thiên Chúa, Đấng trở nên hữu h́nh trên trái đất này, thực sự trú ngự nơi Mẹ Maria. Mẹ Maria trở nên lều tạm của Ngài. Những ǵ được tất cả mọi nền văn hóa ước mong – đó là việc Thiên Chúa ngự giữa chúng ta – đă được thể hiện nơi đây.

 

Thánh Âu Quốc Tinh nói rằng: ‘Trước khi thụ thai Chúa Kitô trong thân thể của ḿnh Mẹ đă thụ thai Ngài nơi tâm hồn của Mẹ’. Mẹ đă giành chỗ cho Chúa nơi tâm hồn của Mẹ, nhờ đó thực sự trở thành đền thờ đích thực, nơi Thiên Chúa đích thân nhập thể, nơi Ngài trở nên hữu h́nh trên trái đất này.

 

Bởi vậy, là nơi trú ngự của Thiên Chúa trên trái đất này, mà chỗ trú ngự đời đời đă được dọn sẵn nơi Mẹ; nó đă được dọn sẵn cho đến muôn đời. Và điều này đă tạo nên tất cả nội dung của tín điều mông triệu của Mẹ Maria, tín điều cả xác lẫn hồn hiển vinh lên trời, một tín điều được diễn tả ở đây bằng những lời ấy. Mẹ Maria được ‘diễm phúc’ v́ – trọn vẹn cả xác lẫn hồn cho tới muôn đời – Mẹ đă trở nên nơi trú ngự của Chúa.  

 

Nếu điều ấy đúng thực như thế th́ Mẹ Maria không chỉ mời gọi chúng ta ca ngợi và tôn kính, mà Mẹ c̣n hướng dẫn chúng ta, tỏ cho chúng ta biết con đường sống, tỏ cho chúng ta thấy làm thế nào để chúng ta được diễm phúc, làm thế nào để t́m thấy con đường dẫn đến hạnh phúc.

 

Chúng ta hăy lắng nghe lại một lần nữa những lời của bà Isave đă được nên trọn nơi ca vịnh Ngợi Khen của Mẹ Maria: ‘Phúc cho em v́ đă tin tưởng’. Tác động đầu tiên và cốt yếu để trở thành nơi trú ngự của Thiên Chúa, nhờ đó t́m được hạnh phúc vĩnh viễn đó là tin tưởng: đó là niềm tin, tin tưởng vào Thiên Chúa, vài vị Thiên Chúa đă tỏ ḿnh ra nơi Chúa Giêsu Kitô và làm cho ḿnh được nghe thấy nơi lời thần linh của Thánh Kinh.

 

Tin tưởng không phải là vấn đề thêm thắt ư nghĩ này với những ư nghĩ khác. Và niềm xác tín, niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa hiện hữu, không phải là một thứ tín liệu như bất cứ tín liệu nào khác. Đối với hầu hết các tín liệu th́ chẳng có ǵ khác đối với chúng ta về tính cách thực hư của nó; nó không thay đổi ǵ cuộc đời của chúng ta hết. Thế nhưng, nếu Thiên Chúa không hiện hữu th́ đời sống này rỗng tuyếch, tương lai chẳng có ǵ. Song nếu Thiên Chúa hiện hữu th́ hết mọi sự đều biến đổi, sự sống là ánh sáng, tương lai của chúng ta ánh sáng và chúng ta được hường dẫn để biết cách sống. Bởi vậy mà tin tưởng là những ǵ tạo nên hướng đi cốt yếu cho đời sống chúng ta.

 

Tin tưởng tức là thưa ‘Vâng, con tin rằng Chúa là Thiên Chúa, con tin rằng Chúa đang hiện diện giữa chúng con nơi Người Con nhập thể của Chúa’, xin hướng dẫn đời sống của con, xin thúc đẩy con sống gắn bó với Thiên Chúa, kết hiệp với Thiên Chúa nhờ đó con có thể t́m được nơi cư ngụ của con và đường lối để sống động.

Tin tưởng chẳng những là đường lối suy nghĩ hay là một tư tưởng; như nó đă được đề cập tới, nó c̣n là đường lối hành động, là một cách thế sống. Tin tưởng nghĩa là đi theo con đường được lời Chúa vạch vẽ ra cho chúng ta. Ngoài tác động đức tin trọng yếu này, một tác động của cuộc đời, một chủ trương được duy tŕ cho cả cuộc sống, Mẹ Maria c̣n thêm những lời khác nữa, đó là ‘Ngài xót thương những ai kính sợ Ngài’.

 

Cùng với toàn thể Thánh Kinh, Mẹ Maria nói đến ‘ḷng kính sợ Chúa’. Có lẽ đây là một câu chúng ta ít quen thuộc và không thích lắm. Thế nhưng, ‘ḷng kính sợ Chúa’ không phải là những ǵ khổ ải; nó là một cái ǵ đó hoàn toàn khác hẳn. Là con cái, chúng ta không băn khoăn lo lắng về Cha nhưng chúng ta kính sợ Thiên Chúa, một mối quan tâm không hủy hoại t́nh yêu làm nền tảng cho cuộc sống của chúng ta.

 

Ḷng kính sợ Chúa chính là cảm quan trách nhiệm mà chúng ta buộc phải có, trách nhiệm đối với phần thế giới đă được trao phó cho chúng ta trong cuộc đời của chúng ta. Nó là một trách nhiệm đối với việc quản trị cho đàng hoàng tốt đẹp cái phần thế giới và lịch sử ấy, và nhờ đó con người giúp vào việc xây dựng thế giới chính trực, góp phần vào cuộc chiến thắng của sự thiện và b́nh an.

 

‘Muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc’: Điều này có nghĩa là tương lai, những ǵ sẽ tới, đều thuộc về Thiên Chúa, trong bàn tay của Thiên Chúa, nghĩa là chính Thiên Chúa là Đấng chiến thắng.

 

Ngài không chiến thắng con mănh long được bài đọc một hôm nay nói tới, một con rồng biểu hiệu cho tất cả những ǵ là quyền năng bạo động trên thế giới này. Những quyền năng ấy dường như là những ǵ bất khả khống chế nhưng Mẹ Maria nói với chúng ta rằng chúng không phải là những ǵ vô địch đâu.

 

Người nữ – như bài đọc thứ nhất và Phúc Âm cho chúng ta thấy – là nhân vật mạnh mẽ hơn, v́ Thiên Chúa là Đấng quyền năng hơn. Dĩ nhiên, so với con rồng, được trang bị rất dữ dội, th́ người nữ là Mẹ Maria này, là Giáo Hội đây, dường như yếu thế hay bất lực.

 

Và Thiên Chúa thực sự yếu thế trên thế gian này, v́ Ngài là t́nh yêu và t́nh yêu là những ǵ dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, Ngài nắm trong tay tương lai: chính t́nh yêu, chứ không phải hận thù, là những ǵ chiến thắng; chính b́nh an là những ǵ cuối cùng sẽ chiến thắng vậy.

 

Đó là một niềm an ủi lớn lao nơi tín điều mông triệu hiển vinh về trời cả hồn lẫn xác của Mẹ Maria. Chúng ta hăy tạ ơn Chúa về niềm an ủi này, nhưng chúng ta cũng thấy nơi niềm an ủi ấy như là một cuộc chúng ta cần phải quyết tâm đứng về bên thiện hảo và b́nh an. Chúng ta hăy nguyện cầu cùng Mẹ Maria, nữ vương ḥa b́nh, giúp cho ḥa b́nh được chiến thắng hôm nay đây: ‘Nữ Vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con! Amen!

 


Huấn Từ Kết Thúc Tháng Hoa, Thứ Bảy 31/5/2008 ở Quảng Trường Thánh Phêrô

  

Anh Chị Em thân mến!

 

Những lời của bà Isave đă làm bừng lên bài ca vịnh chúc tụng trong ḷng của Mẹ, một bài ca vịnh là một bài đọc về ‘thần học’ đích thực và sâu xa trong lịch sử: một bài đọc chúng ta cần phải liên tục học hỏi từ Mẹ là vị có một đức tin không mờ ám và bị rạn nứt. ‘Linh hồn con chúc tụng Chúa cao cả’. Mẹ Maria nhận biết sự cao cả của Chúa. Đây là một cảm thức bất khả thiếu đầu tiên của đức tin; một cảm thức cống hiến cho nhân loại sự vững vàng và giải phóng tạo vật khỏi nỗi sợ hăi, thậm chí giữa phong ba băo tố của lịch sử.

 

Vượt lên trên những ǵ là bề mặt, Mẹ Maria, bằng con mắt đức tin, đă thấy được công việc của Thiên Chúa trong lịch sử. V́ lư do này, Mẹ có phúc, v́ Mẹ tin tưởng: thật vậy, nhờ tin tưởng, Mẹ đă đón nhận lời Chúa và đă thụ thai Lời nhập thể. Đức tin của Mẹ giúp cho Mẹ có thể thấy được rằng những thứ ngai vàng của thành phần quyền năng tên thế giới này chỉ là những ǵ nhất thời, trong khi ngai ṭa của Thiên Chúa mới là đá tảng không đổi thay và không sụp đổ. Và ca vịnh ‘Ngợi Khen’ của Mẹ Maria, sau các thế kỷ và thiên kỷ, vẫn c̣n là những ǵ dẫn giải về lịch sử chân thực nhất và sâu xa nhất, trong khi những bản văn của nhiều con người khôn ngoan trên thế giới này đă bị lỗi thời trước những sự kiện xẩy ra qua các thế kỷ.

 

Anh Chị Em thân mến! Chúng ta hăy trở về nhà với bài ca vịnh Ngợi Khen trong ḷng. Chúng ta hăy ôm ấp trong ḿnh những cảm thức chúc tụng và cảm tạ Chúa của Mẹ Maria, đức tin và đức cậy của Mẹ, việc ngoan ngoăn phó thác  cho sự quan pḥng thần linh. Chúng ta hăy bắt chước gương sẵn sàng và quảng đại của Mẹ trong việc phục vụ anh chị em của chúng ta. Thật vậy, chúng ta chỉ có thể dâng lên Chúa bài ca vịnh ngợi khen chúc tụng này bằng việc đón nhận t́nh yêu của Chúa và làm cho việc hiện hữu của chúng ta thành một cuộc phục vụ vô vị lợi và quảng đại đối với tha nhân. Chớ ǵ Đức Mẹ xin cho chúng ta ơn này, Mẹ là vị đêm nay mời gọi chúng ta hăy t́m đến ẩn náu nơi trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ.


 

 

NỘI DUNG

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả