MỤC LỤC

 

2009

 

Với Ngoại Giao Đoàn Tân  Niên 2009

 

Hội Đồng Tòa Thánh Về Đối Thoại Liên Tôn - Sứ Điệp gửi Tín Đồ Hồi Giáo kết Tháng Ramada 2009: Tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo cùng nhau chế ngự tình trạng nghèo khổ

 

2008

 

Với Ngoại Giao Đoàn Tân  Niên 2008

 

Với Phật Giáo mừng Lễ Ánh Sáng 28/10/2008

 

Tòa Thánh tai Tổ Chức Liên Hiệp Quốc 2008

 

Với Hồi Giáo Âu Châu

 

2007

 

Tòa Thánh tai Tổ Chức Liên Hiệp Quốc 2007

 

ĐTCBĐXVI với Chư Vị Lãnh Đạo Chính Trị

 

Với Ngoại Giao Đoàn Tân  Niên 2007

 

Với Hồi Giáo 2007

 

Với Do Thái Giáo 2007

 

Với Phật Giáo 2007

 

Với Khối Hiệp Nhất Âu Châu 2007

 

Với Công Giáo Trung Hoa 30/6/2007

 

2006

 

Tòa Thánh tai Tổ Chức Liên Hiệp Quốc 2006

 

Với Do Thái Giáo 2006

 

Với Hồi Giáo 2006

 

 Với Ấn Giáo 2006

 

Với Phật Giáo 2006

 

Với Khối Hiệp Nhất Âu Châu 2006

 

ĐTC với tân lãnh sự các nước trong năm 2006

 

ĐTC với Phái Đoàn Ngoại Giao vào Ngày Tân Niên 2006

 

2005

 

Tòa Thánh tai Tổ Chức Liên Hiệp Quốc 2005

 

Với Do Thái Giáo 2005 thời Đức Biển Đức XVI

 

Với Do Thái Giáo 2005 thời Đức Gioan Phaolô II

 

Với Hồi Giáo 2005

 

Với Ấn Giáo 2005

 

Với Phật Giáo 2005

 

Với Khối Hiệp Nhất Âu Châu 2005

 

Bản Hiến Pháp Âu Châu và Căn Tính Kitô Giáo- 2005

 

ĐTC Biển Đức XVI với lãnh sự đoàn 2005


ÐTC với các vị lãnh đạo quốc gia 2005

 

ĐTC với 7 Tân Lãnh Sự 2005

 

ĐTC với tân lãnh sự các nước trong năm 2005

 

ĐTC với phái đoàn ngoại giao các nước vào dịp đầu năm 2005

 

2004

 

Tòa Thánh tai Tổ Chức Liên Hiệp Quốc 2004

 

ĐTC với tân lãnh sự các nước trong năm 2004

 

ĐTC với 7 Tân Lãnh Sự 2004


Với Khối Hiệp Nhất Âu Châu 2004

 

Bản Hiến Pháp Âu Châu và Căn Tính Kitô Giáo- 2004

 

ĐTC với phái đoàn ngoại giao các nước vào dịp đầu năm 2004


ÐTC với các vị lãnh đạo quốc gia 2002-2004

 

Tòa Thánh đối thoại liên tôn với Hồi Giáo 2002-2004

 

Tòa Thánh đối thoại liên tôn với Phật Giáo 2002-2004

 

Tòa Thánh đối thoại liên tôn với Ấn Giáo 2002-2004

 

2003

 

Tòa Thánh tai Tổ Chức Liên Hiệp Quốc 2002-2003

 

ĐTC với 12 Tân Lãnh Sự 2003

 

ĐTC với tân lãnh sự các nước trong năm 2003

 

Bản Hiến Pháp Âu Châu và Căn Tính Kitô Giáo- 2003

 

Với Phái Đoàn Ngoại Giao dịp Tân  Niên 2003

 

2002

 

ĐTC với tân lãnh sự các nước trong năm 2002

 

ĐTC với 17 Tân Lãnh Sự 2002

 

Bản Hiến Pháp Âu Châu và Căn Tính Kitô Giáo- 2002

 

Với Phái Đoàn Ngoại Giao dịp Tân  Niên 2002

 

ĐTC GPII ngỏ cùng Quốc Hội Ý Thứ Năm 14/11/2002

 

2001

 

ĐTC với 10 Tân Lãnh Sự 2001

 

Đức Thánh Cha với Cuộc Khủng Bố Tấn Công Hoa Kỳ 11/9/2001

 

Các Vấn Đề Thời Sự


Tòa Thánh với Cuộc Họp Thượng Đỉnh về Phát Triển

 

Tòa Thánh với Thượng Nghị Đệ Nhất Bát Cường G8


Tòa Thánh và Hội Nghị Quốc Tế Về Người Già

 

Tòa Thánh và Chính Phủ Cộng Sản Việt Nam


Tòa Thánh và Đền Thờ Giáng Sinh ở Bêlem


ÐTC và Tòa Thánh với Palestine

 

ĐTC và Vấn Đề  Thực Phẩm trên Thế Giới

 

Tổng Lược về Giáo Huấn Về Xã Hội Của Giáo Hội

 

Tòa Thánh với Các Bản Hòa Ước
 

Đức Thánh Cha với Trại Tử Thần ở Balan 60 Năm (27/1/1945-2005)

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Liên Hiệp Quốc Năm 1995

 

ĐTC Piô XII thời Thế Chiến Thứ Hai

 

Vatican Ngoại Giao