Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

 

87.       V́ t́nh trng yếu hèn và mng ḍn ca chúng ta th́ rt khó ḷng gi được các ân sng và kho tàng chúng ta đă lănh nhn được t Thiên Chúa. 

1-        Chúng ta cha đựng kho tàng này, mt kho tàng c̣n giá tr hơn c tri đất, trong các b́nh sành (2 Cor. 4:7), tc là trong mt thân th hư hoi, cũng như trong mt linh hn yếu đui và chao đảo ch hơi mt tí là cm thy bun nn và ri lon.

 

88.       2- Thành phn thn d, như nhng tên trm tinh ranh, có th chộp bt chúng ta và cướp đot ca chúng ta tt c nhng ǵ chúng ta có. Chúng đang ngày đêm ŕnh chc thi cơ. Chúng không ngng ḍ la t́m cách nut ly chúng ta, và git khi chúng ta, ch trong giây phút ngn ngi sa ngă phm ti, tt c mi ân sng và công nghip chúng ta đă phi mt nhiu năm mi to được. Cái thâm độc ca chúng và kinh nghim ca chúng, cái tinh khôn ca chúng và con s đông đảo ca chúng phi làm cho chúng ta cm thy s hăi v mt t́nh trng bt hnh như thế xy ra cho chúng ta. Có người, di dào hơn chúng ta v ân sng và nhân đức, có kinh nghim và tiến đức hơn chúng ta, cũng đă tng b chp bt và b tước đot hết mi s. Biết bao nhiêu là cây hương bá trên Núi Libăng, biết bao nhiêu là tinh tú trên bu tri chúng ta cm thy tiếc nui khi thy rơi xung, và trong mt thi gian ngn, b mt đi nhng ǵ là cao c và rng ngi ca ḿnh!

 

T́nh trng lt ngược không ng này do cái ǵ gây ra? Không phi bi thiếu ân sng, v́ không ai chi căi được điu này. Đó là v́ thiếu ḷng khiêm nhượng; h coi ḿnh mnh m và t măn hơn thc s h là. H nghĩ ḿnh đủ sc gi được nhng kho tàng y. H tin rng nhà ca h đủ an toàn và nhng kho bc ca h cng đủ để bo toàn kho tàng ân sng quí báu ca h. Chính v́ ḷng tin cy vô thc ca h nơi bn thân h – mc dù đối vi h đường như là ch cy da vào mt ḿnh ơn Chúa – mà Chúa chí công ca chúng ta mi để mc hđể h b tước lt. Nếu h biết được ḷng tôn sùng tuyt vi tôi s dn gii sau này, h s kư thác kho tàng ca h cho M Maria, V Trinh N uy quyn và tín trung. M ǵn gi nó cho h như là s hu ca M, và thm chí coi ḷng tin tưởng y là mt trách nhim công b́nh.

 

89.       3- Khó mà kiên tŕ thánh đức v́ nh hưởng bi hoi thái quá ca thế gian. Thế gian quá băng hoi đến ni hu như không th tránh được vn đề các tâm hn đạo hnh b vy bn, nếu không bi bùn đất th́ ít là bi bi bm. Tht là mt phép l xy ra cho bt c ai có th đứng vng gia gịng cung lưu này mà không b cun trôi đi; có th an toàn trong trn băo bin này mà không b ch́m đắm, hay b hi tc; th hít bu không khí bnh hon này mà không b nhim lây. Chính M Maria, v Trinh N trung tín duy nht mà Satan không bao gi được đụng ti, là v thc hin phép l này cho nhng ai thc s mến yêu M.

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả