Main Menu

 

Tháng 5/2016

Ngày 22: 1. Thánh Micae Hồ Đ́nh Hy, quan thái bộc  

                 2. Laurensô Ngôn, giáo dân

Ngày 25: 1. Thánh Bêđa Vênêrabilê, linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh 

                 2. Thánh Grêgôriô VII, Giáo Hoàng

                 3. Thánh Maria Mađalêna đệ Pazzi, đồng trinh

                 4. Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng

Ngày 26: 1. Thánh Philipphê Nêri, linh mục

                2. Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục và Matthêu Nguyễn Văn Phượng, trùm họ

Ngày 27: 1. Thánh Augustinô Cantorbéry, Giám Mục

                 2. Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân 

 

 

 
 Người Samaritanô Nhân Lành Thời Đại
 
   

Mục Vụ Truyền Giáo

 
 Ngày Thánh Thể VII: 2-5/6/2016
http://www.thientamosb.org/#!chng-trnh/cxx3

 

 

 

Image result for the God trinity

 

 Năm Thánh T́nh Thương

Tuần VIII TN 22-28/5/2016

Giáo Hội Hiện Thế

Lương Thực Hằng Ngày

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần VIII Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần IX Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu

 

 

Công Giáo Việt Nam

Này là Mẹ Con

Nội San Mân Côi 6/2016

THỜI ĐIỂM MARIA

Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ  chủ trương và thực hiện

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2001

 

Thời Cuộc & Lịch Sử

 "Cá chết, Obama và lời nguyền láng giềng"
 

Văn Hóa & Nhân Bản

 Bạn hăy chứng minh bạn khổ

Hôn Nhân & Gia Đ́nh

  Nội San Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công Tháng 5/2016

Văn Học & Nghệ Thuật

Bảng đối chiếu từ ngữ Việt Nam và Việt Cộng

 

Khoa Học & Kỹ Thuật

www.tinmungsusong.org

 

  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi


 

Thư Pḥng LTXC của Nhóm TĐCTT

  Chiến Dịch Fatima Ngũ Niên (2012-2017) cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trên Quê Hương Việt Nam

Tủ Sách và CD/DVD của cùng một tác giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL