Main Menu

 

Tháng 11/2014

 Ngày 22: Thánh Cêcilia, đồng trinh tử đạo

   

 
 Một Thi Thể Homeless VN ở Los Angeles vô thừa nhận
Quyền cầm buộc và tháo cởi của Giáo Hội bao gồm những ǵ và tới đâu?
 
   

Mục Vụ Truyền Giáo

 

Bản Tin Mục Vụ của một số CĐCGVN Tuần: 23/11/2014

TGP/LA: Nối Kết

TGP G-H TX: Dũng Lạc

TGP Seattle: Niềm Tin

GP Arlington: Niềm Tin

GPOrange: Hiệp Thông 

 

 

 

 

                                     Chúa Nhật

23/11/2014

 

Giáo Hội Hiện Thế

 

 

Tuần XXXIV Thường Niên 

Chúa Nhật - Lễ Chúa Kitô Vua

Chúa Kitô Trọn Hảo Nhất Với Chúa Kitô Hèn Mọn Nhất

 

Công Giáo Việt Nam

 

Này là Mẹ Con

 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Tuần Tin 52: Tuần 34 Thường Niên 

Ti Tim Vô Nhiễm - Thời Điểm Viên Trọn (của Cao Tấn Tĩnh):
Mầu Nhiệm Nhập Thể


THỜI ĐIỂM MARIA

Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ  chủ trương và thực hiện

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2001

 

Thời Cuộc & Lịch Sử

 Tại sao Giá Xăng Dầu giảm? - Vũ khí chiến lược dầu hỏa
 

Văn Hóa & Nhân Bản

Có ai biết Nguyễn Tuấn không?

 

Hôn Nhân & Gia Đ́nh

  Con Người: H́nh Ảnh Yêu Thương
 

Văn Học & Nghệ Thuật

Đặt lại giá trị văn học miền Nam trong lịch sử văn học Việt Nam 

 

Khoa Học & Kỹ Thuật

Những bức ảnh “chụp trộm” động vật tuyệt đẹp

www.tinmungsusong.org

Tôn Sùng Thánh Thể - 1

Tôn Sùng Thánh Thể - 2

Tôn Sùng Thánh Thể - 3

 

 

 

 

  Chiến Dịch Fatima Ngũ Niên (2012-2017) cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trên Quê Hương Việt Nam

Tủ Sách và CD/DVD của cùng một tác giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL