THÀNH THỰC SÙNG KÍNH MẸ MARIA

 

Nguyên Tác: Thánh Long Mộng Phố

Dịch thuật: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

 

 

Chương Bảy

 

Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

 

           

1.  Nhng Vic Thc Hành B Ngoài

 

226.     Vic tôn sùng này chính yếu là mt vic thc hành b trong, tuy nhiên cũng không phi v́ thế mà b qua nhng vic thc hành b ngoài. “Đó là nhng vic cn làm nhưng cũng đừng b nhng điu kia” (Matt. 23:23). Nếu được thi hành mt cách thích đáng th́ nhng vic thc hành b ngoài cũng giúp duy tŕ nhng vic thc hành b trong. Con người bao gi cũng được hướng dn bng nhng giác quan ca h và nhng vic thc hành như thế là nhng ǵ nhc nh h v nhng điu tng làm hay cn phi làm. Đừng có theo thói thế gian cho rng vic tôn sùng đích thc chính yếu là trong ḷng, và v́ thế cn phi tránh làm nhng cái b ngoài có tính cách sôi ni phù phiếm, hay cho rng vic tôn sùng thc s là nhng ǵ cn phi n kín và tư riêng. Tôi xin ly nhng li ca Chúa để tr li rng “để người ta thy được vic lành các con làm mà tôn vinh Cha ca các con trên tri” (Matt: 5:16). Như Thánh Grêgôriô nói, điu này không có nghĩa là h phi thi hành nhng hành động b ngoài để làm vui ḷng thiên h hay để được khen ngi; làm như thế th́ qu thc là phú phiếm. Nó ch có nghĩa là chúng ta làm nhng vic thc hành b ngoài trước mt thiên h để làm hài ḷng và tôn vinh Thiên Chúa mà không lo đến chuyn b h khinh khi hay hoan hô.

 

Tôi s vn tt đề cp ti mt s vic thc hành được tôi gi là b ngoài, không phi v́ chúng được thi hành thiếu chú ư ni tâm mà là v́ chúng có yếu t ngoi ti khác vi nhng vic hoàn toàn có tính cách ni tâm.

                 

1. Vic Dn Ḿnh và Tn Hiến

 

227.     Nhng ai mun bt đầu thc hin vic tôn sùng đặc bit này, (vic tôn sùng chưa được thiết lp thành mt hi đoàn, mc dù đáng làm), cn phi b ra ít là 12 ngày để làm cho ḿnh thoát khi tinh thn thế gian, mt th tinh thn phn nghch li vi tinh thn ca Chúa Giêsu, như tôi đă khuyên d phn th nht ca vic dn ḿnh này cho vic hin tr ca Chúa Giêsu Kitô. Ri h phi b ra 3 tun l để thm nhun tinh thn ca Chúa Giêsu nh V Trinh N rt Thánh này. Sau đây là chương tŕnh h có th căn c vào đó mà theo:

 

228.     Trong tun th nht, h phi tn dng mi kinh nguyn và hành động đạo đức ca ḿnh để làm sao có th biết ḿnh và đau bun v́ ti li ca ḿnh.

H hăy thi hành tt c mi hành động ca ḿnh bng mt tinh thn khiêm nhượng. Vi ư hướng đó, nếu mun, h có th suy nim v nhng ǵ tôi đă nói liên quan ti bn tính hư hoi ca chúng ta, và coi ḿnh trong 6 ngày trong tun chng là ǵ khác ngoài con sên, con c, con cóc, con heo, con rn và con dê. Hoc h có th suy nim v 3 ư nghĩ sau đây ca Thánh Bênađô: “Hăy nh nhng ǵ các bn đă là – mt ht ging b hư hoi; nhng ǵ các bn đang là – mt thân th b băng hoi; nhng ǵ các bn s là – th lương thc cho ḍi b”.

 

H s xin Chúa và Thánh Linh soi sáng cho h mà rng: “Ly Chúa, xin cho con được thy” (Lk. 18:41), hay “Ly Chúa, xin cho con biết ḿnh con”, hoc “Ly Thánh Linh, xin hăy đến”. Hng ngày h phi đọc Kinh Cu Thánh Linh (Kinh Chúa Thánh Thần), vi li nguyn sau đó như được đề cp ti phn đầu tp sách này. H s hướng v Đức M và cu cùng M xin cho h được ơn trng đại là nn tng ca tt c mi ơn khác là ơn nhn biết ḿnh. V́ ư hướng này, mi ngày h s đọc kinh Kính Chào Sao Bin – Ave Maris Stella và Kinh Cu Đức Trinh N

 

229.     Mỗi ngày trong tuần lễ thứ hai họ phải hết sức nỗ lực trong việc nguyện cầu và làm việc để có được một kiến thức về  ĐứcTrinh Nữ và xin Thánh Linh ban cho ơn này. H có th đọc và suy nim v nhng ǵ chúng ta đă nói v M. H phi hng ngày đọc Kinh Cu Thánh Linh và Ave Maris Stella – Kính Chào Sao Bin như trong tun th nht. Ngoài ra h s đọc ít là 5 chc kinh Mân Côi để hiu biết M Maria hơn.

 

230.     Trong tun l th ba h phi t́m cách hiu biết Chúa Giêsu Kitô hơn. H phi đọc và suy nim v nhng ǵ chúng tôi đă nói v Người. H phi đọc kinh ca Thánh Âu Quc Tinh đầu phn hai ca tp sách này (xin xem Bí Mật Maria số 66-67 E. Những Việc Thực Hành Bên Ngoài). Cũng vi Thánh Âu Quc Tinh, h có th lp đi lp li li cu: “Ly Chúa xin cho con biết Chúa”, hay “Ly Chúa xin cho con được thy”. Như trong tun l trước, h phi đọc Kinh Cu Thánh Linh và Kinh Kính Chào Sao Bin, ngoài ra hng ngày h c̣n đọc thêm Kinh Cu Thánh Danh Chúa Giêsu na.

 

231.     cui ba tun l này, h phi đi xưng ti và Hip L vi ư hướng tn hiến cho Chúa Giêsu nh M Maria như là nô l ca t́nh yêu. Khi Hip L, h có th s dng phương pháp s được tŕnh bày sau. Thế ri h đọc bn kinh tn hiến cui tp sách này (Kinh Tận Hiến). Nếu h không có mt bn in cho vic tn hiến này, h cn phi viết nó ra hay nh viết nó ra, ri kư lên bn kinh vào chính ngày h tn hiến.

 

232.     Mt vic rt đáng làm đó là vào ngày này h hiến dâng cho Chúa Giêsu và M ca Người mt vic cng hiến nào đó, mt là vic thng hi v s bt trung đă qua đối vi nhng li ha ra ti hay là mt du hiu chng t vic thun phc ca h đối vi ch quyn ca Chúa Giêsu và M Maria. Mt vic cng hiến như thế phi hp vi kh năng và nhit t́nh ca tng người, và có th mc h́nh thc chay tnh, mt tác động b ḿnh, vic b thí hay khn ha. Nếu h ch dâng mt cái đinh ghim như vt cng hiến ca ḿnh, min là được dâng lên bng tm ḷng thành, cũng làm hài ḷng Chúa Giêsu là Đấng quan tâm ti ư hướng ngay lành.

 

233.     Hng năm, ít là mt ln, vào cùng ngày tn hiến, h phi lp li tác động này vi cùng nhng vic thc hành 3 tun l. H cũng có th lp li vic này hng tháng hay thm chí hng ngày đọc li nguyn vn tt này: “Ôi Chúa Giêsu yêu du, nh M Maria là Người M Thánh ca Chúa, tt c nhng ǵ con là đều là ca Chúa và tt c nhng ǵ con có là ca Chúa – Totus Tuus” (Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus).  

 

2. Đọc Kinh Nguyn Tiu Triu Thiên Đức Trinh N

 

234.     Nếu không quá bất tiện, họ hằng ngày phải đọc trong đời ḿnh Kinh Nguyện Tiểu Triều Thiên Đức Trinh Nữ là bộ kinh bao gồm 3 Kinh Lạy Cha và 12 Kinh Kính Mừng để kính 12 đặc ân của Mẹ Maria. Kinh nguyện này rất xa xưa được dựa trên Thánh Kinh. Thánh Gioan đă được thị kiến thấy một người nữ đội triều thiên 12 ngôi sao, ḿnh mặc mặt trời và đứng trên mặt trăng (Apoc. 12:1). Theo các nhà dẫn giải thánh kinh th́ người nữ này là Đức Trinh Nữ.

 

235.     Có mấy cách đọc Kinh Nguyện Tiểu Triều Thiên này, thế nhưng phải dài gịng mới cắt nghĩa được những cách thức ấy ở đây. Thánh Linh sẽ dạy những cách thức này cho những ai theo lương tâm sống việc tôn sùng này. Tuy nhiên, đây là cách thức đơn giản nhất để đọc kinh nguyện ấy. Bắt đầu th́ đọc: “Hỡi Trinh Nữ rất thánh, xin chấp nhận lời ca ngợi của con; xin ban cho con sức mạnh để chiến đấu với những thù địch của Mẹ”, đoạn đọc kinh Tin Kính. Rồi đọc theo thứ tự 3 lần các kinh 1 Lạy Cha, 4 Kính Mừng và 1 Sáng danh. Kết thúc đọc kinh Sub tuum – “Chúng con chạy đến cùng sự chở che của Mẹ”.

 

3. Đeo Những Sợi Xích Nhỏ

 

236.     Rt đáng khen và hu ích cho nhng ai đă tr thành nô l ca Chúa Giêsu và M Maria trong vic đeo mt si xích nh được làm phép đặc bit, như du hiu t ra h làm nô l t́nh yêu.

 

Đúng như thế, nhng du hiu b ngoài này không phi là nhng ǵ thiết yếu và rt đáng được min tr cho nhng ai thc hin vic tn hiến này. Tuy nhiên, tôi không th không hết sc hoan hô nhng ai đeo chúng. H chng t h tháo b nhng xing xích ô nhc làm tôi cho ma qu là nhng ǵ h b ràng buc bi nguyên ti và có th bi ti ḿnh làm, và t́nh nguyn chp nhn làm nô l vinh hin ca Chúa Giêsu Kitô. Như Thánh Phaolô, h t hào nơi nhng xing xích h đeo v́ Chúa Kitô (Eph. 3:1; Philem. 9). V́ mc dù nhng xing xích này được làm nên ch nguyên bi kim loi chúng cũng vinh hin và quí báu hơn tt c nhng th trang sc nơi thành phn vua chúa.

 

237.     Trước kia không ǵ b khinh b hơn Thánh Giá. Gi đây th g thánh này đă tr thành biu hiu hin vinh nht ca đức tin Kitô giáo. Cũng thế, không ǵ đáng coi thường hơn trước mt ca thành phn Hy La c đại, thm chí ngày nay đối vi thành phn vô tín ngưỡng không ǵ h cp hơn nhng th xing xích này ca Chúa Giêsu Kitô. Thế nhưng, nơi Kitô hu không ǵ hin vinh hơn nhng th xing xích này, v́ nh chúng Kitô hu được gii phóng và được thoát khi nhng gông cùm ca ti li và ma qu. Nh được gii phóng, chúng ta được tht kết vi Chúa Giêsu và M Maria, không phi bi bt buc và cưỡng bc như thành phn nô l, mà là bi đức ái và yêu thương như con cái đối vi cha m ca ḿnh. Thiên Chúa là Đấng Ti Cao đă phán qua v tiên tri rng “Ta s lôi kéo chúng đến vi Ta bng xing xích yêu thương” (Osee 11:14). Bi thế, đối vi nhng ai trung thành đeo chúng cho ti cùng đời ca ḿnh th́ nhng th xing xích này mnh m như s chết, và mt cách nào đó c̣n mnh hơn c s chết na. V́ cho dù s chết có hy dit và làm băng hoi đi thân th ca h, nó s không hy hoi được nhng si xích nô l ca h, v́ nhng si xích này được làm bng kim loi, s không d b hư hoi. Có th là vào ngày phc sinh ca h, vào ngày chung thm quan trng này, nhng si xích y, vn c̣n lung lng nhng khúc xương ca h, s góp phn vào vinh hin ca hđược biến đổi thành nhng si xích sáng láng rng ngi. By gi hnh phúc, mt hnh phúc gp ngàn ln cho thành phn nô l vinh quang ca Chúa Giêsu nơi M Maria là nhng người đă đeo nhng si xích ca ḿnh cho đến khi xung m.

 

238.     Sau đây là nhng lư do đeo nhng si giây xích này:

            a) Chúng nhc nh Kitô hu v nhng li ha khi lănh nhn phép ra và vic lp li mt cách trn ho nhng quyết tâm này nơi vic tn hiến ca h. Chúng nhc nh h v trách nhim trit để ca h trong vic trung thành gn bó vi nhng li ha y. Các hành động ca người ta thường được tác động bi các giác quan ca h hơn là đức tin tinh tuyn, nên h d dàng quên mt nhng phn s ca h đối vi Thiên Chúa nếu h không có cái ǵ đó b ngoài nhc nh h v nhng nhim v y. Nhng si giây xích nh này là vic tr giúp tuyt vi để nhc nh nhng mi ràng buc ca ti li và vic làm tôi cho ma qu là nhng ǵ h đă được phép ra gii cu. Đồng thi chúng cũng nhc nh h v vic l thuc vào Chúa Giêsu như được ha quyết khi lănh nhn phép ra và được tha nhn khi h lp li nhng li ha này bng vic tn hiến. Phi chăng đó là lư do ti sao rt nhiu Kitô hu không nghĩ đến nhng li khn ha thanh ty ca ḿnh và tác hành ging ht như thành phn vô tín ngưỡng chng ha quyết ǵ vi Thiên Chúa? Mt gii thích đó là h không mang du hiu b ngoài để nhc nh h v nhng li ha y.             

 

239.     b) Nhng sợi giây xích này chng t h không xu h được làm tôi t và làm nô l ca Chúa Giêsu và h t b t́nh trng làm nô l chết chóc cho thế gian, ti li và ma qu.

            c) Chúng là mt th bo đảm và bo v cho khi b ti li và ma qu nô l hóa. V́ chúng ta cn phi chn đeo mt là nhng giây xích ti li và hư trm hay là nhng giây xích yêu thương và cu độ.

 

240.     Bn thân mến, hăy tháo b nhng xích xing ca ti li và ca thành phn ti nhân, nhng xích xing ca thế gian và nhng ǵ thuc v thế gian, nhng xích xing ca ma qu và bn tay sai ca hn. “Hăy qung đi cho xa khi chúng ta cái ách chết chóc” (Ps. 2:3). Bng nhng li l ca Thánh Linh, chúng ta hăy x chân ḿnh vào nhng cái cùm vinh quang và đeo vào c xing xích ca Người (Ecclus. 6:25). Chúng ta hăy cúi vai xung chp nhn cái ách ca Đấng Khôn Ngoan nhp th là Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta đừng ht đi gánh nng ca xing xích Người. Hăy lưu ư là trước khi nói nhng li này Thánh Linh đă sa son để chúng ta có th chp nhn li khuyên dy nghiêm trng này ca Ngài ra sao khi Ngài nói: “Hi con, hăy nghe đây, con hăy nhn ly li hun d khôn ngoan và đừng t chi li hun d này ca Ta” ( Ecclus. 6:24).

 

241.     Hi bn thân mến ca tôi, đến đây xin hăy cho tôi được cùng vi Thánh Linh cng hiến cho bn li hun d tương t: “Nhng xing xích này là nhng xích xing cu độ (Ecclus. 6:31). Như Chúa ca chúng ta trên thp giá kéo tt c mi người lên cùng Người (Jn. 12:32), dù h mun hay chăng, Người cũng s lôi kéo các ti nhân bng nhng cái cùm ti li ca h và bt h như là thành phn nô l cùng các ma qu phi chu trn trước cơn gin d đời đời ca Người và đức công minh báo oán. Thế nhưng Người s lôi kéo thành phn công chính bng xing xích yêu thương (Osee 11:4), nht là vào nhng thi bui sau này.

 

242.     Nhng k nô l t́nh yêu này ca Chúa Kitô (Eph. 3:1; Philem. 9) có th đeo nhng si xích này quanh c, trên cánh tay, quanh bng hay quanh mt cá chân. Cha Vincent Caraffa, v Tng Quyn th by ca Ḍng Chúa Giêsu, v đă chết thánh thin vào năm 1643, đă mang mt giây st quanh mt cá chân ca ḿnh như biu hiu cho vic làm nô l thánh đức ca ngài và ngài thường nói rng điu ân hn ln lao nht ca ngài đó là ngài không th công khai kéo lê mt giây xích trước mt công chúng. M Anê Giêsu, v chúng ta đă nói ti, đeo mt si xích quanh tht lưng ḿnh. Có nhng người đeo nó quanh c để đền bù v nhng ṿng king châu báu h đă đeo trên thế gian. Có nhng người đeo nhng giây xích quanh cánh tay để nhc nh h, khi h làm vic bng đôi bàn tay, rng h là nhng người nô l ca Chúa Giêsu.

 

4. Tôn kính mu nhim Nhp Th

 

243.     Thành phn nô l t́nh yêu ca Chúa Giêsu trong M Maria phi rt chú trng đến vic tôn sùng Chúa Giêsu là Li ca Thiên Chúa nơi mu nhim Nhp Th cao c, ngày 25/3, vic nhp th là mu nhim thích hp vi vic tôn sùng này, v́ nó được tác động bi Chúa Thánh Linh v́ nhng lư do sau đây:

 

            a) V́ chúng ta có th tôn kính và bt chước vic l thuc l lùng vào M Maria được Thiên Chúa Ngôi Con chn thc hin cho vinh quang ca Cha Người và cho phn ri ca con người. S l thuc này được mc khi đặc bit nơi mu nhim Chúa Giêsu tr nên mt tù nhân và nô l trong ḷng Người M Dim Phúc ca Người, l thuc vào M hết mi s.

 

            b) V́ chúng ta có th t ơn Thiên Chúa v nhng tng ân khôn sánh Ngài đă ban cho M Maria và nht là trong vic chn M làm M xng đáng nht ca Người. Vic chn la này được thc hin trong mu nhim Nhp Th.

 

Đó là hai mc đích chính ca vic làm tôi Chúa Giêsu trong M Maria.

 

244.     Xin lưu ư là tôi thường nói “nô l ca Chúa Giêsu trong M Maria”, “vic làm nô l ca Chúa Giêsu trong M Maria”. Tht vy, chúng ta có th nói, như mt s người đă tng nói, “nô l ca M Maria”, “vic làm nô l ca M Maria”. Thế nhưng, tôi nghĩ rng câu “nô l ca Chúa Giêsu trong M Maria” th́ thích đáng hơn. Đây là ư kiến ca Cha Tronson, B Trên Tng Quyn Chng Vin Xuân Bích, mt con người ni tiếng v đức khôn ngoan tri vượt ca ngài và thánh đức đáng k ca ngài. Ngài đă khuyên điu này khi được mt v linh mc bàn hi v đề tài y.

 

Sau đây là nhng lư do:

 

245. a) V chúng ta đang sng trong mt thi đại kiêu k khi mà mt s ln thành phn hc gi ngo mn, vi trí khôn kiêu hănh và soi mói, t́m ṭi nhng li lm ngay c vi nhng vic tôn sùng lâu đời và lành mnh, th́ nên nói “vic làm nô l ca Chúa Giêsu trong M Maria” và xưng ḿnh là “nô l ca Chúa Giêsu” hơn là “nô l ca M Maria”. Vy chúng ta tránh làm c cho vic phê b́nh ch trích. Như thế chúng ta gi vic tôn sùng này theo cùng đích ti hu ca nó là Chúa Giêsu, hơn là theo cách thc và phương tin là M Maria để đạt ti đó. Tuy nhiên, chúng ta có th s dng mt cách t nhiên t ng nào cũng được mà không cn phi đắn đo, như chính tôi đă làm. Nếu mt người đi t Orleans đến Tours, bng con đường Amboise, h có th thc s nói rng h đang đi ti Amboise và đồng thi cũng đúng khi nói rng h đang đi ti Tours. Cái khác bit duy nht đó là Ambroise ch là mt nơi trên con đường đến thng Tours thôi, và ch Tours mi là đích đim cui cùng.

 

246. b) V́ mu nhim chính yếu được c hành và tôn kính nơi vic tôn sùng này là mu nhim Nhp Th, mu nhim chúng ta thy Chúa Giêsu ch nơi M Maria, khi Người nhp th trong ḷng M, chúng ta có th thích đáng nói rng “vic làm nô l ca Chúa Giêsu trong M Maria”, nô l ca Chúa Giêsu đang ng trong M Maria, theo mt kinh nguyn tuyt vi được rt nhiu linh hn đọc: “Ôi Chúa Giêsu sng trong M Maria”.

 

247. c) Nhng li din t này cho thy rơ ràng hơn mi hip nht sâu xa gia Chúa Giêsu và M Maria. Các Ngài hip nht cht ch ti độ v này là tt c ca v kia. Chúa Giêsu là tt c nơi M Maria và M Maria là tt c nơi Chúa Giêsu. Hay đúng hơn, M không c̣n sng na mà là mt ḿnh Chúa Giêsu sng trong M. Ánh sáng tách khi mt tri c̣n d hơn là M Maria tách khi Chúa Giêsu. Các Ngài hip nht vi nhau ti độ Chúa Giêsu có th được gi là “Chúa Giêsu ca M Maria”, và M ca Người là “M Maria ca Chúa Giêsu”.

 

248.     Thi gian không cho phép tôi kéo dài đây và dn gii dài gịng v nhng ǵ là tuyt ho và diu k nơi mu nhim Chúa Giêsu sng động và ng tr trong M Maria, hay mu nhim Nhp Th ca Li. Tôi s gii hn ḿnh trong nhng nhn định vn tt sau đây. Nhp Th là mu nhim đầu tiên ca Chúa Giêsu Kitô; đây là mt mu nhim kín nhim nht; và là mu nhim cao c mà ít được biết đến nht.

 

Chính nơi mu nhim này mà Chúa Giêsu, trong ḷng ca M Maria và bng vic hp tác ca M, đă chn tt c thành phn ưu tuyn. Đó là lư do các thánh nhân đă gi ḷng M là ngai pḥng ca các mu nhim Thiên Chúa.

 

Chính nơi mu nhim này mà Chúa Giêsu ngưỡng vng ti tt c các mu nhim sau đó ca đời sng Người bng vic sn ḷng chp nhn chúng (Heb. 10:5-9). Bi thế, mu nhim này gm tóm tt c mi mu nhim ca Người v́ nó cht cha ư hướng và ân sng ca tt c các mu nhim y.

 

Sau hết, mu nhim này là ngai ṭa ca t́nh thương, ca ḷng rng lượng và ca vinh quang Thiên Chúa. Nó là ngai ṭa ca t́nh thương Ngài đối vi chúng ta, v́ chúng ta có th tiến đến và nói vi Chúa Giêsu qua M Maria. Chúng ta cn đến vic chuyn cu ca M để thy hay nói vi Người. đây, luôn đáp ng li nguyn ca M ḿnh, Chúa Giêsu không thôi ban ân sng và t́nh thương cho tt c các ti nhân đáng thương. “Chúng ta hăy bo dn đến trước ngai ân sng” (Heb. 4:16).

 

Nó là ngai ṭa ca ḷng rng lượng đối vi M Maria, bi v́, trong lúc tân Adong trong thiên đường trn thế thc s này th́ Thiên Chúa thc hin đó rt nhiu s diu k kín đáo vượt lên trên kiến thc ca con người và thn thiêng. Đó là lư do các thánh đă gi M Maria là “v huy hoàng ca Thiên Chúa”, như th Thiên Chúa ch t s uy nghi huy hoàng ca Ngài nơi M Maria mà thôi (Is. 33:21).

 

Nó là ngai ṭa vinh quang ca Cha Người, v́ chính nơi M Maria Chúa Giêsu mi hoàn toàn ḥa gii vi Cha ca Người thay cho nhân loi. Chính nơi đây Người đă hoàn toàn phc hi vinh quang Cha ca Người đă b ti li làm lu m đi. Cũng chính nơi đây Chúa Giêsu, bng vic hy hiến bn thân ḿnh cùng vi ư mun ca ḿnh, đă dâng lên Thiên Chúa vinh quang c̣n hơn là vinh quang mà Người hiến dâng vi tt c mi hy tế theo Lut Cũ. Sau hết, nơi M Maria Người đă dâng lên Cha ca Người vinh quang vô cùng đến đỗi Cha ca Người chưa bao gi nhn được t con người.

 

5.  Đọc Kinh Kính Mng và Kinh Mân Côi

 

249.     Nhng ai chp nhn vic tôn sùng này cn phi đặc bit yêu thích Kinh Kính Mng, hay Li Thiên Thn Chào, như kinh này c̣n được gi.

 

Tuy nhiên, có mt ít Kitô hu, được ơn soi sáng, đă hiu được giá tr, công nghip, tính cht tuyt ho và cn thiết ca Kinh Kính Mng. Chính Đức M mt s ln đă hin ra vi nhng người tht thánh thin và khôn ngoan, như Thánh Đaminh, Thánh Gioan Capistrano và Á Thánh Alan de Rupe, để làm cho các v thu hiu được cái phong phú ca kinh nguyn này.

 

H đă viết nhng cun sách v nhng s l lùng k diu kinh này thc hin cùng nhng tác dng ca kinh y trong vic hoán ci ti nhân. Các v nhit thành loan truyn và công khai rao ging rng như vic cu độ ca thế gian được bt đầu bng Kinh Kính Mng thế nào th́ vic cu độ ca mi cá nhân cũng gn lin vi kinh này như thế. Theo các v, kinh nguyn này mang đến cho mt thế gii khô khan và cn ci Trái S Sng, và nếu nói k hơn, kinh nguyn này s làm cho Li Chúa đâm r trong linh hn và sinh ra Chúa Giêsu là Trái S Sng. Các v cũng nói vi chúng ta rng Kinh Kính Mng là mt th sương tri làm tươi mát trái đất linh hn chúng ta và làm cho nó sinh hoa kết trái đúng mùa. Linh hn nào không được tưới bng th sương tri này s không sinh hoa kết trái mà ch có nhng th gai góc, ch đáng Thiên Chúa lun pht (Heb. 6:8).

 

250.     Đây là nhng ǵ Đức M đă t cho Chân Phước Alan de Rupe biết như ngài đă ghi trong cun sách ca ngài, cun Giá Tr Kinh Mân Côi, và là nhng ǵ cũng đă được lp li bi Cartagena rng: “Hi con, hăy nhn biết và làm cho tt c mi người nhn biết rng thái độ ương ương d d hay coi thường b bê vic đọc Kinh Kính Mng, hay ghê tm chán ghét kinh nguyn này, là mt du hiu cho thy có th và hu như b đời đời trm luân, v́ nh kinh nguyn này mà c thế gii đă được phc hi”.

 

Đó là nhng li l khng khiếp nhưng đồng thi chúng cũng là nhng ǵ an i. Chúng ta cm thy chúng là nhng ǵ khó tin, nếu chúng ta không được bo đảm v s tht ca chúng bi Chân Phước Alan và bi Thánh Đaminh trước ngài, cũng như bi rt nhiu vĩ nhân t thi ca ngài. Kinh nghim ca nhiu thế k c̣n đó đă chng minh v nó, v́ ư nghĩ chung bao gi cũng cho rng nhng ai có du hiu b hư mt, như tt c mi k ri đạo chính cng, thành phn hành ác, thành phn kiêu hănh và thành phn thế tc, đều ghét b và bác b Kinh Kính Mng và Kinh Mân Côi. Đúng, nhng k lc đạo biết đọc Kinh Ly Cha nhưng h s không chp nhn Kinh Kính Mng và Kinh Mân Côi, và h thà mang mt con rn đi đây đó hơn là mt chui ht mân côi. Và thm chí có nhng người Công giáo, khi chia s nhng khuynh hướng kiêu ngo ca Luxiphe cha ca h, t ra khinh thường Kinh Kính Mng hay t ra lnh nht đối vi kinh này. H nói rng Kinh Mân Côi là vic tôn sùng ch xng vi thành phn chng biết ǵ hay mù ch.

 

Ngoài ra, theo kinh nghim, chúng ta biết rng nhng ai cho thy các du hiu tích cc thuc v thành phn được tuyn chn th́ cm mến và yêu thích Kinh Kính Mng và bao gi cũng hân hoan đọc kinh y. H càng gn Chúa h càng yêu thích kinh này, như Đức M đă tiếp tc cho to Chân Phước Alan biết.

 

251.     Tôi không biết điu y như thế nào, nhưng nó hoàn toàn đúng; và tôi không biết có cách nào chc chn hơn tromg vic khám phá ra ai là người thuc v Thiên Chúa hơn là căn cứ vào sự kiện nếu h t ra yêu thích Kinh Kính Mng và Kinh Mân Côi. Tôi nói là “nếu h t ra yêu thích”, v́ có th xy ra trường hp là mt người không th đọc Kinh Mân Côi v́ mt lư do nào đó, nhưng điu y không ngăn tr h yêu thích kinh này và phn khích k khác đọc kinh y.

 

252.     Hi nhng linh hồn tuyn chn, nhng nô l ca Chúa Giêsu trong M Maria, hăy biết rng sau Kinh Ly Cha th́ Kinh Kính Mng là kinh tuyt vi nht trong tt c các kinh. Kinh này là li khen tng tuyt ho mà V Thiên Chúa ti cao ng cùng M Maria qua v tng thn ca Ngài để chiếm đot trái tim ca M. Tác dng ca li chào này nơi M rt ư là mănh lit, v́ nhng nim vui thm kín ca li chào y, đến ni mc dù hết sc khiêm nhượng, M cũng đă t ra đồng ư vi vic nhp th ca Li. Nếu bn đọc Kinh Kính Mng cách xng hp th́ li khen tng này chc chn s chiếm ly cho bn ư mun tt lành ca M Maria. 

 

253.     Khi Kinh Kính Mng được st sng đọc lên, tc là mt cách chăm chú, st mến và khiêm nhượng, th́ theo các thánh, kinh này là k thù ca Satan, khiến chúng phi tu thoát; kinh này là búa đập đầu hn, là ngun thánh đức cho các linh hn, là nim vui ca các thn thánh và là cung điu êm ái cho người sùng m. Kinh này là Ca Vnh ca Tân Ước, mt nim vui cho M Maria và là vinh hin cho Ba Ngôi chí Thánh. Kinh Kính Mng là sương rơi xung t tri để làm cho linh hn sinh hoa kết trái. Kinh này là n hôn yêu thương chúng ta giành cho M Maria. Nó là mt bông hng thm đỏ, mt ht ngc quí báu chúng ta hiến dâng cho M. Kinh này là mt chén cao lương m v, mt th rượu ngon thn linh chúng ta dâng lên M. Đó là nhng so sánh các thánh đă nêu lên. 

 

254.     Bi vy tôi thiết tha xin bn, bng t́nh yêu thương tôi giành cho bn trong Chúa Giêsu và M Maria, đừng măn nguyn vi vic đọc kinh Tiu Triu Thiên Đức Trinh N, mà đọc c Kinh Mân Côi na, và nếu có gi, đọc tt c 15 chc kinh, hng ngày. Đề ri khi gi chết đến, bn s chúc phúc cho ngày gi bn đă thiết tha vi nhng ǵ tôi đă nói cùng bn, v́ khi gieo rc các phúc lành ca Chúa Giêsu và M Maria, bn s gt hái được nhng phúc ân trên tri (2 Cor. 9:6).

 

6. Đọc Ca Vnh Ngi Khen

 

255.     Để t ơn Chúa v các ân hu Ngài đă ban cho Đức M, nhng người tn hiến ca M s thường xuyên đọc Ca Vnh Ngi Khen, theo gương ca Chân Phước Marie d’Oignies và mt vài thánh khác. Ca Vnh Ngi Khen là kinh nguyn duy nht chúng ta có được do Đức M sáng tác, hay đúng hơn, được Chúa Giêsu sáng tác trong M, v́ chính Người nói qua môi ming ca M. Ca Vnh này là li chúc tng cao c nht dâng lên Thiên Chúa trong lănh vc ân sng. Ca Vnh này mt mt là mt bn thánh ca khiêm h nht ca ḷng biết ơn, và mt khác là mt bài thánh ca uy nghi và cao c nht. Trong Ca Vnh này cht cha nhng mu nhim quá ln lao và kín n mà thm chí các thn tri cũng không hiu thu.

 

Gerson là mt hc gi đạo hnh và khôn ngoan, đă tiêu hao mt phn ln cuc đời ca ḿnh để viết nhng áng văn đầy uyên bác và yêu thương v các ch đề hết sc xâu sa này.  Cho dù như thế, ông vn cm thy lo âu vào lúc cui đời khi thc hin vic viết mt bài dn gii v Ca Vnh Ngi Khen là tt đỉnh ca tt c mi tác phm ca ông. Nơi mt tp sách ln v đề tài này, ông đă nói nhiu điu k diu v bài ca vnh tuyt vi và thn linh y. Trong s nhng ǵ ông viết, ông nói vi chúng ta rng chính M Maria thường đọc ca vnh y, nht là vào lúc t ơn sau khi Rước L.

 

Nhà thc gi Benzonius, trong bài dn gii ca ḿnh v Ca Vnh Ngi Khen này, đă k ra mt s phép l xy ra nh kinh nguyn ấy. Ông cho biết rng ma qu chy trn khi chúng nghe thy nhng li: “Chúa đă ra tay uy quyn đánh tan người kiêu ngo vi nhng ư nghĩ kiêu căng ca chúng” (Lk. 1:51).

(Xem phần dẫn giải Ca Vịnh Ngợi Khen của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen)

7.  Khinh chê thế gian

256.     Thành phn tôi t trung thành ca M Maria khinh thường thế gii hư hoi này. H phi ghét b và xa tránh các th quyến rũ ca nó và theo nhng thc hành khinh chê thế gian được chúng tôi cng hiến đầu cun tiu lun này. ( đây dường như v thánh tác gi mun nói ti các đon t 78 ti 82)

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả