Phn Mt

 

Tổng Quan v Việc Thành Tht Sùng Kính Đức M

 

 

Chương Một

 

Tôn Sùng Mẹ Maria: Cần Thiết 

 

 

 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th

   

 

14.       Cùng với toàn thể Giáo Hội tôi nh́n nhận rằng Mẹ Maria, chỉ là một tạo vật thuần túy được bàn tay Thiên Chúa khuôn đúc, so với sự vô cùng uy nghi cao cả của Ngài, th́ Mẹ c̣n thua một nguyên tử, đúng hơn, hoàn toàn chẳng là ǵ, v́ chỉ có một ḿnh Ngài mới có thể nói rằng “Ta là Đấng hiện hữu” (Exod. 3:14). Bởi thế, Vị Chúa cao cả này, Đấng hằng tự lập và tự sung măn, trước đây đă và hiện nay không hề tuyệt đối cần đến Đức Trinh Nữ này để hoàn thành ư muốn của Ngài cũng như để biểu dương vinh hiển của Ngài. Để làm nên tất cả mọi sự, Ngài chỉ cần muốn là xong.

 

15.       Tuy nhiên, căn cứ vào sự việc xẩy ra, tôi cũng tuyên xưng rằng, v́ Thiên Chúa đă quyết định bắt đầu và hoàn thành các công việc cao cả của Ngài qua Đức Trinh Nữ này từ khi Ngài tạo dựng nên Mẹ mà chúng ta có thể an tâm tin tưởng rằng Ngài sẽ không đổi thay dự án của Ngài trong thời gian tới đây, v́ Ngài là Thiên Chúa nên do đó không thay đổi tư tưởng hay đường lối tác hành của Ngài.

 

16.       Thiên Chúa Ngôi Cha đă ban Người Con duy nhất của ḿnh cho thế gian chỉ qua Mẹ Maria mà thôi. Bất cứ ước muốn nào đă được các vị tổ phụ ấp ủ, bất cứ lời van nài nào của các vị tiên tri và thánh  nhân thời Cựu Ước bốn ngàn năm cũng để mong được thủ đắc kho tàng ấy, th́ một ḿnh Mẹ Maria đă chiếm hữu và được ơn nghĩa với Chúa (Lk. 1:30) nhờ những lời nguyện cầu quyền năng của Mẹ cũng như nhờ các nhân đức trọn lành của Mẹ. Thánh Âu Quốc Tinh đă nói: “Thế gian không xứng đáng lănh nhận Con Thiên Chúa trực tiếp từ bàn tay của Ngôi Cha mà Ngài đă ban Con của Ngài cho Mẹ Maria để từ Mẹ thế gian lănh nhận Người”. 

 

Con Thiên Chúa làm người v́ phần rỗi của chúng ta nhưng chỉ ở nơi Mẹ Maria và qua Mẹ Maria mà thôi.

 

Chúa Thánh Thần đă h́nh thành Chúa Giêsu Kitô nơi Mẹ Maria, nhưng chỉ sau khi, qua một trong những thừa tác viên chính thuộc triều thần của Ngài, đă được sự đồng ư của Mẹ.

17.       Thiên Chúa Ngôi Cha đă thông ban cho Mẹ Maria sự sung măn của Ngài, ở hết cỡ mà một tạo vật thuần túy có thể nhận được, nhờ đó Mẹ có thể sinh ra Con của Ngài cùng với tất cả mọi phần tử thuộc nhiệm thể của Người.

 

18.       Thiên Chúa Ngôi Con đă đến với cung ḷng trinh nguyên của Mẹ như một tân Adong đến địa đường trần gian của Người, để vui sướng ở đó và tạo nên những kỳ công ân sủng thầm kín.

 

Vị Thiên Chúa làm người cảm thấy tự do nơi việc giam cầm bản thân ḿnh trong cung ḷng của Mẹ. Người đă tỏ quyền năng nơi việc được hạ sinh bởi người thiếu nữ này. Người đă được hiển vinh cũng như Cha Người được vinh hiển nơi việc Người che khuất đi ánh rạng ngời của Người trước mắt tất cả mọi tạo vật dưới thế này và chỉ tỏ cho một ḿnh Mẹ Maria mà thôi. Người đă tôn vinh tính cách độc lập của Người cũng như vẻ uy nghi cao cả của Người nơi việc lệ thuộc vào người trinh nữ khả ái này, khi Người được thụ thai, hạ sinh, hiến dâng trong đền thờ và trong suốt 30 năm ẩn dật trên trần gian của Người. Ngay cả vào lúc tử nạn của ḿnh, Mẹ cũng phải hiện diện để Người liên kết với Mẹ thành một hy tế, và được sát tế khi được Mẹ tỏ ra đồng ư với Chúa Cha hằng hữu, như Isaac xưa được Abraham hiến tế khi ông chấp nhận ư muốn của Thiên Chúa. Chính Mẹ Maria đă cho Người bú mớm, đă đút cho Người ăn, đă chăm sóc Người, dưỡng nuôi Người và hy hiến Người v́ chúng ta.

 

Chúa Thánh Thần không thể không đề cập đến trong Phúc Âm việc lệ thuộc tuyệt vời và bất khả thấu này của Thiên Chúa, cho dù Ngài giấu đi hầu hết tất cả những ǵ tuyệt vời do Lời Nhập Thể làm trong cuộc đời ẩn dật của Người hầu mang lại cho chúng ta giá trị và vinh quang vô cùng của cuộc sống ẩn dật ấy. Chúa Giêsu, khi phục tùng Mẹ của Người 30 năm trời, đă tôn vinh Chúa Cha của Người hơn là việc Người có thể hoán cải toàn thể trần gian bằng những phép lạ cả thể nhất. Thế nên, chúng ta sẽ hết ḿnh tôn vinh Thiên Chúa biết bao khi chúng ta làm cho Ngài hài ḷng thấy chúng ta lụy thuộc vào Mẹ Maria, lấy Chúa Giêsu như là tấm gương noi theo duy nhất của ḿnh.

 

19.       Nếu chúng ta kỹ lưỡng khảo sát phần đời sống c̣n lại của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ thấy rằng Người đă quyết định bắt đầu ra tay thực hiện các phép lạ của Người qua Mẹ Maria. Chính nhờ lời của Mẹ mà Người đă thánh hóa Thánh Gioan Tẩy Giả trong ḷng mẹ của thai nhi này là Thánh Isave; Mẹ Maria vừa lên tiếng là Gioan được thánh hóa. Đó là phép lạ đầu tiên và cao cả nhất của Người về ân sủng. Ở tiệc cưới Cana Người đă biến nước lă thành rượu ở lời nguyện cầu khiêm tốn của Mẹ, và đó là phép lạ đầu tiên của Người về lănh vực tự nhiên. Người đă bắt đầu và tiếp tục các phép lạ của Người nhờ Mẹ Maria và Người sẽ tiếp tục làm các phép lạ qua Mẹ cho đến tận cùng thời gian. 

 

20.       Chúa Thánh Thần, Đấng không sản sinh một ngôi vị thần linh nào, đă trở thành phong phú nhờ Mẹ Maria là con người Ngài đă hiệp hôn. Chính với Mẹ, trong Mẹ và từ Mẹ Ngài đă sản sinh một kiệt tác là Vị Thiên Chúa làm người, và Ngài đang sản sinh cho đến tận thế các phần tử thuộc thân thể của Đầu Lănh đáng tôn thờ này. V́ lư do ấy Ngài càng thấy Mẹ Maria là vị hiền thê yêu dấu bất khả phân ly của Ngài ở một linh hồn nào th́ Ngài càng trở nên mănh lực hơn và hiệu nghiệm hơn trong việc sản sinh Chúa Giêsu Kitô nơi linh hồn ấy, một linh hồn sống trong Chúa Giêsu Kitô.

 

21.       Như thế không có nghĩa là Đức Trinh Nữ này ban cho Chúa Thánh Linh một thứ dồi dào phong phú Ngài vốn không có. Là Thiên Chúa, Ngài có khả năng sản sinh như Ngôi Cha và Ngôi Con, mặc dù Ngài không sử dụng quyền năng này và do đó không sản sinh ra một ngôi vị thần linh khác. Thế nhưng, vấn đề ở đây là Chúa Thánh Thần đă muốn sử dụng Đức Mẹ của chúng ta, cho dù Ngài tuyệt đối không cần đến Mẹ, để trở thành phong phú một cách chủ động trong việc sản sinh Chúa Giêsu Kitô cùng những phần tử của Người nơi Mẹ và nhờ Mẹ. Đây là một mầu nhiệm về ân sủng bí ẩn, thậm chí đối với cả nhiều người trí thức nhất và đạo đức nhất trong thành phần Kitô hữu.

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả