Chương Năm

 

H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

 

 

183.     Thánh Linh cng hiến cho chúng ta trong Thánh Kinh mt h́nh nh (Gen. 27) bóng by đáng chú ư v tt c s tht tôi vn c gng gii thích liên quan ti Đức Trinh N và con cái ln đầy t ca M. Đó là câu truyn v Giacóp là người đă nhn được phúc lành ca người cha Isaac ca ḿnh nh s chăm sóc và tài khéo ca m ḿnh.

 

Đây là câu truyn được Thánh Linh k ra. Tôi s dn gii câu truyn này nhiu hơn sau đó.

 

 

I.- Ni Dung Câu Truyn v Giacóp và Gii Thích Câu Truyn v Giacóp

 

184.     My năm sau khi Esau bán quyn tha kế ca ḿnh cho Giacóp, bà Rebecca, m ca h, người âu yếm thương yêu Giacóp, đă chiếm được phúc lành này cho Giacóp bng mt mưu kế thánh ho đầy huyn nhim đối vi chúng ta.

 

Khi thy ḿnh đă cao tui, Isaac mun chúc phúc cho con cái ḿnh trước khi chết. Ông đă gi Esau ti, người con yêu quí ca ông mà bo Esau đi săn bt mt cái ǵ đó v cho ông ăn, ri ông s chúc phúc cho. Rebecca lp tc bo Giacóp nhng ǵ đang din tiến và sai Giacóp đi bt hai con dê nh trong đàn. Khi Giacóp đưa chúng cho m ḿnh, bà đă nu chúng theo cách thc Isaac vn thích ăn. Ri bà mc cho Giacóp nhng qun áo ca Esau mà bà có được, và ly da dê bao ph hai bàn tay và c ca Giacóp. Người cha mù ḷa mc dù nghe thy tiếng Giacóp c nghĩ rng đó là Esau khi ông chm ti da bàn tay ca Giacóp.

 

Dĩ nhiên Isaac đă ly làm l khi nghe thy tiếng nói mà ông nghĩ là tiếng ca Giacóp nên mi bo Giacóp ti gn ông. Isaac s thy lông lá trên làn da bao bc đôi tay ca Giacóp và nói rng tiếng nói th́ qu thc là tiếng ca Giacóp nhưng bàn tay li là bàn tay ca Esau. Sau khi ông ăn ung xong, Isaac đă hôn Giacóp và gi thy mùi thơm nơi y phc ca Giacóp. Ông đă chúc phúc cho Giacóp và xin tuôn đổ xung trên Giacóp sương tri và hoa trái ca trái đất. Ông đă đặt Giacóp làm ch tt c mi anh em ḿnh và kết thúc bng nhng li này: ‘Vô phúc cho nhng ai nguyn ra con và may phúc cho nhng ai chúc tng con’.

 

Isaac va nói xong th́ Esau bước vào, mang theo nhng ǵ hn đă bt được khi đi săn. Hn mun cha hn chúc phúc cho hn sau khi ông ăn ung. V t ph thánh cm thy bàng hoàng khi ông biết được nhng ǵ đă xy ra.  Thế nhưng, chng nhng không rút li nhng ǵ đă làm, ông c̣n khng định vic làm ca ông na, v́ ông rơ ràng thy được ngón tay ca Thiên Chúa nhúng vào. Thế ri Thánh Kinh thut li rng, Esau bt đầu ln tiếng chng li hành động phn bi ca đứa em ḿnh. By gi hn xin cha hn c̣n phúc lành nào na th́ ban cho hn. Làm như thế, như các v Giáo Ph cho biết, Esau là biu hiu cho nhng ai c tưởng rng gia Thiên Chúa và thế gian có mt th liên minh nào đó, v́ h tham mun hoan hưởng cùng mt lúc c các phúc lành t tri ln nhng may lành trên trn thế. Isaac b cm kích trước nhng kêu gào ca Esau nên cui cùng đă chúc phúc cho hn ch được may lành trên trn gian, và ông đặt hn dưới quyn ca em hn. Bi thế mà Esau đă cưu mang mt mi hn ghét độc him đối vi Giacóp đến độ hn ch cho đến sau khi cha hn qua đi ri th́ hn s thanh toán em hn. Giacóp đă không th nào thoát chết nếu người m yêu du ca Giacóp không ra tay cu Giacóp bng tái khéo ca bà và li khuyên răn tt lành ca bà.

 

185.     Trước khi gii thích câu truyn tuyt vi này, tôi xin nhc các bn là, theo các v Giáo Ph và các nhà dn gii Thánh Kinh, th́ Giacóp là mu người v Chúa ca chúng ta cũng như mu người v các linh hn được cu độ, và Esau là mu ca các linh hn b hư trm. Chúng ta ch kho sát các hành động và hnh kim ca c hai người để phán đoàn tng người mt.

 

1.      Esau là người anh ln th́ khe mnh và cường tráng, lanh li, cùng tài khéo v cung tên và rt thành công v vn đề săn bn.

2.      Hn hiếm khi nhà, và cy da vào sc mnh cùng tài khéo ca ḿnh, hn sinh hot ngoài tri.

3.      Hn không bao gi c gng làm hài ḷng người m Rebecca ca ḿnh, và t ra ít hay chng t ra ǵ đối vi bà hết.

4.      Hn là mt tay háu ăn và tham ăn đến độ hn đă bán quyn tha kế ca ḿnh để đổi ly mt bát chè.

5.      Như Cain, hn t ra hết sc ghen tương vi em ca ḿnh và liên tc ra tay bt b em ḿnh.

 

186.     Đó là hành vi c ch thường t́nh ca thành phn ti nhân:

 

1) H cy da vào sc mnh và tài năng ca ḿnh nơi các trn thế v. H rt năng n, lanh li và thông hiu nhng s trn thế song rt mù mt và vô tri đối vi nhng s trên tri.

 

187.     (2) H không bao gi hay rt hiếm khi có mt nhà, trong nhà ca h, tc là, trong ni tâm ca h, trong ḷng ca h, nơi chính yếu được Thiên Chúa ban cho mi người để trú ng theo gương ca Ngài, v́ Thiên Chúa luôn trong chính bn thân ca Ngài. Thành phn ti nhân không thích sng cô qunh hay sng đời sng thiêng liêng hoc tôn sùng b trong. H coi nhng k sng đời ni tâm, tách bit khi thế gian, và nhng ai thiên  v ni tâm hơn  hot động, như là thành phn thin cn, cung tín và kém văn minh.

 

188.     (3) Các ti nhân ít t ra để ư ti hay chng để ư ǵ ti vic tôn sùng M Maria, M ca thành phn được tuyn chn. H thc s là không ghét M. Tht vy, h đôi khi c̣n nói hay nói tt v M na. H nói h kính mến M và h thc hành mt đôi vic t ra tôn sùng kính tôn M. Tuy nhiên, h không th nào chu được khi thy có ai thiết tha mến yêu M, v́ h không có bt c mt cm t́nh nào ca Giacóp đối vi M; h bt li vic tôn kính được các con cái và đầy t tt lành ca M trung thành dâng lên M để được M thương. H nghĩ loi tôn sùng này là nhng ǵ không cn thiết cho phn ri, và min là h không t ra ghét M hay công khai ma mai chế giu vic tôn sùng đối vi M th́ h tin rng h đă làm tt c nhng ǵ cn thiết để được M ban cho các ơn lành. V́ h lm bm mt ít kinh vi M, song không cm mến và chng để ư ǵ ti vic ci thin đời sng ca ḿnh, mà h li coi h là nhng người tôi t ca M.

 

189.     (4) Các ti nhân bán đi quyn tha kế ca ḿnh, tc là bán đi nim vui thiên đàng, để đổi ly mt bát chè, tc là đổi ly các th thú vui trn thế. H cười đùa, h ăn ung, h được hưởng nhng giây phút thoi mái, h c bc, h nhy múa vân vân, chng h lo ǵ ti các th trc trc hơn c Esau, trong vic làm sao cho bn thân ḿnh xng đáng vi phúc lành ca Cha ḿnh trên tri. Tóm li, h ch nghĩ đến thế gian này, ch yêu chung thế gian này, nói năng và tác hành cho thế gian này và làm hài ḷng thế gian. H đánh đổi ơn phép ra ca h, chiếc áo vô ti ca h và di sn thiên đàng ca h để ly mt giây phút khoái lc chóng qua, mt chút vinh d mau tàn, mt chút bụi đất vt hèn.

 

190.     (5) Sau hết, các ti nhân liên tc t ra thù ghét và bách hi thành phn được tuyn chn, mt cách công khai hay thm kín. Thành phn tuyn chn là mt gánh nng đối vi h. H khinh thường thành phn này, h ch trích b́nh phm, h chê cười chế giu, x nhc, cướp đot, la đảo, bn cùng hóa, săn bt và chà đạp thành phn y dưới chân; trong khi chính h li t́m kiếm may mn, hoan hưởng bn thân, t́m kiếm nhng v thế tt cho ḿnh, làm cho h tr thành phong phú, được thăng quan tiến chc và sng đời tin nghi thoi mái.

 

191.     Giacóp, đứa con tr hơn, li có mt bn cht yếu mm, du dàng và thích b́nh lng, thường nhà để yêu chiu m ḿnh, người m được Giacóp rt mến yêu. Nếu Giacóp cn phi đi đâu ra ngoài nhà th́ không phi v́ ước mun riêng ca ḿnh, hay v́ tin tưởng vào kh năng ca ḿnh, mà ch v́ vâng theo li m ca ḿnh.

192.     Giacóp đă mến yêu và tôn kính người m ca ḿnh. Đó là lư do ti sao Giacóp vn nhà để gn gũi m. Giacóp cm thy không c̣n ǵ hnh phúc hơn là được vi m. Giacóp đă tránh đi tt c nhng ǵ có th làm pht ḷng m, và làm mi s Giacóp nghĩ rng s làm cho m hài ḷng. Điu này càng làm cho bà Rebecca yêu thương Giacóp hơn na.

 

193.     Giacóp thun phc m ḿnh trong hết mi s. Giacóp vâng li m mt cách trn vn trong hết mi s, lp tc không tŕ hoăn và thiết tha không phàn nàn. Khi va thy được ư ca m là tr Giacóp vi vă tuân hp ngay. Giacóp chp nhn bt c s ǵ m bo mà không thc mc chi. Chng hn, khi bà bo Giacóp đi bt hai con dê nh mang v cho bà để bà có th làm mt món ǵ đó cho cha ca Giacóp là Isaac ăn, th́ Giacóp đă không tr li là ch cn mt con là đủ cho mt người ăn, song Giacóp đă làm đúng như nhng ǵ bà bo Giacóp làm mà không lp lun này n.

 

194.     Giacóp đă hết sc tin tưởng nơi m ca ḿnh. Giacóp đă không cy vào kh năng riêng ca ḿnh; ch cy da vào vic chăm sóc và ch che ca m mà thôi. Giacóp đến vi m mi khi cn điu ǵ và bàn vi m v tt c nhng ǵ rc ri. Chng hn khi Giacóp hi bà rng nh cha Giacóp thay v́ chúc phúc cho Giacóp th́ li nguyn ra Giacóp, Giacóp đă tin m và tin tưởng vào bà khi bà nói rng chính bà s lănh chu li nguyn ra y cho Giacóp.

195.     Sau hết, Giacóp đă bt chước bao nhiêu có th các nhân đức Giacóp thy nơi m ca ḿnh. Dường như đó là mt trong nhng lư do Giacóp đă sng nhiu gi nhà là để noi gương bt chước người m yêu du ca ḿnh, người m tht là đức hnh, cũng như để tránh khi nhng bn bè xu, thành phn có th dn Giacóp ti ch sa ngă phm ti. Nh đó, Giacóp đă làm cho ḿnh xng đáng lănh nhn phúc lành gp đôi t người cha yêu du ca ḿnh.

 

196.     Thành phn được tuyn chn ca Thiên Chúa cũng thường tác hành tương t như thế. H nhà vi m ca ḿnh – tc là h quí yêu cnh tĩnh lng, yêu chung đời sng ni tâm và thiết tha vi vic cu nguyn. H luôn liên kết vi Đức Trinh N là Thân Mu và là Gương Mu ca h, mt con người có vinh hin hoàn toàn bên trong và trong sut cuc sng ca ḿnh đă yêu thích tĩnh lng và nguyn cu. Tht vt, có nhng lúc h cn phi dn thân vào thế gian, thế nhưng ch để hoàn thành nhng nhim v theo bc sng ca ḿnh, theo ư mun ca Thiên  Chúa và ư ca M h mà thôi.

 

Bt k nhng đạt thành ca h có cao c trước mt người khác thế nào chăng na, h vn gn bó mt cách quan tâm hơn na vi nhng ǵ h làm trong đời sng ni tâm ca h bằng việc kết hp vi Đức Trinh N. V́ đó h thc hin công vic trn lành cao c, so vi tt c các công vic khác là nhng ǵ ch là tṛ chơi ca tr con. Có nhng lúc anh ch em ca h hot động ngoài mt cách hăng say nhit thành, tài khéo và thành công, khiến thế gian phi ca ngi và tán thưởng. Thế nhưng, nh ánh sáng ca Thánh Linh, h biết rng vic n thân tĩnh lng vi Chúa, hoàn toàn và trn lành thun phc M Maria c̣n tt hơn, c̣n vinh hin hơn và c̣n hoan lc hơn là vic h thc hin nhng hot động l lùng v phương din t nhiên cũng như v phương din ân sng trên thế gian này, như trường hp ca rt nhiu tay Esau và thành phn ti nhân. Vinh hin cho Thiên Chúa và nhng kho tàng cho con người đều nơi nhà ca M (Cf. Ps. 111:£).  

 

Ly Chúa Giêsu, nơi cư ng ca Chúa d thương biết bao! Chim s t́m được t để trú, và b câu t́m được t cho nhng đứa con nh ca ḿnh! Hnh phúc biết bao cho con người nào được cư ng trong căn nhà ca M Maria, nơi Chúa đó trước hết! nơi căn nhà ca thành phn được tuyn chn này, h kín múc được t mt ḿnh Chúa ơn tr giúp cn thiết để leo thang nhân đức được h xây dng trong tâm can ca h cho đến nhng đỉnh trn lành kh dĩ cao nht ở thung lũng châu l này. ‘Ly Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, quí hóa thay nơi cư ng ca Ngài’ (Ps. 83:2)

 

197.     Thành phn tuyn chn rt mến yêu Đức M và thc s tôn kính Người như là M và là N Vương ca h. H mến yêu M không ch bng li nói mà trong c vic làm na. H tôn kính M không ch b ngoài mà t tn đáy ḷng ca h. Như Giacóp, h tránh nhng ǵ nh mn nht có th làm pht ḷng M, và thiết tha làm bt c điu ǵ h nghĩ có th làm M hài ḷng. Giacóp mang đến  cho bà Rebecca 2 con dê nh. H mang đến cho M Maria thân xác ca h và tâm hn ca h, vi tt c quan năng ca h, được tiêu biu nơi hai con dê nh ca Giacóp. 1) để M có th chp nhn chúng như là ca M; 2) để M làm cho chúng chết đi cho ti li cùng cái tôi bng cách tước lt chúng khi ḷng yêu ḿnh, để làm hài ḷng Chúa Giêsu Con M, Đấng mun có thành phn bn hu và môn đệ ch là nhng ai chết đi cho ti li và bn thân ḿnh; 3) để M mc cho h theo cm nhn ca Cha trên tri và cho vinh quang ca Ngài hơn, nhng ǵ M biết hơn bt c to vt nào khác; 4) để nh M chăm sóc và chuyn cu, thân xác và linh hn này ca h, hoàn toàn được thanh ty hết mi t́ , hoàn toàn chết cho ḿnh, hoàn toàn b tước lt và sa dn k càng, có th làm hài ḷng Cha trên tri và đáng lănh nhn phúc lành ca Ngài.

 

Đó không phi là nhng ǵ nhng tâm hn được tuyn chn thc hin hay sao, thành phn, để chng t vi Chúa Giêsu và M Maria thy t́nh yêu ca h tht t́nh và can đảm ra sao, đang sng và trân quí th vic toàn hiến cho Chúa Giêsu nh M Maria gi đây chúng ta ch dy cho h hay sao?

 

Các ti nhân có th nói rng h mến yêu Chúa Giêsu, rng h yêu mến và tôn kính M Maria, thế nhưng h không làm như thế bng c tm ḷng và tâm hn ca h (Prov. 3:9). Không như thành phn được tuyn chn, h không mến yêu Chúa Giêsu và M Maria cho đủ để tn hiến cho các Ngài thân xác ca h cùng vi các giác quan ca nó, cũng như linh hn ca h cùng vi các ước vng ca nó.

 

198.     H thun phc và vâng li Đức M, Người M nhân lành ca h, và ch này h ch noi gương bt chước chính Chúa, Đấng đă sng 30 trong 33 năm trên thế gian để tôn vinh Thiên Chúa là Cha Người bng vic trn ho và trn vn tùng phc Người M thánh đức ca Người. H vâng li M, tuân theo tng li M khuyên bo, như Giacóp theo gương ca bà Rebecca, khi bà nói cùng Giacóp rng ‘hi con, hăy nghe theo li khuyên ca m(Gen. 27:8); hay như nhng người phc dch tic cưới Cana, thành phn được Đức M căn dn rng ‘Hăy làm nhng ǵ Người bo’ (Jn. 2:5).

 

Nh vâng li m ca ḿnh mà Giacóp đă nhn lănh mt phúc lành mà hu như ch có phép l mi chiếm được, v́ theo t nhiên Giacóp không được lănh nhn. Như phn thưởng cho vic tuân theo li khuyên dy ca Đức M, thành phn qun tic Cana được tôn vinh bi phép l đầu tiên ca Chúa, khi Người biến nước lă thành rượu theo li yêu cu ca M. Cũng thế, cho đến ngày cùng tháng tn, tt c nhng ai lănh nhn phúc lành ca Cha trên tri và nhng ai được tôn vinh nh các ân sng l lùng ca Ngài đều lănh nhn được nh hoàn toàn tuân phc M Maria. Ngoài ra, thành phn ‘Esau’ s b mt đi phúc lành v́ thành phn này t ra thiếu thun phc Đức Trinh N này.

 

199.     H tin tưởng rt nhiu nơi ḷng lành và quyn năng ca Đức Trinh N, Người M du yêu ca h, và không ngng van nài M ra tay cu giúp. H coi M như sao mai dn h an toàn ti bến b. H m ḷng ra cho M và k l cho M nghe nhng trc trc cùng vi nhng nhu cu ca h. H cy da vào t́nh thương và ḷng nhân lành ca M để được th tha ti li ca h qua vic M chuyn cu cũng như để cm nghim nim an i t mu ca M trong nhng lúc rc ri và âu lo. Thm chí h gieo ḿnh vào cung ḷng trinh nguyên ca M, n náu và biến  khut ḿnh nơi y mt cách l lùng. đó h được tràn đầy t́nh yêu tinh tuyn, h được thanh ty khi t́ vết nh mn nht ca ti li, và h t́m thy Chúa Giêsu nơi tt c tm vóc ca Người. V́ Người hin tr nơi M Maria như trên mt ngai ṭa vinh hiến nht. Ôi hnh phúc khôn sánh biết bao! Đức Đan Vin Ph Guerric nói: ‘Đừng tưởng rng trong ḷng Abraham th́ vui sướng hơn là trong ḷng ca M Maria, v́ chính nơi M mà Chúa ca chúng ta đă đặt ngai ṭa ca Người’.

 

Trong khi đó, các ti nhân li đặt tt c nim tin tưởng ca ḿnh nơi bn thân h. Như người con hoang đàng, h ăn ung vi loài ln heo. H ăn ung trên thế gian này như nhng con cóc nhái. H ch yêu thích nhng s hu h́nh và b ngoài như tt c mi con người trn tc. H không có th cy trông và tin tưởng mà thành phn được tuyn chn giành cho Đức Trinh N, M ca thành phn được tuyn chn y. H mun tha măn mt cách đáng trách cái đói khát ca ḿnh nơi khác, như Thánh Grêgôriô nói, v́ h không mun nếm hưởng s ngt ngào được dn sn cho h và trong Chúa Giêsu và M Maria.

 

200.     Sau hết, nhng linh hn được tuyn chn tuân theo nhng đường li ca Đức Trinh N, Người M yêu du ca h – tc là h noi gương bt chước M và v́ thế h được thc s hnh phúc và st mến, và tr thành du hiu không th sai lm là nhng người được Thiên Chúa tuyn chn. Người m yêu du này nói cùng h rng ‘hnh phúc cho ai tuân theo các đường li ca M’, tc là, hnh phúc cho nhng ai thc hành các nhân  đức ca M và nhng ai, nh ơn  Chúa giúp, sng theo đường li ca M. H hnh phúc trên thế gian này v́ được tràn đầy ân sng và ngt ngào M ban cho h t mc độ tràn đầy ca M, và là nhng ǵ h lănh nhn di dào hơn là nhng ai không hết sc thiết tha noi gương bt chước M. H được vui mng trong gi lâm t là gi ngt ngào và an b́nh v́ M thường đích thân đó để dn h v hưởng hoan lc trường sinh. Sau hết, h s được muôn đời hnh phúc, v́ không có mt người tôi t nào ca M tng bt chước các nhân đức ca M trong cuc đời ca h này li b hư đi.

 

Trong khi đó, thành phn ti nhân li cm thy bt hnh trong cuc đời ca h, vào gi lâm t ca h, và sut cơi vĩnh hng, v́ h không noi gương bt chước các nhân đức ca Đức M. H tha măn vi vic quanh qun tham gia các hi đoàn ca M, đọc mt ít kinh kính M, hay thi hành nhng vic thc hành tôn sùng b ngoài.

 

Ôi Đức Trinh N, Người M yêu du ca con, hnh phúc biết bao nhng ai trung thành vi các đường li ca M, vi nhng li khuyên dy ca M và vi nhng mnh lnh ca M; thành phn không bao gi để ḿnh b dn dt sai lc bi mt th tôn sùng M gi to! Thế nhưng, bt hnh thay và khn nn thay nhng ai lm dng vic tôn sùng đối vi M khi không tuân gi các mnh lnh ca Con M! ‘H b nguyn ra v́ xa lc vi các gii răn ca Chúa’ (Ps. 118:21).

  

 

II.- Những Việc Đức Mẹ làm cho thành phần tôi trung của Mẹ

 

201.     Bây gi đến các vic Trinh N Maria, là người M tuyt vi nht trong các người m, ưu ái làm cho thành phn tôi trung hoàn toàn phó ḿnh cho M theo cách thc tôi đă din t và căn c vào ư nghĩa bóng by ca câu truyn v Giacop và Rebecca.

 

1) M yêu thương h

 

“M thương yêu nhng ai mến yêu M(Prov. 8:17). M thương yêu h:

a.  V́ M thc s là M ca h. Có người m nào li không thương yêu con ḿnh là hoa trái ca ḷng ḿnh hay chăng?

b.  M thương yêu h để cám ơn t́nh yêu sng động h giành cho M là Người M yêu du ca h.

c.  M yêu thương h v́ h được Thiên Chúa thương yêu và tin định cho hưởng phước thiên đàng. “Ta yêu Giacop nhưng ghét Esau”.

d.  M yêu thương h v́ h đă hoàn toàn hiến ḿnh cho M và thuc v gia sn ca M. “Hăy đón nhn gia sn ca con nơi dân  Yến Duyên” (Ecclus. 24:13).

 

202.     M yêu thương h cách du dàng, du dàng hơn tt c mi bà m trên thế gii này hp li. Hăy ly tt c t́nh yêu thương ca hết mi bà m trên thế gii này đối vi con cái ca h. Hăy đổ tt c t́nh yêu y vào ḷng ca mt người m duy nht giành cho mt người con duy nht. T́nh yêu ca người m y chc chn s bao la. Thế mà, t́nh yêu thương ca M Maria đối vi mi mt người con cái M c̣n du dàng hơn t́nh yêu ca bà m y đối vi người con này.

 

M yêu thương h chng nhng mt cách cm mến mà c̣n hiu nghim na, tc là t́nh M yêu thương h mt cách ch động và mang li s thin ho như t́nh yêu ca bà Rebecca giành cho Giacop – thm chí c̣n hơn như vy na, v́ Rebecca tht ra ch là h́nh nh ca M Maria thôi. Đây là nhng ǵ Người M yêu thương này làm cho con cái ḿnh để giúp h chiếm được nhng phúc lành ca Cha trên tri:

 

203.     1) Như Rebecca, M t́m nhng cơ hi thun li để vn động cho nhng thin ích ca h, để làm cho h nên cao quí và di dào phong phú. M thy rơ ràng trong Thiên Chúa tt c nhng ǵ là thin ho cũng như tt c nhng ǵ là xu xa; nhng ǵ xy ra may lành và bt hnh; nhng phúc ân và lun phạt ca Thiên Chúa. M sp xếp các s vic để loi tr đi các s d cho khi thành phn tôi t ca M và giúp h lănh nhn được di dào ân phúc. Nếu có bt c mt thin ích đặc bit nào trước nhan Thiên Chúa bi vic trung thành thi hành mt công vic quan trng, th́ M Maria chc chn s nm ly cơ hi này cho mt người con và người tôi t yêu du nào đó ca M, và đồng thi ban cho h ơn kiên tŕ vi nó cho ti cùng. Mt v thánh đă nói: “M đích thân quán xuyến các công vic ca chúng ta”.

 

204.     2) M hiến cho h hun d tuyt vi, như bà Rebecca vi Giacop vy. “Hi con, hăy làm theo nhng li khuyên răn ca M (Gen. 27:8). Trong nhiu điu, M thuyết phc h mang đến cho M hai con dê non, tc là thân xác và linh hn ca h, và kư thác chúng cho M để M có th sa dn chúng như mt món ăn ngon lành cho Chúa. M tác động h hăy tuân gi bt c nhng ǵ Chúa Giêsu Kitô, Con M, truyn dy bng li nói và gương lành. Khi M không đích thân ban cho h nhng li khuyên dy y th́ M ban chúng qua tha tác v ca các v thiên thn, thành phn luôn mong mun và hân hnh đáp ng yêu cu ca M để tr giúp mt trong nhng người tôi t ca M trên thế gian này.

 

205.     3) Người M tt lành này s làm ǵ khi chúng ta hiến dâng và thành hiến cho M hn xác ca chúng ta cùng vi tt c nhng ǵ liên quan đến chúng không tr bt c điu chi? Như nhng ǵ bà Rebecca xưa đă làm vi nhng con dê non được Giacop mang đến cho bà thế nào, (a) M s giết chúng, tc là làm chúng chết đi cho đời sng ca Adong cũ. (b) M s lt da chúng, tc là lt b nhng xu hướng t nhiên ca chúng, t ái và ư riêng ca chúng cùng vi hết mi dính bén vi to vt. (c) M s thanh ty chúng khi tt c mi t́ vết, ô uế và ti li. (d) M s sa dn chúng hp vi khu v ca Chúa và cho vinh quang ca Ngài. V́ ch mt ḿnh M mi là người hoàn toàn biết được khu v thn linh và đâu là vinh quang cao c nht ca Thiên Chúa, mà cũng ch có M mi không sai lm trong vic sa son và bày bin xác hn ca chúng ta cho vic làm tha đáng cái khu v vô cùng tinh tế y và làm t rng cái vinh hin vô cùng kín nhim y.

 

206.     4) Mt khi Người M tt lành này đă nhn lănh ly vic hiến dâng trn vn ca chúng ta vi nhng công nghip và các vic đền bi ca chúng ta nh vic tôn sùng đă được tôi nói ti, và tước lt chúng ta khi nhng th y phc riêng ca chúng ta, M thanh ty chúng ta và làm cho chúng ta xng đáng không h thn ra trước nhan Cha trên tri.

 

M mc cho chúng ta bng nhng th y phc sch s, mi m, quí báu và thơm tho ca Esau, ca trưởng t tc là Chúa Giêsu Kitô Con M. M gi ǵn nhng th y phc này trong nhà ca M tc là trong tm tay ca M. V́ M là kho tàng và là nơi cht cha ph quát các th công nghip cùng nhân đức ca Chúa Giêsu Con M. M ban phát và phân phi chúng cho nhng ai M mun, khi nào M mun, như M mun và bao nhiêu M mun, như chúng ta đă nói đến trên đây.

 

M che c và bàn tay ca thành phn tôi t M bng nhng th da ca các con dê đă b giết và lt da, tc là M trang đim h bng nhng công nghip và giá tr ca các hành động tt lành họ làm. Tht vy, M hy đi và vô hiu hóa tt c nhng ǵ là dơ bn và bt toàn nơi chúng. M bo tŕ và bi b chúng để chúng trang đim và cng c c và tay ca h, tc là M ban cho h sc mnh để vác ách ca Chúa và kh năng để làm nhng s cao c cho vinh hin ca Thiên Chúa và phn ri ca anh ch em đáng thương ca h.

 

M xc du thơm mi và ân sng mi vào các th y phc và đồ trang đim này, bng cách thêm vào chúng nhng th y phc t t đồ công nghip cùng nhân đức ca M. M truyn li nhng th y cho h trước khi M v tri, như được t cho mt n tu thánh đức biết trong thế k va ri, v đă qua đời cách thánh thin. Bi thế, tt c mi người tôi t trong nhà ca M, tc là tt c mi người tôi t và nô l ca M, được mc ly gp đôi các th y phc (Prov. 31:21), ca M và ca Con M. Bi thế h chng có ǵ để s b lnh lo là nhng ǵ thành phn ti nhân, trn tri và b tước lt hết các công nghip ca Chúa Giêsu và M Maria, không th nào chu ni.

 

207.     5) Sau hết, M Maria chiếm được cho h phúc lành ca Cha trên tri. V́ h là thành phn sinh sau đẻ mun và được tha nhn, h không thc s được quyn tha hưởng. Được che ph bng nhng th y phc mi m, quí báu và thơm tho, vi c xác hn được trang đim và ăn mc đàng hoàng, h tin tưởng tiến đến vi Cha trên tri ca h. Ngài nghe thy tiếng ca h và nhn ra nó như tiếng ca mt k ti li. Ngài cm thy tay h được che ph bng nhng th da, ngi thy mùi thơm xông ra t qun áo ca h. Ngài hoan hưởng nhng ǵ M Maria, M ca h, đă dn ra cho Ngài, nhn thy nơi nó các công nghip và thơm mùi Con ca Ngài và Người M Dim Phúc ca Ngài.

            a) Ngài ban cho h phúc lành gp đôi, mt phúc lành ca th sương tri (Gen. 27:28), tc là ân sng thn linh, ht ging vinh quang. “Thiên Chúa đă chúc lành cho chúng ta nơi Chúa Kitô bng hết mi phúc lành” (Eph. 1:3), và c phúc lành ca th ph́ nhiêu trên trái đất này na (Gen. 27:28), v́ là mt Người Cha quan pḥng, Ngài ban cho h bánh hng ngày và di dào sn vt ca trái đất này.

            b) Ngài làm cho h thành ch nhân ông đối vi nhng người anh em khác ca h, thành phn ti nhân try lc. Vic thng tr này không luôn th hin trên thế gian mau qua này (1 Cor. 7:31), nơi thành phn ti nhân thường thng thế. “Thành phn gian ác s hin vinh bao lâu, ming x ra nhng li nhc m hn xược?” (Ps. 93:3-4) “Tôi đă thy k gian ác chiến thng và vươn lên như cây hương bá trên núi Lebanon” (Ps. 36:35). Thế nhưng, vai tṛ ti thượng ca k công chính là nhng ǵ thc s và s được rơ ràng t hin vô cùng bt tn đời sau, nơi k lành, như Thánh Linh nói vi chúng ta, s thng tr và truyn khiến tt c mi dân nước (Wis. 3:8).

            c) V Thiên Chúa ca tt c mi uy nghi cao c không tha đáng vi vic chúc phúc cho h nơi con người ca h cùng nhng ǵ h s hu, Ngài c̣n chúc phúc cho tt c nhng ai chúc phúc h và chúc d cho tt c nhng ai chúc d và bách hi h.

  

2) M cung ng tt c mi nhu cu ca h

 

208.     Đức bác ái ca Đức M đối vi thành phn tôi trung ca M c̣n đi xa hơn na. M cung ng cho h hết nhng ǵ h cn cho th xác ln linh hn. Chúng ta va thy rng M ban cho h nhng b y phc gp đôi. M cũng nuôi dưỡng h bng th lương thc ngon lành nht t bàn tic ca Thiên Chúa. M ban cho h Người Con được M h sinh là Bánh S Sng, để làm ca ăn cho h. M nói vi h bng nhng li l ca Đức Khôn Ngoan thn linh rng “Hi các con yêu du, hăy no tha các th hoa trái ca M”, tc Trái S Sng là Chúa Giêsu, “Đấng M đă sinh vào thế gian cho các con” (Ecclus. 24:26). M c̣n lp li theo mt đon khác na rng: “Hăy đến mà ăn bánh là Chúa Giêsu. Hăy ung th rượu t́nh yêu ca Người được M pha” (Cant. 5:1) cho các con vi sa t ḷng M.

 

V́ M Maria là kho tàng và là kho cha các tng ân và ân sng ca Thiên Chúa Ti Cao mà M gi ly phn ho hng, tht s là phn thượng hng, để nuôi dưỡng và duy tŕ thành phn con cái và tôi t ca M. H ln lên mnh khe bi th Bánh S Sng này; h cm thy hoan lc vi th rượu sinh ra thành phn trinh n (Zach. 9:17). H được ôm m trong ḷng ca M (Is. 66:12). H d dàng mang ly ách ca Chúa Kitô mt cách hu như không cm thy sc mng ca nó v́ th du sùng m được M dùng để làm nh bt g đóng ca nó (Is. 10:27).

 

3) M dn dt và hướng đạo h.

 

209.     Vic giúp đỡ th ba được Đức M thc hin cho thành phn tôi trung ca M đó là dn dt và hướng đạo h theo như ư mun ca Con M. Bà Rebecca đă hướng dn người con trai Giacop nh bé ca ḿnh và khôn ngoan khuyên bo nó hết ln này đến ln khác, nhng ǵ đă giúp cho nó chiếm được phúc lành ca cha nó và đă cu nó khi cơn hn thù và bách hi ca người anh Esau ca nó. M Maria, mt Hi Tinh, hướng dn tt c mi người tôi trung ca M đến bến b an toàn. M t cho h thy con đường dn đến s sng đời đời và giúp h tránh được nhng cm by him nguy. M cm tay dn h dc theo con đường thánh đức, gi vng h khi h mun té ngă và giúp cho h chi dy khi h vp ngă. M la rầy h như mt người m yêu thương khi h cu thđôi khi M thm chí ưu ái sa pht h na. Làm thế nào mt người con đi theo mt người m như thế và mt hướng đạo viên khôn ngoan như M Maria như thế li đi sai đường lc hướng v tri ch? Thánh Bênađô nói đi theo M các bn không th lc li. Mt người con thc s ca M Maria không s b ma qu la đảo và rơi vào t́nh trng lc đạo. M Maria dn h đi đâu th́ Satan có gian trá và thành phn ri đạo có tinh quái thế nào cũng không đấu li được. “Khi Người nâng d các bn, các bn s không b sa ngă”. 

 

4) M bênh vc và bo v h

 

210.     Vai tṛ tt lành th tư được M Maria thc thi cho con cái và thành phn tôi trung ca M đó là bênh vc và bo v h khi nhng k địch thù ca h. Nh vic chăm sóc và khéo léo ca ḿnh, bà Rebecca đă gii cu Giacop khi tt c mi him nguy ba vây nó và đặc bit là khi b chết bi bàn tay anh ca nó, như hn t ư mun làm như thế, v́ Esau ghét và ghen vi nó như Cain đă ghét em ḿnh là Abel vy.

 

M Maria, Người M yêu du ca các linh hn tuyn chn, che ch h dưới cánh bo v ca M như gà m vi gà con. M nói cùng h, xung ti tm cp ca h và thích ng ḿnh vi tt c nhng ǵ là yếu hèn ca h. Để bo đảm s an toàn ca h trước bn diu hâu và kn kn, M tr thành người h v ca h, bao bc h như mt đạo quân dàn trn (Cant. 6:3). Có ai được bao bc bng mt đạo quân hàng ngũ đàng hoàng vi c hng trăm ngàn người li s hăi quân thù ca ḿnh hay chăng? Không, li càng không t ra s hăi đối vi mt người tôi trung ca M Maria, người được bo v t b bi các lc lượng hoàng triu ca M. V N Hoàng thiên quc quyn năng này s lin tung ra hng triu thiên thn để giúp mt trong nhng người tôi t ca M khi thy rng mt người tôi t trung thành và tin tưởng này ca M tr thành nn nhân cho s him độc, s đông và quyn lc ca nhng k thù địch vi h.

 

5) M chuyn cu cho h

 

211.     Sau hết, vic th năm và là vic cao c nht được Người M yêu thương này thc hin cho nhng môn đồ trung thành ca M đó là chuyn cu cho h trước Con ca M. M làm cho Người bt gin d bng nhng li nguyn cu ca M, mang các người tôi t ca M vào cuc hip nht cht ch hơn vi Người và duy tŕ mi hip nht này.

 

Bà Rebecca làm cho Giacop tiến đến được giường nm ca cha nó. Cha ca nó đă chm ti nó, ôm ly nó thm chí vui mng hôn nó sau khi đă tha măn cơn đói ca ông nơi nhng món ăn ngon lành được Giacop mang đến cho ông. By gi, khi hết sc khoan khoái ngi thy mùi thơm phc ta ra t y phc ca nó, ông đă kêu lên: “Này mùi thơm ca con trai ta như mùi thơm ca mt cánh đồng ph́ nhiêu được Chúa chúc phúc”. Mùi hương ca cánh đồng ph́ nhiêu rt làm say mê ḷng người cha này chính là mùi hương ca các công nghip cùng nhân đức ca M Maria, người là cánh đồng ph́ nhiêu ân sng là nơi Thiên Chúa Cha đă gieo ht lúa miến ca thành phn được tuyn chn là Người Con duy nht ca Ngài.

 

Chúa Giêsu Kitô là Cha ca thế gii mai hu đón nhn biết bao mt người con thơm hương M Maria! Người sn sàng biết bao và thân t́nh biết my kết hip vi đứa con này! Thế nhưng điu này đă được chúng tôi dài gịng tŕnh bày ri.

 

212.     Ngoài ra, mt khi M Maria tuôn đổ các ân hu ca M xung trên con cái và thành phn tôi trung ca M và bo toàn cho h phúc lành ca Cha trên tri và mi hip nht vi Chúa Giêsu Kitô, M gi h trong Chúa Giêsu và gi Chúa Giêsu trong h. M canh gi h, không ngng trông chng h, ko h đánh mt đi ân sng ca Thiên Chúa và rơi vào cm by nhng quân thù ca h. “M gi ǵn các thánh nhân cho vn toàn” (Thánh Bonaventura), và phn khích h kiên trung cho đến cùng, như chúng ta đă đề cp ti.

 

Đó là vn đề gii thích cho câu truyn bóng by xa xưa này, câu truyn tiêu biu cho mu nhim tin định và hư trm.

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả