GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2018

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 

18/2 ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

14/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 10 - Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Chung

11/2 ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B

7/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 9 - Phúc Âm và Bài Giảng

 

6/2: ĐTC Phanxicô Sứ Điệp Mùa Chay 2018

 

4/2 ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên Năm B

 

2/2 ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Mẹ Dâng Con Thứ Sáu

 

31/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 8 - Phụng Vụ Lời Chúa

18/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Đức Bà Bảo Hộ Dân Thành Rôma

 

24/1: ĐTC Phanxicô Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 2018

15-22/1: ĐTC Phanxicô Tông Du Chí Lợi và Peru 15-22/1/2018

 

14/1 ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Thường Niên Năm B

10/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 7 - Lời Hợp Nguyện và Kinh Vinh Danh

 

8/1: ĐTC Phanxicô Chúc Mừng Tân Niên 2018 Ngoại Giao Đoàn Chư Quốc

 

7/1: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 

6/1 ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Hiển Linh

 

6/1 ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Hiển Linh

3/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 6 - Nghi Thức Thống Hối đầu lễ

 

1/1: ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa