Main Menu

 

Tháng 3/2015

Ngày 04: Thánh Casimirô
   

 
 Satan... dă thú... Thiên Thần
 Thân mệnh của thành phần "chiên của Tôi th́ nghe tiếng Tôi" (Gioan 10:27)
 
Mùa Chay - Chay Tịnh
 
   

Mục Vụ Truyền Giáo

 

Bản Tin Mục Vụ của một số CĐCGVN Tuần: 22/2/2015

TGP/LA: Nối Kết

TGP G-H TX: Dũng Lạc

TGP Seattle: Niềm Tin

GP Arlington: Niềm Tin

GPOrange: Hiệp Thông 

 

 

 

 

                                 Thứ Tư

4/3/2015

 

Giáo Hội Hiện Thế

Lương Thực Hằng Ngày

Mùa Chay - Tuần 2  

Thứ 7

Thứ 6

Thứ 5

Thứ 4 

 

Công Giáo Việt Nam

 

Này là Mẹ Con

Ti Tim Vô Nhiễm - Thời Điểm Viên Trọn (của Cao Tấn Tĩnh):
Mẹ Maria - Đáp Ứng Thần Linh

THỜI ĐIỂM MARIA

Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ  chủ trương và thực hiện

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2001

 

Thời Cuộc & Lịch Sử

 Kỷ niệm 75 năm giải phóng trại diệt chủng Auschwitz Balan
 

Văn Hóa & Nhân Bản

Phụ nữ Yazidi kể lại câu chuyện kinh hoàng trong lúc bị IS bắt giữ
 

Hôn Nhân & Gia Đ́nh

  Hiến Chương Nhân Quyền về  Gia Đ́nh
 

Văn Học & Nghệ Thuật

c giả Mỹ: ‘Việt Nam muốn kiểm soát quá khứ’

 

Khoa Học & Kỹ Thuật

Ngủ ngày rất có ích lợi? 

www.tinmungsusong.org

Chúa Nhật 2 Mùa Chay

  Chiến Dịch Fatima Ngũ Niên (2012-2017) cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trên Quê Hương Việt Nam

Tủ Sách và CD/DVD của cùng một tác giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL