TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt

 

 

Sinh Hoạt Đạo Đức: Cầu Nguyện và Kinh Nguyện

 

 

 

 

2021

 

TĐCTT Hội Ngộ Bonus Ngọc Ngà Đầu Tháng

TĐCTT Cầu Nguyện trong Mùa Đại Dịch Covid-19

 

2020

 

Hội Ngộ Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi 12 Giờ Trưa trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT Cầu Nguyện trong Mùa Đại Dịch Covid-19

Thứ Sáu Đầu Tháng

 

2019

 

TĐCTT - Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội

Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ

Thứ Bảy Đầu Tháng 4-5: Đền Tạ và Cầu Hồn

Các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Thuần Túy Trong Năm

Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót

Thứ Bảy Đầu Tháng 2 Ngày 2-2019

Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 1 Ngày 1-2019

 

2018

 

Thứ Bảy Đầu Tháng 7-8 và Tháng 11-12 năm 2018

TĐCTT Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 1-2/6

TĐCTT Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (Tháng 2-5)

Dền Tạ TTVNM 3 2 18 (YouTube)

TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế

 

 

2017

 

Một Ngày Cử Hành và Thăm Viếng

TĐCTT - Hội Ngộ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017

TĐCTT - Ngày 13 Fatima trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017

TĐCTT Nam California - chầu Thánh Thể hằng tháng

 

2016

 

TĐCTT Đêm Hội Ngộ Thánh Thể - Một Giờ Với Thày trong Năm Thánh Thương Xót 2016

TĐCTT tham dự Ngày Thánh Thể VII - 2-5/6/2016 ở Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Kerens Texas

 

 

Kinh Nguyện và Ca Nguyện

 

TĐCTT Những Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa

TĐCTT Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót

Tuần Chín Kính LTXC

Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần

Tuần 7 Ngày Kính Chúa Ba Ngôi

Tuần 7 Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể

Tuần 5 Ngày Kính Năm Dấu Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

Kinh Nguyện Cầu LTXC

Lời Nguyện Chúc Tụng LTXC

Cảm Nguyện Bánh Thánh Tình Thương

 

Xin Chiếm Đoạt Con

Cơn Khát Núi Sọ - Xin Thương Phạt Con!

Tâm Nguyện Sống Lòng Thương Xót Chúa

Tâm Nguyện Toàn Hiến cho Lòng Thương Xót Chúa

Lời Nguyện Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

 

Dọn Mừng Các Lễ Đức Mẹ trong Phụng Niên

Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Faustina - Vị Thánh Quan Thày TĐCTT

Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Vị Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT

 

Lời Nguyện Cộng Đồng

Lời Tạ Nguyện Hiệp Lễ

TĐCTT Cầu Cho Nhau Thứ Sáu Đầu Tháng

 

Nguồn gốc và Mục đích của Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng

Vấn đề Các Vạ, Mắc Vạ và Giải Vạ

Năm Thánh Tình Thương - Ân Xá

Ơn Toàn Xá: Đầu Năm - Quanh Năm - Cuối Năm

Sống Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh Tình Thương ngoại lệ 2016

Chuỗi Kinh Thương Xót

Lưu ý quan trọng về lời nguyện tắt: "Giêsu Maria... xin cứu các linh hồn"

Thấp thoáng hình bóng một kitô giả trên tấm Ảnh Lòng Thương Xót Chúa

Lược Sử Tấm Ảnh Lòng Thương Xót Chúa

Tông Đồ Chúa Tình Thương - Tự Kiểm Linh Đạo Tình Thương

Ân Sủng Mồ Côi

Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Kinh Thương Xót vào 3 Giờ Chiều hằng ngày