Main Menu

 

Tháng 9/2016

Ngày 19: Thánh Januariô, Giám Mục tử đạo

Ngày 20: Thánh Gioan Charles Tân, linh mục

Ngày 21: 1. Thánh Matthêu, tông đồ thánh sử

                2. Thánh Phanxicô Phan, linh mục; Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh

Ngày 26: Thánh Cosma và Đamianô tử đạo

Ngày 27: Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, linh mục lập ḍng

Ngày 28: Thánh Venceslaô, tử đạo

Ngày 29: Tổng lănh thiên thần Micae, Raphae, Gabrie

Ngày 30: Thánh Hiêronimô, linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Tháng 10/2016

Ngày 01: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Ngày 02: Các thiên thần bản mệnh

Ngày 04: Thánh Phanxicô Khó Khăn, lập ḍng

Ngày 05: Chân Phước Phanxicô Xaviê Seelos, linh mục

Ngày 06: 1. Thánh Brunô, linh mục lập ḍng

                2. Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, cai đội

Ngày 07: Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 09: 1. Thánh Điônysiô, Giám Mục và các bạn tử đạo

                 2. Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục

 
 Thiên Chúa thực hiện mọi sự cho thiện ích của những ai Ngài đă ấn định
 
   

Mục Vụ Truyền Giáo

 
 Đồng Bào Thượng ở Kontum Vùng Tây Nguyên Việt Nam - Thời Khoảng 15 Năm  

 

 

Xin tạm nghỉ phục vụ trong 3 tuần 19/9 - 8/10/2016

 

 

 Năm Thánh T́nh Thương

Tuần XXV, XXVI, XXVII, XXVIII

Giáo Hội Hiện Thế

Lương Thực Hằng Ngày

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần XXIV Thường Niên

 

 

Công Giáo Việt Nam

Này là Mẹ Con

Nội San Mân Côi 8/2016

 

Thư Pḥng LTXC của Nhóm TĐCTT

 

THỜI ĐIỂM MARIA

Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ  chủ trương và thực hiện

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2001

 

Thời Cuộc & Lịch Sử

 Dân Làng Đông Yên - Gương Anh Hùng sống chết v́ dân

Văn Hóa & Nhân Bản

 Thiếu Nhi Việt Nam Ngày Nay

Hôn Nhân & Gia Đ́nh

  Nội San Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công Tháng 6-7/2016

Văn Học & Nghệ Thuật

Bảng đối chiếu từ ngữ Việt Nam và Việt Cộng

 

Khoa Học & Kỹ Thuật

www.tinmungsusong.org

  Chúa Nhật XXV Quanh Năm 19/9/2010

  Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

  Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C

  Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C

  Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C

 

 

  Chiến Dịch Fatima Ngũ Niên (2012-2017) cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trên Quê Hương Việt Nam

Tủ Sách và CD/DVD của cùng một tác giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL