Đức Thánh Cha Phanxicô


 

Giáo Huấn Hằng Tuần

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin 2020

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin 2019

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin 2018

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin 2017

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin 2016

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin 2015

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin 2014

 

 

Giáo Lư về Thư Galata từ 23/6/2021

 

Giáo lư về cầu nguyện từ 6/5/2020 đến 16/6/2021

ĐTC Phanxicô - Giáo Lư Chữa Lành Xă Hội Thời Dịch Bệnh Toàn Cầu 2020 từ 5/8 đến 30/9/2020

Giáo Lư về Bát Phúc từ 29/1/2020 đến 29/4/2020

 

Giáo Lư về Sách Tông Vụ từ 29/5/2019 đến 22/1/2019

 

Giáo Lư Kinh Lạy Cha từ 5/12/2018 đến 25/5/2019

 

Giáo Lư Thập Giới từ 13/6/2018 - 28/11/2018

 

Giáo Lư về Đời Sống Kitô Giáo từ 11/4 - 16/5/2018

 

Giáo Lư về Cử Hành Thánh Thể từ 7/11/2017 đến 4/4/2018

 

Giáo Lư về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông từ 7/12/2016 đến 25/10/2017

 

Giáo Lư về Ḷng Thương Xót Chúa từ 13/1/2016 đến

 

Giáo Lư về Gia Đ́nh từ 11/12/2014 đến 16/9/2015

 

Giáo Lư về Giáo Hội từ 18/6/2014 đến 26/11/2014

 

Giáo Lư về 7 Tặng Ân của Thánh Linh 9/4-11/6/2014

 

Giáo Lư về 7 Bí Tích 8/1-26/3/2014

 

Giáo Lư về Kinh Tin Kính trong Năm Đức Tin 3/4-11/12/2013

 

 

 

Giáo Huấn Phụng Vụ

 

 

Các Bài Giảng Phụng Vụ 2019

 

Các Bài Giảng Phụng Vụ 2018

 

Các Bài Giảng Phụng Vụ 2017

 

Các Bài Giảng Phụng Vụ 2016

 

Các Bài Giảng Phụng Vụ 2015

 

Các Bài Giảng Phụng Vụ Năm 2014

 

Ngày Thánh Mẫu trong Năm Đức Tin 12-13/10/2013

 

 

 

Giáo Huấn T́nh Thương

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Dạo Khúc Ngưỡng Cửa Năm Thánh T́nh Thương

Kinh Năm Thánh T́nh Thương của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Thánh Cha Phanxicô - Thư về Ân Xá cho Năm Thánh T́nh Thương 1/9/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô: Sắc Chỉ mở Năm Thánh Ngoại Lệ về T́nh Thương 12/4/2015

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Hai bài giảng về Lễ Ḷng Thương Xót Chúa 11-12/4/2015

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ về Bí Tích Ḥa Giải và loan báo Năm Thánh T́nh Thương 2016 Thứ Bảy 14/3/2015

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Vị Giáo Hoàng của LTXC và cho LTXC - 2015

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Ḷng Thương Xót Chúa và cho Ḷng Thương Xót Chúa - 2014

 

"Chúng ta đang sống trong thời điểm của t́nh thương đă 30 năm rồi hay hơn nữa, cho đến hiện nay"  6/3/2014

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Ḷng Thương Xót Chúa và cho Ḷng Thương Xót Chúa - 2013

 

 

 

Giáo Huấn Khuyến Dụ

 

 

 

21/12/2018: ĐTC Phanxicô - Chúc Từ Giáng Sinh Giáo Triều Roma

 

8/4/2018 ĐTC Phanxicô: Thư gửi Hội Đồng Giám Mục Chí Lợi về vụ giáo sĩ lạm dụng t́nh dục ở Chí Lợi

 

8/1: ĐTC Phanxicô Chúc Mừng Tân Niên 2018 Ngoại Giao Đoàn Chư Quốc

 

21/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Chúc Mừng Giáng Sinh Giáo Triều Roma 2017

 

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo I - Chúa Nhật 19/11/2017

 

Đức Thánh Cha Phanxicô với Khóa Học về Ṭa Trong Thứ Sáu 4/3/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô - Với Tông Ṭa Sự Thật về Gia Đ́nh Thứ Bảy 23/1/2016

 Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Chúc Mừng Giáng Sinh Giáo Triều Rôma Thứ Ba 22/12/2015

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài nói kết thúc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XIV 2015 26/10

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ với Pháp Đ́nh Rota Rôma 23/1/2015

 

Huấn dụ chúc Giáng Sinh Giáo Triều Rôma 22/12/2014

 

Một số Buổi Triều Kiến Chung Đặc Biệt: Thiên Chúa chiến thắng trong thảm bại 2014

 

Một số khuyến dụ riêng cho các thành phần khác biệt 2014

 

Đại Hội Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng lần thứ 37 ở Vận Động Trường Olympic Roma: Đừng nhốt cũi Thánh Linh  1/6/2014

 

Biến Cố 24 Giờ cho Chúa - Lễ Hội Thứ Tha (Festival of Forgiveness) 28/3/2014

 

Khóa Học Thường Niên của Ṭa Ân Giải của Ṭa Thánh: T́nh Thương là Tâm điểm của Phúc Âm 28/3/2014

 

Các Cặp Phối Ngẫu trong Ngày T́nh Nhân: Hôn Nhân là một cuộc cử hành 14/2/2014

 

 

Giáo Huấn Thành Văn

 

ĐTC Phanxicô - Tông Thư Misericordia et Misera / Ḷng Thương Xót và Nỗi Khốn Khổ 21/11/2016

 

Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương của ĐTC Phanxicô - Có Vấn Đề?

 

Canh Tân Nghi Thức Rửa Chân Thứ Năm Tuần Thánh 20/12/2015

 

ĐTC Phanxicô: Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm 24/11/2013

Tóm Lược Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin của ĐTC Phanxicô 29/6/2013

 

 

 

Sứ Điệp Hằng Năm

Sứ Điệp Mùa Chay 2019

Sứ Điệp cho Ngày Ḥa B́nh Thế Giới 2019

6/2: ĐTC Phanxicô Sứ Điệp Mùa Chay 2018

ĐTC Phanxicô Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 2018

Đức Thánh Cha Phanxicô - Sứ Điệp Ḥa B́nh 1/1/2018

24/6: Đức Thánh Cha Phanxicô - Sứ Điệp đầu tiên cho Ngày Thế giới Người Nghèo 2017

7/2: ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp Mùa Chay 2017

ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Ḥa B́nh 1/1/2017 Bất Bạo Động - Một Kiểu Chính Trị cho Ḥa B́nh

Đức Thánh Cha Phanxicô: Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XXXI 2016

Sứ Điệp Mùa Chay Năm Thánh T́nh Thương 2016: Ta muốn t́nh thương không phải hy lễ - Các việc làm thương người

Sứ Điệp Ḥa B́nh 2016: Thắng Vượt Lănh Đạm Chiếm Lấy Ḥa B́nh

Sứ Điệp Mùa Chay 2015: Đương đầu với t́nh trạng toàn cầu hóa lănh đạm

Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2015: Phúc cho ai có ḷng thanh sạch

Sứ Điệp Ḥa B́nh 2015: Không c̣n là nô lệ mà là anh em

Sứ Điệp cho Năm Đời Thánh Hiến 21/11/2014

Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 19/10/2014

Sứ Điệp Mùa Chay 2014: Chúa Giêsu tuy giầu đă trở nên nghèo

Sứ Điệp Giới Trẻ 2014: Phúc cho kẻ có tinh thần nghèo khó

Sứ Điệp Ḥa B́nh 2014: T́nh Huynh Đệ là nền tảng của và đường dẫn đến Ḥa B́nh

 

Tông Du Mục Vụ

 

3-5/2: ĐTC Phanxicô Tông Du Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất UAE

 

24-27/1/2019: ĐTC Phanxicô - Cử Hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới XXXIV - 2019 ở Panama Trung Mỹ Châu

ĐTC Phanxicô: Tông Du Ái Nhĩ Lan - Ngày Thế Giới Các Gia Đ́nh Hội Ngộ IX 25-26/8/2018

ĐTC Phanxicô Tông Du Chí Lợi và Peru 15-22/1/2018

 ĐTC Phanxicô: Tông Du Miến Điện và Bangladesh 27/11/ - 2/12/2017

7/9 Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Colombia 6-11/9/2017

13/5: Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Fatima Bồ Đào Nha (English only)

 Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Ai Cập 28-29/4/2017

Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Mexico 12-18/2/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Phi Châu ở 3 Nước Kenya, Uganda và Cộng Ḥa Trung Phi 25-30/11/2015

Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Cuba và Hoa Kỳ 19-28/9/2015

Tông Du Ba Nước Nam Mỹ Châu Latinh: Ecuador, Bolivia và Paraguay 5-12/7/2015

Tông Du Nam Tư 6/6/2015

Tông Du Tích Lan và Phi Luật Tân 12-19/1/2015

Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ 28-30/11/2014

Tông Du Albania 21/9/2014

Tông Du Nam Hàn 14-18/8/2014

Tông Du Thánh Địa 24-26/5/2014

Tông Du Ba Tây Ngày Giới Trẻ Thế Giới XXVIII 22-28/7/2013

 

 

 

Vấn Đáp Truyền Thông

 

 

26/8/2018 Bức Thư Bùng Nổ - Tác Giả Chế Bom

 

13/2/2018: ĐTC Phanxicô viết lời mở đầu cho tác phẩm "con tha thứ cho cha" của một tác giả bị lạm dụng t́nh dục

 

 23/1/2018: ĐTC Phanxicô: Phỏng Vấn với Tờ Nhật Báo El Pais Tây Ban Nha

 

ĐTC Phanxicô trả lời phỏng vấn với tờ Tuần san Đức Dei Zeit  9/3/2017

 

ĐTC Phanxicô: Phỏng Vấn với Tờ Nhật Báo El Pais Tây Ban Nha 20/1/2017

 

ĐTC Phanxicô trả lời phỏng vấn với tờ Tuần san Bỉ Tertio 7/12/2016

 

ĐTC Phanxicô trả lời phỏng vấn của TV2000 and InBlue Radio 20/9/2016

ĐTC trả lời một số vấn đề quan trọng ở ba cuộc phỏng vấn khác nhau 28/6, 2/10 và 18/11/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời phỏng vấn của Nhật Báo La Croix Pháp quốc ngày 9/5/2016

 

Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời phỏng vấn truyền thông trên chuyến bay từ Hy lạp về Roma Thứ Bảy 16/4/2016

 

Tác phẩm "Đức Giáo Hoàng Yêu Dấu" và "Các Bức Thư gửi Đức Giáo Hoàng Phanxicô" 1-2/2016

Đức Thánh Phanxicô - Phỏng Vấn trên chuyến bay từ Mexico về Rôma ngày 18/2/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô - Tông Du Mexico: Vấn Đáp dẫn nhập 2/2016

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Tác Phẩm Phỏng Vấn "Tên của Thiên Chúa là T́nh Thương" 12/1//2016 (7/2015)

 

ĐTC Phanxicô trả lời tờ Credere 2/12/2015 về Năm Thánh

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Tông Du Phi Châu - Phỏng Vấn trên Chuyến Bay về Roma 30/11/2015

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Trả Lời phỏng vấn với Nhật Báo Straatnieuws Hà Lan về người nghèo 27/10/2015

 

Phỏng Vấn với 2 đài phát thanh Á Căn Đ́nh và Bồ Đào Nha 3-4/9/2015

 

Phỏng vấn về chuyến tông du 3 nước Mỹ Châu Latinh 12/7/2015

 

Phỏng vấn về chuyến tông du Nam Tư 6/6/2015

 

Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời phỏng vấn của tờ nguyệt san La Cracova News 1/2015

 

Trên chuyến bay tông du Tích Lan và Phi Luật Tân - Liên Tôn... Nghèo Khổ... Gia Đ́nh  19/1/2015

 

Với Nhật Báo La Nacion Á Căn Đ́nh - Một cuộc gặp gỡ... Liều lượng vô thức... Thượng Nghị gia đ́nh... Viên chỉ huy trưởng... 4/12/2014

 

Trên chuyến bay tông du Thổ Nhĩ Kỳ - "Liên tôn... Đại kết... Thế chiến..." 30/11/2014

 

Với nhị vị tác giả cuốn: "Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Thứ kinh tế sát hại" 10/2014

 

Trên chuyến bay tông du Albania - "Albania là một xứ sở Âu Châu v́ nền văn hóa của nó..." 21/9/2014

Trên chuyến bay tông du Nam Hàn - Những bí mật bất ngờ bật mí 18/8/2014

Với Nhật Báo Ư 'II Messaggero': Đổi thay thời đại - Hiện tượng băng hoại 30/6/2014

Với Tờ La Vanquardia Tây Ban Nha - Nhiều vấn đề về bản thân, Giáo Hội và thời cuộc 9/6/2014

Trên chuyến bay tông du Thánh Địa - Từ các Vấn Đề quá khứ đến những Viễn Tượng tương lai 26/5/2014

Với Giới Trẻ Bỉ Quốc - "Chúng ta đă có giáo hoàng" 31/3/2014

 

Với tờ Corriere della Sera - Năm đầu cách mạng 5/3/2014

 

Với Tờ La Stampa Ư quốc: "Đừng sợ dịu dàng" 16/12/2013

Với tờ La Repubblica - Vị Giáo Hoàng Vào Đời Cách Mạng -  24/9/2013

Với tờ La Catholica - Vị Giáo Hoàng Ḍng Tên "v́ thương được chọn" cho Ḷng Thương Xót Chúa -  8/2013

Trên chuyến bay Tông Du Ba Tây: Vị Giáo Hoàng B́nh Thường Dị Biệt  28/7/2013

 

 

Dấu Chỉ Thời Đại

 

 

19/3/2018: Đức Thánh Cha Phanxicô - 5 Năm Khai Triều

 

18/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Hoàng Thương Xót

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Triều Ngũ Niên 13/3/2013-2018

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Hoàng sau 4 Năm theo Đức Hồng Y Claudio Hummes Ba Tây

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Hoàng Thương Xót 

 

Một Vị Thiên Chúa Biến Dạng Dị H́nh

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Những h́nh ảnh đáng ghi nhớ

 

Giáo Hoàng Phanxicô - Nhân vật 2013

Đức Thánh Cha Phanxicô - Vị Giáo Hoàng "từ tận cùng trái đất" đến để Canh Tân Giáo Hội

Đức Thánh Cha Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Ḷng Thương Xót Chúa - Một Cớ Vấp Phạm

Ngày cùng tháng tận... Và rồi sau đó

TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ Vị Giáo Hoàng "Phêrô thành Rôma"?

 

Từ Đức Giáo Hoàng thoái vị đến Tân Giáo Hoàng kế vị