Nhận Định

  Bí Quyết của Cha de Montfort

ĐTC Piô XII

Bài nói ngắn trong cuộc phong thánh 21/7/1947 cho Thánh Long Mộng Phố:

 

Chắc chắn tất cả mọi thánh nhân đều là những người tôi tớ cao cả của Mẹ Maria và tất cả các vị đều dẫn nhiều linh hồn đến với Mẹ. Grignion de Montfort là một trong những vị thánh đă hoạt động hăng say hơn và hiệu nghiệm hơn trong việc làm cho Mẹ được mến yêu và phụng sự. 

 

Cha de Monfort tôn sùng Thánh Giá và Đức Mẹ – Đặc tính của ngài

 

Cái mănh lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy tất cả mọi thừa tác vụ tông đồ của ngài, và cái bí quyết lớn lao của ngài trong việc thu hút các linh hồn và mang các linh hồn về cho Chúa Giêsu là ḷng tôn sùng của ngài đối với Mẹ Maria. Tất cả mọi hoạt động của ngài đều dựa vào ḷng tôn sùng ấy; nơi việc tôn sùng này, ngài đă trao phó tất cả mọi an toàn của ngài: và ngài không thể nào t́m đâu ra một lợi khí hiệu năng hơn cho thời đại của ngài. Để chống lại với thành phần khổ hạnh buồn bă, thành phần sợ hăi u sầu, thành phần bè rối Jansenism ngạo mạn thê thảm, ngài đă thực hiện t́nh yêu thương con thảo, tin tưởng, thiết tha, quảng đại và hiệu nghiệm của một người tôi tớ nhiệt t́nh đối với Mẹ Maria, đối với Mẹ là Nơi Nương Náu của các tội nhân, là Mẹ của Ân Sủng Thần Linh, là sự sống của chúng ta, là sự ngọt ngào của chúng ta và là niềm hy vọng của chúng ta (theo Kinh Cầu Loreto; và Bài Tụng Ca Hail, Holy Queen).  Vị Trạng Sư của chúng ta, đứng giữa Thiên Chúa và tội nhân, nhận lấy ḷng tôn sùng này để kêu cầu ḷng xót thương của Vị Thẩm Phán hầu làm nguôi ngoai công lư của Người, để đánh động tâm can của tội nhân và để khắc phục t́nh trạng cứng ḷng của họ. Thâm tín về vai tṛ của Mẹ Maria theo cảm nghiệm riêng của ḿnh, vị thừa sai này tuyên bố một cách đơn thành tượng h́nh tất cả kinh nghiệm riêng của ngài là “không một tội nhân nào đă cự lại ngài sau khi ngài lấy tràng hạt chạm vào cổ áo của họ”. 

 

Ḷng Thành Thật sùng kính

 

Ngoài ra, c̣n cần phải có một ḷng sùng kính chân thành và tín trung nữa. Vị tác giả của cuốn “Thành Thực Sùng Kính Trinh Nữ Maria” phân biệt bằng một vài chữ ḷng tôn sùng chân thực này với ḷng tôn sùng sai lầm và ḷng tôn sùng không nhiều th́ ít mê tín, một thứ tôn sùng chỉ có những việc thực hành bề ngoài và theo cảm t́nh nông nổi mà thôi. Một việc tôn sùng như thế dẫn những ai vun trồng nó sống như họ nghĩ là xứng hợp mà vẫn sống trong tội lỗi, cho rằng họ sẽ nhận được một ân huệ ngoại lệ nào đó vào giây phút cuối cùng của họ (Chapter 3).

 

Việc tôn sùng chân thực, việc tôn sùng truyền thống, việc tôn sùng của Giáo Hội, việc tôn sùng, chúng ta có thể nói, trọn vẹn ư nghĩa Kitô Giáo và Công Giáo, chính yếu nhắm đến việc hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu, theo sự hướng dẫn của Mẹ Maria. H́nh thức và việc thực hành ḷng tôn sùng này có thể khác nhau theo thời gian, địa điểm và khuynh hướng cá nhân. Trong giới hạn của một thứ tín lư lành mạnh và an toàn, của tính cách chính thống và của phẩm vị nơi việc tôn thờ, Giáo Hội giành cho con cái ḿnh một giới hạn chính đáng. Giáo Hội biết rằng việc tôn sùng thật sự và hoàn hảo đối với Đức Trinh Nữ này không bị ràng buộc với bất cứ một thể thức nào có thể đi đến chỗ một thể thức nào đó cho rằng ḿnh là thể thức độc tôn đối với những thể thức khác.

 

Đó là lư do, Hỡi Những Người Con Nam Nữ dấu yêu, Chúng Tôi thiết tha hy vọng rằng ngoài những biểu lộ khác nhau về ḷng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa và của con người, anh chị em c̣n rút lấy được từ kho tàng văn bản và gương sáng của Vị Thánh là những ǵ làm nên nền tảng cho Ḷng Sùng Kính Thánh Mẫu của ngài, cả niềm xác tín mănh liệt của ngài về việc chuyển cầu quyền năng nhất của Mẹ Maria, việc ngài dứt khoát bắt chước bao nhiêu có thể các nhân đức của Vị Trinh Nữ trong các Nữ Trinh này, và ḷng hăng say nồng nhiệt của t́nh ngài mến yêu Mẹ và Chúa Giêsu.

 

 

 

NỘI DUNG

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả