TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ: Chia Sẻ, Tang Chế, Viếng Thăm, Chúc Mừng v.v.

 

 

 

 

2023

 

TĐCTT Lịch Năm Đồng hành Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023

TĐCTT - Một Ơn Khởi Động

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10: Chúa Nhật 8/10

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10: Thứ Bảy 7/10

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10: Thứ Sáu 6/10

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10: Thứ Năm 5/10

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10: Phát động

Nhóm TĐCTT Nam CA Hội Ngộ Hằng Tháng

Nhóm TĐCTT San Jose Hội Ngộ Hằng Tháng

Các Nhóm TĐCTT Ngoài CA Hội Ngộ Hằng Tháng

TĐCTT BPV Trung Ương Hội Ngộ Trực Tuyến Định Kỳ

TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến Lịch Sử 1975

 

2022

TĐCTT Lịch Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Hằng Tuần

TĐCTT Tưởng Niệm Quốc Biến Lịch Sử 1975

TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến Định Kỳ

TĐCTT Ứng Biến trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT Mừng Tân Xuân 2022 Chúa Nhật 6/2

Nhóm TĐCTT Nam CA Hội Ngộ Hằng Tháng

Nhóm TĐCTT Virginia Hội Ngộ Hàng Tháng

Nhóm TĐCTT San Jose Hội Ngộ Hằng Tháng

Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA và Galveston-Houston TX Hội Ngộ Hằng Tháng

Nhóm TĐCTT GP Rochester NY Sinh Hoạt

TĐCTT Mừng Giáng Sinh 2022

 

2021

 

TĐCTT Tham Dự Hậu Sự Ông Cố Cha Nguyễn Tuấn Long

TĐCTT Hội Ngộ Phục Vụ trong Ngày Lịch Sử 17/7/2021

TĐCTT Tham Dự Các Cuộc Hội Ngộ

TĐCTT Cầu Nguyện trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT Ứng Biến trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT - Tang Chế LH Maria Rosa Đỗ Thúy Nga

 

 

2020

 

TĐCTT Cầu Nguyện trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT Ứng Biến trong Mùa Đại Dịch Covid-19

Hội Ngộ Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi 12 Giờ Trưa trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương Tạ Thế

TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế

TĐCTT Nam CA Hội Ngộ Mừng Tân Xuân 2020

TĐCTT cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa

Hội Ngộ Hằng Tháng

Thứ Sáu Đầu Tháng

 

 

2019

 

Mừng 60 Năm Thành Hôn TĐCTT Tống Thanh Liên

TĐCTT - Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội

Hội Ngộ Tang Chế - Hậu Sự TĐCTT Võ Tấn Hải

TĐCTT - Những Lần Hội Ngộ Viếng Thăm Nội Bộ

Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn TĐCTT - Một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi

Hội Ngộ Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia Pennsylvania

Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ

Thứ Bảy Đầu Tháng 4-5: Đền Tạ và Cầu Hồn

Hội Ngộ Tang Chế 2019

Các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Thuần Túy Trong Năm

Các Cuộc Hội Ngộ Nhóm Hằng Tháng Trong Năm

Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót

Thứ Bảy Đầu Tháng 2 Ngày 2-2019

Mừng Tân Xuân 2019 Ngày 1-2

Sinh Hoạt vừa Lễ Cầu Hồn và Hội Ngộ Tiểu Nhóm

Gặp gỡ Quí Sơ và Quí Cha quen biết qua các chuyến truyền giáo xuyên việt từ VN sang HK

Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 1 Ngày 1-2019

 

 

2018

 

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Tạ Ơn Truyền Giáo 10/2018 và Mừng Giáng Sinh 12/2018

TĐCTT Hội Ngộ Vấn Đáp về PVLC

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ Hai Thánh LTXC trong Tháng 10-2018

TĐCTT Các Cuộc Hội Ngộ Tháng 9-10/2018

TĐCTT Ngày Mừng Tạ Ơn Được Giáo Quyền Giáo Phận Orange Công Nhận

TĐCTT Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Việt Nam Thứ Bảy 23/6/2018

Cặp TĐCTT Trần Ngọc Bích và Đỗ Thúy Nga 55 Năm Thành Hôn

Kỷ Yếu Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động: Thứ Hai Ngày 11/6 Ngày Chia Tay Hậu Đại Hội

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Chúa Nhật Ngày Alleluia - Mầu Trắng Phục Sinh

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Bảy Ngày Khiết Tâm Mẹ - Mầu Xanh Thánh Mẫu

 Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Sáu Ngày Thánh Tâm Chúa - Mầu Tím Thương Xót

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động: Dạo Khúc Tiền Đại Hội

Hội Ngộ Mừng Lễ Mẹ Giáo Hội và Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục Quí Cha Linh Hướng 21/5/2018

Hội Ngộ Tĩnh Tâm và Mừng Lễ LTXC Thứ Bảy 7/4/2018

Hậu Sự Chị TĐCTT Vũ Thị Qui

TĐCTT Nam CA - Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Mậu Tuấn 2018 Thứ Năm Ngày 8/2

Hôi Ngô MX (YouTube)

TĐCTT - Hội Ngộ Tiểu Nhóm Niên Khóa 2017-2018

Chúa Nhật 7/1 - Nhóm TĐCTT GP Arlington Virginia Mừng Tân Xuân 2018

https://photos.app.goo.gl/GKAHAzk0CypZR99u1

TĐCTT Mừng Xuân 2018

ChucXuan-ChucTuoi-ChucTho.mp3 / https://youtu.be/y2ZttFKIh_Y

MuaXuanMuonThuoMaria.mp3 / https://youtu.be/pSXsuFmWu6M

BonMuaCuuDo.PhungVu.TuDuc.mp3 / https://youtu.be/aA009TsrGKA

 

 

2017

 

TĐCTT Nam California Mừng Giáng Sinh - Thứ Năm 14/12/2017

Lễ Khai Mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 và TĐCTT Tuyên Thệ Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 8/12/2017

Khóa Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa - Thứ Bảy 2/12/2017

Khóa Trao Dồi Phụng Vụ Lời Chúa 1 (YouTube)

TĐCTT - Hội Ngộ Mừng Tân 21 TĐCTT Khóa LTXC XXV - 2017 Nam California

TĐCTT - Hội Ngộ Mừng Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục Quí Cha Linh Hướng Nam California

TĐCTT Tham Phần Đại Hội LTXC XVII Chúa Nhật 23/4/2017

TĐCTT - hội ngộ các nhóm

TĐCTT Nam California Mừng Tết ngày 31-1-2017

 

2009 - 2016

 

TĐCTT Mừng Giáng Sinh, Khai Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 và Tạ Ơn Truyền Giáo Xuyên Việt 2016

TĐCTT - Ngày Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn hằng năm 13/8/2016

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Mừng Tân Xuân Ngày 4/2/2016

 

TĐCTT - Các Cuộc Hội Ngộ Năm 2015

 

TĐCTT - Các Cuộc Hội Ngộ Năm 2014

 

TĐCTT - Các Cuộc Hội Ngộ Năm 2013

 

TĐCTT Hội Ngộ 2009-2011-2012

 

TĐCTT tham dự tang chế

 

hình ảnh chuyến đi thăm anh chị huỳnh lâm sum và mỹ hạnh