TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

Sứ Vụ Thương Xót

Các Khóa LTXC

 

 

2023

 

Các Khóa LTXC Năm Hiệp thông tham gia truyền giáo 2023

Khóa LTXC XXXXXXIII 22-23/9/2023 ở Giáo Phận Fort Worth TX

Khóa LTXC XXXXXXII 8-9/9/2023 ở Giáo Phận San Jose California

Khóa LTXC XXXXXXI 25-27/8/2023 ở Giáo Phận Rochester NY

Khóa LTXC XXXXXX 1-12/8/2023 ở Tổng Giáo Phận Washington MD

Khóa LTXC XXXXXIX 28-29/7/2023 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA

Khóa LTXC XXXXXVIII 14-15/7/2023 ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston TX

Khóa LTXC XXXXXVII 10-11/6/2023 ở Nam California

Khóa LTXC XXXXXVI 12-14/5/2023 ở GP Pensacola FL

 

2022

 

Các Khóa LTXC Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

TĐCTT Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh Chúa Nhật 4/12/2022

TĐCTT Tĩnh Tâm Nên Thánh Chúa Nhật 2/10/2022

Khóa LTXC 23-24/9/2022 ở Giáo Phận Fort Worth TX

Khóa LTXC 16-17/9/2022 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA

Khóa LTXC XXXXXIII 26-27/8/2022 ở Giáo Phận Rochester NY

Khóa LTXC XXXXXII 5-6/8/2022 ở Giáo Phận Arlington VA

Khóa LTXC XXXXXI 15-16/7/2022 ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston TX

Khóa LTXC XXXXX 24-25/6/2022 ở Nam California

Khóa LTXC XXXXIX 11-12/6/2022 ở Giáo Phận San Jose California

TĐCTT Tĩnh Tâm LTXC Nam California Thứ Bảy 23/4/2022

Khóa LTXC XXXXVIII 8-9/4/2022 ở GP Pensacola FL

TĐCTT - Lương Thực Tâm Linh

 

 

2021

Ngày 17/11: Sảnh đường Phaolô VI ở Vatican; Hí trường Colosseum, Đền Thờ Thánh Phaolô và Hang Toại đạo ở Roma

(Khóa LTXC XXXXVII là chính chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh với 3 tân TĐCTT đã cảm nghiệm thấy LTXC và đã tuyên hứa ở Hang Toại Đạo Roma ngày 17/11/2021 ở link trên đây:)

Khóa LTXC XXXXVI - 2021 ở TGP Washington và TĐCTT Hội Ngộ TGP Philadelphia

Khóa LTXC XXXXV - 2021 ở Giáo Phận San Jose California

Khóa LTXC XXXXIV - 2021 ở Giáo Phận Rochester New York

Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở Giáo Phận Orange CA và Ơn Lạ Thương Xót cho TĐCTT

TĐCTT - Các Khóa LTXC Bình Thường

 

2020

Lịch Trình Các Khóa LTXC 2020

 

2019

Khóa LTXC XXXXII - GP Rochester NY 23-24/8/2019

Khóa LTXC XXXXI - GP Arlington VA 9-10/8/2019

Khóa LTXC XXXX - GP San Jose CA 26-27/7/2019

Khóa LTXC XXXIX - TGP Philadelphia PA 21-22/6/2019

Khóa LTXC XXXVIII - GP Orange CA 7-8/6/2019

Khóa LTXC XXXVII - Jerusalem, Israel 20-21/4/2019

Khóa LTXC XXXVI - TGP Dallas TX 15-16/3/2019

Khóa LTXC XXXV - TGP Galveston-Houston TX 9-10/3/2019

Các đề tài chia sẻ phụ họa chủ đề 2019

Lịch Trình Các Khóa LTXC 2019

 

2018

Khóa LTXC XXXIII - 2018 GP San Jose California

Khóa LTXC XXXII - 2018 GP Rochester New York

Đên Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA

Khóa LTXC XXXI - 2018 GP Arlington VA

Khóa LTXC XXIX - 2018 GP Fort Worth TX

Khóa LTXC XXVIII - 2018 TGP Galveston-Houston TX

"Máu và Nước chảy ra" - Bài chủ đề cho các Khóa LTXC 2018

 

2017

Khóa LTXC XXVII 22-24/9/2017 ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận San Jose CA

Khóa LTXC XXVI 18-19/8/2017 ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Phận Arlington VA

Khóa LTXC XXV 14-16/7/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

Khóa TĐCTT VIII 30/6 - 2/7/2017 ở Mater Dolorosa Passionist Retreat Center

Khóa LTXC XXIV - GP Fort Worth TX 2-4/6/2017

Khóa LTXC XXIII - TGP Galveston-Houston TX 29-30/4/2017

Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXII 2017 Hawaii

 

2016

TĐCTT Tĩnh Tâm - San Jose California 21-23/10/2016

TĐCTT Tĩnh Tâm - Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange California 16-17/7/2016

TĐCTT - Tĩnh Tâm Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 8-9/7/2016

TĐCTT Tĩnh Tâm trong Tháng Thánh Tâm Năm Thánh Tình Thương, Thứ Bảy 11/6/2016: "Thiên Chúa là Tình Yêu Thương Xót"

Phục Vụ Tĩnh Tâm ở Hawaii tại Đảo Maui 27-29/5/2016

Lòng Thương Xót Chúa nơi Cuộc Tĩnh Tâm ở GP Fortworth TX 22-24/4/2016

Lòng Thương Xót Chúa nơi Cuộc Tĩnh Tâm ở TGP Galveston-Houston TX 16-17/4/2016

 

2015

Khóa LTXC XV - Nam California

TĐCTT - Nam California Khóa TĐCTT VII 2015

TĐCTT - Nam California Khóa LTXC XV 2015 cho chung Cộng Đồng CG VN Nam California

 

2014

TĐCTT - TGP Galveston-Houston TX - Các Khóa LTXC 2014-2015

TĐCTT - Nam California Khóa LTXC XII 2014

TĐCTT - Nam California Khóa TĐCTT VI 2014

 

2013

TĐCTT - TGP Seattle WA - Khóa LTXC 2013-2014

TĐCTT - Nam California Khóa Hãy Đến Với Cha và Hãy Học Cùng Cha 2013

TĐCTT - TGP Galveston-Houston TX - Khóa LTXC 2013

TĐCTT - TGP Philadelphia PA - Khóa HĐVC 2012 và Khóa HHCC 2013

 

2011-2012

TĐCTT - Các Cuộc Tĩnh Tâm Hãy Học Cùng Cha 2011-2012

TĐCTT - Các Cuộc Tĩnh Tâm Hãy Đến Với Cha 2011-2012

TĐCTT - TGP Philadelphia PA - Khóa Hãy Đến Với Cha 2012

 

2009-2010

Khóa Chuyển Tiếp Thời Điểm Hồng Ân 2010

Khóa Tiên Khởi Thành Lập TĐCTT 2009