TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

Sứ Vụ Thương Xót

Các Khóa LTXC

 

 

2023

 

Các Khóa LTXC Năm Hiệp thông tham gia truyền giáo 2023

 

 

 

2022

 

Các Khóa LTXC Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

TĐCTT Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh Chúa Nhật 4/12/2022

TĐCTT Tĩnh Tâm Nên Thánh Chúa Nhật 2/10/2022

Khóa LTXC 23-24/9/2022 ở Giáo Phận Fort Worth TX

Khóa LTXC 16-17/9/2022 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA

Khóa LTXC XXXXXIII 26-27/8/2022 ở Giáo Phận Rochester NY

Khóa LTXC XXXXXII 5-6/8/2022 ở Giáo Phận Arlington VA

Khóa LTXC XXXXXI 15-16/7/2022 ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston TX

Khóa LTXC XXXXX 24-25/6/2022 ở Nam California

Khóa LTXC XXXXIX 11-12/6/2022 ở Giáo Phận San Jose California

TĐCTT Tĩnh Tâm LTXC Nam California Thứ Bảy 23/4/2022

Khóa LTXC XXXXVIII 8-9/4/2022 ở GP Pensacola FL

TĐCTT - Lương Thực Tâm Linh

 

 

2021

Ngày 17/11: Sảnh đường Phaolô VI ở Vatican; Hí trường Colosseum, Đền Thờ Thánh Phaolô và Hang Toại đạo ở Roma

(Khóa LTXC XXXXVII là chính chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh với 3 tân TĐCTT đã cảm nghiệm thấy LTXC và đã tuyên hứa ở Hang Toại Đạo Roma ngày 17/11/2021 ở link trên đây:)

Khóa LTXC XXXXVI - 2021 ở TGP Washington và TĐCTT Hội Ngộ TGP Philadelphia

Khóa LTXC XXXXV - 2021 ở Giáo Phận San Jose California

Khóa LTXC XXXXIV - 2021 ở Giáo Phận Rochester New York

Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở Giáo Phận Orange CA và Ơn Lạ Thương Xót cho TĐCTT

TĐCTT - Các Khóa LTXC Bình Thường

 

2020

Lịch Trình Các Khóa LTXC 2020

 

2019

Khóa LTXC XXXXII - GP Rochester NY 23-24/8/2019

Khóa LTXC XXXXI - GP Arlington VA 9-10/8/2019

Khóa LTXC XXXX - GP San Jose CA 26-27/7/2019

Khóa LTXC XXXIX - TGP Philadelphia PA 21-22/6/2019

Khóa LTXC XXXVIII - GP Orange CA 7-8/6/2019

Khóa LTXC XXXVII - Jerusalem, Israel 20-21/4/2019

Khóa LTXC XXXVI - TGP Dallas TX 15-16/3/2019

Khóa LTXC XXXV - TGP Galveston-Houston TX 9-10/3/2019

Các đề tài chia sẻ phụ họa chủ đề 2019

Lịch Trình Các Khóa LTXC 2019

 

2018

Khóa LTXC XXXIII - 2018 GP San Jose California

Khóa LTXC XXXII - 2018 GP Rochester New York

Đên Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA

Khóa LTXC XXXI - 2018 GP Arlington VA

Khóa LTXC XXIX - 2018 GP Fort Worth TX

Khóa LTXC XXVIII - 2018 TGP Galveston-Houston TX

"Máu và Nước chảy ra" - Bài chủ đề cho các Khóa LTXC 2018

 

2017

Khóa LTXC XXVII 22-24/9/2017 ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận San Jose CA

Khóa LTXC XXVI 18-19/8/2017 ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Phận Arlington VA

Khóa LTXC XXV 14-16/7/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

Khóa TĐCTT VIII 30/6 - 2/7/2017 ở Mater Dolorosa Passionist Retreat Center

Khóa LTXC XXIV - GP Fort Worth TX 2-4/6/2017

Khóa LTXC XXIII - TGP Galveston-Houston TX 29-30/4/2017

Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXII 2017 Hawaii

 

2016

TĐCTT Tĩnh Tâm - San Jose California 21-23/10/2016

TĐCTT Tĩnh Tâm - Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange California 16-17/7/2016

TĐCTT - Tĩnh Tâm Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 8-9/7/2016

TĐCTT Tĩnh Tâm trong Tháng Thánh Tâm Năm Thánh Tình Thương, Thứ Bảy 11/6/2016: "Thiên Chúa là Tình Yêu Thương Xót"

Phục Vụ Tĩnh Tâm ở Hawaii tại Đảo Maui 27-29/5/2016

Lòng Thương Xót Chúa nơi Cuộc Tĩnh Tâm ở GP Fortworth TX 22-24/4/2016

Lòng Thương Xót Chúa nơi Cuộc Tĩnh Tâm ở TGP Galveston-Houston TX 16-17/4/2016

 

2015

Khóa LTXC XV - Nam California

TĐCTT - Nam California Khóa TĐCTT VII 2015

TĐCTT - Nam California Khóa LTXC XV 2015 cho chung Cộng Đồng CG VN Nam California

 

2014

TĐCTT - TGP Galveston-Houston TX - Các Khóa LTXC 2014-2015

TĐCTT - Nam California Khóa LTXC XII 2014

TĐCTT - Nam California Khóa TĐCTT VI 2014

 

2013

TĐCTT - TGP Seattle WA - Khóa LTXC 2013-2014

TĐCTT - Nam California Khóa Hãy Đến Với Cha và Hãy Học Cùng Cha 2013

TĐCTT - TGP Galveston-Houston TX - Khóa LTXC 2013

TĐCTT - TGP Philadelphia PA - Khóa HĐVC 2012 và Khóa HHCC 2013

 

2011-2012

TĐCTT - Các Cuộc Tĩnh Tâm Hãy Học Cùng Cha 2011-2012

TĐCTT - Các Cuộc Tĩnh Tâm Hãy Đến Với Cha 2011-2012

TĐCTT - TGP Philadelphia PA - Khóa Hãy Đến Với Cha 2012

 

2009-2010

Khóa Chuyển Tiếp Thời Điểm Hồng Ân 2010

Khóa Tiên Khởi Thành Lập TĐCTT 2009