Main Menu

 

Tháng 10/2014

Ngày 28: 1. Thánh Simon và Giuđa, tông đồ

                 2. Thánh Gioan Đạt, linh mục

 
   

 
 Ḷng Thương Xót Chúa không phải là một nhu cầu cho bằng là một linh đạo
 "Ta muốn t́nh thương chứ không phải hy tế" là tất cả lề luật và các tiên tri
 
   

Mục Vụ Truyền Giáo

 

Bản Tin Mục Vụ của một số CĐCGVN Tuần: 26/10/2014

TGP/LA: Nối Kết

TGP G-H TX: Dũng Lạc

TGP Seattle: Niềm Tin

GP Arlington: Niềm Tin

GPOrange: Hiệp Thông 

 

 

 

 

                                         Thứ Năm

30/10/2014

 

Giáo Hội Hiện Thế

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lư về Giáo Hội Cộng Đồng - bài 11

  Đức Thánh Cha Phanxicô về Hôn Nhân Gia Đ́nh

Tuần XXX Thường Niên 

Thứ 2

  Thứ 3

   Thứ 4

      Thứ 5

   Thứ 6

   Thứ 7

 

 

Công Giáo Việt Nam

 

Này là Mẹ Con

 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Tuần Tin 48: Tuần 30 Thường Niên

Lời Nguyện Mân Côi Fatima

THỜI ĐIỂM MARIA

Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ  chủ trương và thực hiện

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2001

 

Thời Cuộc & Lịch Sử

  Ngày càng có nhiều phụ nữ Tây phương tham gia nhóm IS
 

Văn Hóa & Nhân Bản

Y Tá Phạm Nina khỏi ebola, xuất viện và gặp tổng thống Obama trước khi về nhà

Sài G̣n - Ḥn Ngọc Viễn Đông

 

Hôn Nhân & Gia Đ́nh

  HIẾN CHƯƠNG VỀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GIA Đ̀NH
 

Văn Học & Nghệ Thuật

Thế giới qua ảnh ngày 24 tháng 10, 2014

 

Khoa Học & Kỹ Thuật

Tổng hợp tin tức hay tuần 04/10

 

www.tinmungsusong.org

Thánh Mẫu Mân Côi;

T́nh Yêu Hôn Nhân - 1 

  Chiến Dịch Fatima Ngũ Niên (2012-2017) cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trên Quê Hương Việt Nam

Tủ Sách và CD/DVD của cùng một tác giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL