TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt

 

 Sinh Hoạt Hành Hương: 2014, 2017, 2019, 2021

 

 

2021

 

 

Hành Hương Chộp Bắt - Từng Ngày Vượt Qua

Ngày 8/11: Phi trường LAX Mỹ, Frankfurt Đức và Venice Ý; Ngày 9/11: Thánh Antôn ở Padua

Ngày 10/11: Đền Thờ Thánh ký Marcô ở Venice và Vương Cung Thánh đường Milan

Ngày 11/11: Khăn Liệm Xác Chúa ở Turin

Ngày 12/11: Vương Cung Thánh đường Florence; Vương Cung Thánh đường và Tháp Nghiêng ở Pisa

TĐCTT Hành Hương 2021 - Tập Sách Hành Trang

Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh

TĐCTT Hành Hương 2021 - Dạo Khúc Online

 

2019

 

 

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019: Kỷ Yếu

Hành Hương Thánh Địa - Tập Sách Hành Trang

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua: Hồi Ký

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua: Nhập Cuộc

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua: Dẫn Nhập

 

 

2017

 

 

Hành Hương Thời Điểm Maria 2017

(Tập Kỷ Yếu Hành Hương 13 ngày 10-22/5/2017)

Tông Đồ Chúa Tình Thương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria

 

(Tập sách hành hương Năm Thánh Mẫu Fatima bách niên 1917-2017)

TĐCTT Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 40 Mừng Kỷ Niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 2017

TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria - Mừng Kỷ Niệm 100 Năm Thánh Mẫu Fatima

 

 

2014

 

 

Hành Hương Ngày Thánh Mẫu sống Lòng Thương Xót Chúa

Hành Hương Tia Sáng Từ Balan - Ký Sự 

Hành Hương Tia Sáng Từ Balan - Hình Ảnh

 

Hành Hương Niềm Vui Phúc Âm