GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2020

 

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 

 

15/1: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ: Bài 20

 

9-1: ĐTC Phanxicô - với Ngoại Giao Đoàn dịp đầu năm 2020

 

8-1: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Sách Tông Vụ: Bài 19

 

6-1: ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Hiển Linh và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Hiển Linh

 

5-1: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Giáng Sinh

 

1-1: ĐTC PHANXICÔ - Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2020

 

31/12: ĐTC Phanxicô: Các Ý Chỉ trong/cho Năm 2020