Chương Bốn

 

Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 

 

1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

 

135.     Động lc đầu tiên này cho chúng ta thy cái tuyt ho ca vic tn hiến ḿnh cho Chúa Giêsu nh M Maria.

 

Chúng ta có th thy được rng không có mt ơn gi nào cao c hơn là ơn gi phng s Thiên Chúa, và chúng ta tin tưởng rng thành phn hèn mn nht trong các người tôi t ca Thiên Chúa th́ giu sang hơn, mănh lc hơn và cao trng hơn bt c mt vua chúa nào trên trn gian này không biết phng s Thiên Chúa. Thế nên, thành phn tôi t tt lành và trung thành th́ giu sang, mănh lc và cao trng biết bao, thành phn phng s Chúa dt khoát và trn vn bao nhiêu có th! Mt con người như thế chính là tôi t trung thành và kh ái ca Chúa Giêsu nơi M Maria. H đă thc s hoàn toàn phó ḿnh cho vic phc v Vua các vua nh Đức Maria M ca Người, khi chng gi ly ǵ cho ḿnh. Tt c mi vàng bc trên thế gian này và nhng v đẹp trên các tng tri cũng không th bù li cho h nhng ǵ h đă làm.

 

136.     Các hi ḍng, hip hi và đoàn th được thiết lp để tôn kính Chúa chúng ta và Đức M ca chúng ta, các t chc đă thc hin nhiu điu tt lành trong Giáo Hi, vn không đ̣i hi các phn t ca ḿnh phi tuyêt đối t b hết mi s. Các t chc y ch qui định cho h vic thi hành mt s tác động và vic thc hành để hoàn tt nhng nhim v ca h mà thôi. Nhng t chc này để cho h được t do định liu phn c̣n li ca nhng hành động h làm cũng như thi gian ca h. Thế nhưng, vic tôn sùng này khiến chúng ta dâng lên cho Chúa Giêsu và M Maria tt c mi tư tưởng ư nghĩ ca chúng ta, mi li nói, mi tác động và mi kh đau cùng vi mi giây phút trong cuc sng ca chúng ta không tr mt s ǵ. Bi thế, bt c chúng ta làm ǵ, hoc chúng ta tnh thc hay thiếp ng, hoc chúng ta ăn hay ung, hoc chúng ta làm vic quan trng hay tm thường, th́ bao gi cũng đúng khi nói rng hết mi s đều được thc hin cho Chúa Giêsu và M Maria. Vic hiến dâng ca chúng ta bao gi cũng hiu lc, cho dù chúng ta có nghĩ ti hay chăng, tr phi chúng ta minh nhiên rút li thôi. Điu này tht là an i biết bao!

 

137.     Hơn na, như tôi đă nói trước đây, không có mt tác động tôn sùng nào khác khiến chúng ta có th tước lt bn thân ḿnh mt cách hết sc d dàng khi tính cách s hu thường bt ng ln vào ngay c các hành động tt lành nht ca chúng ta. Đây là mt ân hu đáng k Chúa ban cho chúng ta để bù li hành động phó mc mt cách anh hùng vô v k ca chúng ta cho Người nh M Maria v tt c giá tr t các vic lành ca chúng ta. Nếu ngay c đời này Người ban mt phn thưởng gp trăm cho nhng ai t b tt c nhng ǵ là vt cht, tm b và hu hn v́ yêu mến Người (Matt. 19:29), th́ di dào biết bao khi Người s tng thưởng cho nhng ai t b ngay c nhng sn vt ni tâm và thiêng liêng v́ Người!

 

138.     Chúa Giêsu, người bn chí thiết ca chúng ta, đă ban ḿnh cho chúng ta không tiếc xót, thân xác và linh hn, ân sng và công nghip. Như Thánh Bênađô nói: “Người đă hoàn toàn chiếm đot tôi bng vic hoàn toàn hiến ḿnh cho tôi”. Đức công bng chân thành và ḷng tri ân không đ̣i chúng ta hiến dâng cho Người tt c nhng ǵ chúng ta kh dĩ có hay sao? Người đă t ra qung đại vi chúng ta trước, để chúng ta cũng qung đại vi Người bù li, và Người vn s chng t Người qung đại na đời này, trong gi lâm t và vô cùng đời sau. “Người s qung đại vi nhng ai rng lượng”.

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả