Phn Mt

 

Tổng Quan về Việc Thành Tht Sùng Kính Đức M

 

 

 

Chương Một

 

Tôn Sùng Mẹ Maria: Cần Thiết 

 

 

 

III. Nhng Thành Qu

 

 

 

37.       Chúng ta cần phải minh nhiên đúc kết những ǵ tôi vừa nói: Thứ Nhất, Mẹ Maria đă được Thiên Chúa ban cho quyền chủ trị rộng lớn trên các linh hồn tuyển chọn. Bằng không, Mẹ không thể làm ch cư ngụ của Mẹ nơi họ như Thiên Chúa Cha đă chỉ thị cho Mẹ thực hiện, và Mẹ cũng không thể cưu mang họ, nuôi dưỡng họ, và làm cho họ được sống đời đời với tư cách làm mẹ của họ. Bằng không, họ không thể trở thành gia sản của Mẹ, làm sở hữu của Mẹ, và Mẹ không thể h́nh thành họ trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu trong họ. Bằng không, Mẹ không thể cấy vào ḷng họ những gốc rễ nhân đức của Mẹ, cũng không thể trở thành cộng tác viên bất khả phân ly của Chúa Thánh Thần trong tất cả những việc làm của ân sủng ấy. Tôi xin lập lại, Mẹ không làm được một sự ǵ trong những sự ấy, trừ phi Mẹ được Đấng Toàn Năng ban cho quyền hạn và quyền bính trên các linh hồn của họ. Khi ban cho Mẹ quyền năng trên Người Con duy nhất theo bản tính của ḿnh, Thiên Chúa cũng đă ban cho Mẹ quyền năng trên thành phần con cái được Ngài thừa nhận – không phải những ǵ liên quan tới phần xác của họ – những ǵ không đáng kể lắm – mà là những ǵ liên quan tới linh hồn của họ.

 

38.       Mẹ Maria là Nữ Vương trời đất bởi ân sủng, như Chúa Giêsu là vua theo bản tính và bằng việc chiến thắng. Thế nhưng, như vương quốc của Chúa Giêsu Kitô hiện hữu chính yếu là ở nơi tâm can hay trong nội tâm của con người, theo lời Phúc Âm “Vương quốc của Thiên Chúa ở trong các người” (Lk. 17:21) thế nào, th́ vương quốc của Đức Trinh Nữ chính yếu cũng ở nơi nội tâm của con người, tức ở trong linh hồn họ vậy. Chính ở trong các linh hồn mà Mẹ được vinh hiển với Con Mẹ, hơn là ở nơi bất cứ một tạo vật hữu h́nh nào khác. Bởi vậy mà, như các thánh, chúng ta có thể gọi Mẹ là Nữ Vương các cơi ḷng.

 

39.       Sau nữa, chúng ta cần phải kết luận rằng, Mẹ Maria cần thiết đối với Thiên Chúa như một thứ cần thiết được gọi là ‘giả định’, (tức v́ Thiên Chúa muốn thế), Đức Trinh Nữ lại càng cần thiết cho con người trong việc đạt tới cùng đích của họ. Bởi thế, chúng ta không được tỏ ḷng sùng kính Mẹ ở một mức độ giống như ḷng tôn sùng các vị thánh khác, như là một điều hoàn toàn tùy nghi.

 

40.       Tu sĩ Suarez Ḍng Tên đạo hạnh và trí thức, thần học gia Justus Lipsius đạo đức và uyên bác, và nhiều người khác đă chứng minh một cách bất khả phủ nhận được rằng, việc tôn sùng Đức Bà là những ǵ cần thiết trong việc đạt được ơn cứu độ. Họ chứng tỏ điều này theo giáo huấn của các vị Giáo Phụ, đặc biệt là Thánh Âu Quốc Tinh, Thánh Ephrem, thày phó tế ở Edessa, Thánh Cyrilô thành Giêrusalem, Thánh Germanô thành Constantinople, Thánh Gioan Damasceno, Thánh Anselm, Thánh Benado, Thánh Bernadino, Thánh Tôma và Thánh Bonaventura. Thậm chí theo Oecolampadius và những b́nh luận gia khác th́ việc thiếu tôn kính và mến yêu Trinh Nữ Maria là một dấu hiệu chắc chắn bị Chúa phủ nhận. Trái lại, dấu hiệu vững chắc được Thiên Chúa ưng nhận đó là việc trọn vẹn và thực sự sùng kính Mẹ.

 

41.       Những mẫu gương và những đoạn sách Cựu Ước và Tân Ước đều cho thấy sự thật này, các chủ trương và gương các thánh cũng xác nhận điều ấy, và lư trí lẫn kinh nghiệm cũng dạy cho biết cùng chứng tỏ điều này. Thậm chí ma quỉ và các kẻ theo hắn, khi phải đối diện với chứng cớ của sự thật ấy, thường tỏ ra bất đắc dĩ phải công nhận đúng là như thế. Để vắn gọn, tôi chỉ xin trích dẫn một trong nhiều đoạn tôi đă thu thập được từ các vị Giáo Phụ và các vị Tiến Sĩ của Giáo Hội đă tỏ ra ủng hộ sự thật này mà thôi. “Ôi Đức Trinh Nữ, tôn sùng Mẹ là phương tiện cứu độ Thiên Chúa ban cho những ai Ngài muốn cứu độ” (Thánh Gioan Đamascênô).

 

42.       Tôi có thể kể nhiều câu truyện để làm chứng về những ǵ tôi vừa nói.

 

1.      Một câu truyện được ghi lại trong cuốn niên kư của Thánh Phanxicô. Vị thánh này đă thấy, trong lúc ngất trí, một cái thang rất lớn vươn lên tới trời, có Đức Trinh Nữ đứng ở đầu thang. Ngài đă được cho biết rằng đấy là cái thang mà tất cả chúng ta cần phải leo lên trời.

2.      Một câu truyện khác liên quan tới cuốn niên kư của Thánh Đaminh. Gần Carcassonne, nơi Thánh Đaminh đang giảng dạy về Kinh Mân Côi, có một người lạc đạo bất hạnh bị ám bởi một đám đông ma quỉ. Những thần dữ này cảm thấy bối rối khi chúng bị Đức Mẹ buộc chúng phải thú ra nhiều sự thật lớn lao và an ủi liên quan tới việc tôn sùng Mẹ. Chúng đă làm điều ấy một cách rơ ràng và mạnh mẽ tới độ, dù việc chúng ta tôn sùng Đức Mẹ có yếu kém đến đâu, chúng ta cũng không thể nào đọc câu truyện thực sự này mà không ứa nước mắt vui mừng, một câu truyện đám ma quỉ không muốn tiết lộ liên quan tới việc tôn sùng Đức Mẹ.

43.       Nếu việc tôn sùng Đức Trinh Nữ là những ǵ cần thiết đối với tất cả mọi người chỉ v́ họ muốn đạt đến ơn cứu độ của họ, th́ lại càng cần hơn nữa cho những ai được kêu gọi nên trọn lành một cách đặc biệt. Tôi không tin rằng bất cứ người nào cũng có thể đạt được mối hiệp nhất thân t́nh với Chúa Kitô, và hoàn toàn trung thành với Thánh Linh, mà lại không liên kết rất chặt chẽ với vị Rất Thánh Trinh Nữ này, và không hoàn toàn lệ thuộc vào sự phù trợ của Mẹ.

 

44.       Một ḿnh Mẹ Maria là người được ân sủng trước nhan Thiên Chúa (Lk. 1:30) mà không cần bất cứ một tạo vật nào khác giúp đỡ. Từ đó, tất cả những ai được ân sủng trước nhan Thiên Chúa đều nhờ Mẹ mà có. Mẹ là người đầy ân sủng khi Mẹ được Tổng Thần Gabiên chào kính (Lk. 1:28), và được đầy ân sủng tới độ tràn lan nhờ Thánh Linh bao trùm (Lk. 1:35) Mẹ cách lạ lùng như vậy. Ngày qua ngày, từng phút từng giây, Mẹ đă gia tăng t́nh trạng tràn đầy gấp đôi này, cho tới độ Mẹ đă chiếm đạt được một mức độ ân sủng bao la không thể nào tưởng tượng nổi. Cho tới độ Đấng Toàn Năng đă làm cho Mẹ trở thành một quản gia duy nhất trông coi các kho báu của Ngài, và là vị phân phát duy nhất cho các ân sủng của Ngài. Giờ đây, Mẹ có thể làm cho nên cao cả, làm thăng hoa và làm trở thành phong phú tất cả những ai được Mẹ chọn lựa. Mẹ có thể dẫn dắt họ theo con đường hẹp về trời, và hướng dẫn họ qua cửa hẹp mà vào sự sống. Mẹ có thể ban vương ṭa, vương trượng và vương miện cho những ai Mẹ muốn. Chúa Giêsu măi là và ở đâu cũng là Con của Mẹ Maria, và Mẹ Maria ở đâu cũng là một cây đích thực trổ sinh Trái sự sống, một Người Mẹ thực sự sinh ra Người Con này.

 

45.       Thiên Chúa chỉ ban cho một ḿnh Mẹ Maria ch́a khóa hầm rượu (Cant. 1:3) yêu thương thần linh cùng với khả năng để có thể tiến vào những con đường trọn lành cao quí nhất và thần bí nhất, và dẫn những người khác đi theo những con đường ấy. Chỉ có một ḿnh Mẹ Maria mới có thể làm cho thành phần con cái bất hạnh của một Evà bất trung tiến được vào địa đường trần thế là nơi họ có thể bước đi một cách đẹp ḷng Thiên Chúa, và được nương náu một cách an toàn cho khỏi các kẻ thù địch của họ. Ở đó, họ có thể ăn hoa quả ngon lành của cây sự sống và cây biết lành biết dữ mà không sợ bị chết chóc. Họ có thể uống no thỏa những thứ nước thiên đ́nh từ một nguồn mạch tốt đẹp tuôn chảy một cách tràn lan như thế. V́ chính Mẹ là địa đường trần thế này, một mảnh đất khiết trinh và ân phúc Adong và Evà đă bị tống khứ, mà Mẹ chỉ cho những ai được Mẹ chọn lựa vào lănh giới của Mẹ, để Mẹ làm cho họ trở thành những vị thánh.

 

46.       Tt c mi k giu sang trong qun chúng, nếu s dng li din t v Thánh Linh (Ps. 44:13) ca Thánh Bênađô, tt c mi thành phn giu sang trong qun chúng s thiết tha nh́n lên dung nhan ca M qua mi thi đại, nht là vào lúc thế gii tiến đến ngày cùng tháng tn ca nó. Tc là nhng v thánh cao c nht, thành phn giu sang nht trong ân sng và nhân đức s là thành phn chuyên tâm nguyn cu cùng Rt Thánh Trinh N, biết nh́n lên M như mt mô phm tuyt ho để noi gương bt chước và như là mt v phù tŕ quyn năng h tr h.

 

47.       Tôi đă nói rng điu này s xy ra nht là vào thi tn thế, mà thc s chng c̣n bao lâu na, v́ Thiên Chúa Toàn Năng cùng vi M ca Người đang làm ni lên nhng v đại thánh, thành phn s tri vượt v thánh đức, hơn hu hết các v thánh khác, như nhng cây hương bá Lebanon đối vi nhng bi cây thp bé vy. Điu này đă được t cho mt tâm hn thánh đức biết, mt tâm hn có cuc sng được tác gi M. de Renty ghi li.

 

48.       Nhng linh hn cao c tràn đầy ân sng và ḷng nhit thành này s được tuyn chn để chng li vi các k thù ca Thiên Chúa, thành phn đang hoành hành phá hoi khp mi nơi. Nhng linh hn y s đặc bit tôn sùng Đức Trinh N. Được sáng soi bng ánh sáng ca M, được kiên cường bng lương thc ca M, được hướng dn bi tinh thn ca M, được d́u dt bi cánh tay ca M, được nương náu dưới s ch che ca M, h s mt tay chiến đấu và mt tay xây dng. Bng mt tay, h s chiến đấu, lt đổ và khng chế thành phn lc giáo cùng nhng th lc đạo ca h, nhng k ly giáo cùng nhng th ly khai ca h, nhng k ngu tượng cùng nhng th ngu tượng ca h, nhng k ti li cùng nhng gian ác ca h. Vi tay kia, h s dng xây (Esd. 4:7) đền th Solomon chân thc và thành đô huyn nhim ca Thiên Chúa, tc là Đức Trinh N, v được các Giáo Ph Giáo Hi gi là Đền Th Solomon và là Thành Đô ca Thiên Chúa. Bng li nói và gương mu, h s lôi kéo tt c mi người đến vi ḷng thành thc tôn sùng M, và cho dù điu này có to nên đa thù lm địch chăng na, nó cũng s mang li nhiu chiến thng và vinh quang cho mt ḿnh Thiên Chúa. Đó là nhng ǵ Thiên Chúa đă t ra cho Thánh Vincent Ferrer biết, v tông đồ ni bt vào thi ca ngài, như ngài đă trn vn cho thy mt trong nhng tác phm ca ngài.

 

Điu này dường như đă được Thánh Linh báo trước trong Thánh Vnh 58: “Chúa s cai tr trong nhà Giacóp cho ti tn cùng trái đất. H s được hoán ci v đêm, h s cm thy đói như đám khuyn, và h s ro quanh thành ph để kiếm ăn” (Ps. 58:14-15). Thành ph mà con người s lang thang vào ngày cùng tháng tn ca thế gii này để t́m cách hoán ci và làm gim bt cơn đói công lư đây, đó là Rt Thánh Trinh N, v được Thánh Linh gi là Thành Đô Thiên Chúa (Ps. 86:3).

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả