TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Hành Hương: 2014, 2017, 2019, 2021

 

2025

 

Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 11-21/4/2025

 

 

2023

 

TĐCTT Hành hương Truyền giáo - Ánh sáng Muôn dân 2023: Diễn Tiến

1- Đến Athens và về Hotel Thứ Tư mùng 1/11

2- Thăm Thành Corinto và Đồi Thành Trì Athens Thứ Năm mùng 2/11


3-
Lên Du Thuyền và tham quan Hải Đảo Mykonos Thứ Sáu mùng 3/11


4-
Thăm Thành Ephêsô và Đảo Patmo / Kudasaki Thứ Bảy mùng 4/11


5-
Tham quan Hải Đảo Santorini Chúa Nhật mùng 5/11

 

6-7. Tham quan Delphi Thứ Hai và Mateora ở Kalambaka Thứ Ba 6-7/11

8-9. Thăm Thành Thessaloniki & Philipii Thứ Tư và Về Athens Thứ Năm 8-9/11

10- TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023: Tổng Kết

Tập Sách Hành Hương 2023

TĐCTT Hành hương Truyền giáo - Ánh sáng Muôn dân 31/10 - 10/11/2023

 

 

2021

 

Kỷ Yếu Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021

Hành Hương Chộp Bắt - Từng Ngày Vượt Qua

Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự

Ngày 8/11: Ngày Lên Đường từ LAX Mỹ, qua Frankfurt Đức tới Venice Ý; Ngày 9/11: Thánh Antôn ở Padua

Ngày 10/11: Đền Thờ Thánh ký Marcô ở Venice và Vương Cung Thánh đường Milan

Ngày 11/11: Khăn Liệm Xác Chúa ở Turin

Ngày 12/11: Vương Cung Thánh đường Florence; Vương Cung Thánh đường và Tháp Nghiêng ở Pisa

Ngày 13/11: Thánh Catarina Siena và Phép Lạ Thánh Thể trong Nhà Thờ Thánh Christina

Ngày 14/11: Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Clara; Thánh Rita Cascia

Ngày 15/11: Nhà Đức Mẹ ở Loreto

Ngày 16/11: Cha Thánh Piô 5 Dấu ở San Giovanni Rotondo và Thánh Januarius Máu loãng một năm 3 lần ở Naples

Ngày 17/11: Sảnh đường Phaolô VI ở Vatican; Hí trường Colosseum, Đền Thờ Thánh Phaolô và Hang Toại đạo ở Roma

Ngày 18/11: Đền thờ Thánh Phêrô và Bảo Tàng Viện Vatican; Đền thờ Đức Bà Cả và Đền thờ Gioan Laterano ở Roma

Ngày 19/11: Ngày trở về từ Roma Ý, qua Frankfurt Đức về LAX Mỹ và Cảm Nghiệm Hành Hương

TĐCTT Hành Hương 2021 - Tập Sách Hành Trang

Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh

TĐCTT Hành Hương 2021 - Dạo Khúc Online

 

2019

 

 

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019: Kỷ Yếu

Hành Hương Thánh Địa - Tập Sách Hành Trang

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua: Hồi Ký

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua: Nhập Cuộc

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua: Dẫn Nhập

 

 

2017

 

Hành Hương Thời Điểm Maria 2017

(Tập Kỷ Yếu Hành Hương 13 ngày 10-22/5/2017)

Tông Đồ Chúa Tình Thương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria

 

(Tập sách hành hương Năm Thánh Mẫu Fatima bách niên 1917-2017)

TĐCTT Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 40 Mừng Kỷ Niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 2017

TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria - Mừng Kỷ Niệm 100 Năm Thánh Mẫu Fatima

 

 

2014

 

 

Hành Hương Ngày Thánh Mẫu sống Lòng Thương Xót Chúa

Hành Hương Tia Sáng Từ Balan - Ký Sự 

Hành Hương Tia Sáng Từ Balan - Hình Ảnh

 

Hành Hương Niềm Vui Phúc Âm